Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

IN SITU ALUMINUM METAL MATRIX COMPOSITES and THEIR PRODUCTION BY HOT PRESSING

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 2, 63 - 73, 12.02.2016

Öz

In situ metal matrix composites (MMCs) are multiphase materials that reinforcing phases are synthesised in the metal matrix by chemical reactions during fabrication. MMCs preferred particles as the reinforcements are widely used in weight-sensitive aerospace, industrial sectors and transportation. They can be produced by various methods such as mechanical alloying, exothermic dispersion, self-propagating hightemperature synthesis. The other production method is hot pressing method. Through the hot pressing which sintering and compression process is applied simultaneously can be achieved more dense composite materials.

Kaynakça

 • Zhu H., Wang H., Ge L., Xu W., Yuan Y., (2008) Study of microstructure and mechanical properties of composites fabricated by the reaction mehod in an Al-TiO2-B2O3 system, Materials Science and Engineering A , 478, 87-92.
 • Zhu H., Wang H., Ge L., Chen S., Wu S., ,(2007). Formation of composites fabricated by exothermic dispersion reaction in Al-TiO2-B2O3 system, Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 17, 590-594
 • Sharifi M.E., Karimzadeh F., Enayati H.M., (2011). Preparation of Al2O3-TiB2 nanocomposite powder by mechanochemical reaction between Al, B2O3 and Ti, Advanced Powder Technology, 22, 526- 531,
 • S.C. Tjong, Lau C.-K., (1999).Properties and abrasive wear of TiB2/Al-4%Cu composites produced by hot isostatic pressing, Composites Science and Technology, 59.
 • Chen W., Xiao H., Fu Z., Fang S., Zhu D., (2013). Reactive hot pressing and mechanical properties of TiAl3/TiAlC/Al2O3 in situ composite, Materials and Design, 49, 929–934,
 • Zhu H., Wang H., Ge L., (2008).Wear properties of the composites fabricated by exothermic dispersion reaction synthesis in an Al–TiO2–B2O3 system, Wear, 264, 967–972,
 • Lü. L, Lai, M.O., Su, Y., Teo, H.L., Feng, C.F., (2001), In situ TiB2 reinforced Al alloy composites, Scripta Materialia, 45, 1017-1023.
 • Tekmen, C., Tsunekawa, Y., Okumiya, M., (2008), In situ TiB2 and AlO formation by DC plasma spraying , Surface & Coating Technology, 202, 4170-4175.
 • Tjong S.C., Wang G.S., Mai Y-.W., (2005).High cycle fatigue response of in situ Al
 • based composites containing TiB2 and Al2O3 submicron particles, Composites Science and
 • Technology, 65, 1537–1546,
 • Tekmen C., Tsunekawa Y., Okumiya M., (2009). In situ TiB–Al2O3 formed composite coatings by atmospheric plasma spraying: Influence of process parameters and in-flight particle characteristics, Surface & Coatings Technology, 203, 1649–1655,
 • Ergin N., Garip Y., Özdemir Ö., (2011).İndirgen Yanma Sentesi Yöntemi ile Ti-Al-B Esaslı Kompozit Üretimi’’, IATS’11, Türkiye, 531-536,
 • Kayıkcı R., Savaş Ö., Kurtuluş, O., (2009). Bor oksit ilavesi ile AlB2/Al Kompozitlerin Üretiminin İncelenmesi, IATS’09, Türkiye,
 • Buytoz S., Eren H., (2007).Al Metal Matris Kompozitlerin Abrasiz Aşınma Performansına Takviye Elemanlarının Etkisi, Fırat Üniversitesi Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 19 (2), 209-216,
 • Dikici B., Gavgali M., Bedir F., (2011).Synthesis of in situ TiC nanoparticles in liquid aluminum: the effect of sintering temperature’’, Journal of Composite Materials, 45(8), 895- 900,
 • Xing C., Chengxiao Y., Leding G., Biao Y., (2008).TiB/Al2O3 ceramic particle reinforced aluminum fabricated by spray deposition, Materials Science and Engineering A, 496, 52–58,
 • Cai, S., Ma X., Tang H., (2012). In situ WAl12 particle-reinforced Al matrix composites synthesized by combining mechanical alloying and vacuum hot pressing technology, Journal of Alloys and Compounds, 520,0170-173,
 • Tjong S.C., Wang G.S., (2004).High-cycle fatigue properties of Al-based composites reinforced with in situ TiB2 and Al2O3 particulates, Materials Science and Engineering A, 386, 48-53,
 • Xing L., Yaxuan Z., Chunsheng S., Yang Z., Naiqin Z., Enzuo L., Chunnian H., (2014). In-situ synthesis of MgAl2O4 nanowhiskers reinforced 6061 aluminum alloy composites by reaction hot pressing, Materials Science&Engineering A, 617, 235–242,

IN SITU ALÜMİNYUM METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLER ve SICAK PRESLEME İLE ÜRETİMLERİ

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 2, 63 - 73, 12.02.2016

Öz

In situ metal matrisli kompozitler (MMK), takviye fazlarının üretim esnasında metal matris içerisinde kimyasal reaksiyonlarla sentezlendiği çok fazlı malzemelerdir. Kuvvetlendirici olarak partiküllerin tercih edildiği MMK'ler ağırlığa duyarlı havacılıkta, endüstriyel sektörlerde ve ulaşımda yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Mekanik alaşımlama, ekzotermik dispersiyon, kendiliğinden yayılan yüksek sıcaklık sentezi gibi çeşitli yöntemlerle üretilebilirler. Sıcak presleme ise bir diğer üretim yöntemidir. Sinterleme ve sıkıştırma işleminin aynı anda uydulandığı sıcak presleme sayesinde daha yoğun kompozit malzemeler elde edilebilmektedir.

