Makaleler


H. UÇAR
2013-2014 YILI EDİRNE SARAYI (SARAY- I CEDÎD- İ ÂMİRE) KAZISI’NDAN SIRLI VE SIRSIZ SERAMİKLER, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (2020)
H. UÇAR
Edirne Sarayı (Sarây-ı Cedîd-i Âmire) Kazısı’ndan Bir Grup İznik Seramiği, Sanat Tarihi Dergisi, (2019)
H. UÇAR
2013-2014 YILI EDİRNE YENİ SARAY KAZISI İZNİK VE KÜTAHYA SERAMİKLERİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
A. UÇAR, H. UÇAR
Sıvaların Gizlediği Süslemeleriyle Korkuteli Çaybaşı Hamamı, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (2019)
A. UÇAR, Ş. ÇAKMAK, H. UÇAR
Alaşehir (Sülün Muslu Paşa) Hamamı, Sanat Tarihi Dergisi, (2018)
H. UÇAR, A. UÇAR
Tire Kutu Han Kazısı, Beylikler Ve Osmanlı Dönemi Seramikleri, Sanat Tarihi Dergisi, (2018)
S. GÖK
2000 Yılı Beçin Kazısı'nda Bulunan Cam Kandil Hakkında, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
M. ÖZER, M. DÜNDAR, Y. GÜNER, H. UÇAR
Edirne Yeni Saray Kazısı (Saray-ı Cedîd-i Âmire) 2011 Yılı Çalışmaları, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
L. DOĞER
Anaia-Kuşadası Kadı Kalesi Kazısı 2002 Yılı Bizans Dönemi Seramik Buluntularının Ön Değerlendirilmesi, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
H. ARBAŞ
Çanakkale Yalı Camii Haziresi Mezar Taşları, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
M. YAVUZ
Mimar August Jasmund hakkında Bilmediklerimiz, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
K. VARDAR
İstanbul'da XIX. yüzyıl Osmanlı Mimarlığında Görülen Ampir Üsluptaki Şebekeler, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
R. ÜNAL, A. DEMİR
Beçin 2000 Kazısı, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
C. ÜLKÜ, T. TANYOL
Bazı Örnekleriyle Mersin Evlerinde Ahşap Tavanlar, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
A. ÖZME
Mengücekli Beyliği Sikkeleri, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
H. ÖZYURT ÖZCAN
Ortaya Çıkışı İle Birlikte Bizans Sanatında Kiborion, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
G. ÖNEY
Büyük Selçuklu Seramik Sanatında Resim Programı ve Gelişen Figür Üslubu, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
R. GÜLTEKİN
Aksaray Melik mahmud Gazi Hangahı (Darphane ) Kazısı 2002, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
-. -
Aydoğan Demir (Özgeçmiş), Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
A. YAVAŞ
Alanya-Çıplaklı Mahallesi'nde Bilinmeyen Bir Selçuklu Köşkü, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
R. ÜNAL
Beçin 1999 Kazısı, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
C. ÜLKÜ
İskenderun'da İki Şehir İçi Hanı, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
N. ÇORAĞAN KARAKAYA
Restorasyon Sonrası Antalya'nın Demre İlçesi'ndeki H. Nikolaos Kilisesi'nde Bulunan Havari Komünyonu Sahnesi, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
N. MURADOV
Nahçıvan Tarihi ve Kalelerimiz, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
B. ESKİCİ
Eski Malatya Türbeleri, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
B. DENİZ
Aksaray Melik Mahmud Gazi Hangahı (Darphane) Kazısı-1999, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
A. ÇAYCI
Elikesik Han ve Zaviyesi, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
S. BİLİCİ
Digenis Akritas: Bodrum Müzesi'nden Figürlü Bir Bizans Kasesi, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
A. AYDIN
