Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Birth and Medicalization

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 120 - 130, 30.09.2019

Öz

The
fact that there are improvements that reduce labor pain and facilitate labor
has revealed the concept of medicalization at birth. With medicalization, birth
which should be done naturally, is seen as a risky event that needs to be
intervened. Practices in labor such as electronic fetal monitoring, induction
and episiotomy have increased, birth has started to be perceived as a risky act
and it has become necessary to perform it in hospital environment. For this
reason, medicalized deliveries have been started to be discussed and natural
births and cesarean rates have been tried to be reduced. In this review, the
literature information about medicalization practices used at birth, causes and
consequences, and responsibilities of nurses and midwives were shared.

Kaynakça

 • Akdaş D, Gönenç İM. (2011). Sezaryen ve etik. Türkiye Klinikleri Journal Medical Ethics, 19(3), 186-95.
 • Aksay Y, Gülhan YB, Saygın N, Körükçü Ö. (2017). Gebelerin psikososyal sağlıkları doğum tercihini etkiler mi? Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(2), 138-145.
 • Al-Ghammari K, Al-Riyami Z, Al-Moqbali M, Al-Marjabi F, Al-Mahrouqi B, Al-Khatri A, Al-Khsawneh EM. (2016). Predictors of routine episiotomy in primigravida women in Oman. Applied Nurses Research, 29, 131–135.
 • American Collage Obstetricians and Gynecologists (2013). ACOG committee opinion no. 559: Cesarean delivery on maternal request. Obstetrics and Gynecology, 121: 904-907.
 • American College of Obstetricians and Gynecologists (2009). ACOG Practice Bulletin No.106: Intrapartum Fetal Heart Rate Monitoring: Nomenclature, Interpretation, And General Management Principles. Obstetrics and Gynecology, 114(1), 192-202.
 • Apay ES, Sakar T. (2015). Üreme sağlığına farklı bir bakış: osmanlı dönemi. Lokman Hekim Dergisi, 5(2):45-51.
 • Bal DM, Yılmaz DS, Beji NK. (2013). Kadınların sezaryen doğum tercihleri. Florance Nightingale Hemşirelik Dergisi 21(2), 139-146.
 • Başar F, Sağlam YH. (2018). Women’s choice of delivery methods and the factors that affect them. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (1), 59-74.
 • Başkaya Y, Sayıner DF. (2018). Sezaryen oranını azaltmaya yönelik kanıta dayalı ebelik uygulamaları. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(1), 113-119.Erişim tarihi: 12.05.2018.
 • Bayırlı R. (2019). Antik çağdan milenyuma doğum felsefesi. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Dergisi, 2(4), 324-333.
 • Bayram G. (2009). Kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda alternatif bir doğum yöntemi: evde doğum. 100. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(3), 99-104.
 • Büken NÖ (2016). Kadın bedeninin doğurganlığa hapsedilişi. Türk Tıp Etiği Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Araştırmaları Yıllığı; İstanbul Tıp Kitapevi, 49-54.
 • Burns E. (2015). More than four walls: the meaning of home in home birth experiences. Social Inclusion, 3(2), 6-16.
 • Cahill HA. (2001). Male appropriation and medicalisation of childbirth: an historical analysis. Journal of Advanced Nursing, 33(3), 334–342.
 • Cindoğlu D. (1995). Doğumun medikalizasyonu ve kadın açısından hastaneler. Toplum ve Hekim, 10, (69-70), 99-101.
 • Cairoli E. (2010). Medicalisation of childbirth in maternity health policies, ethical evaluation of the use of medicalization in [Master Thesis]. Utrecht University; 2010.
 • Çakaloz DK, Çoban A. (2019). Sezaryen doğumların azaltılmasında ebenin rolü. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 28(1), 51-59.
