Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1300-9206 | e-ISSN 2687-4288 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed


1995’den beri ISSN 1300-9206 ve E-ISSN 2687-4288 Süreli yayınlar numaraları ile yılda iki kez Mart ve Ekim aylarında yayınlanmakta olan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmi yayın organıdır. Derginin kısaltılmış ismi “GSED” dir. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi ULAKBİM-TÜBİTAK Sosyal Bilimler (TR Dizin), Sosyal Bilimler Atıf İndeksi (SOBİAD) ve Acar Index tarafından indekslenmektedir. Bu dergide Türkçe ya da İngilizce dillerinden birinde hazırlanan ve daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye eşzamanlı olarak sunulmamış, Güzel Sanatlar Sanat ve Bilim alanlarında (Fotoğraf, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Heykel, Müzik, Resim, Sahne Sanatları, Sanat Tarihi, Seramik, Sinema-TV, Tekstil ve Moda Tasarımı v.b.) ya da sanatın herhangi bir dalıyla ilişkilendirilen disiplinlerarası alanlarda hazırlanmış orijinal araştırma makalesi ve derleme makalesi türü bilimsel nitelikli araştırma yazıları yayınlanır.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

ISSN 1300-9206 | e-ISSN 2687-4288 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed
Kapak Resmi


1995’den beri ISSN 1300-9206 ve E-ISSN 2687-4288 Süreli yayınlar numaraları ile yılda iki kez Mart ve Ekim aylarında yayınlanmakta olan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmi yayın organıdır. Derginin kısaltılmış ismi “GSED” dir. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi ULAKBİM-TÜBİTAK Sosyal Bilimler (TR Dizin), Sosyal Bilimler Atıf İndeksi (SOBİAD) ve Acar Index tarafından indekslenmektedir. Bu dergide Türkçe ya da İngilizce dillerinden birinde hazırlanan ve daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye eşzamanlı olarak sunulmamış, Güzel Sanatlar Sanat ve Bilim alanlarında (Fotoğraf, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Heykel, Müzik, Resim, Sahne Sanatları, Sanat Tarihi, Seramik, Sinema-TV, Tekstil ve Moda Tasarımı v.b.) ya da sanatın herhangi bir dalıyla ilişkilendirilen disiplinlerarası alanlarda hazırlanmış orijinal araştırma makalesi ve derleme makalesi türü bilimsel nitelikli araştırma yazıları yayınlanır.

Cilt 27 - Sayı 46 - 30 Mar 2021
 1. Metinsel İçerikli Anlatım Dilinde Kimlik ve Giydirilmiş Kimlik Temsili
  Sayfalar 1 - 12
  Şule SAYAN
 2. Erzurum Ehram Dokuması Üzerine Deneysel Bir Çalışma
  Sayfalar 13 - 22
  Betül ELİBOL, Safiye SARİ
 3. Van Hüsrev Paşa Külliyesi Mimari Süsleme ve Onarımı
  Sayfalar 23 - 43
  Şahabettin ÖZTÜRK
 4. Yağlı boya tuval resimlerinin rötuş uygulamalarında kullanılan malzemeler ve deneysel uygulamalar: Ham ve Yanmış Sienna pigment örneği
  Sayfalar 44 - 58
  Berna ÇAĞLAR ERYURT
 5. Duruş Noktası: Fotoğrafta Karar Anı ve Yorum
  Sayfalar 59 - 66
  Ardan ERGÜVEN
 6. Müzik Öğretmeni Adaylarının Aldıkları Eğitimin “Öğrenme Çıktıları”nın Değerlendirilmesi
  Sayfalar 67 - 81
  Melih GÜNAYDIN, Esra DALKIRAN
 7. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müzik Etkinliklerinde Orff Yaklaşımını Kullanma Durumları
  Sayfalar 82 - 91
  Esra YÜCESAN
 8. Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime İlişkin Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencilerinin Görüşleri
  Sayfalar 92 - 100
  Muhsin SARIKAYA
 9. Bilim ve Sanat Merkezlerindeki Öğrencilerin Müzik Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Derse Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 101 - 120
  Gökalp PARASIZ, Elçin ARSLAN
 10. İran’ın Batısında Bulunan Büyük Selçuklu Dönemi Köşk Tipi Camiilere Genel Bir Bakış: Barsiyan ve Gurve Camiileri Örneği
  Sayfalar 121 - 137
  Sepideh ŞAN
 11. Grafik Tasarımı Bölümü Öğrenme Çıktılarının 21. Yüzyıl Becerileri Temelinde İncelenmesi
  Sayfalar 138 - 152
  Aytaç ÖZMUTLU, Emel BAYRAK ÖZMUTLU
 12. Gitarda Sol Elde Parmak Numarası Kullanımı Hakkında Müzik Öğretmeni Adaylarının Görüşleri
  Sayfalar 153 - 167
  Muhammed CANBULUT, Hasan Hakan OKAY
 13. Üç Aşk Konulu Mesneviden Minyatürler ve Feraye Türküsü Minyatürü
  Sayfalar 168 - 183
  Ömür KOÇ
 14. Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Piyano Çalgısına Yönelik Tutum Düzeylerindeki Farklılaşmanın İncelenmesi (Pamukkale Üniversitesi Örneği)
  Sayfalar 184 - 190
  Serkan DEMİRTAŞ
 15. Mimari ve Plastik Sanat Akımlarının Gotik ve Rönesans Dönem Koro Müziğine Yansımaları
  Sayfalar 191 - 200
  Hasan AÇILMIŞ
 16. Sahne Tasarımının Gelişim Süreci İçerisinde Teknik Ve Teknolojinin Önemi
  Sayfalar 201 - 220
  Yasin KARAÇAM
 17. Thomas Hobbes’un İnsan Felsefesi Bağlamında The Platform (2019) Filmi Üzerine Bir Analiz
  Sayfalar 221 - 230
  Eşref AKMEŞE
 18. Elektrik ve Grafik Tasarım: Ameli Elektrik Dergisi Kapaklarının Görsel Analizi
  Sayfalar 231 - 240
  Ardan ERGÜVEN
 19. Sanal Gerçekliğin Reklam Stratejilerinde Kullanılmasına Yönelik Bir Değerlendirme
  Sayfalar 241 - 248
  Serhat ERDEM
 20. Aylan Kurdi’den Sonra: Sanatta Göçün Kaydı
  Sayfalar 249 - 257
  Önder YAĞMUR, İbrahim ARSLAN
 21. Yaklaşım Çeşitliliği Bağlamında COVID-19 Pandemisi İçin Tasarlanan Afişler
  Sayfalar 258 - 270
  Meryem DEVECİ
 22. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ve Yaşama Katkıları
  Sayfalar 271 - 284
  Serap BUYURGAN, Gizem Büke ÖZTÜRK
 23. Geçirgenlik Kavramının Seramik Formlara Yansıması
  Sayfalar 285 - 293
  Nilüfer Nazende ÖZKANLI
 24. Afrika Sanatının Koruyucu İşlevi Ekseninde Nick Cave’in Sanat Pratiği
  Sayfalar 294 - 301
  Mine DEĞİRMENCİ AYDIN
 25. "All-Over'dan Devr-i Alem'e"
  Sayfalar 302 - 308
  Zekeriya ERDİNÇ
Dizinler
Creative Commons

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

22681