Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE DETERMINATION OF FISH FAUNA OF TURNASUYU STREAM (ORDU)

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 2, 1 - 9, 12.02.2016

Öz

The research which aims to find out the fish species inhabiting in Turnasuyu Stream was done between June 2012 and June 2013. In catches of fish samples; fishing nets with different scales, fishing cast nets, fishing tackle and electroshocker are used. After the evaluation of totally 172 samples caught from the research area, 5 species belonging to 2 families (Cyprinidae, Salmonidae) have been identified. They were determined as Barbus tauricus, Capoeta banarescui, Squalius cephalus, Vimba vimba and Salmo labrax. In this study, V. vimba was determited as a predominant fish species with 44% in the Turnasuyu Stream. The ecological characteristics of the Turnasuyu Stream which is an important freshwater, was evaluated in the current study.

Kaynakça

 • Uğurlu, S., Polat, N., (2006), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(3-4), p.441-444. [2] ÇDR, (2011), Ordu Çevre Durum Raporu. T.C. Ordu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. 224p.
 • Anonim,(2011),Ordu’nunTurnasuyu.http://old.kesfetmekicinbak.com/gezi/turkiye/08831 / (Erişim tarihi: 10.07.2013).
 • Berg, L.S., (1962), Freshwater Fishes of the U. S. S. R. and Adjacent Countries, Academy of Sciences of the U. S. S. R. Zoological Institute, Guide to the Fauna of the U. S. S. R. Volume: I, Number: 27, Fourth edition, Translated from Russian, Published for the National Science Fondatition, Israel Program for Scientific Translations, Washington, 511 p.
 • Berg, L.S., (1964), Freshwater Fishes of the U. S. S. R. and Adjacent Countries, Academy of Sciences of the U. S. S. R. Zoological Institute, Guide to the Fauna of the U. S. S. R. Volume: II, Number: 29, Fourth edition, Translated from Russian, Israel Program for Scientific Translations, 504 p.
 • Berg, L.S., (1965), Freshwater Fishes of the U. S. S. R. and Adjacent Countries, Academy of Sciences of the U. S. S. R. Zoological Institute, Guide to the Fauna of the U. S. S. R. Volume: III, Number: 30, Fourth edition, Translated from Russian, Israel Program for Scientific Translations, 518 p.
 • Kuru, M., (1980), Türkiye Tatlısu Balıkları Katoloğu, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları Yardımcı Ders Kitapları Dizisi, Seri: 12, Bölüm: 1, Sayı: 1, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi, Beytepe, 73 p.
 • Kuru, M., (1980), Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, 9, p. 103– 133.
 • Çelikkale, M.S., (1988), İçsu Balıkları Yetiştiriciliği, Cilt: II, Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, Genel Yayın No: 128, Fakülte Yayın No: 3, Trabzon, 473 p.
 • Balık, S., Mater, S., Ustaoğlu, M., Bilecik, N., (1992), Kefal Balıkları ve Yetiştirme Teknikleri, T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Seri: A, Yayın No: 6, Bodrum, 66 p.
 • Mater, S., Kaya, M., Bilecenoğlu, M., (2002), Türkiye Deniz Balıkları Atlası, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 68, Yardımcı Ders Kitapları Dizini No: 11, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 169 p.
 • Ekingen, G., (2004), Türkiye Deniz Balıkları Tanı Anahtarı, Mersin Üniversitesi Yayınları No.12, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No: 4, Mersin, 193 p.
 • Uğurlu, S., (2006), Samsun İli Tatlı Su Balık Faunasının Tespiti. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Geldiay, R., Balık, S., (2007), Türkiye Tatlısu Balıkları (Ders Kitabı), Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 46, Bornova–İzmir, 644 p.
 • Uğurlu, S., Polat, N., (2007), Çakmak Baraj Gölü (SAMSUN) Balık Faunası, Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 19(4), p.443-448.
 • Kuru, M., (1975), Doğu Anadolu Bölgesinin Balık Faunası, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 348, Fen Fakültesi Yayınları, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum, 65p.
 • Özuluğ, M., (1999), Turkish. Journol. of Zoology, 23, p.439–451.
 • Özdemir, N., Yılmaz, F., Barlas, M., Yorulmaz, B., (2003), Namnam Çayı (Köyceğiz) Balık Faunası ve Ekolojik Özellikleri, XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, 2–5 Eylül, 166–170.
 • Sarı, M.H., Balık, S., Ustaoğlu, M.R., İlhan, A., (2006), Turkish. Journol. of Zoology 30, p.35–45.
 • Polat, N., Uğurlu, S., Kandemir, Ş., (2008), Journal of FisheriesSciences.com, 2(3), p.489-498.
 • Turan, D., Kottelat, M., Ekmekçi, F.G., Imamoğlu H.O. (2006), Revue Suisse De Zoologie, 113(2), p.421-436.
 • Barlas, M., Yılmaz, F., Dirican, S., Yorulmaz, B., (2000), Yuvarlak Çay (Köyceğiz- Muğla)’ın Balık Faunasının Araştırılması, Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, 28–30 Haziran, p.423–435.
 • İlhan, A., (2006), Batı Karadeniz Bölgesi Tatlısu Balıklarının Taksonomik ve Ekolojik Özelliklerinin Araştırılması, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 186 p.
 • Barlas, M., Dirican, S., (2004), Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 17(3), p.35- 48.
 • Kuru, M., (1975), Dicle-Fırat, Kura-Aras, Van Gölü ve Karadeniz Havzası Tatlısularında Yaşayan Balıkların (Pisces) Sistematik ve Zoocoğrafik Yönden İncelenmesi, Doçentlik Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 186 p.
 • Kutrup, B., (1993), Trabzon Yöresindeki Tatlısu Balıklarının Taksonomisi ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Biyoloji Programı, Trabzon, 73 p.
 • Bostancı, D., İskender, R., Helli, S., Polat, N., (2016), Curi Deresi (Ordu) Balıkları ve İstilacı Bir Balık Türü Carassius gibelio (Bloch, 1782). Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 2(1) (baskıda)

