Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

LED IŞIĞIN FESLEĞEN TOHUMUNUN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 2020, Cilt: 10 Sayı: 1, 57 - 65, 30.06.2020

Öz

Işık tohum çimlenmesini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Son yıllarda, tohum çimlenmesini ve bitki büyümesini teşvik etmek için ışık yayan diyotların (LED) yapay ışık olarak kullanılmasına yönelik ilgi artmıştır. Bu çalışmanın amacı, fesleğen (Ocimum basilicum L.) 'nin tohum çimlenmesi üzerine LED’in renk sıcaklığı ve maruz kalma süresinin etkisini değerlendirmektir. Fesleğen tohumları bir büyüme odasında üç LED renk sıcaklığına (kontrol, 3000 ve 6500 K) ve dört farklı maruz kalma süresine (0, 10, 15 ve 20 sa gün-1) tabi tutuldu. LED'ler, ek bir ışık kaynağı olarak kullanıldı ve büyüme odasının içindeki tohumların yatay olarak 50 cm üzerine yerleştirildi. Maruz kalma süresi ve LED renk sıcaklıkları, karanlık koşullara (kontrol) kıyasla incelenen tüm çimlenme özelliklerini önemli ölçüde iyileştirdi, ancak plumula uzunluğunu azalttı. LED renk sıcaklığı ve maruz kalma süresinin etkileşimi çimlenme oranını önemli ölçüde etkiledi. Günde 15 saat süreyle 6500 K’lık LED uygulamasıyla çimlenme süresi % 12 azaldı ve çimlenme oranı % 43 arttı. Plumula uzunluğu LED'e maruz kalma süresinin artmasıyla % 54 azaldı, ancak radikula uzunluğu kontrole kıyasla 3 kat arttı. Bu sonuçlar, günde 15 saat boyunca 6500 K LED uygulamasının, tohum çimlenmesini önemli ölçüde arttırdığını ve ortalama çimlenme süresini kısalttığını gösterdi. Sonuç olarak, bu çalışma LED’in fesleğenin tohum çimlenmesini iyileştirmek için başarılı bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir.

Kaynakça

 • Açıkgöz M A & Kara Ş M (2019). Effect of various pretreatments on germination of Turkish endemic achillea gypsicola hub.-mor. species under ın vivo and ın vitro conditions. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9(4): 2321-2329
 • Akbarian B, Matloobi M & Mahna N (2016). Effects of LED light on seed emergence and seedling quality of four bedding flowers. Journal of Ornamental and Horticultural Plants 6(2):115-123
 • Bantis F, Ouzounis T & Radoglou K (2016). Artificial LED lighting enhances growth characteristics and total phenolic content of Ocimum basilicum, but variably affects transplant success. Scientia Horticulturae 198: 277-283
 • Çağlayan N & Ertekin C (2018). Farklı dalga boylu LED ışıklarının yeşil yapraklı bitkilerin gelişimi üzerindeki etkileri. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 14(2): 105-114
 • Koç C, Vatandaş M & Koç A B (2009). LED aydınlatma teknolojisi ve tarımda kullanımı. 25. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 01-03 Ekim, Isparta
 • Karakurt H, Aslantaş R & Eşitken A (2010). Tohum çimlenmesi ve bitki büyümesi üzerinde etkili olan çevresel faktörler ve bazı ön uygulamalar. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 24(2): 115-128
 • Korkmaz H & Alkan S (2017). Bitkilerde allokasyonu etkileyen faktörler. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7(4): 23-32
 • Lin K H, Huang M Y, Huang W D, Hsu M H, Yang Z W & Yang C M (2013). The effects of red, blue, and white light-emitting diodes on the growth, development, and edible quality of hydroponically grown lettuce (Lactuca sativa L. var. capitata). Scientia Horticulturae 150: 86-91
 • Oliveira P G & Garcia Q S (2011). Germination characteristics of Syngonanthus seeds (Eriocaulaceae) in campos rupestres vegetation in south-eastern Brazil. Seed Science Research 21: 39–45
 • Öztekin G B & Kevser T (2019). Tam spektrumlu gün ışığı floresan lamba ile yapay ışıklandırmanın marulda fide kalitesine etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 56(4): 437-445
 • Ratner K, Joshi N C, Yadav D, Many Y, Kamara I, Esquira I, Achiam M, Gilad Z & Charuvi D (2019). Application of LED-interlighting for improving the yield of passive tunnel-grown bell pepper. In XI International Symposium on Protected Cultivation in Mild Winter Climates and I International Symposium on Nettings, pp.19-26
 • Ryu J H, Seo K S, Choi G L, Rha E S, Lee S C, Choi S K, Rha E S, Lee S C, Choi S K, Kang S & Bae C H (2012). Effects of LED light illumination on germination, growth and anthocyanin content of dandelion (Taraxacum officinale). Korean Journal of Plant Resources 25(6): 731-738
 • Sakhonwasee S, Tummachai K & Nımnoy N (2017). Influences of LED light quality and intensity on stomatal behavior of three petunia cultivars grown in a semi-closed system. Environmental Control in Biology, 55(2): 93-103
 • Sanoubar R, Calone R, Noli E & Barbanti L (2018). Data on seed germination using LED versus fluorescent light under growth chamber conditions. Data in Brief, 19: 594-600
 • Simlat M, Ślęzak P, Moś M, Warchoł M, Skrzypek E & Ptak A (2016). The effect of light quality on seed germination, seedling growth and selected biochemical properties of Stevia rebaudiana Bertoni. Scientia Horticulturae 211: 295-304
 • Uyanık M, Kara S M & Korkmaz K (2014). Bazı kışlık kolza (Brassica napus L.) çeşitlerinin çimlenme döneminde tuz stresine tepkilerinin belirlenmesi. Journal of Agricultural Sciences 20(4): 368-375
 • Vieira B C, Rodrigues B M & Garcia Q S (2018). Light exposure time and light quality on seed germination of Vellozia species (Velloziaceae) from Brazilian campo rupestre. Flora 238: 94-101
 • Vasilean I, Cîrciumaru A, Garnai M & Patrascu L (2018). The influence of light wavelength on the germination performance of legumes. The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati. Fascicle VI-Food Technology, 42(2): 95-108
Yıl 2020, Cilt: 10 Sayı: 1, 57 - 65, 30.06.2020