 • Clesse C, Lighezzolo AJ, de Lavergne S, Hamlin S, Scheffler M. (2018). The Evolution of birth medicalisation: A systematic review. Midwifery, 66:161-167.
 • Çalık YK, Erkaya R, Karabulutlu Ö. (2018). Üçüncü basamak bir hastanede 4 yıllık sezaryen doğumlarının oranları ve endikasyonları. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(2), 201-209.
 • Çağlayan KE, Kara M, Gürel YC. (2010). Kliniğimizde üç yıllık sezaryen oranı ve endikasyonları. Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi, 27, 50-53.
 • Çetinkaya E Ş, Söylemez F. (2013). Doğum indüksiyonunda bașarıyı etkileyen faktörler ve doğum indüksiyonu yöntemleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 66 (1), 25-32.
 • Demirel G, Çelik BD. (2013). Doğal Doğuma Müdahale: Sentetik Oksitosin Kullanımı Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 22(4), 157-163.
 • Department of Reproductive Health and Research World Health Organization (2015), Sezaryen Doğum Hızları ile ilgili DSÖ Açıklaması. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/16144 2/11/WHO_RHR_15.02_tur.pdf?ua=1. Erişim Tarihi: 06.09.2019.
 • Demir Ö, Kalelioğlu İ. (2018). İntrapartum fetal monitörizasyon. Turkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetri Derneği,11(1), 30-37.
 • Erenel AŞ, Çiçek S. (2018). Doğum Eylemine Yapılan Müdahalelerin Anne ve Çocuk Sağlığına Etkileri. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), 123-129.
 • Ezeanochie MC, Olaqbuji B, Ande A. (2013). Women’s concerns and satis faction with induced labour at term in a Nigerian population. The Nigerian Postgraduate Medical Journal, 20(1), 1-4.
 • Gelişen O, Dur R. (2008). Operatif Doğumlar: Forseps Uygulamaları. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obsretrik Dergisi, 1(1), 55-62.
 • Gözükara F, Eroğlu K. (2011). Sezaryen Doğum Artışını Önlemenin Bir Yolu: “Bir Kez Sezaryen Hep Sezaryen” Yaklaşımı Yerine Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum ve Hemşirenin Rolleri. Derleme. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 18(2), 89-100.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2014), "2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması". Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye.
 • Hotelling B.A. (2009). Teaching normal birth, normally. The Journal of Perinatal Education, 18(1), 51-55.
 • Johanson R, Newburn M, Macfarlane A. (2002). Has the medicalisation of childbirth gone too far? British Medical Journal. 325(7355), 103.
 • Karaahmet A, Yazıcı S. (2017). Epizyotomide güncel durum. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 4(1), 57-63.
 • Karabel PM, Demirbaş M, İnci M. (2017). Türkiye’de ve dünya’da değişen sezaryen sıklığı ve olası nedenleri. Sakarya Tıp Dergisi (4),158-163.
 • Karabulutlu Ö. (2012). Kadınların doğum şekli tercihlerini etkileyen faktörler. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 20(3), 210-218.
 • Karaçam Z, Akyüz EÖ. (2011). Doğum eyleminde verilen destekleyici bakım ve ebe/hemşirenin rolü. İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Dergisi, 19(1), 45-53.
 • Karakuş R, Anğın D, Temizkan O, Polat M, Şanverdi İ, Karakuş S, Ekinci F. (2014). Vakum ile operatif vajinal doğumun perinatal etkileri. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 48(3), 192-197.
 • Kaya ŞŞ. (2011). Televizyonda kadın, sağlık ve hastalık. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 14(2), 118-150.
 • Kaya N, Demirel G. (2018). İntrapartum perine masajı uygulamasına güncel bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1): 33-40.
 • Khan H. (2008). High cesarean section rate: can we reduce it? Gomal Journal of Medical Sciences, 6(1), 1.
