Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE PHYTOREMEDIATION OF AQUATIC COPPER (CU) BY DUCWEED (LEMNA MINOR LINNEAUS 1753)

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 2, 10 - 22, 12.02.2016

Öz

The increase of metal quantity in many aquatic systems is a major threat not only for aquatic life and human but also for entire ecosystem. Like other some metals copper (Cu) is an essential elements. The reason of Cu accumulation at aquatic environment is especially industrial waste and pesticides which include Cu. The high concentration of Cu at aquatic environment cause high accumulation rate in living beings and also serious toxic effects. Because of this effects Cu has chosen for his paper. Phytoremediation which is effective way for remediation of many toxic agent including metals is cheap, effective green and also easy applicable. It is possible to use this technology as a part of treatment plant and also this technology has a potential for remediation of ecosystem which has already contaminated with metals. Duckweed (Lemna minor) is a bioindicator species. This macrophyte has already used for many phytoremediation research at laboratory and also at natural environment. Even Cu is an essential element it has toxic effects after a threshold limit. There is many research on the topic of Cu remediation by L. minor and the aim of this paper is the collect this type of paper together.

SUCUL ORTAMLARDAKİ BAKIRIN (CU), SU MERCİMEĞİ (Lemna minor LİNNEAUS 1753) İLE FİTOREMEDİASYONU

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 2, 10 - 22, 12.02.2016

Öz

Pek çok ağır metalin özellikle sucul ortamlarda engellenemeyen artışı, başta sucul canlılar ve insan olmak üzere tüm ekosistem açısından ciddi tehdit oluşturmaktadır. Diğer bazı metaller gibi bakır (Cu)’ da organizmalar için gerekli ve hatta hayati öneme sahiptir. Cu’nun sucul ortamda birikmesi, özellikle sanayi atıklarının ve tarım için kullanılan Cu içerikli bazı pestisitlerin sucul ortama karışması ile gerçekleşir. Cu’nun özellikle sucul ortamlarda yüksek konsantrasyonlarda bulunması, sucul canlılar başta olmak üzere bu metalin organizmalarda yoğun olarak depolanmasına ve depolayan canlıda da ciddi toksik etki göstermesine sebebiyet verir. Bu etkiler, Cu’nun bir metal olarak önemini ortaya koyarak bu çalışmada seçilmesini sağlamıştır. Yeşil ıslah olarak bilinen fitoremediasyon, ağır metaller başta olmak üzere, pek çok toksik ajanın uzaklaştırılması için kullanılan etkili, ucuz, çevre dostu ve kolay uygulanabilen bir yöntemdir. Bu teknoloji mevcut olan arıtma sistemlerinin bir parçası olarak kullanılmakla beraber, hâlihazırda metallerce kirlenmiş ekosistemlerinde temizlenebilmesi için ciddi bir potansiyele sahiptir. Su mercimeği (Lemna minor) ise yüksek metal tutma kapasitesine sahip, laboratuvar ortamında ve doğal ortamda gerçekleştirilen pek çok fitoremediasyon çalışmasında kullanılmış biyoindikatör bir türdür. Gerçekleştirilen bu çalışmada önemli bir esansiyel metal olmasına karşın, yüksek dozlarda, ciddi toksik etki gösteren Cu’nun, L. minor tarafından sucul ortamlardan temizlenme potansiyelinin araştırıldığı çalışmaların derlemesi yapılmış ve bu çalışmalar bir araya toplanmıştır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Dilek Ustaoğlu

Kader Terzioğlu Bu kişi benim

Hasan Türe Bu kişi benim

Ebru Yılmaz Bu kişi benim

Evren Tunca

Yayımlanma Tarihi 12 Şubat 2016
Gönderilme Tarihi 12 Şubat 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ustaoğlu, D., Terzioğlu, K., Türe, H., Yılmaz, E., vd. (2016). SUCUL ORTAMLARDAKİ BAKIRIN (CU), SU MERCİMEĞİ (Lemna minor LİNNEAUS 1753) İLE FİTOREMEDİASYONU. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 5(2), 10-22.