Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çankırı İli Kentsel Açık Yeşil Alan Varlığının Belirlenmesi ve Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2020, Cilt: 10 Sayı: 2, 154 - 163, 31.12.2020

Öz

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kent nüfusunun hızlı artışı, sosyal, ekonomik, politik ve kültürel koşullar, özellikle kent merkezlerinde açık-yeşil alanların yatay ve düşey yönde giderek azalmasına yol açmıştır. Bu yapıya sahip kentler, insanları doğal ortamdan uzaklaştırmakta ayrıca kentlerin yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu çalışmada konum olarak Türkiye’nin merkezinde yer alan, doğal-kültürel potansiyeli ve değerli maden yatakları ile önemli bir iş alanı sunan Çankırı kentinin açık yeşil alan varlığı değerlendirilmiştir. Çalışmada imar planından yola çıkılarak kentin açık yeşil alan miktarı sayısal olarak belirlenmiş, bu miktarın kentsel alandaki oranı ile kişi başına düşen yeşil alan miktarı tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler kentin açık yeşil alan miktarı olarak yetersiz olduğunu göstermektedir. Çalışma sonucunda kent için yeni açık yeşil alanlar önerilmiş ve kişi başına düşen açık yeşil alan miktarı artırılmıştır. Çalışmanın benzer kentlerde yapılacak çalışmalara örnek olması ve sonuçlarının yerel yönetimlerle paylaşılması durumunda somut olarak yararlar sağlayacağı öngörülmektedir.

Kaynakça

 • Referans1 Aksoylu S, Çabuk A & Uz Ö (2005). Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yardımıyla Yeşil Alanların Yeterliliğinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart-1 Nisan 2005, Hermes Tanıtım Ofset s:124-125, Ankara
 • Referans2 Anonim (2010). Çankırı İl Çevre Durum Raporu. T.C. Çankırı Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 279 s. Çankırı
 • Referans3 Anonim (2017). Çankırı İli 2016 Yılı Çevre Durum Raporu. Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çankırı
 • Referans4 Ceylan A (2007). Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Kentsel Yeşil Alanların Önemi ve Kentsel Dönüşüm İle İlişkilendirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.
 • Referans5 Çelik D (2000). Ankara Çankaya İlçesi, Aziziye Mahallesi Mevcut Alan Kullanım Kararları ve Açık Yeşil Alanlarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Referans6 Gökmen B (2007). Çankırı ili çoğrafyası. Doktora tezi (basılmış). Ankara Üniversitesi, 396 s, Ankara
 • Referans7 Gül A & Küçük V (2001). Kentsel Açık-Yesil Alanlar ve Isparta Kenti Örneğinde İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 3; 27- 48
 • Referans8 Kuter N (2007). Çankırı Kenti Açık ve Yeşil Alan Varlığı İçinde Tarihi Kent Merkezinin Kentsel Peyzaj Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 309 s
 • Referans9 Melchert L (2005). The Dutch Sustainable Building Policy: A Model For Developing Countries. Building and Enviroment, 42 (2), 893-901
 • Referans10 MGM (2019). https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceleristatistik.aspx?k =A&m= Cankırı.
 • Referans11 Öztürk B (2004). Kentsel Açık ve Yeşil Alan Sistemi Oluşturulması: Kayseri Kent Bütünü Örneği. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara
 • Referans12 Timur Ö B & Pekin Timur U (2012). Çankırı Koşullarında Yetiştirilebilecek Bitkiler (Ağaçlar ve Çalılar). Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(2): 122-124.
 • Referans13 Tuna F (2010). Çankırı’nın Coğrafi Özelliklerinin Şehirsel Gelişim Potansiyeli Yönünden Değerlendirilmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 21: 219-239
 • Referans14 TÜİK (2019). Web Sitesi: https://www.nufusu.com/il/cankiri-nufusu.
 • Referans15 Özbilen A (1991). Kentiçi Açık Alanlar ve Dağılımı, Tarihi Eserler ve Gelişen Yeni Yapılaşma. K.T.Ü. Orman Fakültesi, Genel Yayın No:155,F.Y.N: 17, Trabzon, 1991
 • Referans16 Önder S & Polat A T (2012). Kentsel Açık-Yeşil Alanların Kent Yaşamındaki Yeri ve Önemi, Kentsel Peyzaj Alanlarının Oluşumu ve Bakım Esasları Semineri, Konya.
 • Referans17 URL-1 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/195601
 • Referans18 URL-2 http://www.on5yirmi5.com/dosya/turkiyenin-illeri/18-cankiri-hakkinda-genel-
 • Referans19 URL-3 http://www.cankiri.bel.tr/sayfa-16/cografi-yapi.php
 • Referans20 URL-4 http://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/Cankiri2015.pdf
 • Referans21 URL-5 http://www.cografya.gen.tr/tr/cankiri/ekonomi.html
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nurhan Koçan 0000-0001-9433-7007

Şerife İbiş Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 9 Eylül 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 10 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Koçan, N., & İbiş, Ş. (2020). Çankırı İli Kentsel Açık Yeşil Alan Varlığının Belirlenmesi ve Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 10(2), 154-163.