 • Kömürcü N, Gençalp NS. (2002). Geçmişten günümüze doğuma yardım. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5(1), 78-82.
 • Kurtdaş ÇM. (2017). Medikalizasyon süreci, sağlığın ticarileşmesi ve bedenin denetlenmesine sosyolojik bir bakış. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(27), 983-1012.
 • Li YP, Yeh CH, Lin SY, Chen TC, Yang YL Lee CN, Kuo SC. (2015). A proposed mother-friendly childbirth model for Taiwanese women, the implementation and satisfaction survey. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology 54(6),731-736.
 • Memon HU, Blomquist JL, Dietz HP (2015). Comparison of levator ani muscle avulsion injury after forceps-assisted and vacuum-assisted vaginal childbirth. Obstetrics and Gynecology, 125 (5), 1080-1087.
 • Nikpoor P, Bain E. (2013). Analgesia for forceps delivery. Cochrane Database Systematic Review, 9, CD008878.
 • O’Mahony F, Hofmeyr GJ, Menon V. (2010). Choice of instruments for assisted vaginal delivery. Cochrane Database Systematic Review, 10(11).
 • Özkan S, Sakal FN, Avcı E, Civil EF, Tunca MZ. (2013). Kadınların doğum yöntemi tercihi ve ilişkili faktörler. Turkish Journal of Public Health, 11(2), 59-71.
 • Prosen M, Krajnc MT. (2013). Sociological conceptualization of the medicalization of pregnancy and childbirth: the implications in Slovenia. Revija Za Sociologiju, 43(3), 251–272.
 • Raisanen S, Vehvilainen JK, Heinonen S. (2010). need forand consequences of episiotomy in vaginal birth: a critical approach. Midwifery, 26, 348-56.
 • Schanie CL, Punto-Foltz MD, Logston MC. (2008). Analysis of popular press articles concerning postpartum depression:1998-2006. Issues Mental Health Nursing, 29 (11), 1200-1216.
 • Sezgin D. (2011). Yaşam Tarzı Önerileri Bağlamında Sağlık Haberlerinin Analizi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2): 52-77.
 • Suwannachat B, Lumbiganon P, Laopaiboon M. (2012). Rapid versus step wise negative pressure application for vacuum extraction assisted vaginal delivery. Cochrane Database Systematic Review, 15(8): CD006636.
 • Tanaçan A, Beksaç MS. (2019). Üçüncü basamak bir merkezdeki operatif vajinal doğum sıklığının dekatlar arasındaki değişiminin retrospektif olarak incelenmesi. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 82(3): 139-43.
 • Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri, 2014.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı (2017). Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. https://www.saglik.gov.tr/TR,30485/saglik-istatistikleri-yilligi-2016-yayinlanmistir.html. Erişim Tarihi: 15.10.2018.
 • Türkler C. (2019). Günaşımı olan, nullipar gebelerde prostaglandin e2'nin doğum indüksiyonu üzerine etkisi. Bozok Tıp Dergisi, 9(1), 71-75.
 • Vural G, Erenel ŞA. (2017). Doğumun medikalizasyonu neden artmıştır, azaltabilir miyiz? Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 4(2), 76-83.
 • Yakut EY. (2015). Gebelerin Doğum Şekline İlişkin Görüş Ve Tercihleri. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
 • Yapça ÖE, Karaca İ, Çatma T. (2015). Artan sezaryen oranlarını nasıl azaltabiliriz? Üç yıllık sezaryen verilerimiz eşliğinde değerlendirme. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 7(3), 97-102.
 • Yıldırım S, Aktepe KE, Onaran Y, Namlı KM, İltemir DC. (2015). Sezaryen operasyonuna genel bir bakış. Yeni Tıp Dergisi, 32, 10-12.
 • Yıldız Ş, Süzen ÇS, Cengiz H, Dağdeviren H, Kanawati A. (2014). Awareness and perceptions of Turkish women to wards delivery methods. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 5 (2), 173-178.
 • Yıldız KN. (2018). Alternatif doğum yöntemleri. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 45, 40-43.

