Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-9206 | e-ISSN 2687-4288 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

ISSN 1300-9206 | e-ISSN 2687-4288 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed
Kapak Resmi
Cilt 26 - Sayı 45 - 22 Eki 2020
 1. Atık Camların Soğuk Cam Şekillendirme Tekniklerinde Kullanımı
  Sayfalar 455 - 462
  Selvin YESİLAY , Özge BİÇER
 2. Şan Eğitiminde Register Geçiş Yerlerinde Meydana Gelen Ses Kırılması Problemi ve Problemin Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
  Sayfalar 463 - 475
  Ezgi BABACAN , Hacer Cansu KAVŞAT , Aycan ÖZÇİMEN
 3. Changing Lanes Filmiyle Stoa Felsefesini Yeniden Düşünmek: “Apatheia” Durumuna Ulaşmak
  Sayfalar 476 - 484
  Yasemin ÖZKENT
 4. Çivit Otunun Yünlü Kumaşlar İçin Doğal Boyarmadde Kaynağı Olarak Kullanılması
  Sayfalar 485 - 490
  Fazlıhan YILMAZ
 5. Frankfurt Okulu’nun Müzik Eleştirisi
  Sayfalar 491 - 498
  Ülhak ÇİMEN
 6. Sanat Galerisi Ziyaretlerinde Gerçekleştirilen Aktif Öğrenme Etkinliklerinin 4-6 Yaş Arası Çocukların Görsel Algılarına Etkisi
  Sayfalar 499 - 510
  Oğuz DİLMAÇ , Eyüp Emrah İNAL
 7. Şehbâl Mecmuasında Yer Alan Kadınlara Ait Giysi Önerileri
  Sayfalar 511 - 520
  Kenan SAATÇIOĞLU
 8. Gerit Grimm ve Seramik Tornasında Şekillendirilmiş Figüratif Heykelleri
  Sayfalar 521 - 526
  Burak YILDIRIM
 9. Sosyolojide Müzik: Frankfurt Okulu, Adorno ve Kültür Endüstrisi
  Sayfalar 527 - 534
  Tugba AYDİN OZTURK
 10. Disiplinlerarası Atölye Çalışmalarına Bir Örnek: Baskıresim-Seramik Yakınlaşmaları
  Sayfalar 535 - 545
  Zeliha KAYAHAN , Naile ÇEVİK
 11. Öğrencilerin Değerlendirmeleriyle Çalgı Çalışma Motivasyonlarını Olumlu ve Olumsuz Etkileyen Öğretmen Özellikleri
  Sayfalar 546 - 557
  Serpil UMUZDAŞ , Mihriban YAĞIZ
 12. Doğu Karadeniz Bölgesi Dokumalarında Tespit Edilen Figürlü (Hayvan/İnsan) Motifler Üzerine Bir Deneme
  Sayfalar 558 - 569
  Keziban SELÇUK , Hüseyin YURTTAŞ
 13. Grafik Tasarım Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışı
  Sayfalar 570 - 579
  Kani ÜLGER
 14. Christian Dior’un New Look Akımı Corolle Koleksiyonu İçerisindeki Bar Modelinin Göstergebilim Çözümlemesi
  Sayfalar 580 - 587
  Gökçe ÖZDEMİR
 15. Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyanın Sanat Eğitimi Sürecinde Kullanımına Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 588 - 593
  Yahya HİÇYİLMAZ
 16. Lost in Translation: The Misinterpretation of Turkish Book Covers
  Sayfalar 594 - 607
  Dilek Nur ÜNSÜR
 17. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 608 - 619
  Duygu ULUSOY YILMAZ , Didem AKAR
 18. Anadolu Çömlekçiliğinde Gelenek ve İnanışlar
  Sayfalar 620 - 629
  Dicle ÖNEY
 19. Benlik Krizi Bağlamında Modernist Oyun Yazarı Masktan Ne Umdu?
  Sayfalar 630 - 638
  Banu Ayten AKIN , Banu Ayten AKIN
 20. Karikatürün Gücü: Yurttaş Kral Louis-Philippe’nin Armut Krala Dönüşümü
  Sayfalar 639 - 649
  Burçak BALAMBER
 21. Denizli Atatürk ve Etnografya Müzesi Tekstil Ürünlerinin Sergileme ve Koruma Koşullarına Öneriler
  Sayfalar 650 - 661
  Ayşegül KOYUNCU OKCA OKCA, Ezgi KABUKÇU
 22. A Recurring Theme: ‘Photographic Design’ at The Beginning of The Second Decade of Twenty-First Century
  Sayfalar 662 - 673
  Cagri Baris KASAP
 23. Müzik Öğretmeni Adaylarının Duygusal Zekâ ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 674 - 690
  Onur MERMER , Ajda Aylin CAN
 24. Jan Vormann’ın Mozaik Sanatı
  Sayfalar 691 - 701
  Neslihan ÖZTÜRK BÜTOW
 25. Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Çok Alanlı Sanat Eğitimine Yönelik Bilişsel Yapılarının Kavram Haritası İle İncelenmesi
  Sayfalar 702 - 709
  Fatih KARIP
 26. 16-17. Yüzyıl Safavi Dönemi Seccâde Örnekleri
  Sayfalar 710 - 721
  Ayşe Aslıhan ERGÜDER EROĞLU MERYEM MASOUDİ
 27. Oryantalizm Ekseninde Sanat, Siyaset ve Din ilişkisi
  Sayfalar 722 - 729
  Lutfü KAPLANOĞLU
Dizinler
ÖNEMLİ DUYURU

TR Dizin 2020 kriterleri gereği, etik kurallarla ilgili maddelerinin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimiz açısından Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.

Ayrıca;

 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Ek olarak;

 • 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

Bu bağlamda, dergimize 1 Ocak 2020 tarihinden sonra gönderilen ve yukarıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir. Hali hazırda dergimiz Mart sayısı sürecinde olan ve yukarıda belirtilen özelliklere uyan makaleler için de aynı durum geçerlidir.