Olgu Sunumu
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Pneumococcal meningitis in an immunocompromised patient

Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 1, 45 - 46, 02.03.2017
https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.293205

Öz

Except during an epidemic of meningococcal infection, S. pneumoniae is the most common cause of bacterial meningitis in adults. Meningitis may result from direct extension from the sinuses or middle ear or from bacteremia. We report here pneumococcal meningitis in a 57 years old male patient with otitis media in immunocompromised patient. 

Kaynakça

 • Kanra G, Ceyhan M, Kara A. Menenjit I etiyopatogenez. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003; 46: 57-66.
 • Hussein AS, Shafran SD. Acutebacterialmeningitis: a 12 yearreview. Medicine 2000; 79: 360-8.
 • Tülek N, Tanyel E. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarına Genel Bakış. Topçu WA, Söyletir G, Doğanay M. (editörler). Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2008: 1375-90.
 • Tunkel Allan R. Approachtothepatientswithcentralnervoussysteminfection. In: Mandel LG, Bennett JE, Dolin R (eds). PrinciplesandPractices of InfectiousDiseases. Philadelphia, sixthedition. Elsevier Churchill Livingstone, 2005: 1079-83.
 • Levinson W. Gram Pozitif Koklar. Özgünen T. (Çeviri Editörü). Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri, 2008: 106-18.
 • Gerald L. Mandell, John E. Bennett, and Raphael Dolin. In: Mandell, Douglas, andBennett'sPrinciplesandPractice of InfectiousDiseases , Seventh Edition, 2010, 1189-1229.
 • Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine for Adults with Immunocompromising Conditions: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices.MMWR; October 12, 2012 / 61(40);816-819

İmmunkompromize bir hastada pnömokok menenjiti

Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 1, 45 - 46, 02.03.2017
https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.293205

Öz


Erişkinlerde bakteriyel menenjitin en sık nedeni, Meningokok enfeksiyonuna bağlı salgınlar hariç, S. pneumoniae’dir. S. pneumoniae’ye bağlı menenjitler, sinüzit veya otit odağından direkt yayılım veya bakteriyemiye bağlı olarak  gelişir. Burada, immünkompremize bir hastada, otitis media zemininden gelişen 67 yaşında erkek hastada pnömokok menenjiti sunulmuştur.

 


Kaynakça

 • Kanra G, Ceyhan M, Kara A. Menenjit I etiyopatogenez. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003; 46: 57-66.
 • Hussein AS, Shafran SD. Acutebacterialmeningitis: a 12 yearreview. Medicine 2000; 79: 360-8.
 • Tülek N, Tanyel E. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarına Genel Bakış. Topçu WA, Söyletir G, Doğanay M. (editörler). Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2008: 1375-90.
 • Tunkel Allan R. Approachtothepatientswithcentralnervoussysteminfection. In: Mandel LG, Bennett JE, Dolin R (eds). PrinciplesandPractices of InfectiousDiseases. Philadelphia, sixthedition. Elsevier Churchill Livingstone, 2005: 1079-83.
 • Levinson W. Gram Pozitif Koklar. Özgünen T. (Çeviri Editörü). Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri, 2008: 106-18.
 • Gerald L. Mandell, John E. Bennett, and Raphael Dolin. In: Mandell, Douglas, andBennett'sPrinciplesandPractice of InfectiousDiseases , Seventh Edition, 2010, 1189-1229.
 • Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine for Adults with Immunocompromising Conditions: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices.MMWR; October 12, 2012 / 61(40);816-819

Ayrıntılar

Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Vaka sunumu
Yazarlar

Fatma Temoçin
Yozgat Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Yozgat
0000-0002-4819-8242
Türkiye


Necla Eren Tülek
0000-0002-4819-8242


Ebru Aktepe
0000-0002-4819-8242


Fatma Şebnem Erdinç
0000-0002-4819-8242


Günay Tuncer Ertem
0000-0002-4819-8242


Meryem Demirelli
0000-0002-4819-8242

Yayımlanma Tarihi 2 Mart 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

Vancouver Temoçin F. , Eren Tülek N. , Aktepe E. , Erdinç F. Ş. , Tuncer Ertem G. , Demirelli M. İmmunkompromize bir hastada pnömokok menenjiti. Ortadoğu Tıp Dergisi. 2017; 9(1): 45-46.

e-ISSN: 2548-0251

The content of this site is intended for health care professionals. All the published articles are distributed under the terms of

Creative Commons Attribution Licence,

which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.