Doğum ve Medikalizasyon

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 120 - 130, 30.09.2019

Öz

Geçmişte
doğum eğitilmiş kişilerce değil, daha önce doğum deneyimi yaşamış, birçok kez
doğum yaptırma deneyimi ve bilgisi olan ebe kadınlar tarafından
gerçekleştirilmekteydi. İlerleyen dönemlerde doğum ağrısını azaltan ve doğum
eylemini kolaylaştıran gelişmeler yaşanmış, bu gelişmeler medikalizasyon
kavramını getirmiştir. Medikalizasyon ile birlikte doğal bir olay olan gebelik
ve doğum, riskli ve müdahale edilmesi gereken bir olay olarak görülmeye
başlanmıştır. Elektronik fetal monitörizasyon, indüksiyon ve epizyotomi gibi
doğum eyleminde yapılan uygulamalar artmakta, doğum riskli bir eylem olarak
algılanmakta ve doğumun hastane ortamında gerçekleştirilmesi zorunluluğu
hissedilmektedir. Doğumların hastanede gerçekleşmesi, anne-bebek etkileşimini
geciktirmekte, aynı zamanda maliyetin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle,
medikalize doğumlar tartışılmaya başlanmış, doğal doğumu arttırmak ve sezaryen
oranlarını düşürmek için çeşitli uygulamalara başlanmıştır. Doğal doğumu
arttırabilmek için hekim, hemşire ve ebelere önemli görevler düşmektedir. Doğum
öncesi, doğum ve doğum sonrası verilen hizmetler bu konuda önem arz etmektedir.