Reliqienkreuze Im Museum Von Ankara, Sanat Tarihi Dergisi, (2016)
T. YÜREKLİ, S. ED-DÎVECÎ
ATABEGLER DÖNEMİNDE MUSUL MEDRESELERİ, Sanat Tarihi Dergisi, (2015)
L. Doğer, E. ARMAĞAN
Bizans Döneminde Prousa (Bursa) ve Çevresinde Gündelik Beslenme Üzerine Bir Deneme, Sanat Tarihi Dergisi, (2015)
A. Uçar
İzmir Konutlarında Karosimanlar, Sanat Tarihi Dergisi, (2014)
H. UÇAR, A. UÇAR
İzmir Kemeraltı Geleneksel Kent Dokusunda Konut Tipleri ve Cephe Tipolojisi, Sanat Tarihi Dergisi, (2014)
A. SAĞSÖZ, A. AYDIN ÖKSÜZ
Mimarlık Ürününün Güzel Ve Çirkin Dualitesi Bağlamında Normatif İncelenmesi, Sanat Tarihi Dergisi, (2014)
N. ÖZKUL FINDIK
Kalıp Baskı-Oyma Tekniğinde Bezemeli Sırlı Seramik Üretimi, Sanat Tarihi Dergisi, (2014)
M. ÖZKARCI
Niğde’de Osmanlılar Dönemine Ait İki Hamam, Sanat Tarihi Dergisi, (2014)
M. ÖZER
Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire) Kazısı 2009 Yılı Çalışmaları, Sanat Tarihi Dergisi, (2014)
A. SAĞSÖZ, S. AL
Kent İçinde Bir Yapı, Yapı İçinde Bir Kent, Sanat Tarihi Dergisi, (2014)
Ö. TULUK
Sinan Historiyografisine Katkı: Birkaç Mesele Üzerine Düşünceler/Yorumlar, Sanat Tarihi Dergisi, (2014)
A. UYSAL
Osmanlı Devrinde Lapseki ve Mimarlık Eserleri, Sanat Tarihi Dergisi, (2014)
H. ÜRER
Geleneksel Türk Evi Ölçeğinde Eskigediz Evlerinin Cephe Düzenlemeleri, Sanat Tarihi Dergisi, (2014)
A. Bayhan, F. SALMAN
Çankırı/Atkaracalar’daki Mimari Eserler: Camiler Ziyaretgâhlar (Türbeler) Ve Çeşmeler, Sanat Tarihi Dergisi, (2014)
E. DAŞ
İzmir'de Üç Türbe, Sanat Tarihi Dergisi, (2013)
S. Gök
MANİSA MURADİYE CAMİİ’NİN KAYIP ÇİNİLERİ, Sanat Tarihi Dergisi, (2013)
S. Mülayim
SANAT SOSYOLOJİSİ GİRİŞİMLERİ, Sanat Tarihi Dergisi, (2013)
B. Ersoy
Bergama Çukur Han, Sanat Tarihi Dergisi, (2013)
E. Tok
AYANCIK ARKHANGELOS KİLİSESİ, Sanat Tarihi Dergisi, (2013)
Ş. ÇAKMAK, İ. KUYULU ERSOY
Manisa Saray Hamamı, Sanat Tarihi Dergisi, (2013)
A. Uysal
LAPSEKİ’NİN UMURBEY BELDESİNDE OSMANLI DEVRİ YAPILARI, Sanat Tarihi Dergisi, (2013)
L. DOĞER
Kadın Figürlü Bizans Seramikleri, Sanat Tarihi Dergisi, (2013)
Ş. ÇAKMAK
Menteşe Beyliği ve Osmanlı Dönemlerinde Strobilos, Sanat Tarihi Dergisi, (2013)
B. KATRANCI KASALI
ABD’de Büyük Buhran Sanatı, Sanat Tarihi Dergisi, (2013)
S. GÖK
Akdeniz Ticaretinin Önemli Belge Buluntuları: Seramikler, Sanat Tarihi Dergisi, (2013)
S. DAŞCI
19. Yüzyılda İzmir’de Dünyaya Gelen Bazı Gayrimüslim Sanatçılar ve Sanatsal Etkinlikleri Hakkında Bir Değerlendirme, Sanat Tarihi Dergisi, (2013)
M. ACIPINAR
Venedik Dojlar Sarayı, Sanat Tarihi Dergisi, (2013)
R. ÜNAL
Az Tanınan Bir Ortaçağ Köprüsü: Pisyar (Batman/Kozluk), Sanat Tarihi Dergisi, (2013)
Ş. PARLADIR
Ali Çelebi'nin Hümâyûnnâmesi: The British Library Add. 15153, Sanat Tarihi Dergisi, (2013)
S. MİMAROĞLU
Kadıkalesi/Anaia Bizans Dönemi Amphoraları, Sanat Tarihi Dergisi, (2013)
M. EKİZ
Niğde’deki Hıristiyan Türk Kiliselerinde Yer Alan Ejder Figürleri: İkonografik Açıdan Bir Bakış, Sanat Tarihi Dergisi, (2013)
S. DAŞCI
İzmir'e Gelen Kadın Ressamlar, Sanat Tarihi Dergisi, (2013)
Z. UYSAL
Kubad Abad Kazılarında Bulunan Cam Bilezikler, Sanat Tarihi Dergisi, (2012)
H. ÜRER
Osmanlı'da kahve/Kahvehane Kültürü ve Salihli'den Bir kahvehane Örneği "Himaye-i Etfal", Sanat Tarihi Dergisi, (2012)
E. DAŞ
Bozdoğan Mezar Taşları, Sanat Tarihi Dergisi, (2012)
C. ÜNAL
A Group of Anonymous Folles from Kuva-yi Milliye Museum, Balıkesir/Turkey, Sanat Tarihi Dergisi, (2012)