Kaynakça

 • Zhu H., Wang H., Ge L., Xu W., Yuan Y., (2008) Study of microstructure and mechanical properties of composites fabricated by the reaction mehod in an Al-TiO2-B2O3 system, Materials Science and Engineering A , 478, 87-92.
 • Zhu H., Wang H., Ge L., Chen S., Wu S., ,(2007). Formation of composites fabricated by exothermic dispersion reaction in Al-TiO2-B2O3 system, Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 17, 590-594
 • Sharifi M.E., Karimzadeh F., Enayati H.M., (2011). Preparation of Al2O3-TiB2 nanocomposite powder by mechanochemical reaction between Al, B2O3 and Ti, Advanced Powder Technology, 22, 526- 531,
 • S.C. Tjong, Lau C.-K., (1999).Properties and abrasive wear of TiB2/Al-4%Cu composites produced by hot isostatic pressing, Composites Science and Technology, 59.
 • Chen W., Xiao H., Fu Z., Fang S., Zhu D., (2013). Reactive hot pressing and mechanical properties of TiAl3/TiAlC/Al2O3 in situ composite, Materials and Design, 49, 929–934,
 • Zhu H., Wang H., Ge L., (2008).Wear properties of the composites fabricated by exothermic dispersion reaction synthesis in an Al–TiO2–B2O3 system, Wear, 264, 967–972,
 • Lü. L, Lai, M.O., Su, Y., Teo, H.L., Feng, C.F., (2001), In situ TiB2 reinforced Al alloy composites, Scripta Materialia, 45, 1017-1023.
 • Tekmen, C., Tsunekawa, Y., Okumiya, M., (2008), In situ TiB2 and AlO formation by DC plasma spraying , Surface & Coating Technology, 202, 4170-4175.
 • Tjong S.C., Wang G.S., Mai Y-.W., (2005).High cycle fatigue response of in situ Al
 • based composites containing TiB2 and Al2O3 submicron particles, Composites Science and
 • Technology, 65, 1537–1546,
 • Tekmen C., Tsunekawa Y., Okumiya M., (2009). In situ TiB–Al2O3 formed composite coatings by atmospheric plasma spraying: Influence of process parameters and in-flight particle characteristics, Surface & Coatings Technology, 203, 1649–1655,
 • Ergin N., Garip Y., Özdemir Ö., (2011).İndirgen Yanma Sentesi Yöntemi ile Ti-Al-B Esaslı Kompozit Üretimi’’, IATS’11, Türkiye, 531-536,
 • Kayıkcı R., Savaş Ö., Kurtuluş, O., (2009). Bor oksit ilavesi ile AlB2/Al Kompozitlerin Üretiminin İncelenmesi, IATS’09, Türkiye,
 • Buytoz S., Eren H., (2007).Al Metal Matris Kompozitlerin Abrasiz Aşınma Performansına Takviye Elemanlarının Etkisi, Fırat Üniversitesi Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 19 (2), 209-216,
 • Dikici B., Gavgali M., Bedir F., (2011).Synthesis of in situ TiC nanoparticles in liquid aluminum: the effect of sintering temperature’’, Journal of Composite Materials, 45(8), 895- 900,
 • Xing C., Chengxiao Y., Leding G., Biao Y., (2008).TiB/Al2O3 ceramic particle reinforced aluminum fabricated by spray deposition, Materials Science and Engineering A, 496, 52–58,
 • Cai, S., Ma X., Tang H., (2012). In situ WAl12 particle-reinforced Al matrix composites synthesized by combining mechanical alloying and vacuum hot pressing technology, Journal of Alloys and Compounds, 520,0170-173,
 • Tjong S.C., Wang G.S., (2004).High-cycle fatigue properties of Al-based composites reinforced with in situ TiB2 and Al2O3 particulates, Materials Science and Engineering A, 386, 48-53,
 • Xing L., Yaxuan Z., Chunsheng S., Yang Z., Naiqin Z., Enzuo L., Chunnian H., (2014). In-situ synthesis of MgAl2O4 nanowhiskers reinforced 6061 aluminum alloy composites by reaction hot pressing, Materials Science&Engineering A, 617, 235–242,
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Metin Önal

Mehmet Gavgalı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 12 Şubat 2016
Gönderilme Tarihi 12 Şubat 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Önal, M., & Gavgalı, M. (2016). IN SITU ALÜMİNYUM METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLER ve SICAK PRESLEME İLE ÜRETİMLERİ. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 5(2), 63-73.