Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kırşehir İli Kaman İlçesinde Ceviz Yetiştiriciliğinin Yatırım Analizi ve Kârlılığın Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2020, Cilt: 10 Sayı: 1, 11 - 22, 30.06.2020

Öz

Bu araştırmada; Kırşehir ili Kaman ilçesinde ceviz yetiştiriciliği yapan tarım işletmelerinin yatırımın analizi ve kârlılığın belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan veriler Kaman ilçesinde ticari amaçlı kapama ceviz yetiştiriciliği yapan 46 adet işletmeden yüz yüze anket yöntemiyle elde edilmiştir. İncelenen işletmelerde Net Bugünkü Değer, Fayda Masraf Oranı ve İç Kârlılık Oranları hesaplanmıştır. Ceviz yetiştiriciliğine ilişkin % 10.06 indirgeme oranında net bugünkü değer 6.961.93 TL da ve fayda masraf oranı 1.63 ve iç kârlılık oranı % 22.27 tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bilgilere göre; Kırşehir ili Kaman ilçesinde ceviz yetiştiriciliğine yapılan yatırımın kârlı olduğu ve ekonomik açıdan gelir kaynağı oluşturduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • 1. Akça Y (2001). Ceviz Yetiştiriciliği, Arı Matbaası, Tokat. 2. Albayrak B (2009). Proje yönetimi ve analizi, Nobel Yayın Dağıtım, p. 3. Anonim (2018a). Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, https://kirsehir.tarimorman.gov.tr/: 4. Anonim (2018b). T.C. Ziraat Bankası Çiftçilere Yönelik Tarım Kredi Oranları, https://www.ziraatbank.com.tr/tr: 5. Bayramoğlu Z (2013). Kiraz Yetiştiriciliği Yapan Üreticilerin Riske Karşı Davranışlarının İşletme Geliri Üzerine Etkileri: Akşehir İlçesi Örneği, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü. 6. Çiçek A (1996). Tarımsal Projelerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Gözden Geçirilmiş II. Baskı), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları Yayın (7). 7. Erkuş A, Bülbül M, Kıral T, Açıl A & Demirci R (1995). Tarım ekonomisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları, 5, 298. 8. Erkuş A & Rehber E (1998). Proje Hazırlama Tekniği, Ankara üniversitesi ziraat fakültesi yayınları (1496). 9. FAO (2018). Bitkisel Üretim İstatistikleri, http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC: 10. Ferhatoğlu Y (2001). Ceviz yetiştiriciliği, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Yayınları (s 4). 11. Gülcan R, Tekintaş E, Mısırlı A, Sağlam H, Günver G & Adanacıoğlu H (2000). Meyvecilikte Üretim Hedefleri. V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 17-21. 12. İnan İ (2000). Proje Hazırlama ve Değerlendirme Tekniği (Tarım, Hayvancılık, Gıda ve İmalat Sanayi Yatırım Projeleri Fizibilite Raporlarının Hazırlanması). 2, Baskı, Tekirdağ. 13. Kavak K (2012). Proje Analizinde Kullanılan Teknikler, http://www.dektmk.org.tr/upresimler/KKAVAK-1.pdf: 14. Kızılaslan N & Erdemir S (2017). Kaman Ceviz Çeşidine İsmini Veren Kırşehir ili Kaman İlçesi’nde Ceviz Yetiştiriciliği ve Ceviz Üretim Faaliyetleri, Bahçe 46, Özel Sayı 2, 209-225. 15. Keskin, A. H., 2012, Konya, Karaman (TR52) Bölgesinde Ceviz Yetiştiriciliği. Cilt 1: 5229-5534. 16. Oğuz C & Bayramoğlu Z (2014). Tarım Ekonomisi Kitabı, Atlas Kitapevi, 4. 17. TÜİK (2019). Bitkisel Üretim İstatistikleri, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr: 18. Yamane T (1967). Elementary Sampling Theory.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Cihangir KENAN 0000-0001-8349-4736

Zeki BAYRAMOĞLU 0000-0003-3258-3848

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 12 Mart 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA KENAN, C., & BAYRAMOĞLU, Z. (2020). Kırşehir İli Kaman İlçesinde Ceviz Yetiştiriciliğinin Yatırım Analizi ve Kârlılığın Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 10(1), 11-22.