Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Landscape Design Project of Kurucasile Port

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 2, 81 - 91, 31.12.2021
https://doi.org/10.54370/ordubtd.897442

Öz

People have always known how to live using the resources of nature. They made their first settlements on the coasts and watersides in order to benefit from water for fisheries and to distribute their products. In this study, Kurucasile port in Kurucasile District of Bartin Province which is a coastal city was chosen as the study area. The area was chosen as the study area since the area does not offer different recreational options to the visitors in the current situation and there is no infrastructure and superstructure created for this purpose. Landscape design projects have been prepared in order to evaluate the existing potential of the area, to improve its physical and visual quality, and to provide users with different usage opportunities. In the study, four landscape design projects prepared are presented with different concepts. Autocad 2017, SketchUp, Photoshop CS5, and Lumion software were used in the preparation and presentation of the projects. As a result of the study, it has been clearly seen that the projects produced will be beneficial for the area and the users, especially the protection of natural and cultural resource values, and will make significant contributions to the image of the coastal city. The study can be an example for applications in similar cities. 

Kaynakça

 • Aksoy, Y. (2019). Mimarlıkta peyzaj tasarımı. Genç Ofset.
 • Brachya, V. (1993). Some spatial aspects of environmental impact statements in Israel. Geoforum, 27(4), 527-537.
 • Çelikyay, S., Koçan, N. ve Çorbacı, L. (2006). Urban landscape design strategies on 3000 years settlement: Amasra. WSEAS International Congress, Venice, Italy.
 • Çubuk, M. (1991). Kamu mekânları ve kentsel tasarım. Kamu mekânları tasarımı ve kent mobilyaları sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.
 • GoogleMaps. (2020). https://www.google.com.tr/maps/@ adresinden 09.12.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Gülez, S. (1983). Kıyısal alanların rekreasyonel ve turistik yönden planlanmasında yeni bir yaklaşım. Türkiye 7. Dünya Şehircilik Günü, Kıyılar Kolokyumu, Trabzon.
 • Gürpınar, E. (1996). Kent ve çevre sorunlarına bir bakış (2. Baskı). Der Yayınları.
 • Kaplan, A. (1995). Doğal ve kültürel değerlerce zengin kıyı mekânlarına yönelik peyzaj planlama yönteminin Foça örneğinde ortaya konulması üzerinde araştırmalar. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ege Üniversitesi.
 • Kurucaşile Belediyesi. (2020). Tanıtım. https://www.kurucasile.bel.tr/ adresinden 09.12.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Kurucaşile Kaymakamlığı. (2020). Tanıtım. http://www.kurucasile.gov.tr/ adresinden 09.12.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Mossop, E. (2019). Sustainable coastal design and planning. https://set.kuleuven.be/icou/research/osa/publications/mekong-sustainable-coastal-design-and-planning.pdf adresinden 29.08.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Nüfusucom. (2020). Kurucaşile nüfusu – Bartın. https://www.nufusu.com/ilce/kurucasile_bartin-nufusu adresinden 09.12.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Smith, S. L. J. (1991). The supply-side de nition of tourism: Reply to leiper. Annals of Tourism Research, 18(2), 312-318. https://doi.org/10.1016/0160-7383(91)90011-Y
 • WowTurkey. (2020). http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php? adresinden 09.12.2020 tarihinde alınmıştır.

Kurucaşile Limanı Peyzaj Tasarım Projesi

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 2, 81 - 91, 31.12.2021
https://doi.org/10.54370/ordubtd.897442

Öz

İnsanlar her zaman doğanın kaynaklarını kullanarak yaşamayı bilmişlerdir. Su ürünlerinden yararlanmak ve üretimlerini dağıtabilmek için ilk yerleşimlerini kıyı ve su kenarlarında yapmışlardır. Bu çalışmada bir kıyı kenti olan Bartın ili Kurucaşile ilçesi Liman bölgesi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Alanın mevcut durumda ziyaretçilere rekreasyonel olarak farklı seçenekler sunmaması ve bu amaçla oluşturulan alt ve üst yapının bulunmaması çalışma alanı olarak seçilmesinde etkili olmuştur. Alanın mevcut potansiyelinin değerlendirilmesi, fiziksel ve görsel kalitesinin iyileştirilmesi ve kullanıcılara farklı kullanım olanakları sağlaması amacıyla peyzaj tasarım projeleri hazırlanmıştır. Çalışmada öneri dört proje üzerinden farklı konseptlerle hazırlanan peyzaj tasarım projeleri sunulmuştur. Projelerin hazırlanması ve sunumunda AutoCad 2017, SketcUp, Photoshop CS5 ve Lumion yazılımları kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda üretilen projelerle doğal ve kültürel kaynak değerlerinin korunması başta olmak üzere kıyı kentinin imajına önemli katkılar sunacağı açıkça görülmüştür. Çalışma benzer kentlerdeki uygulamalar için örnek olabilecektir.

Kaynakça

 • Aksoy, Y. (2019). Mimarlıkta peyzaj tasarımı. Genç Ofset.
 • Brachya, V. (1993). Some spatial aspects of environmental impact statements in Israel. Geoforum, 27(4), 527-537.
 • Çelikyay, S., Koçan, N. ve Çorbacı, L. (2006). Urban landscape design strategies on 3000 years settlement: Amasra. WSEAS International Congress, Venice, Italy.
 • Çubuk, M. (1991). Kamu mekânları ve kentsel tasarım. Kamu mekânları tasarımı ve kent mobilyaları sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.
 • GoogleMaps. (2020). https://www.google.com.tr/maps/@ adresinden 09.12.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Gülez, S. (1983). Kıyısal alanların rekreasyonel ve turistik yönden planlanmasında yeni bir yaklaşım. Türkiye 7. Dünya Şehircilik Günü, Kıyılar Kolokyumu, Trabzon.
 • Gürpınar, E. (1996). Kent ve çevre sorunlarına bir bakış (2. Baskı). Der Yayınları.
 • Kaplan, A. (1995). Doğal ve kültürel değerlerce zengin kıyı mekânlarına yönelik peyzaj planlama yönteminin Foça örneğinde ortaya konulması üzerinde araştırmalar. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ege Üniversitesi.
 • Kurucaşile Belediyesi. (2020). Tanıtım. https://www.kurucasile.bel.tr/ adresinden 09.12.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Kurucaşile Kaymakamlığı. (2020). Tanıtım. http://www.kurucasile.gov.tr/ adresinden 09.12.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Mossop, E. (2019). Sustainable coastal design and planning. https://set.kuleuven.be/icou/research/osa/publications/mekong-sustainable-coastal-design-and-planning.pdf adresinden 29.08.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Nüfusucom. (2020). Kurucaşile nüfusu – Bartın. https://www.nufusu.com/ilce/kurucasile_bartin-nufusu adresinden 09.12.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Smith, S. L. J. (1991). The supply-side de nition of tourism: Reply to leiper. Annals of Tourism Research, 18(2), 312-318. https://doi.org/10.1016/0160-7383(91)90011-Y
 • WowTurkey. (2020). http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php? adresinden 09.12.2020 tarihinde alınmıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nurhan KOÇAN (Sorumlu Yazar)
BARTIN UNIVERSITY
0000-0001-9433-7007
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Koçan, N. (2021). Kurucaşile Limanı Peyzaj Tasarım Projesi . Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 11 (2) , 81-91 . DOI: 10.54370/ordubtd.897442