Dergi Kurulları

Editör/Editor

Doç. Dr. Gül GEYİK
E-mail: gul.geyik@atauni.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4149-5938
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Erzurum/Türkiye

Alan Editörleri/Section Editors

Türk- İslam Sanatları- Turkish-Islamic Arts
 Doç. Dr. Muhammet ARSLAN
E-mail: muhammet.arslan@kafkas.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5964-7007 
Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Kars/Türkiye

Bizans Sanatı- Byzantine Art
Dr. Öğr. Üyesi Demet OKUYUCU
E-mail: demet@atauni.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5533-8397 
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Erzurum/Türkiye

Batı Sanatları-Western Arts:
Dr. Öğr. Üyesi Esra HALICI
E-mail: esra.halici@atauni.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3803-2967 
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Erzurum/Türkiye

Dil Editörü- Editor of Language:

Arş. Gör. Esma SÖNMEZ ÖZ 
E-Mail. 
essonmez@atauni.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8183-3949
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Fransız Dilbilimi Anabilim Dalı- Erzurum/Türkiye

Yabancı Dil Editörü-Editor of Foreign Language:
Dr. Ülfet DOĞAN ARSLAN
E-Mail: udoganarslan@kafkas.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9994-1446 
Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü- Kars/Türkiye

Yayın Kurulu/Editorial Board

Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ
E-mail: hyurttas@atauni.edu.tr- ORDIC: https://orcid.org/0000-0002-3968-5321
Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü- Erzurum/Türkiye

Prof. Dr. Haldun ÖZKAN
E-mail: hozkan@atauni.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2601-2731
Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü- Erzurum/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin KÖŞKLÜ
E-mail: zkosklu@atauni.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6681-0589 
Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü- Erzurum/Türkiye

Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU
E-mail: gulgun.koroglu@msgsu.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6369-659X
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- İstanbul/Türkiye

Prof. Dr. Simge ÖZER PINARBAŞI
E-mail: simge@istanbul.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2761-454X
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- İstanbul/Türkiye

Danışma Kurulu/Advisory Board

Prof. Dr. Abdülkadir DÜNDAR
abdulkadirdundar@yahoo.com- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2713-6675
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı- Ankara/Türkiye
Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN
ahmetalibayhan@odu.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2496-6136
Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Ordu-Türkiye
Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI
acayci@erbakan.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1841-4036
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Konya
Prof. Dr. Ali Osman UYSAL
aouysal@comu.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2427-1791
Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Çanakkale/Türkiye
Prof. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU;
atavukcu@atauni.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6047-0803
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü- Erzurum/Türkiye
Prof. Dr. Ayşe Aslihan EROĞLU aaslihanerguder@atauni.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0320-3300
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları- Erzurum/Türkiye
Prof. Dr. Ceren ÜNAL
cerenunalcbu@gmail.com-ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1563-735X
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Manisa/Türkiye
Prof. Dr. Emine Naza DÖNMEZ
edonmez@istanbul.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7130-113X
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- İstanbul/Türkiye
Prof. Dr. Evangelia ŞARLAK
eva@isikun.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0488-2648
Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü- İstanbul/Türkiye
Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU
gulgun.koroglu@msgsu.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6369-659X
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- İstanbul/Türkiye
Prof. Dr. Haldun ÖZKAN
hozkan@atauni.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2601-2731
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Erzurum/Türkiye
Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU (Emekli)
hgundogdu@sakarya.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6847-4294
Prof. Dr. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ
hyurttas@atauni.edu.tr-ORDIC: https://orcid.org/0000-0002-3968-5321
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Erzurum/Türkiye
Prof. Dr. İsmail AYTAÇ
iaytac@firat.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2427-2911
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Ana Sanat Dalı- Elazığ/Türkiye
Prof. Dr. Nilay ÇORAĞAN
karakayanilay@gmail.com-ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3412-4250
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Kayseri/Türkiye
Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK
nozturk@atauni.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5798-4616
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü- Erzurum/Türkiye
Prof. Dr. Nurşen ÖZKUL FINDIK
nursen.ozkul@hbv.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0280-1226
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Ankara/Türkiye
Prof. Dr. Ömür BAKIRER (Emekli)
bakirer@metu.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4151-529X
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı

