Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İŞ ANALİTİĞİNİN YÖNETİM MUHASEBESİ İLE ENTEGRASYONUN İNCELENMESİ

Yıl 2023, Cilt: 19 Sayı: 2, 162 - 185, 03.01.2024

Öz

Günümüz dünyasında hızla gerçekleşen değişimler kaçınılmaz bir hale gelmişken, özellikle iş
hayatında giderek artan rekabetin etkisiyle de bu değişimlere ayak uydurmak ve firmalar
arasında üstünlük elde edebilmek adına, çeşitli arayışlara yönelmek, varlığı herkes tarafından
kabul edilmiş zorunlu konulardan biri olarak önümüzde durmaktadır. Bu anlamda öne çıkan
alanlardan birisi de pek tabi olarak teknoloji iken şimdilerde daha sıklıkla karşımıza çıkan diğer
bir alan ise veri bilimi olmuştur. Teknolojiden mümkün olabildiğince veri bilimi alanında
yararlanma davranışı da araştırmacıları bu çalışmanın konusu olan iş analitiği kavramıyla
buluşturmaktadır. Bunu takiben iş analitiği, birçok farklı alanda olduğu üzere, yönetim
muhasebesi alanında da mevcut rollerin bir dönüşüme girmesine ön ayak olmuştur. İş analitiği,
büyük veri, yönetim muhasebesi kavramları farklı konular olarak görülse de etkileşim içerisinde
olduğunda işletmelere verimlilik getiren ve uzun ve kısa vadede karar mekanizmalarına daha
gerçekçi çalışma imkânı veren unsurlar haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, özellikle iş
analitiği ve yönetim muhasebesi alanlarının kesiştiği noktaları göstermek ve entegrasyonunu
karar verme süreçlerindeki faydalarına odaklanmaktır.
Anahtar kelimeler: İş Analitiği, Büyük Veri, Yönetim Muhasebesi, Karar Verme Süreçleri
Not: ‘İş Analitiğinin Yönetim Muhasebesi ile Entegrasyonu’ adlı doktora tezinden türetilmiştir.

Teşekkür

Doktora tez danışman hocam Prof. Dr Sait Yüksel Kaygusuz'a içten teşekkürlerimle.

