PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Gölhisar (Burdur) ovasının hidrojeoloji ve hidrojeokimyasal değerlendirilmesi

Yıl 2016, Cilt 22, Sayı 6, 528 - 537, 20.12.2016

Öz

Türkiye’nin güneybatısında bulunan Gölhisar (Burdur) Ovası 1505 km2'lik bir drenaj alanına sahiptir. İnceleme alanında Yeşilbarak napı, Likya napları ile paraallokton ve Kuvaterner yaşlı birimleri içeren neootokton kaya birimleri yüzeylemektedir. Ovada alüvyon, konglomera ve kireçtaşı birimlerinden yeraltısuyu alınmaktadır. Bölgede genel yeraltısuyu akım yönünün ovanın güneyine doğru olduğu görülmektedir. Ovada yeraltısuyu tablasının rakımı 960-1644 m; yeraltısuyunun yüzeyden derinliği 4.0-57.07 m arasında ölçülmüştür. Gölhisar Ovası’nda yeraltısuyunun kalite ve kirlilik analizleri ile hidrojeokimyasal değerlendirmeler yapılmıştır. İnceleme alanında yeraltısuları Mg-Ca-HCO3, Ca-Mg-HCO3 ve Ca-HCO3 hidrojeokimyasal su fasiyeslerinin varlığı tespit edilmiştir. Yeraltısularında Mg artışı Neojen Çameli formasyonu, Orhaniye formasyonu ve Marmaris peridoditi ile kaya-su etkileşiminden kaynaklanmaktadır. ABD Tuzluluk laboratuarı ve Wilcox diyagramları, Artıksal sodyum karbonat (RSC), Geçirgenlik indeksi (PI) ve Magnezyum Tehlikesi (MT) parametrelerinin değerlendirilmesi ile sulama suyu olarak kullanıma uygun olduğu belirlenmiştir. Bölgede yeraltısuları için en önemli kirletici unsur tarımsal faaliyetlerdir. Bu durum, ova genelinde yeraltısularında nitrat içeriklerinin artmasına neden olmuştur. Ayrıca, yeraltısularının Al, As, Cr, Cu, Fe, Mn ve Pb gibi ağır metal içerikleri incelenmiştir. Ağır metal analiz sonuçları Türk İçme Suyu (TSE 266) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartları ile karşılaştırılmış ve sınır değerlerin aşılmadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Poisson A. Recherces geologiques dans les Taurides occidentales (Turquie). These University. Paris-Sud, Orsay, 795s, 1977.
  • Erakman B, Meşhur M, Gül MA, Alkan H, Öztaş Y. Akpınar M. “Toros Projesine Bağlı Kalkan-Köyceğiz-Çameli-Tefenni Arasında Kalan Alanın Jeolojisi ve Hidrokarbon Olanakları Raporu”. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Raporu, Ankara, Türkiye, 1732, 1982.
  • Şenel M, Akdeniz N, Öztürk EM, Özdemir T, Kadınkız G, Metin I, Öcal H, Serdaroğlu M, Örçen S. “Fethiye (Muğla)-Kalkan (Antalya) ve Kuzeyinin Jeolojisi”. Maden Tetkik Raporu, Ankara, Türkiye, 9761, 1994. (yayımlanmamış).
  • Bilgin ZR, Karaman,T, Öztürk Z, Şen MA, Şenel M. “Yeşilova-Acıgöl Civarının Jeolojisi Raporu”. Maden Tetkik Arama Raporu, Ankara, Türkiye, 9071, 1990.
  • Şenel M, Selçuk H, Bilgin ZR, Şen AM, Karaman T, Dinçer MA, Durukan E, Arbas A, Örçen S, Bilgi C. Çameli (Denizli)- “Yeşilova (Burdur)-Elmalı (Antalya) ve Kuzeyinin Jeolojisi”. Maden Tetkik Raporu, Ankara, Türkiye, 9429, 1989. (yayımlanmamış).
  • Şenel M. Türkiye Jeoloji Haritaları. Fethiye-L8 paftası, Ankara, Türkiye, MTA Genel Müdürlüğü Yayınları, 1997.
  • Yılmaz Eİ. Gölhisar (Burdur) Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, 2015.
  • Şahinci A. “Doğal Suların Jeokimyası”. Bölüm 2. İzmir, Türkiye, Reform Matbaası, 1991.
  • Türk Standartları Enstitüsü. “İnsani Tüketim Amaçlı Sular”. Ankara, Türkiye, 266, 2005.
  • WHO. “Guidelines for drinking-water quality”. 3rd ed. incorporating 1st and 2nd addenda, World Health Organization, 2012.
  • Kharaka YK, Gunter WD, Affarwall PK, Perkins EH, De Braall JD. “SOLMINEQ A Computer Program Code for Geochemical Modelling of Water-Rock Interactions”. US Geological Survey Water Investigations, USA, Report 88-4227, 1988.