Öz

Kaynakça

 • Açıkgöz M A & Kara Ş M (2019). Effect of various pretreatments on germination of Turkish endemic achillea gypsicola hub.-mor. species under ın vivo and ın vitro conditions. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9(4): 2321-2329
 • Akbarian B, Matloobi M & Mahna N (2016). Effects of LED light on seed emergence and seedling quality of four bedding flowers. Journal of Ornamental and Horticultural Plants 6(2):115-123
 • Bantis F, Ouzounis T & Radoglou K (2016). Artificial LED lighting enhances growth characteristics and total phenolic content of Ocimum basilicum, but variably affects transplant success. Scientia Horticulturae 198: 277-283
 • Çağlayan N & Ertekin C (2018). Farklı dalga boylu LED ışıklarının yeşil yapraklı bitkilerin gelişimi üzerindeki etkileri. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 14(2): 105-114
 • Koç C, Vatandaş M & Koç A B (2009). LED aydınlatma teknolojisi ve tarımda kullanımı. 25. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 01-03 Ekim, Isparta
 • Karakurt H, Aslantaş R & Eşitken A (2010). Tohum çimlenmesi ve bitki büyümesi üzerinde etkili olan çevresel faktörler ve bazı ön uygulamalar. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 24(2): 115-128
 • Korkmaz H & Alkan S (2017). Bitkilerde allokasyonu etkileyen faktörler. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7(4): 23-32
 • Lin K H, Huang M Y, Huang W D, Hsu M H, Yang Z W & Yang C M (2013). The effects of red, blue, and white light-emitting diodes on the growth, development, and edible quality of hydroponically grown lettuce (Lactuca sativa L. var. capitata). Scientia Horticulturae 150: 86-91
 • Oliveira P G & Garcia Q S (2011). Germination characteristics of Syngonanthus seeds (Eriocaulaceae) in campos rupestres vegetation in south-eastern Brazil. Seed Science Research 21: 39–45
 • Öztekin G B & Kevser T (2019). Tam spektrumlu gün ışığı floresan lamba ile yapay ışıklandırmanın marulda fide kalitesine etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 56(4): 437-445
 • Ratner K, Joshi N C, Yadav D, Many Y, Kamara I, Esquira I, Achiam M, Gilad Z & Charuvi D (2019). Application of LED-interlighting for improving the yield of passive tunnel-grown bell pepper. In XI International Symposium on Protected Cultivation in Mild Winter Climates and I International Symposium on Nettings, pp.19-26
 • Ryu J H, Seo K S, Choi G L, Rha E S, Lee S C, Choi S K, Rha E S, Lee S C, Choi S K, Kang S & Bae C H (2012). Effects of LED light illumination on germination, growth and anthocyanin content of dandelion (Taraxacum officinale). Korean Journal of Plant Resources 25(6): 731-738
 • Sakhonwasee S, Tummachai K & Nımnoy N (2017). Influences of LED light quality and intensity on stomatal behavior of three petunia cultivars grown in a semi-closed system. Environmental Control in Biology, 55(2): 93-103
 • Sanoubar R, Calone R, Noli E & Barbanti L (2018). Data on seed germination using LED versus fluorescent light under growth chamber conditions. Data in Brief, 19: 594-600
 • Simlat M, Ślęzak P, Moś M, Warchoł M, Skrzypek E & Ptak A (2016). The effect of light quality on seed germination, seedling growth and selected biochemical properties of Stevia rebaudiana Bertoni. Scientia Horticulturae 211: 295-304
 • Uyanık M, Kara S M & Korkmaz K (2014). Bazı kışlık kolza (Brassica napus L.) çeşitlerinin çimlenme döneminde tuz stresine tepkilerinin belirlenmesi. Journal of Agricultural Sciences 20(4): 368-375
 • Vieira B C, Rodrigues B M & Garcia Q S (2018). Light exposure time and light quality on seed germination of Vellozia species (Velloziaceae) from Brazilian campo rupestre. Flora 238: 94-101
 • Vasilean I, Cîrciumaru A, Garnai M & Patrascu L (2018). The influence of light wavelength on the germination performance of legumes. The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati. Fascicle VI-Food Technology, 42(2): 95-108
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet Akgün 0000-0001-5148-5544

Mithat Akgün Bu kişi benim 0000-0002-5514-1236

Mehmet Muharrem Özcan 0000-0002-3166-2678

Özer Şenyurt 0000-0002-8604-9125

Kürşat Korkmaz 0000-0002-3774-3786

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 17 Nisan 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Akgün, M., Akgün, M., Özcan, M. M., Şenyurt, Ö., vd. (2020). LED IŞIĞIN FESLEĞEN TOHUMUNUN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 10(1), 57-65.