Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 54 - 57 2019-03-31

Katılma nöbeti ve demir eksikliği anemisinin önemi
Breath holding spells and importance of iron deficiency anemia

Serkan KIRIK [1]


Amaç: Katılma nöbeti çocukluk çağında sık karşılaşılan ve ailelerin tedirgin olduğu önemli bir non-epileptik bir durumdur. Bu çalışmada çocuk nöroloji klinğimize başvuran hastaların klinik ve laboratuvar bulgularını araştırdık.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, katılma nöbeti tanısı alan 48 hastanın dosyalarının incelendiği retrospektif bir çalışmadır. Hastaların cinsiyetleri, nöbet başlangıç yaşları, nöbet tipleri, tetikleyen faktörler ve sıklıkları belirlendi. Tam kan sayımı, serum demir düzeyi, elektroensefalografi ve elektrokardiyografi sonuçları değerlendirildi. Ailelere nöbeti tetikleyen faktörler konusunda bilgi verildi. Demir eksikliği anemisi belirlenen hastalara demir replasmanı tedavisi başlandı. Tüm hastalar iki ay sonra tekrar değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 48 hastanın yaş ortalamaları 18,65±13,15 aydı. Hastaların 26’ sı (%54,1) erkek, 22’ si (%45,8) kız bireylerden oluşmaktaydı. Hastaların %84 ‘ünde nöbet süresi 2 dakikadan kısa süreliydi. Hastaların %75’ inde demir eksikliği anemisi saptandı ve hastaların büyük kısmında demir replasmanı tedavisi sonrası şikayetlerde gerileme görüldü.

Sonuç: Katılma nöbetinin sık olarak görülmesi ve bu hastalarda demir eksikliği anemisinin karşımıza sıkça çıkması önemlidir. Demir replasmanı sonrası şikayetlerin gerilemesi yüz güldürücüdür.

Aim: Breath-holding spells are non-epileptic condition that occurs frequently during childhood and cause anxiety for their families. In this study, we investigated the clinical and laboratory findings of patients who admitted to our pediatric neurology department.

Material and Methods: This is a retrospective study of the evaluated files of 48 patients who were diagnosed as breath-holding spell. Gender of the patients, age at onset of seizures, types of seizures, triggering factors and frequencies were determined. Complete blood count, serum iron level, electroencephalography and electrocardiography results were evaluated. The parents were informed about the factors that provacated the seizure. Iron deficiency anemia has been diagnosed and iron replacement therapy has begun. All patients were re-evaluated after two months.

Results: The mean age of the patients in the study was 18.65 ± 13.15 years old. Twenty-six (%54,1) of the patients were male and 22 (%45,8) were female. In %84 of the patients, the duration of seizure was shorter than 2 minutes. Iron deficiency anemia was detected in %75 of the patients and most of the patients number and duration of spells decreased after the iron replacement therapy.

Conclusion: Iron deficiency anemia is frequently observed in patients with breath holding spells. Iron replacement treatment reduces seizure frequency is important.

 • 1. DiMario FJ Jr. Prospective study of children with cyanotic and pallid breath-holding Spells. Pediatrics 2001; 107: 265-69.
 • 2. Anderson JE, Bluestone D. Breath-holding spells: scary but not Serious. Contemp Pediatr 2000; 1: 61.
 • 3. DiMario FJ Jr, Burleson JA. Autonomic nervous system function in severe breath-holding spells. Pediatr Neurol 1993;9: 268-74.
 • 4. DiMario FJ. Breath holding spells in childhood. Am J Dis Child 1992; 146: 125-31.
 • 5. Calik M, Sen Dokumaci D, Sarikaya S, Demir M, Isik I, Kazanasmaz H, et al. Brain metabolite values in children with breath-holding spells. Neuropsychiatr Dis Treat 2017; 13: 1655-60.
 • 6. Mamiro PS, Kolsteren P, Roberfroid D, Tatala S, Opsomer AS, Van Camp JH. Feeding practices and factors contributing to wasting, stunting and iron-deficiency anemia among 3-23-month old children in Kilosa district, rural Tanzania. J Health Popul Nutr 2005; 23: 222-30.
 • 7. Tomoum H, Habeeb N, Elagouza I, Mobarez H. Paediatric breath-holding spells are associated with autonomic dysfunction and iron deficiency may play a role. Acta Paediatr. 2017; 107: 653-57.
 • 8. Breukels MA, Plötz FB, van Nieuwenhuizen O, van Diemen-Steenvoorde JA. Breath holding spells in a 3-day-old neonate: an unusual early presentation in a family with a history of breath holding spells. Neuropediatrics. 2002; 33: 41-42.
 • 9. Abbaskhanian A, Ehteshami S, Sajjadi S, Rezai MS. Effects of piracetam on pediatric breath holding spells: a randomized double blind controlled trial. Iran J Child Neurol 2012; 6: 9-15.
 • 10. Zehetner AA, Orr N, Buckmaster A, Williams K, Wheeler DM. Iron supplementation for breath-holding attacks in children. Cochrane Database Syst Rev 2010; 5: 1578–605.
 • 11. Özdemir Ö, Çalışkan Can S, Semizel E, Okan MS. Clinical and laboratory findings of patients with breath holding spells. Güncel Pediatr Derg 2009; 7: 68-75.
 • 12. Sawires H, Botrous O. Double-blind, placebocontrolled trial on the effect of piracetam on breath-holding spells. Eur J Pediatr 2012; 171: 1063-67.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8658-2448
Yazar: Serkan KIRIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

Vancouver Kırık S . Katılma nöbeti ve demir eksikliği anemisinin önemi. Ortadoğu Tıp Dergisi. 2019; 54-57.