Özel Sayı

Cilt: 25 Sayı: 9, 31.12.2019

Yıl: 2019

Özel Sayı

Konferans Bildirisi

8. Design of job assignment and routing policies in service logistics

Creative Commons Lisansı
Bu dergi Creative Commons Al 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.