Kaynakça

 • KAYNAKÇA Banerjee, A., Bandyopadhyay, T., Acharya, P. (2013), Data analytics: Hyped up aspirations or true potential?. Vikalpa:The Journal for Decision Makers, 38(4), 1-12. Erişim adresi: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0256090920130401, Web Erişim: 2019.
 • Beal, V. (2021), Big Data Analytics. Webopedia., Erişim adresi: https://www.webopedia.com/TERM/B/big_data_analytics.html , Web Erişim: 2021.
 • Beller, Michael J., Barnett, A. (2009), Next Generation Business Analytics, Lightship Partners LLC. Web Erişim: 2009.
 • Blocker E. J., Chen Kung H., Lin T. W. (2002), Cost Management, A Strategic Emphasis, Boston, McGrawHill. Brands K., Holtzblatt M. (2015), Business Analytics: Transforming the Role of Management Accountants, CMA, DM, CPA, Ph.D.
 • Bronzo, M., De Resende, P.T.V., De Oliveira, M.P.V., Mccormack, K.P., De Sousa, P.R., Ferreira, R.L. (2013), Improving Performance Aligning Business Analytics with Process Orientation. International Journal of information management, 33(2), 300- 307.
 • Brown, D. E., Famili, F., Paass, G., Smith-Miles, K., Thomas, L. C., Weber, R., Maldonado, S. (2011), Future trends in business analytics and optimization. Intelligent Data Analysis, 15(6), 1001-1017.
 • Cao, G., Duan, Y., Li, G. (2015), Linking Business Analytics to Decision Making Effectiveness: A Path Model Analysis. IEEE Transactions on Engineering Management, 62(3), 384-395.
 • Cima Global Web Sitesi (2023), Erişim adresi:http://www.cimaglobal.com/Events-and-cpd- courses/Events/Mastercourses/Strategic-Management/Business-analytics/, Web Erişim: 2023.
 • Cokins, G. (2013), Top 7 trends in management accounting. Strateg. Financ. 95 (6), 21–30.
 • Çetin, C., Özcan, E. D. (2013), İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Davenport, T. H., Harris, J. G. (2007), Competing on Analytics: The New Science of Winning. Harvard Business School Press.
 • Davenport, T. H., Harris, J. G., Morison, R. (2010), Analytics at work: Smarter decisions, better results: Harvard Business Press.
 • Delen, D., Zolbanin, H.M. (2018), the Analytics Paradigm in Business Research. Journal of Business Research, 90, 186-195.
 • Ergin M.G. (2020), İş Analizi Tanımı, Etüdü, Tasarımı, Ankara Üniversitesi.
 • Ergüden, E. (2021), Erişim adresi: https://vergialgi.com/yonetim-muhasebesi-ile-yonetim- bilisim-sistemleri-arasindaki-iliskiler, Web Erişim: 2021. İ. E., Ergin E. (2018), Büyük Verinin Muhasebe ve Denetim Alanlarına Uyumu, The Journal of Academic Social Science Yıl:6, Sayı: 81, s. 208-222.
 • Evans, J. R. (2016), Business Analytics, Methods, Models and Decisions. Pearson Education Inc.
 • Gartner. (2016), Gartner Survey Reveals Investment in Big Data is Up but Fewer Organizations Plan to Invest.
 • Gartner Newsroom Press Release, Stamford, Conn October 4, Erişim adresi: http://www.gartner.com/newsroom/id/3466117 , Web Erişim: 2016.
 • Hurwitz, J. N., Kaufman, M. (2013), Big Data for Dummies, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc. IMA, A. (2013), Big Data: Is Power and Perils, Erişim adresi: www.accaglobal.com/futures , Web Erişim: 2018.
 • Kaygusuz S., Dokur Ş. (2012), Yönetim Muhasebesi, Dora Yayınları, Bursa, 2012.
 • Köklü K. (2018), İş Analizi, İş Analistliği ve İş Zekâsı, Lectio Socialis July 2018, Volume 2, Issue 2, 121-142.
 • Krishnamoorthi, S., Mathew, S.K. (2018), Business analytics and business value: A comparative case study. Information & Management, 55(5), 643-666.
 • Kurumsal Zeka, İş Zekası ve Ötesi. (2014), Erişim adresi: http://iszekasiveotesi.blogspot.com/2014 , Web Erişim: 2014.
 • Leonhardi, D. (2011), Soft Skills: The Killer app’ for Analytics, Analytics Magazine Org, November /December, pp. 34-37.
 • Oracle. (2015), Big data analytics with oracle advanced Analytics, In: Oracle White Paper.
 • Özkan A. (2021), Performans Yönetiminde İş Analitiğinin Önemi, İşletme, Ekonomi ve Siyaset Bağlamında Yönetim (Pp.130-140), Ekin Basım Yayın Dağıtım, Hacettepe Üniversitesi.
 • Sangster, A., Leech, S.A., Grabski, S. (2009), ERP implementations and their impact upon management accountants. JISTEM-J. Inf. Syst. Technol. Manag. 6 (2), 125–142.
 • Schmueli, G., Koppius, O., Predictive analytics in information systems research, MIS, Quarterly, Vol. 35, pp. 553-572.
 • Schniederjans, M.J., Schniederjans, D.G., Starkey, C.M. (2014), Business Analytics Principles, Concepts, and Applications: What, Why, and How. New Jersey, Pearson Education.
 • Svarrea, T., Gaardboea, R. (2018), Characterizing Business Intelligence Tasks, Use and Users in the Workplace, Journal of Intelligence Studies in Business. 8/3, 45-54.
 • Teece, D. J., Pisano, G., Shuen, A. (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic management journal, 18(7), 509-533.
 • Warren Jr., J.D., Moffitt, K.C., Byrnes, P. (2015), How big data will change accounting. Account. Horiz. 29 (2), 397–407.
 • Zhang, J. Y., Yang, X., Appelbaum, D. (2015), Toward Effective Big Data Analysis in Continuous Auditing, Accounting Horizons, 29/2, s. 469–476.
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İş Analitiği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sevda Halaç Yücel 0009-0007-9874-0339

Erken Görünüm Tarihi 28 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 3 Ocak 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 19 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Halaç Yücel, S. (2024). İŞ ANALİTİĞİNİN YÖNETİM MUHASEBESİ İLE ENTEGRASYONUN İNCELENMESİ. Paradoks Ekonomi Sosyoloji Ve Politika Dergisi, 19(2), 162-185.