H. ÜNALAN
Üsküdar'da Kütüphane Mimarisi, Sanat Tarihi Dergisi, (2012)
Ş. ÇAKMAK
Bozdoğan Çarşı Hamamı, Sanat Tarihi Dergisi, (2012)
E. TOK
KUŞADASI KADIKALESİ /ANAİA KAZILARINDAN MİMARİ PLASTİK ESERLER, Sanat Tarihi Dergisi, (2011)
S. BAYRAKAL
TARİHİ ESER BİLİNCİ, İLGİSİ VE FARKINDALIĞI: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ, Sanat Tarihi Dergisi, (2011)
G. AYHAN
HASANKEYF KAZISI LÜLE BULUNTULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Sanat Tarihi Dergisi, (2011)
M. YILMAZ
AydınKoçarlı- Bağarası Güzergahındaki Çeşmeler, Sanat Tarihi Dergisi, (2011)
R. ÜNAL
ANTALYA-KORKUTELİ KERVAN YOLU ÜZERİNDE BİLİNMEYEN ÜÇ HAN, Sanat Tarihi Dergisi, (2011)
Ş. ÇAKMAK
Gölmarmara Halime Hatun İmareti Restitüsyon ve Restorasyon Önerileri, Sanat Tarihi Dergisi, (2011)
A. AYDIN
Türkiye Müzelerindeki Suriye Tipi Rölikerler, Sanat Tarihi Dergisi, (2011)
A. YAVAŞ
Bozcaada Namazgah Meydanı Çeşmesi ve Cebecibaşı Es-Seyyid Abdullah Ağa'nın Vakfiyesi, Sanat Tarihi Dergisi, (2011)
R. ÜNAL, A. DEMİR, G. TEOMAN
Beçin 2009 Kazısı, Sanat Tarihi Dergisi, (2011)
E. TOK
Bayındır Ermeni Kilisesi, Sanat Tarihi Dergisi, (2011)
Z. ÇAKMAKÇI, F. İNANAN
Ortaçağ Bizans Günlük Yaşamı ve Üretim Faaliyetleri Açısından Kuşadası Kadıkalesi Buluntularının Ön Değerlendirilmesi, Sanat Tarihi Dergisi, (2011)
R. ÜNAL, A. DEMİR, G. TEOMAN
Beçin 2008 Kazısı, Sanat Tarihi Dergisi, (2010)
C. ÜNAL
Kuşadası Kadıkalesi/Anaia ve Palaiologoslar Dönemi: VIII. Mikhail Palaiologos Dönemine Ait Bir Grup Bakır Çukur Sikke, Sanat Tarihi Dergisi, (2010)
S. PEKAK
KAPPADOKİA’DA BİZANS DÖNEMİNE AİT HAÇ PLANLI İKİ KİLİSE, Sanat Tarihi Dergisi, (2010)
S. GÖK GÜRHAN
Beylikler Dönemine Ait Sgraffito Teknikli ve Tek Renk Sırlı Kaplar (Manisa Gülgün Hatun Hamamı Buluntuları), Sanat Tarihi Dergisi, (2010)
Y. ÇETİN
Osmanlı Konut Mimarisinde Cihannümalar (Seyir Köşkleri), Sanat Tarihi Dergisi, (2010)
S. BAYRAKAL, E. DAŞ
Yelki (İzmir-Güzelbahçe) Mezarlığı, Sanat Tarihi Dergisi, (2010)
Y. ACIOĞLU
Yeşilyurt Köyü Camii Haziresindeki Mezar Taşları, Sanat Tarihi Dergisi, (2010)
H. ÖZYURT ÖZCAN
Osmaneli’ndeki Bir Rum Kilisesi’nin Düşündürdükleri, Sanat Tarihi Dergisi, (2009)
A. TİRYAKİ
Erken Hırıstiyanlık Döneminde Manastır Sisteminin Doğuşu, Sanat Tarihi Dergisi, (2009)
Z. UYSAL
Kubad Abad Kazılarında (1981-2004) Bulunan Cam Boncuklar, Sanat Tarihi Dergisi, (2009)
G. UZELLİ
I.Petro Döneminde Barok Portre Sanatı, Sanat Tarihi Dergisi, (2009)
R. ÜNAL, A. DEMİR, G. TEOMAN
Beçin 2006 Kazısı, Sanat Tarihi Dergisi, (2009)
S. BAYRAKAL
Merkezi Plan Tasarımı ve Malzeme Özellikleriyle İlginç Bir Örnek: Göçbeyli (Bergama) Merkez Camii ve Restorasyon Önerileri, Sanat Tarihi Dergisi, (2009)
L. DOĞER
İzmir Agorası Kazılarından 17.-19. Yüzyıl Seramik Buluntuları Üzerine Bazı Gözlemler, Sanat Tarihi Dergisi, (2009)
R. ÜNAL, A. DEMİR, G. TEOMAN
Beçin 2007 Kazısı, Sanat Tarihi Dergisi, (2009)
Ş. ÖZGÜR
Eğridere ve Ömerlerde (Bulgaristan) Bilinmeyen İki Cami, Sanat Tarihi Dergisi, (2009)
G. ÖNEY
Tarihten Yansımalarla Büyük Selçuklu Seramiklerinde Kadın, Sanat Tarihi Dergisi, (2009)
R. BALATA
Milet'te Farsça Bir Mezar Taşı, Sanat Tarihi Dergisi, (2009)
E. DAŞ
İzmir Mezar Taşlarında Hastalık ve Sağlık, Sanat Tarihi Dergisi, (2009)
R. ÜNAL, Ş. ÇAKMAK, E. DAŞ, A. DEMİR, G. TEOMAN
Beçin 2005 Kazısı, Sanat Tarihi Dergisi, (2008)
Ş. PARLADIR
Sigetvar Seferi Tarihi ve Nakkaş Osman, Sanat Tarihi Dergisi, (2008)