Hydrogeological and hydrogeochemical assesment of Gölhisar (Burdur) plain

Yıl 2016, Cilt 22, Sayı 6, 528 - 537, 20.12.2016

Öz

The Gölhisar (Burdur) plain which is located in the southwest of Turkey have 1505 km2 watershed area. Yeşilbarak nappes, Lycian nappes and neo-autochtonous rock units including para-allochthonous and Quaternary units are outcropped in the investigation area. Groundwater supplied from alluvium, conglomerate and limestone units. General groundwater flow direction is towards to south of the plain. The elevation of the groundwater table and the depths of the groundwater from the ground surface in the plain were measured between and 960-1644 m 4-57.07 m, respectively. The hydrogeochemical evaluations were made using the quality and pollution analyses of groundwater in the Gölhisar plain. Groundwaters are Mg-Ca-HCO3, Ca-Mg-HCO3 and Ca-HCO3 facies. The increase of Mg is originated from Çameli formation, Orhaniye formation and Marmaris peridotite related to water-rock interaction. The US salinity diagram, Wilcox diagram, residual sodium carbonate (RSC), permeability index (PI) and Magnesium hazard (MH) are used to assess the suitability of groundwater for agricultural purposes. Groundwaters are suitable for usage as irrigation water in the plain. Agricultural activity is most important pollution in the plain. Nitrate content is increased because of agricultural activity in the research area. In addition, heavy metal contents of groundwater such as Al, As, Cr, Cu, Fe, Mn and Pb were also investigated. The results of heavy metal contents were compared to Turkish drinking water standards (TSE-266) and World Health Organization (WHO) and not exceed the permissible limit values is determined.

Kaynakça

  • Poisson A. Recherces geologiques dans les Taurides occidentales (Turquie). These University. Paris-Sud, Orsay, 795s, 1977.
  • Erakman B, Meşhur M, Gül MA, Alkan H, Öztaş Y. Akpınar M. “Toros Projesine Bağlı Kalkan-Köyceğiz-Çameli-Tefenni Arasında Kalan Alanın Jeolojisi ve Hidrokarbon Olanakları Raporu”. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Raporu, Ankara, Türkiye, 1732, 1982.
  • Şenel M, Akdeniz N, Öztürk EM, Özdemir T, Kadınkız G, Metin I, Öcal H, Serdaroğlu M, Örçen S. “Fethiye (Muğla)-Kalkan (Antalya) ve Kuzeyinin Jeolojisi”. Maden Tetkik Raporu, Ankara, Türkiye, 9761, 1994. (yayımlanmamış).
  • Bilgin ZR, Karaman,T, Öztürk Z, Şen MA, Şenel M. “Yeşilova-Acıgöl Civarının Jeolojisi Raporu”. Maden Tetkik Arama Raporu, Ankara, Türkiye, 9071, 1990.
  • Şenel M, Selçuk H, Bilgin ZR, Şen AM, Karaman T, Dinçer MA, Durukan E, Arbas A, Örçen S, Bilgi C. Çameli (Denizli)- “Yeşilova (Burdur)-Elmalı (Antalya) ve Kuzeyinin Jeolojisi”. Maden Tetkik Raporu, Ankara, Türkiye, 9429, 1989. (yayımlanmamış).
  • Şenel M. Türkiye Jeoloji Haritaları. Fethiye-L8 paftası, Ankara, Türkiye, MTA Genel Müdürlüğü Yayınları, 1997.
  • Yılmaz Eİ. Gölhisar (Burdur) Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, 2015.
  • Şahinci A. “Doğal Suların Jeokimyası”. Bölüm 2. İzmir, Türkiye, Reform Matbaası, 1991.
  • Türk Standartları Enstitüsü. “İnsani Tüketim Amaçlı Sular”. Ankara, Türkiye, 266, 2005.
  • WHO. “Guidelines for drinking-water quality”. 3rd ed. incorporating 1st and 2nd addenda, World Health Organization, 2012.
  • Kharaka YK, Gunter WD, Affarwall PK, Perkins EH, De Braall JD. “SOLMINEQ A Computer Program Code for Geochemical Modelling of Water-Rock Interactions”. US Geological Survey Water Investigations, USA, Report 88-4227, 1988.