TURNASUYU DERESİ (ORDU) BALIK FAUNASININ BELİRLENMESİ

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 2, 1 - 9, 12.02.2016

Öz

Turnasuyu Deresi’nde yaşayan balık türlerini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma, Haziran 2012-Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Balık örneklerinin yakalanmasında; farklı göz açıklığına sahip ağlar, serpme, olta takımı ve elektroşoker cihazı kullanılmıştır. Araştırma alanından yakalanan 172 numunenin değerlendirilmesi sonucu 2 familyaya ait (Cyprinidae, Salmonidae) 5 tür teşhis edilmiştir. Bunlar; Barbus tauricus, Capoeta banarescui, Squalius cephalus, Vimba vimba ve Salmo labrax’dır. Bu çalışmayla Turnasuyu Deresi’nde % 44’lük oranla V. vimba’nın baskın balık türü olduğu belirlenmiştir. Ordu’nun önemli tatlısularından olan Turnasuyu Deresinin ekolojik özellikleri değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Uğurlu, S., Polat, N., (2006), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(3-4), p.441-444. [2] ÇDR, (2011), Ordu Çevre Durum Raporu. T.C. Ordu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. 224p.
 • Anonim,(2011),Ordu’nunTurnasuyu.http://old.kesfetmekicinbak.com/gezi/turkiye/08831 / (Erişim tarihi: 10.07.2013).
 • Berg, L.S., (1962), Freshwater Fishes of the U. S. S. R. and Adjacent Countries, Academy of Sciences of the U. S. S. R. Zoological Institute, Guide to the Fauna of the U. S. S. R. Volume: I, Number: 27, Fourth edition, Translated from Russian, Published for the National Science Fondatition, Israel Program for Scientific Translations, Washington, 511 p.
 • Berg, L.S., (1964), Freshwater Fishes of the U. S. S. R. and Adjacent Countries, Academy of Sciences of the U. S. S. R. Zoological Institute, Guide to the Fauna of the U. S. S. R. Volume: II, Number: 29, Fourth edition, Translated from Russian, Israel Program for Scientific Translations, 504 p.
 • Berg, L.S., (1965), Freshwater Fishes of the U. S. S. R. and Adjacent Countries, Academy of Sciences of the U. S. S. R. Zoological Institute, Guide to the Fauna of the U. S. S. R. Volume: III, Number: 30, Fourth edition, Translated from Russian, Israel Program for Scientific Translations, 518 p.
 • Kuru, M., (1980), Türkiye Tatlısu Balıkları Katoloğu, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları Yardımcı Ders Kitapları Dizisi, Seri: 12, Bölüm: 1, Sayı: 1, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi, Beytepe, 73 p.
 • Kuru, M., (1980), Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, 9, p. 103– 133.
 • Çelikkale, M.S., (1988), İçsu Balıkları Yetiştiriciliği, Cilt: II, Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, Genel Yayın No: 128, Fakülte Yayın No: 3, Trabzon, 473 p.
 • Balık, S., Mater, S., Ustaoğlu, M., Bilecik, N., (1992), Kefal Balıkları ve Yetiştirme Teknikleri, T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Seri: A, Yayın No: 6, Bodrum, 66 p.