F. İNANAN
İzmir Arkeoloji Müzesi'nden Bir Grup Pişmiş Toprak Kandil, Sanat Tarihi Dergisi, (2008)
E. DAŞ
Sığacık'ta Türk Mimarisi (Seferihisar-İzmir), Sanat Tarihi Dergisi, (2008)
R. BUBUR
Kazakistan'da Bir Cami Örneği: Turbat, İsmail Ata Camii, Sanat Tarihi Dergisi, (2008)
G. YILMAZ
Hollanda Duvar Çinilerinde Osmanlı Figürleri, Sanat Tarihi Dergisi, (2008)
A. YAVAŞ
Sahip Ata Fahreddin Ali'nin Baniliği ve Yapılarında Görülen benzer Özellikler, Sanat Tarihi Dergisi, (2008)
S. BAYRAKAL
Balıkesir Zağanos Mehmet Paşa Camisi Minber Kapısının Düşündürdükleri, Sanat Tarihi Dergisi, (2008)
Y. ÇETİN
Geleneksel Türk Evinde Cumba, Sanat Tarihi Dergisi, (2006)
S. BAYRAKAL
Minyatürlerde Minberler, Sanat Tarihi Dergisi, (2006)
Y. SAYAN, E. ÇAĞLITÜTÜNCÜGİL
Bakü-Bayıl Kalesi (Kasrı) ve Kitabeleri Hakkında, Sanat Tarihi Dergisi, (2006)
Ş. ÇAKMAK
Hüzünlü Kent: Harput, Sanat Tarihi Dergisi, (2006)
Y. DEMİRALP
Osmanlı Öncesi Anadolu Medreselerinde Örtü ve Erken Osmanlı Medreseleriyle Karşılaştırma, Sanat Tarihi Dergisi, (2006)
H. ÜRER
Tarihi Eser Resterozyonu, Sanat Tarihi Dergisi, (2006)
R. ÜNAL, Ş. ÇAKMAK, E. DAŞ, A. DEMİR, G. TEOMAN
Beçin 2004 Kazısı, Sanat Tarihi Dergisi, (2006)
C. ÜNAL
III. Romanos Argyros Adına Basılan Gümüş Sikke Birimi Miliaresion Örneğinde Meryem Hodegetria Tasviri, Sanat Tarihi Dergisi, (2006)
B. ESKİCİ
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemlerinde Alçı Mihraplar, Sanat Tarihi Dergisi, (2006)
A. AYDIN
Kilikya ve İsaurya Bölgesi Vaftiz Yapıları, Sanat Tarihi Dergisi, (2006)
H. ÇETİNKAYA
Kütüphane Mimarisinin İki Önemli Eseri: Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi Kütüphanesi; Edirne, Selimiye Camii Kütüphanesi, Sanat Tarihi Dergisi, (2006)
S. DAŞCI
Doğu İle Batı Arasında Bir Gezgin-Ressam:Charles Doussault (1814-1880), Sanat Tarihi Dergisi, (2006)
B. ESKİCİ
Hasankeyf Koç Camisi Alçı Süslemeleri Üzerine Bazı Gözlemler, Koruma Problemleri ve Çözüm Önerileri, Sanat Tarihi Dergisi, (2006)
A. ÖZME
Günümüze Ulaşmayıp Yayın Ve Arşiv Kaynaklarından Saptanan Ruha (Urfa) Hanları Üzerine Bir Bakış, Sanat Tarihi Dergisi, (2006)
Y. SAYAN
Bakü Kız Kalesi, Sanat Tarihi Dergisi, (2006)
M. ŞAHİN
Aydın Müzesi’nde Bulunan Anadolu Selçuklu Dönemine Ait Sikkeler, Sanat Tarihi Dergisi, (2006)
A. ŞAHİNER
Tarihi Yapıların Biyolojik Düşmanı Küfler, Sanat Tarihi Dergisi, (2006)
N. ÖNDİN
Kübizm ve Türkiye, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
C. ÜNAL, A. BÜLBÜL
Kuşadası, Kadıkalesi/Anaia Kazısı, 2001-2004 Yılları Buluntusu Bizans Sikkelerinin Sayısal ve Grafik Destekli Ön Değerlendirmesi, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
R. ÜNAL, Ş. ÇAKMAK, E. DAŞ, A. DEMİR, G. TEOMAN
Beçin 2003 Kazısı, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
H. ÇETİNKAYA
Medrese Kütüphanelerine Nevşehir’den İki Örnek, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
E. DAŞ
Menemen, Karakadı (Altı Kardeşler) Hamamı Ve Erkekler Kısmı Cehennemliğinde Yapılan Çalışmalar, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
L. DOĞER, E. SOYDAN
İzmir Atatürk Müzesi’ndeki Mobilya Aksesuarı Olarak Figürlü Çiniler ve Bir Şömine, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
O. KUNDURACI
Konya-Karapınar Evlerinden Örnekler, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
H. ÜRER
