Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Şehircilik Bazında İmar Planlarının Emsal Oranları Kapsamında Üstel Bir Fonksiyon Yaklaşımı ile İrdelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 1, 1 - 14, 30.06.2023
https://doi.org/10.54370/ordubtd.1164407

Öz

1/5000’lik ölçekli nazım imar planı oluşturulduktan sonra ilgili yerel yönetimler, belediye meclislerinden aldığı karara istinaden 1/1000’lik uygulama imar planlarını oluştururlar. Amaç yöre insanın her türlü ihtiyacına cevap verebilecek alanların oluşumunu sağlamaktır. Kimi adalarda farklı özellik ve notlar vardır. Bu özellikli adalardan birisi de sadece emsal değerleri belli olan imar adalarıdır. Emsal değerleri belli olan bu adalarda parsellere yapı izni verilirken nasıl ve neye göre hareket edilmesi gerekliliği araştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmada çeşitli plan örneklerinden sadece emsal değerleri verilen bu adalarda neye imar alt taban durumu verilmesi gerektiği gösterilmiştir. Bu çekmeler verilirken ise yöntem olarak bir üstel fonksiyon tanım aralığı olan tanım ve değer kümesi elemanları gibi düşünülerek imar alt taban ve toplam üst alanlar toplamı bulunmaya çalışılmıştır. İmar adaları içerisinde yer alan inşaat yapı iznine uygun hale getirilmiş, imar parsellerinin tek ya da çift sayıda parsel olmasına göre üstel fonksiyon metodu ile yaklaşılmıştır. Emsallerin verdiği katsayı doğrultusunda zeminde yaklaşma mesafeleri ve toplam inşaat alanı örneklerle gösterilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Cansever, T. (2007). Not putting the dome on the ground. Timaş Publications.
 • Çabri, S. (2005). Expropriation in accordance with the Zoning Law, Legal Publishing.
 • Eliaçık, H. (2021). Finding exact solutions by exponential function method [MSc Thesis]. Yozgat Bozok University.
 • He, J. H., & Wu, X. H. (2006). Exp-function method for nonlinear wave equations. Chaos, Soliton & Fractals, 30, 700-708. https://doi.org/10.1016/j.chaos.2006.03.020
 • Kalabalık, H. (2005). Zoning law (Planning, Land, Building, Protection). Seçkın Publishing.
 • Kaya, I. (2020). Building and zoning sanctions in the zoning law in the Light of the council of state decisions [MSc Thesis]. Kırıkkkale University.
 • Kiper, T. (2013). The role of identity in urban and rural areas planning. Turkish Journal of Scientific Reviews, 6(2), 69-73. https://dergipark.org.tr/tr/pub/derleme/issue/35090/389261
 • Kobak, E. U. (2021). Applications of exponential function expansion method on some nonlinear partial differential equations [MSc Thesis]. Balıkesir University.
 • Mutlu, S. (2013). An analysis on the decisions of the council of state regarding land andl Arrangement transactions in the framework of zoning legislation [MSc Thesis]. Mustafa Kemal University.
 • Navickas, Z. & Ragulskis, M. (2009). How far one can go with the exp-function method? Applied Mathematics and Computation, 211(2), 522-530. https://doi.org/10.1016/j.amc.2009.01.074
 • Orta, E. (2005). Plan hierarchy and conflict of plans in zoning law [MSc Thesis]. Istanbul University.
 • Palamutoğlu, G. E. (2019). Examination of the formation of housing areas in the context of implementation, zoning plan and regulations [MSc Thesis]. Erciyes University. Planned Areas Zoning Regulation. (2017). Retrieved from https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170703-8.pdf
 • Planned Areas Type Zoning Regulation. (1985). Retrieved from https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18916.pdf
 • Plan Note. (2018). Plan note of the implementation zoning plan, Elazig Municipality.
 • Sevinç, I. T. (2019). The effect of zoning practices on property rights [MSc Thesis]. Ankara University.
 • Taşkaya, S. (2019a). A research on zoning and urban activities in local administrations, municipality between 2014-2019, sample of Elazig. International Journal of Eastern Anatolia Science Engineering and Design, 1(1) , 14-28. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijeased/issue/45484/573350
 • Taşkaya, S. (2019b). A research on zoning diameters which is the basic point for construction permits. International Journal of Eastern Anatolia Science Engineering and Design, 1(2), 142-153. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijeased/issue/47170/610339
 • Taşkaya, S., & Taşkaya, S. (2019c). Measurement of multi-storey structures using workbench module in ANSYS package software and investigation of prototype analysis. International Journal of Engineering, Design and Technology, 1(2), 51-63. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijedt/issue/47843/543682
 • Taşkaya, S., & Taşkaya, S. (2019d). Measurement of coordinate points in ansys software of doublestorey building and investigation of stresses in beams. Ejons International Journal, 3(9), 40–57. https://ejons.org/index.php/ejons/article/view/62
 • Tekel, D., & Arı, A. (2013). Kentsel yapili çevrenin oluşumunda aktörler ve aktörler arasi ilişkiler üzerine bir değerlendirme: Mardin Artuklu Üniversitesi örneği. Yerel Politikalar, 3, 153-167. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yerelpolitikalar/issue/13663/165302
 • Topal, K. H. (2019). Limitation of property rights through zoning plans [MSc Thesis]. Yaşar University.
 • Yıldırım, R. (1990). Authorization and sanctions of the administration on buildings contrary to the zoning law [MSc Thesis]. Istanbul University.

