Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1300-9206 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (ISSN: 1300-9206)

1995'den itibaren  yılda iki kez yayımlanmakta olan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmi yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, güzel sanatların farklı alanlarında yapılmış bilimsel nitelikli araştırma yazıları yayımlanır.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen yazıların incelenme ve değerlendirilmeye alınabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Gönderilen yazılar daha önce herhangi bir şekilde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere herhangi bir yayın organına gönderilmemiş orijinal makale olmalıdır.

Editörler Kurulu Yazım Kurallarına uymayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri göndermek ve biçimce düzenlemek yetkisine sahiptir.

-Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar teknik değerlendirme aşamasını geçtikten sonra Yayım Kurulu`nun uygun gördüğü en az iki hakem tarafından değerlendirilir ve yayımlanması uygun görülürse dergide basılır.

Yayım için gönderilmiş çalışmalarını gecikme veya diğer bir nedenle dergiden çekmek isteyenlerin bir yazı ile başvurmaları gerekmektedir.

Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez.

Yazıların, Türk Dili Kurumu “Yeni Yazım Kılavuzu” ile Türkçe yazım kurallarına uygun olması gerekir.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

ISSN 1300-9206 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (ISSN: 1300-9206)

1995'den itibaren  yılda iki kez yayımlanmakta olan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmi yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, güzel sanatların farklı alanlarında yapılmış bilimsel nitelikli araştırma yazıları yayımlanır.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen yazıların incelenme ve değerlendirilmeye alınabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Gönderilen yazılar daha önce herhangi bir şekilde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere herhangi bir yayın organına gönderilmemiş orijinal makale olmalıdır.

Editörler Kurulu Yazım Kurallarına uymayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri göndermek ve biçimce düzenlemek yetkisine sahiptir.

-Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar teknik değerlendirme aşamasını geçtikten sonra Yayım Kurulu`nun uygun gördüğü en az iki hakem tarafından değerlendirilir ve yayımlanması uygun görülürse dergide basılır.

Yayım için gönderilmiş çalışmalarını gecikme veya diğer bir nedenle dergiden çekmek isteyenlerin bir yazı ile başvurmaları gerekmektedir.

Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez.

Yazıların, Türk Dili Kurumu “Yeni Yazım Kılavuzu” ile Türkçe yazım kurallarına uygun olması gerekir.

Sayı 42 - Mar 2019
 1. Keman Eğitiminde Türk Halk Müziği Eserlerinin Kullanılma Durumuna Yönelik Öğretim Elemanı Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 11
  Ozan Gülüm, Aytekin Albuz
 2. Rönesans’tan Sürrealizme Resim Sanatının Tarihsel Gelişim Sürecinde Figür ve Kompozisyon
  Sayfalar 12 - 32
  Kani Ülger
 3. Çocuk Kitapları İçin Karakter Tasarımından Kitap Tasarımına Deneysel Bir İllüstrasyon Uygulaması
  Sayfalar 33 - 50
  Cem Kara
 4. Bir Kent Belleği Unsuru Olarak Yüzey Seramikleri ve Sao Bento Tren İstasyonu Örneği
  Sayfalar 51 - 68
  Deniz Onur Erman
 5. Selçuklu-Osmanlı Mimarisinde Biçim ve Işığa Katkı: Cam ve Seramik
  Sayfalar 69 - 78
  Memduha Candan Güngör
 6. Güzel Sanatlar Fakülteleri Seramik ve Cam Bölümlerinde Kullanılan Seramik Fiber Bazlı Malzemelerin Kanserojen Etkileri ve Yüksek Sıcaklık Cam Fiberler
  Sayfalar 79 - 87
  İlhan Hasdemir
 7. Düyek Usûlünde, Rast ve Sabâ Makamlarındaki Şuğullerin Makam ve Güfte Analizi
  Sayfalar 88 - 106
  Kadir İnan, Özgür Sadık Karataş
 8. Marksist Sanat Anlayışı
  Sayfalar 107 - 117
  Gül Eren
 9. Mitsel Söylencelerin Kültürel Kod Bağlamında Ortaklığı
  Sayfalar 118 - 126
  Elvan Kanmaz Tekin
 10. Mimari Yapılarda Görülen Taş Kabartma Süslemelerin Din ve Sanat İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi (Aksaray İli Güzelyurt Örneği)
  Sayfalar 127 - 145
  Gamze Uray
 11. 2009 Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programı İle 2018 Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programının Karşılaştırılmalı Kuramsal Çerçeve Analizi
  Sayfalar 146 - 156
  Aytekin Albuz, Serkan Demirel
 12. Müzik Derslerinde Eşlik Kullanımının Müzik Öğretmenleri Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
  Sayfalar 157 - 172
  Barış Kardeş, Şirin Akbulut Demirci
 13. Osmanlıda Yenilikçi Hareketlerle Birlikte Türk Mûsikîsine Eklenen Yeni Türler ve Bu Türlerin Teori-Pratik İkilemi
  Sayfalar 173 - 182
  Seda Tüfekçioğlu
 14. Sanatsal Düşüncenin Aktarımında Günlük Kullanım Nesnelerinin Değişen Rolü
  Sayfalar 183 - 194
  Tanzer Arığ
 15. Çağdaş Sanatta Otoportrenin Ele Alınış Biçimleri
  Sayfalar 195 - 209
  Sehran Dilmaç
 16. Sanat Disiplinlerinde Bir İmge: Kapı Anahtarları
  Sayfalar 210 - 230
  Halil Fazıl Ercan
 17. Yapay Zekâ Resimleri ve Sanatın Başkalaşan Mecrası Üzerine
  Sayfalar 231 - 242
  Engin Aslan
 18. Edward Hopper Resimlerinde Amerikan Günlük Hayatının ve Modern Yaşamın İzleri
  Sayfalar 243 - 253
  Altay Aldoğan
 19. Anadolu Selçuklu Sanatında Kompozisyon-Derz İlişkisi
  Sayfalar 254 - 265
  Mustafa Bulut
 20. Sanat ve Yabancılaşma Etkinliği
  Sayfalar 266 - 273
  Mustafa Kemal Abacı
 21. Mavi Bisiklet Filminin Çocuk Temsili Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 274 - 283
  Ömür Yıldırım
Dizinler
Makale kabulü

38. sayımızdan itibaren Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi'nde çalışmalarını yayınlatmak isteyen akademisyenlerin makalelerini sadece dergipark üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Bu konudaki hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.