Prof. Dr. Sultan Murat TOPÇU
stopcu@erciyes.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6832-6531
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Kayseri/Türkiye
Prof. Dr. Süleyman ÇİĞDEM
scigdem@atauni.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0076-7052
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü- Erzurum/Türkiye
Prof. Dr. Şerife TALİ
serifetali@odu.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4467-9081
Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Ordu-Türkiye
Prof. Dr. Üzlifat CANAV ÖZGÜMÜŞ
uozgumus@iuc.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8492-6606
İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu El Sanatları Bölümü Seramik Cam ve Çinicilik Programı- İstanbul/Türkiye
Prof. Dr. Yunus BERKLİ
yberkli@atauni.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3650-3681
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü- Erzurum/Türkiye
Prof. Dr. Yusuf ÇETİN
yusufcetin04@hotmail.com-ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7823-6812
İbrahim Çeçen Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı/ Ağrı/Türkiye
Prof. Dr. Zekiye UYSAL
zuysal@comu.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4042-2403
Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Çanakkale/Türkiye
Doç. Dr. Fevziye EKER
fevziyeeker@odu.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5891-0793
Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Ordu-Türkiye
Doç. Dr. Hasan Ferudun ÖZGÜMÜŞ
h.ozgumus@istanbul.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5681-5610
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü- İstanbul/Türkiye
Doç. Dr. Hasan UÇAR
hasan.ucar@ege.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7443-5715
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- İzmir/Türkiye
Doç. Dr. Meryem ACARA ESER
meryemacaraeser@cumhuriyet.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8542-021X
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat tarihi Bölümü- Sivas/Türkiye
Doç. Dr. Muhammet Lütfü KINDIĞILI
muhammet.kindigili@atauni.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3000-3635
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü- Erzurum/Türkiye
Doç. Dr. Selçuk SEÇKİN
selcuk.seckin@msgsu.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1946-5425
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- İstanbul/Türkiye
Doç. Dr. Selman CAN
selman.can@marmara.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0424-0899
Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- İstanbul/Türkiye
Prof. Dr. Simge ÖZER PINARBAŞI
simge@istanbul.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2761-454X
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- İstanbul/Türkiye
Doç. Dr. Yusuf BİLEN
yusufbilen@sdu.edu.tr-ORCID:https://orcid.org/0000-0003-2485-5823
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü- Isparta/Türkiye
Doç. Dr. Zeynep ORAL ÇAKMAKÇI
zeyneporals@yahoo.com-ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8599-0204
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü- İzmir/Türkiye
Doç. Dr. Mustafa ÇETİNASLAN
mcetinaslan@gmail.com-ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3095-1494
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Konya/Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin KÖŞKLÜ
zkosklu@atauni.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6681-0589
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Erzurum/Türkiye
Prof. Dr. Hasan BUYRUK
hasanbuyruk@odu.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5006-0990 
Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