Uşak Yöresinde Dokunmuş Asimetrik Halılar ve Bir “Örnek” Halı ( 19.Yüzyıl Sonu – 20. Yüzyıl Başı), Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
R. ÜNAL, A. DEMİR, Y. DEMİRALP, Ş. ÇAKMAK, G. TEOMAN
Beçin 2002 Kazısı, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
Z. UYSAL
Yeşilyurt Köyü Câmii, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
S. DAŞCI
Delacroix’nın Fırçasından Osmanlılar, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
H. ÇETİNKAYA
Akhisar Ulu Camiî, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
S. GÖK
Bursa Yeni Kaplıca’daki Şam Tipi Çiniler, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
İ. KUYULU ERSOY
Kırım, Feodosiya (Kefe) Ayvazovsky Çeşmesi, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
L. DOĞER
Kuşadası, Kadıkalesi (Anaia) Kazısı2003 Yılı Bizans Dönemi Seramik Buluntuları, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
Z. MERCANGÖZ
4. Yılında Kuşadası, Kadıkalesi/Anaıa Kazısı, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
G. ÖNEY
Akşehir Sarayaltı Mahallesinde Bulunan Selçuklu Saray Çinileriyle İlgili Yeni Görüşler, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
A. ÖZME
Urfa Barutçu (Yahudi) Hanı, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
E. TOK BAYRAKAL
Manisa’nın Gürle Köyü’ndeki Bir Bizans Manastırı Üzerine Düşünceler, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
G. TUNÇEL
Ayaş Mezartaşları, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
-. -
Lale Bulut (Özgeçmiş), Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
B. DENİZ
Anadolu - Türk Halı Sanatının Kaynakları, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
R. BOZER
Kayseri Hunad Hamamı Çinileri, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
L. GÖKTAŞ KAYA
Taht ve Eğlence Sahneli Anadolu Şamdanları, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
R. BUBUR
Kazakistan, Jambul’da, Ayşe Bibi Türbesi, Sanat Tarihi Dergisi, (2005)
L. DOĞER
Bizans Dönemi Fantastik Kurgulu Betimleme Taşıyan Yeni Bir Seramik Obje, Sanat Tarihi Dergisi, (2004)
H. ÜRER
19. Yüzyıldan İtibaren Halı Ticaretine Yön Veren Bazı Batılı Ülkelerin 16. Yüzyıldan 19. Yüzyıla Kadar Anadolu’daki Ticari Faaliyetleri ve İzmir, Sanat Tarihi Dergisi, (2004)
R. ÜNAL, A. DEMİR
Beçin 2001 Kazısı, Sanat Tarihi Dergisi, (2004)
C. ÜNAL
Ödemiş Müzesinden Bir Grup I.Iustınıanos ve II. Iustınos Dönemi Sikkesi, Sanat Tarihi Dergisi, (2004)
Z. ORAL
Erken Hristiyan Cam Sanatında Altın Yaldız Bezeme, Sanat Tarihi Dergisi, (2004)
E. DANIK
Şebinkarahisar Kalesi, Sanat Tarihi Dergisi, (2004)
S. BAYRAKAL
İzmir Minberleri, Sanat Tarihi Dergisi, (2004)
N. ÇORAĞAN KARAKAYA
Demre'deki (Myra) H. Nikolas Kilisesinde Bulunan H. Nikolaos Siklusu, Sanat Tarihi Dergisi, (2001)
L. DOĞER
İzmir Arkeoloji Müzesindeki Kuş Figürlü Bizans Seramiklerine Üslupsal Açıdan Bir Yaklaşım, Sanat Tarihi Dergisi, (2001)
E. ÇAĞLITÜTÜNCÜGİL
Yahyalı (Kayseri) Yöresi Halıları, Sanat Tarihi Dergisi, (2001)
G. BAŞ
Bitlis'teki Mimari Yapılarda Süsleme, Sanat Tarihi Dergisi, (2001)
S. ARKA
Osmanlı Minyatürlerinde Silahlar, Sanat Tarihi Dergisi, (2001)
C. ÜLKÜ
Mersin Müzelerinde Bulunan Bir Grup Bakır Eser, Sanat Tarihi Dergisi, (2001)
E. TOK
Erken Bizans Dönemi Zemin Mozaiklerine Sardes Örneğinde Bir Bakış, Sanat Tarihi Dergisi, (2001)
-. -
Resimler, Sanat Tarihi Dergisi, (2001)
R. ÜNAL
Beçin 1998 Kazısı, Sanat Tarihi Dergisi, (2001)
S. ÜNALAN
Akhisar Hamamları, Sanat Tarihi Dergisi, (2001)
