Ortadoğu Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2548-0251 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı MEDİTAGEM Ltd. Şti. |


Tıbbın her dalı ile ilgili Türkçe veya İngilizce yazılmış orijinal klinik, laboratuvar veya deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derleme, teknik yazı, editöre mektup, kısa raporlar ve orijinal görüntüler yayınlamakta olan, çift-kör hakem değerlendirmeli bir dergidir. Ortalama makale değerlendirme süresi 2 aydır.

Ortadoğu Tıp Dergisi, yayın hayatına European Journal of Medical and Educational Technologies adıyla https://www.ejmets.com/ adresinde devam edecektir. 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Ortadoğu Tıp Dergisi yeni makale kabul etmeyecektir. Makalelerinizi lütfen yeni dergiye gönderiniz.

1 Nisan 2020 tarihinden itibaren sadece İngilizce dilinde yazılmış makaleler değerlendirmeye alınacaktır.

Her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanır. e-ISSN No: 2548-0251’dir.

https://www.otdjournal.com/ adresinden de bizi takip edebilirsiniz.

Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Google Scholar gibi ulusal ve uluslararası dizinlerce taranmaktadır.

Yeni makale gönderim sistemimiz şu adrestedir: https://www.editorialpark.com/otd Lütfen yeni makalelerinizi bu adres üzerinden gönderiniz.

Doçentlik başvurularında;

(*) Uluslararası Makale
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a’da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

kriterini karşılamaktadır.

Dergide yayımlanan makalelere DOI numarası verilmektedir ve makalelere herkes ücretsiz erişebilmektedir.

2019 ve 2020 yıllarında yazarlardan makale gönderimi, dizgi, yayımlama, vs. için hiçbir ücret alınmayacaktır.

İletişim: ortadogumedicaljournal@gmail.com

Ortadoğu Tıp Dergisi

e-ISSN 2548-0251 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı MEDİTAGEM Ltd. Şti. |
Kapak Resmi


Tıbbın her dalı ile ilgili Türkçe veya İngilizce yazılmış orijinal klinik, laboratuvar veya deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derleme, teknik yazı, editöre mektup, kısa raporlar ve orijinal görüntüler yayınlamakta olan, çift-kör hakem değerlendirmeli bir dergidir. Ortalama makale değerlendirme süresi 2 aydır.

Ortadoğu Tıp Dergisi, yayın hayatına European Journal of Medical and Educational Technologies adıyla https://www.ejmets.com/ adresinde devam edecektir. 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Ortadoğu Tıp Dergisi yeni makale kabul etmeyecektir. Makalelerinizi lütfen yeni dergiye gönderiniz.

1 Nisan 2020 tarihinden itibaren sadece İngilizce dilinde yazılmış makaleler değerlendirmeye alınacaktır.

Her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanır. e-ISSN No: 2548-0251’dir.

https://www.otdjournal.com/ adresinden de bizi takip edebilirsiniz.

Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Google Scholar gibi ulusal ve uluslararası dizinlerce taranmaktadır.

Yeni makale gönderim sistemimiz şu adrestedir: https://www.editorialpark.com/otd Lütfen yeni makalelerinizi bu adres üzerinden gönderiniz.

Doçentlik başvurularında;

(*) Uluslararası Makale
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a’da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

kriterini karşılamaktadır.

Dergide yayımlanan makalelere DOI numarası verilmektedir ve makalelere herkes ücretsiz erişebilmektedir.

2019 ve 2020 yıllarında yazarlardan makale gönderimi, dizgi, yayımlama, vs. için hiçbir ücret alınmayacaktır.