 • Mater, S., Kaya, M., Bilecenoğlu, M., (2002), Türkiye Deniz Balıkları Atlası, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 68, Yardımcı Ders Kitapları Dizini No: 11, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 169 p.
 • Ekingen, G., (2004), Türkiye Deniz Balıkları Tanı Anahtarı, Mersin Üniversitesi Yayınları No.12, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No: 4, Mersin, 193 p.
 • Uğurlu, S., (2006), Samsun İli Tatlı Su Balık Faunasının Tespiti. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Geldiay, R., Balık, S., (2007), Türkiye Tatlısu Balıkları (Ders Kitabı), Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 46, Bornova–İzmir, 644 p.
 • Uğurlu, S., Polat, N., (2007), Çakmak Baraj Gölü (SAMSUN) Balık Faunası, Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 19(4), p.443-448.
 • Kuru, M., (1975), Doğu Anadolu Bölgesinin Balık Faunası, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 348, Fen Fakültesi Yayınları, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum, 65p.
 • Özuluğ, M., (1999), Turkish. Journol. of Zoology, 23, p.439–451.
 • Özdemir, N., Yılmaz, F., Barlas, M., Yorulmaz, B., (2003), Namnam Çayı (Köyceğiz) Balık Faunası ve Ekolojik Özellikleri, XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, 2–5 Eylül, 166–170.
 • Sarı, M.H., Balık, S., Ustaoğlu, M.R., İlhan, A., (2006), Turkish. Journol. of Zoology 30, p.35–45.
 • Polat, N., Uğurlu, S., Kandemir, Ş., (2008), Journal of FisheriesSciences.com, 2(3), p.489-498.
 • Turan, D., Kottelat, M., Ekmekçi, F.G., Imamoğlu H.O. (2006), Revue Suisse De Zoologie, 113(2), p.421-436.
 • Barlas, M., Yılmaz, F., Dirican, S., Yorulmaz, B., (2000), Yuvarlak Çay (Köyceğiz- Muğla)’ın Balık Faunasının Araştırılması, Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, 28–30 Haziran, p.423–435.
 • İlhan, A., (2006), Batı Karadeniz Bölgesi Tatlısu Balıklarının Taksonomik ve Ekolojik Özelliklerinin Araştırılması, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 186 p.
 • Barlas, M., Dirican, S., (2004), Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 17(3), p.35- 48.
 • Kuru, M., (1975), Dicle-Fırat, Kura-Aras, Van Gölü ve Karadeniz Havzası Tatlısularında Yaşayan Balıkların (Pisces) Sistematik ve Zoocoğrafik Yönden İncelenmesi, Doçentlik Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 186 p.
 • Kutrup, B., (1993), Trabzon Yöresindeki Tatlısu Balıklarının Taksonomisi ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Biyoloji Programı, Trabzon, 73 p.
 • Bostancı, D., İskender, R., Helli, S., Polat, N., (2016), Curi Deresi (Ordu) Balıkları ve İstilacı Bir Balık Türü Carassius gibelio (Bloch, 1782). Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 2(1) (baskıda)
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Derya Bostancı

Resul İskender Bu kişi benim

Selma Helli

Nazmi Polat

Yayımlanma Tarihi 12 Şubat 2016
Gönderilme Tarihi 12 Şubat 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Bostancı, D., İskender, R., Helli, S., Polat, N. (2016). TURNASUYU DERESİ (ORDU) BALIK FAUNASININ BELİRLENMESİ. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 5(2), 1-9.