H. ÖZYURT ÖZCAN
Sivriada (Oxia) Manastırı, Sanat Tarihi Dergisi, (2001)
N. ÖNDİN
Ortodoks Resim Anlayışı ve Metamorphosis, Sanat Tarihi Dergisi, (2001)
K. PEKTAŞ
Bitlis'te Az Tanınan Bir Yapı: Anonim Han, Sanat Tarihi Dergisi, (2001)
H. ARBAŞ
Divan Edebiyatı Müzesindeki Bir Grup Mezar Taşı, Sanat Tarihi Dergisi, (2001)
K. OSMA
İzmir'in Ata'ya Teşekkürünün Görsel İfadesi: Atlı Atatürk Anıtı, Sanat Tarihi Dergisi, (2001)
M. PEKAK
İstanbul'da Studios Manastırı, H. Ioannes Prodromos Kilisesi I, Sanat Tarihi Dergisi, (2000)
İ. KUYULU
İzmir'de Cumhuriyet Dönemi Mimarisi, Sanat Tarihi Dergisi, (2000)
L. DOĞER
Bizans Seramiklerinde Bezeme Elemanı Olarak Aslan Figürleri, Sanat Tarihi Dergisi, (2000)
L. DOĞER
İnsan Figürlü Bizans Sırlı Seramik Repertuvarına Yeni Bir Örnek, Sanat Tarihi Dergisi, (2000)
A. DEMİR
İzmir Gümrük Binası Kitabeleri, Sanat Tarihi Dergisi, (2000)
L. BULUT
Anadolu Selçuklu Sanatında Maske Şeklinde İnsanbaşı Tasvirleri ve İkonografik Kaynağı Üzerine Düşünceler, Sanat Tarihi Dergisi, (2000)
S. BAYRAKAL
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde 1985-1999 Yılları Arasında Yapılan Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri, Sanat Tarihi Dergisi, (2000)
R. ÜNAL
Beçin 1997 Kazısı, Sanat Tarihi Dergisi, (2000)
-. -
Resimler, Sanat Tarihi Dergisi, (2000)
O. AYTEKİN
Artvin Hamamlı (Dolishana) Kilise Camii ve Güneş Saati, Sanat Tarihi Dergisi, (2000)
R. ÜNAL
Beçin 1996 Kazısı, Sanat Tarihi Dergisi, (2000)
G. KÖROĞLU
1993-1996 Kazıları Işığında Ortaçağda Yumuktepe, Sanat Tarihi Dergisi, (1998)
C. LIGHTFOOT
Amorium-Hisarcık'ın Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine Ait Yerleşim ve Arkeolojisi, Sanat Tarihi Dergisi, (1998)
Y. ÖTÜKEN
Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazılarının Ortaçağ Araştırmalarına Katkıları, Sanat Tarihi Dergisi, (1998)
S. BAŞARAN
Ortaçağda Enez (Ainos), Sanat Tarihi Dergisi, (1998)
S. PEKAK
Niğde-Andaval (Aktaş)'daki Konstantin- Helena Kilisesi, Sanat Tarihi Dergisi, (1998)
A. ULUÇAM
Eski Erciş Çelebibağı Selçuklu Mezarlığı Kazıları, Sanat Tarihi Dergisi, (1998)
R. ÜNAL
Beçin 1995 Kazısı, Sanat Tarihi Dergisi, (1998)
T. YAZAR, T. DEĞİRMENCİ
Ani Kazılarında Ele Geçen Baskı Teknikli Sırsız Seramikler, Sanat Tarihi Dergisi, (1998)
-. -
Resimler, Sanat Tarihi Dergisi, (1998)
B. DENİZ
Aksaray Melik Mahmud Gazi Hangahı (Darphane Kazısı), Sanat Tarihi Dergisi, (1998)
B. KARAMAĞARALI
Ani Tarihi ve Kazılarına Toplu Bakış, Sanat Tarihi Dergisi, (1998)
H. KARPUZ
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Tarafından Konya'da Yapılan Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, Sanat Tarihi Dergisi, (1998)
B. DENİZ
Belgeler Işığında Aksaray Melik Mahmud Gazi Hangahı veya "Darphane" Diye Bilinen Yapının Tarihlendirilmesi, Sanat Tarihi Dergisi, (1996)
E. DAŞ
Çeşme Mezarlığı'ndaki Mimari Tasvirli Mezar Taşları, Sanat Tarihi Dergisi, (1996)
Ş. ÇAKMAK
Eski Furunlu Köyü Hacı İbrahim Cami (Bayındır/İzmir), Sanat Tarihi Dergisi, (1996)
H. ÖNKAL
Kanuni'nin Türbesi, Sanat Tarihi Dergisi, (1996)
P. ŞAHİN
Yenişehir, Şemaki Evi'nden Kalem İşi Nakışlar, Sanat Tarihi Dergisi, (1996)
R. ÜNAL
İncir Hanı 1993 Çalışmaları, Sanat Tarihi Dergisi, (1996)
-. -
Resimler, Sanat Tarihi Dergisi, (1996)
G. ÖNEY
Türk Devri Eserlerinin Korunma Politiksında Sanat Tarihçilerinin Sorumluluğu, Sanat Tarihi Dergisi, (1996)
