Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Küçük Çamlıca Korusu’nun Peyzaj Tasarımı ve Kullanıcı Memnuniyeti Üzerine Bir Değerlendirme

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 1, 46 - 56, 30.06.2020

Öz

Kentler kültürel çeşitliliğin ve sosyal yaşamın merkezi olarak günümüz yaşamının vazgeçilmez yaşam ve yerleşim alanları olmuştur. Ancak kentlerin yoğun yapılaşmış ortamları ve günlük karmaşası içinde insanlar zaman zaman fiziksel ve ruhsal olarak sıkılmakta ve kaçış olarak kendilerini doğaya ve açık alanlara atmaktadırlar. Kent parkları bu alanların en önemlilerindendir. Bu alanlar kentlerdeki sosyal iletişimin ve doğayla etkileşimin en güçlü olduğu alanlardır. Araştırma alanı İstanbul İli Üsküdar İlçesinde yer alan Küçük Çamlıca Korusu’dur. Küçük Çamlıca Korusu İstanbul kent tarihinin yeşil alan dokusu için konumu ve büyüklüğü ile önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde ise alan kent parkı olarak işlevini sürdürmektedir. Çalışma kapsamında parkın bitkisel tasarımları, yapısal donatı ve kullanımları irdelenmiştir. Farklı mevsim ve günün farklı saatlerinde yerinde gözlem yapılmıştır. Alandaki peyzaj tasarımları ve alan kullanımlarıyla ilgili görüşlerini almak üzere 384 kişiyle 16 sorudan oluşan anket yapılmıştır. Anket cevapları analiz edilmiş ve Küçük Çamlıca Korusu’nun kullanıcı memnuniyeti belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Referans1 Başalma E, Uslu A & Körmeçli P (2017). Kent Parkı Kalite Göstergelerinin Değerlendirilmesi Kapsamında Bir Deneme: Ankara / 100. Yıl Birlik Park Örneği. International Journel of Landscape Architecture Research, 1(1): 8-13.
 • Referans2 Emür S H & Onsekiz D (2007). Kentsel Yaşam Kalitesi Bileşenleri Arasında Açık ve Yeşil Alanların Önemi- Kayseri / Kocasinan İlçesi Park Alanları Analizi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (22):367-396.
 • Referans3 Gül A & Küçük V (2001) Kentsel Açık-Yeşil Alanlar ve Isparta Kenti Örneğinde İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 27-48.
 • Referans4 Önal S & Sağır Ö (2018). Ankara Kent Parklarının Kullanımının Belirlenmesi. Ankara Araştırma Dergisi, 77-90.
 • Referans5 Pamay B (1997). Türklerde Bahçe Sanatı, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 3, YEM, İstanbul.
 • Referans6 URL-1 https://www.uskudar.bel.tr/userfiles/files/2015-2019%20Stratejik%20Plan.pdf, (Erişim tarihi: 20.01.2019)
 • Referans7 URL-2 http://tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=30709, (Erişim tarihi: 15.04.2019)
 • Referans8 URL-3 https://duranguler.com/ornek-hacmi-hesaplama, (Erişim tarihi: 18.02.2019)
 • Referans9 URL-4 http://www.anadoluparkbahceler.com/, (Erişim tarihi: 21.04.2019)

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 1, 46 - 56, 30.06.2020

Öz

Kaynakça

 • Referans1 Başalma E, Uslu A & Körmeçli P (2017). Kent Parkı Kalite Göstergelerinin Değerlendirilmesi Kapsamında Bir Deneme: Ankara / 100. Yıl Birlik Park Örneği. International Journel of Landscape Architecture Research, 1(1): 8-13.
 • Referans2 Emür S H & Onsekiz D (2007). Kentsel Yaşam Kalitesi Bileşenleri Arasında Açık ve Yeşil Alanların Önemi- Kayseri / Kocasinan İlçesi Park Alanları Analizi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (22):367-396.
 • Referans3 Gül A & Küçük V (2001) Kentsel Açık-Yeşil Alanlar ve Isparta Kenti Örneğinde İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 27-48.
 • Referans4 Önal S & Sağır Ö (2018). Ankara Kent Parklarının Kullanımının Belirlenmesi. Ankara Araştırma Dergisi, 77-90.
 • Referans5 Pamay B (1997). Türklerde Bahçe Sanatı, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 3, YEM, İstanbul.
 • Referans6 URL-1 https://www.uskudar.bel.tr/userfiles/files/2015-2019%20Stratejik%20Plan.pdf, (Erişim tarihi: 20.01.2019)
 • Referans7 URL-2 http://tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=30709, (Erişim tarihi: 15.04.2019)
 • Referans8 URL-3 https://duranguler.com/ornek-hacmi-hesaplama, (Erişim tarihi: 18.02.2019)
 • Referans9 URL-4 http://www.anadoluparkbahceler.com/, (Erişim tarihi: 21.04.2019)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nurhan KOÇAN> (Sorumlu Yazar)
BARTIN UNIVERSITY
0000-0001-9433-7007
Türkiye


Nurbanu METİN>
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9433-7000
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Koçan, N. & Metin, N. (2020). Küçük Çamlıca Korusu’nun Peyzaj Tasarımı ve Kullanıcı Memnuniyeti Üzerine Bir Değerlendirme . Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 10 (1) , 46-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ordubtd/issue/55660/703557