Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Problems Experienced by the Academicians of Midwifery Department during the Research Process during the Covid-19 Pandemic Period

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 173 - 180, 05.06.2021
https://doi.org/10.26453/otjhs.836199

Öz

Objective: The purpose of this study is to determine the problems faced by midwifery department academicians in the research process during the Covid-19 pandemic.
Materials and Methods: The research is descriptive. It was participated 153 midwifery department academicians working in Council of Higher Education in the study. The data of the research were collected online between 07.11.2020-01.12.2020. As a data collection tool, the "Data Collection Form" consisting of 23 questions about descriptive information and the problems the academicians experienced in the research process during the Covid-19 pandemic was used. Descriptive statistics and chi-square analyzes were performed in the study.
Results: The average age of the academicians participating in the study was 34.96±6.89, and the average academic year of occupation was 7.79±6.19. During the Covid-19 pandemic period, it was determined that 89.5% of the academicians had problems in the research process. Academicians had the most difficulties in article research (43.1%) and thesis research (26.2%), respectively.
Conclusion: In our study, academicians were having difficulty in processes research such as planning, execution, etc. It was even seen that the research process has stopped.

Kaynakça

 • Çakmak N. Evaluation processes in scientific journals and information world during pandemic period. Bilgi Dünyası. 2020;21(1):1-6.
 • Odabaşı F, Fırat M, İzmirli S, Çankaya S, Mısırlı ZA. Küreselleşen dünyada akademi̇syen olmak. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010;10(3):127-142.
 • Aytaç S, Madenoğlu Kıvanç M, Ay F. Dört avrupa ülkesinde ebeliğin güncel durumu ve ebelik araştırmalarının gelişimi. HSP. 2014;1(1):77-90.
 • Çankaya S, Kaynar BN, Çöker G, et al. Ebelerin araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını bakımda kullanma ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;9(2):177-184.
 • Marinoni G, Land H Van, Jensen T. The Impact of COVID-19 on Higher Education around the World IAU Global Survey Report. Paris: International Association of Universities; 2020. https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf. Erişim tarihi 1 Ocak 2020.
 • International Association of Universities. Regional/National Perspectives on the Impact of COVID-19 on Higher Education. Paris: International Association of Universities; 2020. https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid-19_regional_perspectives_on_the_impact_of_covid-19_on_he_july_2020_.pdf. Erişim tarihi 1 Ocak 2020.
 • Koçak YÇ, Can HÖ, Yücel U, et al. Türkiye’de ebelik bölümlerinin akademik ve fiziki profili. HSP. 2017;4(2):88-97
 • TÜBA. COVID-19 Pandemi Değerlendirme Raporu. Ankara, Turkey; 2020. http://www.tuba.gov.tr/files/images/2020/kovidraporu/Covid-19%20Raporu-Final%2B.pdf. Erişim tarihi 1 Ocak 2020.
 • Kasapçopur Ö. Scientific researches and academic publishing during the coronavirus pandemic. Türk Pediatri Arşivi. 2020;55(3):213-214.
 • TTB. Covid-19 Pandemi̇si̇ Altıncı Ay Değerlendirme Raporu. 2020. https://www.ttb.org.tr/kutuphane/covid19-rapor_6.pdf. Erişim tarihi 1 Ocak 2020.
 • Helliwell JA, Bolton WS, Burke JR, Tiernan JP, Jayne DG, Chapman SJ. Global academic response to COVID ‐19: Cross‐sectional study. Learn Publ. 2020;33(4):385-393.
 • Gupta L, Gasparyan AY, Misra DP, Agarwal V, Zimba O, Yessirkepov M. Information and misinformation on COVID-19: a cross-sectional survey study. J Korean Med Sci. 2020;35(27):e256.
 • Ruths D, Pfeffer J. Social media for large studies of behavior. Science. 2014;346(6213):1063-1064.
 • Social Media Research Group. Using Social Media for Social Research: An Introduction.; 2016. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/524750/GSR_Social_Media_Research_Guidance-Using_social_media_for_social_research.pdf. Erişim tarihi 1 Ocak 2020.

