Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çakıldak fındık çeşidinin ın vıtro sürgün ucu kültürü için yüzey sterilizasyon protokolünün oluşturulmasi

Yıl 2020, Cilt: 10 Sayı: 2, 85 - 93, 31.12.2020

Öz

Bu çalışma, 2019 yılında, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Doku Kültürü laboratuvarında yürütülmüştür. Çalışmada eksplant olarak Çakıldak çeşidinin aktif büyüme dönemindeki sürgün uçları kullanılmıştır. Eksplantların bir kısmı %70 etil alkolde 10 sn süre ile bekletilmiş, diğer yarısına ise etil alkol uygulanmamıştır. Etil alkol uygulanmış ve uygulanmamış tüm eksplantlar, farklı dozlarda sodyum hipoklorid (% 0, % 5, % 10 ve % 15) çözeltilerinde farklı sürelerde (0, 10, 15 ve 20 dakika) bekletilerek yüzey sterilizasyonları yapılmıştır. Deneme kapsamında uygulamaların karşılaştırılması amacıyla kararma oranı (%), enfeksiyon oranı (%), sağlıklı gelişen eksplant oranı (%) özellikleri incelenmiştir.
Eksplantların yüzey sterilizasyonu amacıyla ilk olarak % 70 etil alkolde 10 sn süre ile bekletme ve ardından % 5 dozundaki sodyum hipoklorid çözeltisinde 15 dakika bekletme uygulamaları tavsiye edilebilir.

Kaynakça

 • Referans1 Anonim (2020). Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 06.01.2020)
 • Referans2 Babaoğlu M, Yorgancılar M, & Akbudak M A (2001). Doku kültürü: temel laboratuar teknikleri. (Editörler M. Babaoğlu, E. Gürel, S. Özcan), Bitki Biyoteknolojisi Cilt I Doku Kültürü ve Uygulamaları. S.Ü. Vakfı Yayınları, Konya
 • Referans3 Bacchetta L, Aramini M, Bernardini C & Rugini E (2008). In vitro propagation of traditional Italian hazelnut cultivars as a tool for the valorization and conservation of local genetic resources. HortScience, 43(2): 562-566
 • Referans4 Bassil N V, Rebhuhn B J, Mok D W & Mok M C (1990). Micropropagation of the hazelnut, Corylus avellana. HortScience, 25(9): 1100
 • Referans5 Caboni E, Frattarell A, Meneghini M, Giorgioni M & Damiano C (2009). Micropropagation of hazelnut Italian cultivars. Italus Hortus, 16(2): 102-105
 • Referans6 Diaz-Sala C, Rey M, & Rodríguez R (1990). In vitro establishment of a cycloclonal chain from nodal segments and apical buds of adult hazel (Corylus avellana L.). Plant Cell. Tissue and Organ Culture. 23(3): 151-157
 • Referans7 Ellena M, Masia A, & Marino G (2014). Physiological and biochemical aspect associated with the rizogenetics of hazelnut (C. avellana L.). Acta Horticulturae, 1052: 157-165
 • Referans8 Gao X H, Liu J N & Ling Q (2006). Tissue Culture and Rapid Propagation of Hybrid Hazelnut (Corylus heterophylla× C. avellana). In XXVII International Horticultural Congress-IHC2006: International Symposium on Seed Enhancement and Seedling Production, 13-19 August, Seoul, South Korea, pp. 207-211
 • Referans9 Hand C R (2013). Improving initiation and mineral nutrition for hazelnut (Corylus avellana) micropropagation. Master Thesis, Oregon State University, USA
 • Referans10 Hand C R, Wada N, Stockwell V & Reed B M (2016). Node position influences viability and contamination in hazelnut shoot explants. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant. 52(6): 580-589
 • Referans11 İslam A, Öger İ, Karagöl S & Turan A (2019). Farklı IBA uygulamalarının Corylus colurna L.’nın odun çelikleriyle köklenmesi üzerine etkisi. Akademik Ziraat Dergisi 8(Özel Sayı): 45-48. ISSN: 2147-6403 DOI: http://dx.doi.org/10.29278/azd.655495
 • Referans12Köksal İ (2002). Türk Fındık Çeşitleri. Fındık Tanıtım Grubu Yayınları, Ankara Murashige T & Skoog F (1962). A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures. Physiologia plantarum 15(3): 473-497
 • Referans13 Nas M N (2004). Inclusion of polyamines in the medium improves shoot elongation in hazelnut (Corylus avellana L.) micropropagation. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 28(3): 189-194
 • Referans14 Özçağıran R, Ünal A, Özeker E & İsfendiyaroğlu M (2014). Ilıman İklim Meyve Türleri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:3, İzmir
 • Referans15 Pérez C, Rodríguez R, & Tamés R S (1985). “In vitro” filbert (Corylus avellana L.) micropropagation from shoot and cotyledonary node segments. Plant cell reports, 4(3): 137-139
 • Referans16 Perez C, Rodriguez A, Revilla A, Rodriguez R & Sanchez-Tames R (1987). Filbert plantlet formation through" in vitro" culture. Symposium on In vitro Problems Related to Mass Propagation of Horticultural Plants 212. Acta Horticulturae, 212: 505-510
 • Referans17 Radojević L, Vujičić R & Nešković M (1975). Embryogenesis in tissue culture of Corylus avellana L. Zeitschrift für Pflanzenphysiologie, 77(1): 33-41
 • Referans18 Thomson G E, & Deering T D (2011). Effect of cytokinin type and concentration on in vitro shoot proliferation of hazelnut (Corylus avellana L.). New Zealand journal of crop and horticultural science. 39(3): 209-213
 • Referans19 Yu X & Reed B M (1993). Improved shoot multiplication of mature hazelnut (Corylus avellana L.) in vitro using glucose as a carbon source. Plant cell reports. 12(5): 256-259
 • Referans20 Yu X & Reed B M (1995). A micropropagation system for hazelnuts (Corylus species). HortScience, 30(1): 120-123
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ali İslam 0000-0002-2165-7111

Hatice Bilir Ekbiç 0000-0002-2758-6713

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 11 Kasım 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 10 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA İslam, A., & Bilir Ekbiç, H. (2020). Çakıldak fındık çeşidinin ın vıtro sürgün ucu kültürü için yüzey sterilizasyon protokolünün oluşturulmasi. Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 10(2), 85-93.