İ. KUYULU
Anadolu Slçuklu Kervansarayları ile Orta Asya Kervansaraylarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Deneme, Sanat Tarihi Dergisi, (1996)
A. Jamkotchian
Ermenistan Müzelerindeki Kütahya Seramikleri, Sanat Tarihi Dergisi, (1996)
R. ÜNAL
Yukarı Kızılca Köyü Halil Ağa Camii, Sanat Tarihi Dergisi, (1994)
Ş. Çakmak
Belenardıç (Torapan ) Köyü Camii (Güney/Denizli), Sanat Tarihi Dergisi, (1994)
H. ÇAL
Zile Ulu Camisi, Sanat Tarihi Dergisi, (1994)
Y. DEMİRALP
Nodar Hanı (Akseki-Bozkır), Sanat Tarihi Dergisi, (1994)
B. DENİZ
Anadolu-Türk Dokuma Sanatında Cicim, Sanat Tarihi Dergisi, (1994)
B. ERSOY
Osmanlı Şehir-İçi Hanları: Plan Tasarımı İle Cephe Ve Malzeme Özellikleri, Sanat Tarihi Dergisi, (1994)
K. GİRAY
Ali Avni Çelebi'nin Yaşamı ve Sanatı, Sanat Tarihi Dergisi, (1994)
M. KIEL
Andre Andrejevic 1935-1991 Bosna İslam sanatı Tarihçisi, Sanat Tarihi Dergisi, (1994)
M. KÜRÜM
Kızılören Köyü (Afyon-Dazkırı) Konut Mimarisinden Bir Örnek: Demirci Hacı Mehmet Evi, Sanat Tarihi Dergisi, (1994)
L. BULUT
Kabartma Desenli Samsat Seramikleri, Sanat Tarihi Dergisi, (1994)
Z. MERCANGÖZ
Akhisar Ulu Camii İçindeki Düğümlü Bizans Sütunları, Sanat Tarihi Dergisi, (1994)
S. MÜLAYİM
Kuzeyde Geyik Kültü ve Hayvan Üslubu'nun Doğuşu, Sanat Tarihi Dergisi, (1994)
M. TUNÇEL
Türkiye'de Mimari Mirası Koruma Anlayışı ve Koca Sinan Eserlerinden Tekirdağ Rüstem Paşa Külliyesi, Sanat Tarihi Dergisi, (1994)
Z. MERCANGÖZ
The Architecture of The Georgian Church at Işhan, Sanat Tarihi Dergisi, (1994)
-. -
Resimler, Sanat Tarihi Dergisi, (1994)
İ. KUYULU, H. ORTAÇ
Hamza Baba Tekkesi ve Türbesi İle İlgili Belgeler ve Gözlemler, Sanat Tarihi Dergisi, (1994)
İ. KUYULU
Manisa Alaca (Hamza Bey) Hamam, Sanat Tarihi Dergisi, (1992)
R. ÜNAL
Kızılören Hanı Yakınındaki Yapının İşlevi Hakkında Gözlemler, Sanat Tarihi Dergisi, (1992)
N. ŞAHİN
Korinth Seramiğinde Heraldik Sphinx ve Kutsal Ağaç İkonografisi, Sanat Tarihi Dergisi, (1992)
Ö. ÖZYİĞİT
Efes Müzesindeki Arkaik Dönem Sonu Buluntuları, Sanat Tarihi Dergisi, (1992)
Z. MERCANGÖX
Kapıkırı Adasındaki Manastır Kilisesi Üzerine Düşünceler, Sanat Tarihi Dergisi, (1992)
B. ERSOY
Edirne Şah Melek Camii'nin Tanıtımı ve Mimari Özellikleri Hakkında Düşünceler, Sanat Tarihi Dergisi, (1992)
B. DENİZ
Manisa Yöresi Köy Ev Mimarisi, Sanat Tarihi Dergisi, (1992)
M. (USMAN) ANABOLU
Batı Anadolu'da Bulunan Yiv (Oluk) li Frizli yapılar, Sanat Tarihi Dergisi, (1992)
Y. DEMİRALP
Akşehir-Maruf (Alanyurt) Köyü Şeyh Hasan Türbesi, Sanat Tarihi Dergisi, (1992)
A. ÇİLİNGİROĞLU
Gaziantep Müzesi'ndeki "Van-Urmiye Boyalıları", Sanat Tarihi Dergisi, (1990)
E. ATALAY
Kolophan'da Bulunan Hellenistik Mezar Steli, Sanat Tarihi Dergisi, (1990)
Z. MERCANGÖZ
Bafa Gölü Kırseluk'taki Manastır Kilisesi, Sanat Tarihi Dergisi, (1990)
H. AKILLI
Heykel Onarımı, Sanat Tarihi Dergisi, (1990)
R. ÜNAL
Osmanlı Öncesi Dönemden Yayınlanmamış Üç Menzil Hanı, Sanat Tarihi Dergisi, (1990)
Ö. ÖZYİĞİT
Alaturka Kiremidin Oluşumu, Sanat Tarihi Dergisi, (1990)
G. ÖNEY
MISIR'DA OSMANLI MİMARÎSiNİN SENTEZİ, Sanat Tarihi Dergisi, (1990)
İ. KUYULU
KIRKAĞAÇ ÇÎFTEHANLAR CAMİİ, Sanat Tarihi Dergisi, (1990)
N. KOÇHAN
MALAZGİRT — TIKIZLI KALESİ, Sanat Tarihi Dergisi, (1990)
B. DENİZ
Yöre Özellikleriyle Yozgat Kilimleri, Sanat Tarihi Dergisi, (1990)
İ. KUYULU
GEÇ DÖNEM ANADOLU TASVİR SANATINDAN YENİ BIR ÖRNEK:SOMA DAMGACI CAMİİ, Sanat Tarihi Dergisi, (1988)