Covid-19 Pandemi Döneminde Ebelik Bölümü Akademisyenlerinin Araştırma Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 173 - 180, 05.06.2021
https://doi.org/10.26453/otjhs.836199

Öz

Amaç: Bu araştırmanın amacı Covid-19 pandemi döneminde ebelik bölümü akademisyenlerinin araştırma sürecinde yaşadıkları sorunların belirlenmesidir.
Materyal ve Metot: Araştırma tanımlayıcı türdedir. Araştırmaya Yüksek Öğretim Kurumlarında çalışan 153 ebelik bölümü akademisyeni katılmıştır. Araştırmanın verileri 07.11.2020-01.12.2020 tarihleri arasında online olarak toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak tanımlayıcı bilgileri ve akademisyenlerin Covid-19 pandemi döneminde araştırma sürecinde yaşadıkları sorunlarla ilgili 23 sorudan oluşan “Veri Toplama Formu” kullanılmıştır. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare analizleri yapılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan akademisyenlerin yaş ortalaması 34,96±6,89, akademik çalışma yıl ortalaması ise 7,79±6.19 olarak belirlenmiştir. Covid-19 pandemi döneminde akademisyenlerin %89,5’inin araştırma sürecinde sorun yaşadığı belirlenmiştir. Akademisyenler, sırasıyla en çok makale araştırması (%43,1) ve tez araştırmasında (%26,2) zorluk yaşamışlardır.
Sonuç: Çalışmamızda akademisyenlerin araştırma planlama, yürütme, vs. gibi süreçlerde zorluk yaşadığı hatta araştırma sürecinin durduğu görülmektedir.

Kaynakça

 • Çakmak N. Evaluation processes in scientific journals and information world during pandemic period. Bilgi Dünyası. 2020;21(1):1-6.
 • Odabaşı F, Fırat M, İzmirli S, Çankaya S, Mısırlı ZA. Küreselleşen dünyada akademi̇syen olmak. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010;10(3):127-142.
 • Aytaç S, Madenoğlu Kıvanç M, Ay F. Dört avrupa ülkesinde ebeliğin güncel durumu ve ebelik araştırmalarının gelişimi. HSP. 2014;1(1):77-90.
 • Çankaya S, Kaynar BN, Çöker G, et al. Ebelerin araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını bakımda kullanma ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;9(2):177-184.
 • Marinoni G, Land H Van, Jensen T. The Impact of COVID-19 on Higher Education around the World IAU Global Survey Report. Paris: International Association of Universities; 2020. https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf. Erişim tarihi 1 Ocak 2020.
 • International Association of Universities. Regional/National Perspectives on the Impact of COVID-19 on Higher Education. Paris: International Association of Universities; 2020. https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid-19_regional_perspectives_on_the_impact_of_covid-19_on_he_july_2020_.pdf. Erişim tarihi 1 Ocak 2020.
 • Koçak YÇ, Can HÖ, Yücel U, et al. Türkiye’de ebelik bölümlerinin akademik ve fiziki profili. HSP. 2017;4(2):88-97
 • TÜBA. COVID-19 Pandemi Değerlendirme Raporu. Ankara, Turkey; 2020. http://www.tuba.gov.tr/files/images/2020/kovidraporu/Covid-19%20Raporu-Final%2B.pdf. Erişim tarihi 1 Ocak 2020.
 • Kasapçopur Ö. Scientific researches and academic publishing during the coronavirus pandemic. Türk Pediatri Arşivi. 2020;55(3):213-214.
 • TTB. Covid-19 Pandemi̇si̇ Altıncı Ay Değerlendirme Raporu. 2020. https://www.ttb.org.tr/kutuphane/covid19-rapor_6.pdf. Erişim tarihi 1 Ocak 2020.
 • Helliwell JA, Bolton WS, Burke JR, Tiernan JP, Jayne DG, Chapman SJ. Global academic response to COVID ‐19: Cross‐sectional study. Learn Publ. 2020;33(4):385-393.
 • Gupta L, Gasparyan AY, Misra DP, Agarwal V, Zimba O, Yessirkepov M. Information and misinformation on COVID-19: a cross-sectional survey study. J Korean Med Sci. 2020;35(27):e256.
 • Ruths D, Pfeffer J. Social media for large studies of behavior. Science. 2014;346(6213):1063-1064.
 • Social Media Research Group. Using Social Media for Social Research: An Introduction.; 2016. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/524750/GSR_Social_Media_Research_Guidance-Using_social_media_for_social_research.pdf. Erişim tarihi 1 Ocak 2020.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yasemin ERKAL AKSOY
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-7453-1205
Türkiye


Sema YILMAZ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-5294-7966
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Haziran 2021
Gönderilme Tarihi 12 Aralık 2020
Kabul Tarihi 22 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

AMA Erkal Aksoy Y. , Yılmaz S. Covid-19 Pandemi Döneminde Ebelik Bölümü Akademisyenlerinin Araştırma Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar. OTSBD. 2021; 6(2): 173-180.

Creative Commons Lisansı

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Makale gönderme süreçleri ve "Telif Hakkı Devir Formu" hakkında yardım almak için tıklayınız.