Hakem Kurulu/Referees Board

Prof. Dr. Abdülkadir DÜNDAR
abdulkadirdundar@yahoo.com- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2713-6675
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı- Ankara/Türkiye
Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN
ahmetalibayhan@odu.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2496-6136
Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Ordu-Türkiye
Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI
acayci@erbakan.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1841-4036
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Konya
Prof. Dr. Ali Osman UYSAL
aouysal@comu.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2427-1791
Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Çanakkale/Türkiye
Prof. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU
atavukcu@atauni.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6047-0803
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü- Erzurum/Türkiye
Prof. Dr. Ayşe Aslihan EROĞLU
aaslihanerguder@atauni.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0320-3300
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları- Erzurum/Türkiye
Prof. Dr. Ceren ÜNAL
cerenunalcbu@gmail.com-ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1563-735X
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Manisa/Türkiye
Prof. Dr. Emine Naza DÖNMEZ
edonmez@istanbul.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7130-113X
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- İstanbul/Türkiye
Prof. Dr. Evangelia ŞARLAK
eva@isikun.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0488-2648
Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü- İstanbul/Türkiye
Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU
gulgun.koroglu@msgsu.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6369-659X
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- İstanbul/Türkiye
Prof. Dr. Haldun ÖZKAN
hozkan@atauni.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2601-2731
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Erzurum/Türkiye
Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU (Emekli)
hgundogdu@sakarya.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6847-4294
Prof. Dr. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ
hyurttas@atauni.edu.tr-ORDIC: https://orcid.org/0000-0002-3968-5321
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Erzurum/Türkiye
Prof. Dr. İsmail AYTAÇ
iaytac@firat.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2427-2911
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Ana Sanat Dalı- Elazığ/Türkiye
Prof. Dr. Nilay ÇORAĞAN
karakayanilay@gmail.com-ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3412-4250
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Kayseri/Türkiye
Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK
nozturk@atauni.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5798-4616
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü- Erzurum/Türkiye
Prof. Dr. Nurşen ÖZKUL FINDIK
nursen.ozkul@hbv.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0280-1226
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Ankara/Türkiye
Prof. Dr. Ömür BAKIRER (Emekli)
bakirer@metu.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4151-529X
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı
Prof. Dr. Sultan Murat TOPÇU
stopcu@erciyes.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6832-6531
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Kayseri/Türkiye
Prof. Dr. Süleyman ÇİĞDEM
scigdem@atauni.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0076-7052
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü- Erzurum/Türkiye
Prof. Dr. Şerife TALİ
serifetali@odu.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4467-9081
Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Ordu-Türkiye
Prof. Dr. Üzlifat CANAV ÖZGÜMÜŞ
uozgumus@iuc.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8492-6606
İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu El Sanatları Bölümü Seramik Cam ve Çinicilik Programı- İstanbul/Türkiye
Prof. Dr. Yunus BERKLİ
yberkli@atauni.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3650-3681
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü- Erzurum/Türkiye
Prof. Dr. Yusuf ÇETİN
yusufcetin04@hotmail.com-ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7823-6812
İbrahim Çeçen Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı/ Ağrı/Türkiye
Prof. Dr. Zekiye UYSAL
zuysal@comu.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4042-2403
Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Çanakkale/Türkiye
Doç. Dr. Fevziye EKER
fevziyeeker@odu.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5891-0793
Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Ordu-Türkiye
Doç. Dr. Hasan Ferudun ÖZGÜMÜŞ
h.ozgumus@istanbul.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5681-5610
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü- İstanbul/Türkiye
Doç. Dr. Hasan UÇAR
hasan.ucar@ege.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7443-5715
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- İzmir/Türkiye
Doç. Dr. Meryem ACARA ESER
meryemacaraeser@cumhuriyet.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8542-021X
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat tarihi Bölümü- Sivas/Türkiye
Doç. Dr. Muhammet Lütfü KINDIĞILI
muhammet.kindigili@atauni.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3000-3635
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü- Erzurum/Türkiye
Doç. Dr. Selçuk SEÇKİN
selcuk.seckin@msgsu.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1946-5425
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- İstanbul/Türkiye
Doç. Dr. Selman CAN
selman.can@marmara.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0424-0899
Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- İstanbul/Türkiye
Prof. Dr. Simge ÖZER PINARBAŞI
simge@istanbul.edu.tr-ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2761-454X
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- İstanbul/Türkiye
Doç. Dr. Yusuf BİLEN
yusufbilen@sdu.edu.tr-ORCID:https://orcid.org/0000-0003-2485-5823
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü- Isparta/Türkiye
Doç. Dr. Zeynep ORAL ÇAKMAKÇI
zeyneporals@yahoo.com-ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8599-0204
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü- İzmir/Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin KÖŞKLÜ
zkosklu@atauni.edu.tr-ORCID:https://orcid.org/0000-0002-6681-0589
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Erzurum/Türkiye
Doç. Dr. Ayşe BUDAK
aysebudak@nevsehir.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8296-4986
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Nevşehir/Türkiye
Doç. Dr. Aytül PAPİLA
apapila@beykent.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4024-0899
Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü- İstanbul/Türkiye
Doç. Dr. Muharrem ÇEKEN
mceken@ankara.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3092-8355
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Ankara/Türkiye
Dr. Ahmet YAVUZYILMAZ
ahmet_yavuzyilmaz@hotmail.com- ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6214-3734
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Konya/Türkiye
Arş. Gör. Dr. Burak Muhammet Gökler
burak.gokler@atauni.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5035-6756
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Erzurum/Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Funda TÜRKBEN AYDIN
fundaturkben@artuklu.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6488-9548
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü- Mardin/Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz GÜRBIYIK
cengizgurbiyik@gmail.com- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9325-9841
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Manisa/Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Tümay HAZİNEDAR COŞKUN
tumayyhazinedar@yahoo.com- ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9556-4316
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Manisa/Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZ
ismailoz@atauni.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2575-9534
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü- Erzurum/Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Feride İmrana SIDDIKİ
faltun@bandirma.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2709-6033
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Balıkesir/Türkiye

Dizgi/Typesetting

Arş. Gör. Nihat Sefa KOMESLİ- E-mail: nihatkomesli@atauni.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8141-6168
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Erzurum/Türkiye

Ayşe DURAN- E-mail: ayse.duran16@ogr.atauni.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5604-4809 

Emrah YÜCEL- E-mail: emrahyucell75@gmail.com

Teknik Redaksiyon/Technical Redaction

Dr. Burak Muhammet GÖKLER
E-mail: burak.gokler@atauni.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5035-6756
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Erzurum/Türkiye

Arş. Gör. Muhammed Emin DOĞAN
E-mail: emin.dogan@atauni.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6942-742X 
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Erzurum/Türkiye

Arş. Gör. Nihat Sefa KOMESLİ
E-mail: nihatkomesli@atauni.edu.tr- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8141-6168 
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- Erzurum/Türkiye

Son Güncelleme Zamanı: 29.03.2024 16:54:14