Y. ÖNGE
Türk Mimarisinde Çinili Tezyinat, Sanat Tarihi Dergisi, (1988)
S. ÖTÜKEN
KARACABEY İLÇESİNDEKİ TOPHİSAR KÖYÜNÜN ORTAÇAĞDAKİ ÖNEMİ VE TARİHİ ESERLERİ, Sanat Tarihi Dergisi, (1988)
Ö. ÖZYİĞİT
Antik Çatılarda Dere Kiremitleri, Sanat Tarihi Dergisi, (1988)
R. ÜNAL
Çeşme Köyü Camisi (Çeşme/İzmir), Sanat Tarihi Dergisi, (1988)
B. DENİZ
AKSARAY'DA (NİĞDE) AHŞAP SÜTUNLU İKİ KÖY CAMIÏ, Sanat Tarihi Dergisi, (1988)
B. ERSOY
BERGAMA ULU CAMİİ, Sanat Tarihi Dergisi, (1988)
A. ÇİLİNGİROĞLU
VAN GÖLU HAVZASINDA M.Ö. 2. BİNYILA AİT BOYALI ÇANAK ÇÖMLEK GELENEĞİ, Sanat Tarihi Dergisi, (1988)
M. (USMAN) ANABOLU
TİYATRO MASKELERİ TARAFINDAN TASINAN ASKI (GİRLAND) MOTIFİ, Sanat Tarihi Dergisi, (1988)
G. ÖNEY
REFLECTION OF GHAZNAVID PALACE DECORATION ON ANATOLIAN SELJUK PALACE DECORATION, Sanat Tarihi Dergisi, (1984)
M. (USMAN) ANABOLU
Batı Anadolu'da Bulunan Hellenistik Çağ ve Roma İmparatorluk Çağı Girland (Askı)'lı Sunakları, Sanat Tarihi Dergisi, (1984)
R. ÜNAL
EBER KÜNBETİ VE SARI LALA TÜRBESİ (AFYON), Sanat Tarihi Dergisi, (1984)
R. SÜSLÜ
FİGÜRLÜ BİR TAŞ ÜZERİNDE DÜŞÜNCELER, Sanat Tarihi Dergisi, (1984)
S. ÖTÜKEN
KAPPADOKYA BÖLGESİNDEKİ KAPALI YUNAN HAÇI KiLİSELERDE RESİM PROGRAMI, Sanat Tarihi Dergisi, (1984)
G. ÖNEY
GAZNELİ SARAY SÜSLEMELERİNİN ANADOLU SELÇUK SARAY SÜSLEMELERİNE AKİSLERÎ, Sanat Tarihi Dergisi, (1984)
Y. OĞUZOĞLU, S. MÜLAYİM
KONYA MEVLANA TÛRBESi'NİN RESTORASYONU ILE iLGİLİ H. 1109 (1698) TARiHLI ÜÇ BELGE, Sanat Tarihi Dergisi, (1984)
S. MÜLAYİM
PLASTİK SANATLARDA ANLATIM BİÇİMLERİ VE ÜSLUP, Sanat Tarihi Dergisi, (1984)
G. İNAL
TEK FÎGÛRLERDEN OLUŞAN OSMANLI ALBÜM RESiMLERl, Sanat Tarihi Dergisi, (1984)
B. DENİZ
KIRSEHIR HALILARI, Sanat Tarihi Dergisi, (1984)
Y. DEMİRİZ
A C A N T H U S ; Turkiye'nin Arkeoloji ve Sanat Tarihi Terminolojisine Yanlış Adla Girmis Bir Bitki Motifi, Sanat Tarihi Dergisi, (1984)
B. ERSOY
BERGAMA'DA PARMAKLI VE LONCA MESCÎTLERÎ, Sanat Tarihi Dergisi, (1983)
A. ÇİLİNGİROĞLU
URARTU SUR DUVARLARI UZERİNE DÜŞÜNCELER, Sanat Tarihi Dergisi, (1983)
K. BİLİCİ
Anadolu Tas Tezyinatında HAYVAN USLUBU (Erken Devir Ôrnekleri Üzerine Bir Deneme), Sanat Tarihi Dergisi, (1983)
M. ANABOLU
KÜÇÜK ASYA SiKKELERİ ÜZERİNDEKİ MIMARLIK YAPITLARI İLE İLİŞKİLİ OLAN RESİMLER II, Sanat Tarihi Dergisi, (1983)
E. ATALAY
EFES (SELÇUK) MÙZESÎNDE BULUNAN KARÏKATUR TERRACOTTALAR, Sanat Tarihi Dergisi, (1983)
G. ÖNEY
BİR GRUP SELÇUKLU SERAMİĞİNDE İNSAN TASVİRİ, Sanat Tarihi Dergisi, (1983)
S. MÜLAYİM
TÜRK SÜSLEME SANATINDA "ARABESK" PROBLEMÎ, Sanat Tarihi Dergisi, (1983)
H. MALAY
BATI ANADOLU'NUN ANTİK ÇAGDAKİ EKONOMÎK DURUMU, Sanat Tarihi Dergisi, (1983)
R. ÜNAL
DOĞU ANADOLU'DA BİLİNMEYEN ÜÇ SELÇUKLU HANI, Sanat Tarihi Dergisi, (1983)
S. MÜLAYİM
GEOMETRÎK KOMPOZÏSYONLARIN ÇÔZÙMLENMESINE BÎR YAKLASIM, Sanat Tarihi Dergisi, (1982)
G. İNAL
TOPKAPI SARAYI MUZESINDEKi ÏKÏ ONALTINCI YUZYIL HAMSE'SÎNTiN MÎNYATURLERİ, Sanat Tarihi Dergisi, (1982)
B. DENİZ
KARADENIZ BOLGESINDE İLGİNÇ BİR DOKUMA ÇEŞİDİ "DASDAR", Sanat Tarihi Dergisi, (1982)
Ö. BARIŞTA
XVI. YUZYIL TURK ISLEME SANATI, Sanat Tarihi Dergisi, (1982)
Ö. BAKIRER
Kufi Yazıda Geometrik Yorumlar Üzerine Bir Deneme, Sanat Tarihi Dergisi, (1982)
R. ÜNAL
KQZLUK'TA (SiÎRT) ÎKÎ CAMİ, Sanat Tarihi Dergisi, (1982)
G. ÖNEY
1978 - 79 ve 1981 YILI SAMSAT KAZILARINDA BULUNAN ISLAM DEVRÏ BULUNTULARIYLA ILGiLI ÎLK HABER, Sanat Tarihi Dergisi, (1982)