Examination of Zoning Plans on the Basis of Urbanism with an Exponential Function Approach within the Scope of Peer Ratios

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 1, 1 - 14, 30.06.2023
https://doi.org/10.54370/ordubtd.1164407

Öz

After the 1/5000 scale master development plan is created, the relevant local governments create the 1/1000 implementation development plans based on the decision taken by the municipal councils. The aim is to provide the formation of areas that can meet all kinds of needs of the local people. Some islands have different features and notes. One of these featured lots is the zoning islands with only certain precedent values. It has been tried to investigate how and on what basis should be acted while giving building permits to the parcels on these lots with certain precedent values. In the study, it has been shown what should be given a zoning subbase status on these islands, where only the precedent values are given from various plan examples. While these draws are given, it is tried to find the sum of the zoning subbase and total upper areas by considering the definition and value set elements, which are an exponential function definition range, as a method. After the results of giving the zoning diameter on the ground were made in a comparative way against the precedents, how to place the value set on the ground as a subset exponentially from the main plot determined as the domain set was determined by the exponential approach method. The construction in the zoning islands has been made suitable for the building permit, and it has been approached with the exponential function method according to whether the zoning parcels are odd or even number of parcels. In line with the coefficient given by the peers, the approach distances on the ground and the total construction area were tried to be shown with examples.

Kaynakça

 • Cansever, T. (2007). Not putting the dome on the ground. Timaş Publications.
 • Çabri, S. (2005). Expropriation in accordance with the Zoning Law, Legal Publishing.
 • Eliaçık, H. (2021). Finding exact solutions by exponential function method [MSc Thesis]. Yozgat Bozok University.
 • He, J. H., & Wu, X. H. (2006). Exp-function method for nonlinear wave equations. Chaos, Soliton & Fractals, 30, 700-708. https://doi.org/10.1016/j.chaos.2006.03.020
 • Kalabalık, H. (2005). Zoning law (Planning, Land, Building, Protection). Seçkın Publishing.
 • Kaya, I. (2020). Building and zoning sanctions in the zoning law in the Light of the council of state decisions [MSc Thesis]. Kırıkkkale University.
 • Kiper, T. (2013). The role of identity in urban and rural areas planning. Turkish Journal of Scientific Reviews, 6(2), 69-73. https://dergipark.org.tr/tr/pub/derleme/issue/35090/389261
 • Kobak, E. U. (2021). Applications of exponential function expansion method on some nonlinear partial differential equations [MSc Thesis]. Balıkesir University.
 • Mutlu, S. (2013). An analysis on the decisions of the council of state regarding land andl Arrangement transactions in the framework of zoning legislation [MSc Thesis]. Mustafa Kemal University.
 • Navickas, Z. & Ragulskis, M. (2009). How far one can go with the exp-function method? Applied Mathematics and Computation, 211(2), 522-530. https://doi.org/10.1016/j.amc.2009.01.074
 • Orta, E. (2005). Plan hierarchy and conflict of plans in zoning law [MSc Thesis]. Istanbul University.
 • Palamutoğlu, G. E. (2019). Examination of the formation of housing areas in the context of implementation, zoning plan and regulations [MSc Thesis]. Erciyes University. Planned Areas Zoning Regulation. (2017). Retrieved from https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170703-8.pdf
 • Planned Areas Type Zoning Regulation. (1985). Retrieved from https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18916.pdf
 • Plan Note. (2018). Plan note of the implementation zoning plan, Elazig Municipality.
 • Sevinç, I. T. (2019). The effect of zoning practices on property rights [MSc Thesis]. Ankara University.
 • Taşkaya, S. (2019a). A research on zoning and urban activities in local administrations, municipality between 2014-2019, sample of Elazig. International Journal of Eastern Anatolia Science Engineering and Design, 1(1) , 14-28. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijeased/issue/45484/573350
 • Taşkaya, S. (2019b). A research on zoning diameters which is the basic point for construction permits. International Journal of Eastern Anatolia Science Engineering and Design, 1(2), 142-153. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijeased/issue/47170/610339
 • Taşkaya, S., & Taşkaya, S. (2019c). Measurement of multi-storey structures using workbench module in ANSYS package software and investigation of prototype analysis. International Journal of Engineering, Design and Technology, 1(2), 51-63. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijedt/issue/47843/543682
 • Taşkaya, S., & Taşkaya, S. (2019d). Measurement of coordinate points in ansys software of doublestorey building and investigation of stresses in beams. Ejons International Journal, 3(9), 40–57. https://ejons.org/index.php/ejons/article/view/62
 • Tekel, D., & Arı, A. (2013). Kentsel yapili çevrenin oluşumunda aktörler ve aktörler arasi ilişkiler üzerine bir değerlendirme: Mardin Artuklu Üniversitesi örneği. Yerel Politikalar, 3, 153-167. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yerelpolitikalar/issue/13663/165302
 • Topal, K. H. (2019). Limitation of property rights through zoning plans [MSc Thesis]. Yaşar University.
 • Yıldırım, R. (1990). Authorization and sanctions of the administration on buildings contrary to the zoning law [MSc Thesis]. Istanbul University.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Selim TAŞKAYA
ARTVIN CORUH UNIVERSITY
0000-0002-4290-3684
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Taşkaya, S. (2023). Examination of Zoning Plans on the Basis of Urbanism with an Exponential Function Approach within the Scope of Peer Ratios . Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 13 (1) , 1-14 . DOI: 10.54370/ordubtd.1164407