İletişim: ortadogumedicaljournal@gmail.com

Cilt 12 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 12 - Sayı 2 - 1 Haz 2020
 1. Does insulin-like growth factor influence prognosis ten months after myocardial infarction?
  Sayfalar 131 - 137
  Yücel YILMAZ , Mustafa DURAN , Mustafa ALTAY , Eyüp ÖZKAN , Fatih TANRIVERDİ , Namık Kemal ERYOL
 2. The role of pesticides in the etiology of lymphoma: A systematic review
  Sayfalar 142 - 150
  Derya ADIBELLİ
 3. Psychosocial triggers associated with major depressive episodes in women applying to psychiatric outpatient clinic
  Sayfalar 151 - 158
  Tonguç BERKOL , Hasan Mervan AYTAÇ
 4. Algoloji kliniğine başvuran hastaların tanı ve tedavilerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 159 - 164
  Tülin ARICI , Bora UZUNER
 5. Etiological evaluation in 766 patients with pancytopenia; a single center experience
  Sayfalar 165 - 169
  Betül ERİŞMİŞ , Gamze GULCICEK , Medine ŞİŞMAN , Betul YILDIRIM OZTURK , Deniz YILMAZ , İtır ŞİRİNOĞLU DEMİRİZ
 6. Comparison of subjective symptoms of autologous serum and dexpanthenol gels after pterygium surgery
  Sayfalar 170 - 174
  Ugur GÜRLEVİK , Mehmet ÇITIRIK , Erdoğan YAŞAR , Sevilay KARAHAN
 7. Comparison of ECG, laboratory and echocardiographic parameters in patients with acute myocarditis at acute attack and clinical remission
  Sayfalar 175 - 180
  Mehmet İNANIR , Müjgan GÜRLER , Ramazan KARGIN , Emrah ERDAL
 8. Çocuk romatoloji polikliğine bacak ağrısı nedeni ile başvuran hastaların değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
  Sayfalar 181 - 185
  Semanur ÖZDEL , Esra BAĞLAN , Mehmet BÜLBÜL
 9. Investigation of genital hygiene behavior: An example of slum area
  Sayfalar 186 - 193
  Ebru GÖZÜYEŞİL
 10. Long-term compliance to continuous positive airway pressure therapy in patients with severe sleep apnea syndrome
  Sayfalar 194 - 199
  Meltem TULĞAR , Murad MUTLU , Melike YÜCEEGE , Hikmet FIRAT , Sadık ARDIÇ
 11. HbA1c düzeyi yüksek trigliserid düzeyinden etkilenir mi?
  Sayfalar 200 - 205
  Eşref ARAÇ , İhsan SOLMAZ
 12. A mathematical modelling for the COVID-19 pandemic in Iran
  Sayfalar 206 - 210
  Zafer CAKIR , Hasan Basri SAVAŞ
 13. Frequency of personality types based on enneagram in a Turkish sample: A web-based cross-sectional study
  Sayfalar 211 - 218
  Zekeriya AKTÜRK , Kenan TAŞTAN
 14. Non-alcoholic fatty liver disease in patients with familial hypercholesterolemia
  Sayfalar 219 - 224
  Aynur ARSLAN , Özgür ŞİMŞEK , Aykut TURHAN , Ayşe ÇARLIOĞLU , Şenay ARIKAN DURMAZ , Mustafa UTLU , Emine KARTAL
 15. İnterlökin-6 düzeyinin epileptik nöbet ile ilişkisi
  Sayfalar 225 - 232
  Reyyan EZER , Hülya ERTAŞOĞLU TOYDEMİR , Munevver Münevver ÇELİK GÖKYİĞİT
 16. 9 ay-4 yaş çocuklarda anne sütü alım süresinin ve beslenme alışkanlıklarının primer malnütrisyon gelişimi üzerine etkileri
  Sayfalar 233 - 240
  Şükrü GÜNGÖR , Can ACIPAYAM , Elif ÇELİK
 17. The possible protective effects of curcumin in the case of benzo(a)pyrene administration on rat sperm motility and morphology
  Sayfalar 241 - 250
  Cemile Merve SEYMEN , Iskender KAPLANOGLU , Gülnur TAKE , Gülce Naz YAZICI , Deniz Erdoğan ERDOĞAN
 18. The severity of intrahepatic cholestasis of pregnancy can shorten the first stage of labor in multiparous women induced by prostaglandin E2
  Sayfalar 251 - 257
  Banuhan ŞAHİN , Samettin ÇELİK , Canan SOYER , Şafak HATIRNAZ , Handan ÇELİK
 19. Üniversite öğrencilerinde belirsizliğe tahammülsüzlük, endişe ve bilişsel sınav kaygısı ilişkisi
  Sayfalar 262 - 268
  Zeynep KİLİT , Süleyman DÖNMEZLER , Habib ERENSOY , Tonguç BERKOL
 20. Derin ven trombozu tablosu ile seyreden bir tifo olgusu
  Sayfalar 138 - 141
  Ali İrfan BARAN , Yusuf ARSLAN , Mehmet ÇELİK , Mahmut SÜNNETÇİOĞLU , Mustafa Kasım KARAHOCAGİL
 21. Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan bir hastada mortal seyreden polimikrobiyal peritonit
  Sayfalar 258 - 261
  Taliha KARAKÖK , Ayşe BÜYÜKDEMİRCİ , Salih CESUR , Salim TECE , Sami KINIKLI , Gül GÜRSOY
Makale Gönderimi

Yeni makale gönderim sistemimiz şu adrestedir: https://www.editorialpark.com/otd Lütfen yeni makalelerinizi bu adres üzerinden gönderiniz.