ISSN: 1300-9206
e-ISSN: 2687-4288
Başlangıç: 1995
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi adını Art Vision olarak değiştirmiştir.

Yeni web sayfamızın linki https://finearts-ataunipress.org/ olup, 5 Ocak 2022 tarihinden sonra gönderilecek yeni makalelerin değerlendirilmesi https://finearts-ataunipress.org/ adresinde yapılacaktır.

1995’den beri ISSN 1300-9206 ve E-ISSN 2687-4288 Süreli yayınlar numaraları ile yılda iki kez Mart ve Ekim aylarında yayınlanmakta olan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ulusal hakemli ve bilimsel içerikli resmi yayın organıdır. Derginin kısaltılmış ismi “GSED” dir. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi ULAKBİM-TÜBİTAK Sosyal Bilimler (TR Dizin), Sosyal Bilimler Atıf İndeksi (SOBİAD) ve Acar Index tarafından indekslenmektedir. Bu dergide Türkçe ya da İngilizce dillerinden birinde hazırlanan ve daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye eşzamanlı olarak sunulmamış, Güzel Sanatlar Sanat ve Bilim alanlarında (Fotoğraf, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Heykel, Müzik, Resim, Sahne Sanatları, Sanat Tarihi, Seramik, Sinema-TV, Tekstil ve Moda Tasarımı v.b.) ya da sanatın herhangi bir dalıyla ilişkilendirilen disiplinlerarası alanlarda hazırlanmış orijinal araştırma makalesi ve derleme makalesi türü bilimsel nitelikli araştırma yazıları yayınlanır.


2021 - Cilt: 27 Sayı: 47

Araştırma Makalesi

11. Karnavas Bezi

Dizinler

Bilgilendirme

Bilgilendirme

Creative Commons

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

22681

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.