Ayrıntılar

Konular Mühendislik
Bölüm Makale
Yazarlar

Ayşen Davraz>

0000-0003-2442-103X


Emine İlknur Yılmaz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 22, Sayı 6

Kaynak Göster

Bibtex @ { pajes286528, journal = {Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-7009}, eissn = {2147-5881}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {22}, number = {6}, pages = {528 - 537}, title = {Gölhisar (Burdur) ovasının hidrojeoloji ve hidrojeokimyasal değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Davraz, Ayşen and Yılmaz, Emine İlknur} }
APA Davraz, A. & Yılmaz, E. İ. (2016). Gölhisar (Burdur) ovasının hidrojeoloji ve hidrojeokimyasal değerlendirilmesi . Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 22 (6) , 528-537 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pajes/issue/26682/286528
MLA Davraz, A. , Yılmaz, E. İ. "Gölhisar (Burdur) ovasının hidrojeoloji ve hidrojeokimyasal değerlendirilmesi" . Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (2016 ): 528-537 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pajes/issue/26682/286528>
Chicago Davraz, A. , Yılmaz, E. İ. "Gölhisar (Burdur) ovasının hidrojeoloji ve hidrojeokimyasal değerlendirilmesi". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (2016 ): 528-537
RIS TY - JOUR T1 - Gölhisar (Burdur) ovasının hidrojeoloji ve hidrojeokimyasal değerlendirilmesi AU - AyşenDavraz, Emine İlknurYılmaz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 528 EP - 537 VL - 22 IS - 6 SN - 1300-7009-2147-5881 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Gölhisar (Burdur) ovasının hidrojeoloji ve hidrojeokimyasal değerlendirilmesi %A Ayşen Davraz , Emine İlknur Yılmaz %T Gölhisar (Burdur) ovasının hidrojeoloji ve hidrojeokimyasal değerlendirilmesi %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P 1300-7009-2147-5881 %V 22 %N 6 %R %U
ISNAD Davraz, Ayşen , Yılmaz, Emine İlknur . "Gölhisar (Burdur) ovasının hidrojeoloji ve hidrojeokimyasal değerlendirilmesi". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 / 6 (Aralık 2016): 528-537 .
AMA Davraz A. , Yılmaz E. İ. Gölhisar (Burdur) ovasının hidrojeoloji ve hidrojeokimyasal değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2016; 22(6): 528-537.
Vancouver Davraz A. , Yılmaz E. İ. Gölhisar (Burdur) ovasının hidrojeoloji ve hidrojeokimyasal değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2016; 22(6): 528-537.
IEEE A. Davraz ve E. İ. Yılmaz , "Gölhisar (Burdur) ovasının hidrojeoloji ve hidrojeokimyasal değerlendirilmesi", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, c. 22, sayı. 6, ss. 528-537, Ara. 2016

Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.