BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıf öğretmeni adaylarının okuma tutumları / Classroom pre-service teachers' reading attitudes

Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı: 2, 80 - 88, 31.12.2013

Öz

Mikulecky Davranışsal Okuma Tutum Ölçeği kullanılarak 1. ve 4. sınıf öğretmen adaylarının okumaya karşı tutumlarının değerlendirildiği bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Ankara'da bulunan iki devlet üniversitesinin Sınıf Öğretmenliği Eğitimi programına kayıtlı olan 372 1. ve 4. sınıf öğretmen adayı bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Ölçeğin 120 öğretmen adayının katılımıyla yapılan pilot uygulaması analiz edildiğinde cronbach alfa  değerinin .86 olduğu, yani ölçeğin Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmanın, öğretmen adaylarının okumaya karşı olan tutumlarını belirleme potansiyeline sahip olan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracını literatüre kazandırması en önemli katkısı olarak düşünülmektedir. Araştırma sonuçları çalışma grubunun okuma tutumlarının kriter puan olan 75 değerinin altında kaldığını göstermektedir.

 Anahtar Kelimeler: Okuma tutumları, öğretmen adayları, Mikulecky

Kaynakça

 • Kayakça
 • Akyol, H., & Ulusoy, M. (2010). Pre-service teachers' use of reading strategies in their own readings and future classrooms. Teaching & Teacher Education, 26, 878-884.
 • Demirel, Ö. (2007). Yabancı dil öğretimi (3. Baskı). Ankara: PegemA.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Mikulecky, L. J. (1976). The developing, field testing, and initial norming of a secondary/adult level reading attitude measure that is behaviorally oriented and based on Krathwohl's taxonomy of the affective domain. Unpublished doctoral dissertation, The University of Wisconsin-Madison.
 • Richardson, J. S., Morgan, R. F., & Fleener, C. (2009). Reading to learn in the content areas (7th ed.). CA: Wadsworth Cengage Learning.
 • Rosenblatt, L. (1938). Literature as Exploration. New York: Appleton-Century
 • Rosenblatt, L. (1978). The reader, the text, the poem: The transactional theory of the literary work. Carbondale, IL: Southern Illinois Press.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (3.Baskı). Ankara: Nobel.
 • TDK (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Thurstone, L. L. (1928). Attitudes can be measured. The American Journal of Sociology, 33(4), 529-554.
 • Tolan, B., İsen, G. ve Batmaz, V. (1985). Ben ve toplum, sosyal psikoloji-1. Ankara: Teori Yayınları.
 • Warmack, W. L. (2007). Elementary education pre-service teachers' attitudes toward reading. Unpublished doctoral dissertation, Auburn University.
Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı: 2, 80 - 88, 31.12.2013

Öz

Kaynakça

 • Kayakça
 • Akyol, H., & Ulusoy, M. (2010). Pre-service teachers' use of reading strategies in their own readings and future classrooms. Teaching & Teacher Education, 26, 878-884.
 • Demirel, Ö. (2007). Yabancı dil öğretimi (3. Baskı). Ankara: PegemA.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Mikulecky, L. J. (1976). The developing, field testing, and initial norming of a secondary/adult level reading attitude measure that is behaviorally oriented and based on Krathwohl's taxonomy of the affective domain. Unpublished doctoral dissertation, The University of Wisconsin-Madison.
 • Richardson, J. S., Morgan, R. F., & Fleener, C. (2009). Reading to learn in the content areas (7th ed.). CA: Wadsworth Cengage Learning.
 • Rosenblatt, L. (1938). Literature as Exploration. New York: Appleton-Century
 • Rosenblatt, L. (1978). The reader, the text, the poem: The transactional theory of the literary work. Carbondale, IL: Southern Illinois Press.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (3.Baskı). Ankara: Nobel.
 • TDK (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Thurstone, L. L. (1928). Attitudes can be measured. The American Journal of Sociology, 33(4), 529-554.
 • Tolan, B., İsen, G. ve Batmaz, V. (1985). Ben ve toplum, sosyal psikoloji-1. Ankara: Teori Yayınları.
 • Warmack, W. L. (2007). Elementary education pre-service teachers' attitudes toward reading. Unpublished doctoral dissertation, Auburn University.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan Dedeoğlu

Mustafa Ulusoy

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2013
Gönderilme Tarihi 6 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Dedeoğlu, H., & Ulusoy, M. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma tutumları / Classroom pre-service teachers’ reading attitudes. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(2), 80-88.


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.