Kaynakça

 • Akdaş D, Gönenç İM. (2011). Sezaryen ve etik. Türkiye Klinikleri Journal Medical Ethics, 19(3), 186-95.
 • Aksay Y, Gülhan YB, Saygın N, Körükçü Ö. (2017). Gebelerin psikososyal sağlıkları doğum tercihini etkiler mi? Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(2), 138-145.
 • Al-Ghammari K, Al-Riyami Z, Al-Moqbali M, Al-Marjabi F, Al-Mahrouqi B, Al-Khatri A, Al-Khsawneh EM. (2016). Predictors of routine episiotomy in primigravida women in Oman. Applied Nurses Research, 29, 131–135.
 • American Collage Obstetricians and Gynecologists (2013). ACOG committee opinion no. 559: Cesarean delivery on maternal request. Obstetrics and Gynecology, 121: 904-907.
 • American College of Obstetricians and Gynecologists (2009). ACOG Practice Bulletin No.106: Intrapartum Fetal Heart Rate Monitoring: Nomenclature, Interpretation, And General Management Principles. Obstetrics and Gynecology, 114(1), 192-202.
 • Apay ES, Sakar T. (2015). Üreme sağlığına farklı bir bakış: osmanlı dönemi. Lokman Hekim Dergisi, 5(2):45-51.
 • Bal DM, Yılmaz DS, Beji NK. (2013). Kadınların sezaryen doğum tercihleri. Florance Nightingale Hemşirelik Dergisi 21(2), 139-146.
 • Başar F, Sağlam YH. (2018). Women’s choice of delivery methods and the factors that affect them. Journal of Current Researches on Health Sector, 8 (1), 59-74.
 • Başkaya Y, Sayıner DF. (2018). Sezaryen oranını azaltmaya yönelik kanıta dayalı ebelik uygulamaları. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(1), 113-119.Erişim tarihi: 12.05.2018.
 • Bayırlı R. (2019). Antik çağdan milenyuma doğum felsefesi. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Dergisi, 2(4), 324-333.
 • Bayram G. (2009). Kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda alternatif bir doğum yöntemi: evde doğum. 100. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(3), 99-104.
 • Büken NÖ (2016). Kadın bedeninin doğurganlığa hapsedilişi. Türk Tıp Etiği Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Araştırmaları Yıllığı; İstanbul Tıp Kitapevi, 49-54.
 • Burns E. (2015). More than four walls: the meaning of home in home birth experiences. Social Inclusion, 3(2), 6-16.
 • Cahill HA. (2001). Male appropriation and medicalisation of childbirth: an historical analysis. Journal of Advanced Nursing, 33(3), 334–342.
 • Cindoğlu D. (1995). Doğumun medikalizasyonu ve kadın açısından hastaneler. Toplum ve Hekim, 10, (69-70), 99-101.
 • Cairoli E. (2010). Medicalisation of childbirth in maternity health policies, ethical evaluation of the use of medicalization in [Master Thesis]. Utrecht University; 2010.
 • Çakaloz DK, Çoban A. (2019). Sezaryen doğumların azaltılmasında ebenin rolü. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 28(1), 51-59.
 • Clesse C, Lighezzolo AJ, de Lavergne S, Hamlin S, Scheffler M. (2018). The Evolution of birth medicalisation: A systematic review. Midwifery, 66:161-167.
 • Çalık YK, Erkaya R, Karabulutlu Ö. (2018). Üçüncü basamak bir hastanede 4 yıllık sezaryen doğumlarının oranları ve endikasyonları. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(2), 201-209.
 • Çağlayan KE, Kara M, Gürel YC. (2010). Kliniğimizde üç yıllık sezaryen oranı ve endikasyonları. Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi, 27, 50-53.
 • Çetinkaya E Ş, Söylemez F. (2013). Doğum indüksiyonunda bașarıyı etkileyen faktörler ve doğum indüksiyonu yöntemleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 66 (1), 25-32.
 • Demirel G, Çelik BD. (2013). Doğal Doğuma Müdahale: Sentetik Oksitosin Kullanımı Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 22(4), 157-163.
 • Department of Reproductive Health and Research World Health Organization (2015), Sezaryen Doğum Hızları ile ilgili DSÖ Açıklaması. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/16144 2/11/WHO_RHR_15.02_tur.pdf?ua=1. Erişim Tarihi: 06.09.2019.
 • Demir Ö, Kalelioğlu İ. (2018). İntrapartum fetal monitörizasyon. Turkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetri Derneği,11(1), 30-37.
 • Erenel AŞ, Çiçek S. (2018). Doğum Eylemine Yapılan Müdahalelerin Anne ve Çocuk Sağlığına Etkileri. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), 123-129.
 • Ezeanochie MC, Olaqbuji B, Ande A. (2013). Women’s concerns and satis faction with induced labour at term in a Nigerian population. The Nigerian Postgraduate Medical Journal, 20(1), 1-4.
 • Gelişen O, Dur R. (2008). Operatif Doğumlar: Forseps Uygulamaları. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obsretrik Dergisi, 1(1), 55-62.
 • Gözükara F, Eroğlu K. (2011). Sezaryen Doğum Artışını Önlemenin Bir Yolu: “Bir Kez Sezaryen Hep Sezaryen” Yaklaşımı Yerine Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum ve Hemşirenin Rolleri. Derleme. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 18(2), 89-100.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2014), "2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması". Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye.
 • Hotelling B.A. (2009). Teaching normal birth, normally. The Journal of Perinatal Education, 18(1), 51-55.
 • Johanson R, Newburn M, Macfarlane A. (2002). Has the medicalisation of childbirth gone too far? British Medical Journal. 325(7355), 103.
 • Karaahmet A, Yazıcı S. (2017). Epizyotomide güncel durum. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 4(1), 57-63.
 • Karabel PM, Demirbaş M, İnci M. (2017). Türkiye’de ve dünya’da değişen sezaryen sıklığı ve olası nedenleri. Sakarya Tıp Dergisi (4),158-163.
 • Karabulutlu Ö. (2012). Kadınların doğum şekli tercihlerini etkileyen faktörler. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 20(3), 210-218.
 • Karaçam Z, Akyüz EÖ. (2011). Doğum eyleminde verilen destekleyici bakım ve ebe/hemşirenin rolü. İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Dergisi, 19(1), 45-53.
 • Karakuş R, Anğın D, Temizkan O, Polat M, Şanverdi İ, Karakuş S, Ekinci F. (2014). Vakum ile operatif vajinal doğumun perinatal etkileri. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 48(3), 192-197.
 • Kaya ŞŞ. (2011). Televizyonda kadın, sağlık ve hastalık. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 14(2), 118-150.
 • Kaya N, Demirel G. (2018). İntrapartum perine masajı uygulamasına güncel bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1): 33-40.
 • Khan H. (2008). High cesarean section rate: can we reduce it? Gomal Journal of Medical Sciences, 6(1), 1.
 • Kömürcü N, Gençalp NS. (2002). Geçmişten günümüze doğuma yardım. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5(1), 78-82.
 • Kurtdaş ÇM. (2017). Medikalizasyon süreci, sağlığın ticarileşmesi ve bedenin denetlenmesine sosyolojik bir bakış. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(27), 983-1012.
 • Li YP, Yeh CH, Lin SY, Chen TC, Yang YL Lee CN, Kuo SC. (2015). A proposed mother-friendly childbirth model for Taiwanese women, the implementation and satisfaction survey. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology 54(6),731-736.
 • Memon HU, Blomquist JL, Dietz HP (2015). Comparison of levator ani muscle avulsion injury after forceps-assisted and vacuum-assisted vaginal childbirth. Obstetrics and Gynecology, 125 (5), 1080-1087.
 • Nikpoor P, Bain E. (2013). Analgesia for forceps delivery. Cochrane Database Systematic Review, 9, CD008878.
 • O’Mahony F, Hofmeyr GJ, Menon V. (2010). Choice of instruments for assisted vaginal delivery. Cochrane Database Systematic Review, 10(11).
 • Özkan S, Sakal FN, Avcı E, Civil EF, Tunca MZ. (2013). Kadınların doğum yöntemi tercihi ve ilişkili faktörler. Turkish Journal of Public Health, 11(2), 59-71.
 • Prosen M, Krajnc MT. (2013). Sociological conceptualization of the medicalization of pregnancy and childbirth: the implications in Slovenia. Revija Za Sociologiju, 43(3), 251–272.
 • Raisanen S, Vehvilainen JK, Heinonen S. (2010). need forand consequences of episiotomy in vaginal birth: a critical approach. Midwifery, 26, 348-56.
 • Schanie CL, Punto-Foltz MD, Logston MC. (2008). Analysis of popular press articles concerning postpartum depression:1998-2006. Issues Mental Health Nursing, 29 (11), 1200-1216.
 • Sezgin D. (2011). Yaşam Tarzı Önerileri Bağlamında Sağlık Haberlerinin Analizi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2): 52-77.
 • Suwannachat B, Lumbiganon P, Laopaiboon M. (2012). Rapid versus step wise negative pressure application for vacuum extraction assisted vaginal delivery. Cochrane Database Systematic Review, 15(8): CD006636.
 • Tanaçan A, Beksaç MS. (2019). Üçüncü basamak bir merkezdeki operatif vajinal doğum sıklığının dekatlar arasındaki değişiminin retrospektif olarak incelenmesi. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 82(3): 139-43.
 • Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri, 2014.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı (2017). Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü. https://www.saglik.gov.tr/TR,30485/saglik-istatistikleri-yilligi-2016-yayinlanmistir.html. Erişim Tarihi: 15.10.2018.
 • Türkler C. (2019). Günaşımı olan, nullipar gebelerde prostaglandin e2'nin doğum indüksiyonu üzerine etkisi. Bozok Tıp Dergisi, 9(1), 71-75.
 • Vural G, Erenel ŞA. (2017). Doğumun medikalizasyonu neden artmıştır, azaltabilir miyiz? Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 4(2), 76-83.
 • Yakut EY. (2015). Gebelerin Doğum Şekline İlişkin Görüş Ve Tercihleri. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
 • Yapça ÖE, Karaca İ, Çatma T. (2015). Artan sezaryen oranlarını nasıl azaltabiliriz? Üç yıllık sezaryen verilerimiz eşliğinde değerlendirme. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 7(3), 97-102.
 • Yıldırım S, Aktepe KE, Onaran Y, Namlı KM, İltemir DC. (2015). Sezaryen operasyonuna genel bir bakış. Yeni Tıp Dergisi, 32, 10-12.
 • Yıldız Ş, Süzen ÇS, Cengiz H, Dağdeviren H, Kanawati A. (2014). Awareness and perceptions of Turkish women to wards delivery methods. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 5 (2), 173-178.
 • Yıldız KN. (2018). Alternatif doğum yöntemleri. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 45, 40-43.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Derleme
Yazarlar

Merve ŞAHİN
Ünye Devlet Hastanesi
0000-0001-5742-1568
Türkiye


Nülüfer ERBİL
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0003-3586-6237
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Gönderilme Tarihi 30 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 28 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Şahin, M. & Erbil, N. (2019). Doğum ve Medikalizasyon . Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi , 2 (2) , 120-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd/issue/49155/572283