Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kuzey Kıbrıs’ta İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Eğitimi

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 26 - 30, 15.06.2021

Öz

Dünyada paramedik eğitimi Amerika Birleşik Devletleri’nde başlamıştır. Türkiye’de ilk defa 1993 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde paramedik eğitimi başlamış ve ilk mezunlar 1995 yılında verilmiştir. Tüm Türkiye’de yıllar boyunca paramedik eğitimi veren üniversitelerin sayısı artmaya devam etmiştir. Kuzey Kıbrıs’ta ilk paramedik eğitimi 2011 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde, İlk ve Acil Yardım programı adı ile başlamıştır. Bunu izleyen süreç içerisinde Kuzey Kıbrıs’ta birçok üniversitede paramedik eğitimi genellikle İlk ve Acil Yardım programlarında verilmeye başlanmıştır. Bölümde genel olarak üniversite ortak, alana yardımcı ve alan dersleri teorik ve pratik olarak verilmektedir. Bu makalede amaç, Kuzey Kıbrıs’ta paramedik eğitimi hakkında bilgi vermektedir.

Kaynakça

 • Balcı, T. (2020). Dünyada ve Türkiye’de Paramedik Mesleğinin Gelişimi. Journal of ADEM. 1(1), 37-43.
 • Can, S.Y., Bayar, B.D. (2020). Son Sınıf İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Eğitim Düzeyleri ve Yeterlilik Algı Durumlarının Belirlenmesi. CBU-SBED. 7(4), 437-442.
 • Çelikli, S. (2016). Kuruluştan Bugüne Paramedik Eğitiminde Standardizasyon Çabaları ve Kırılma Noktaları. Hastane Öncesi Dergisi. 1(2), 39-54.
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ). (2021). URL: https://www.emu.edu.tr/tr/programlar/ilk-ve-acil-yardim-paramedik-on-lisans-programi-turkce/771, (Erişim tarihi: 31.01.2021).
 • Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ). (2021). URL: https://www.gau.edu.tr/saglik-meslek-yuksek-okulu/ilk_ve_acil_yardim.html, (Erişim tarihi: 31.01.2021).
 • Girne Üniversitesi. (2021). URL: https://kyrenia.edu.tr/anasayfa/akademik/meslek-yuksekokullari/saglik-hizmetleri-meslek-yuksekokulu/bolumler/ilk-ve-acil-yardim/, (Erişim tarihi: 31.01.2021).
 • Göllüce, A., Avan, H., Karsu, F. (2017). Öğrenci Gözüyle Paramedik Mesleği. Hastane Öncesi Dergisi. 2(1), 1-9.
 • Gündüz, T., Arserim, S.K., Limoncu, M.E., Balcı, Ö. (2018). İlk ve Acil Yardım Teknikerliğinde Eğitimin Değerlendirilmesi. Hastane Öncesi Dergisi. 3(2), 121-129.
 • Güngör, S., Demirağ, H. (2020). Paramedik Öğrencilerinin Akademik Başarılarını ve Anksiyetelerini Etkileyen Faktörler. IAAOJ Health Sciences. 6(3), 246-259.
 • Kıbrıs Batı Üniversitesi. (2021). URL: https://cwu.edu.tr/tr/ilk-ve-acil-yardim/, (Erişim tarihi: 31.01.2021).
 • Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ). (2021). URL: http://www.eul.edu.tr/akademik/yuksek-okullar/saglik-hizmetleri-meslek-yuksekokulu/ilk-ve-acil-yardim-turkce/, (Erişim tarihi: 31.01.2021).
 • Şimşek, P., Günaydın, M., Gündüz, A. (2019). Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri: Türkiye Örneği. GÜSBD. 8(1), 120-127.
 • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ). (2021). URL: https://www.ciu.edu.tr/page/ilk-ve-acil, (Erişim tarihi: 31.01.2021).
 • Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO). (2021). URL: https://shmyo.neu.edu.tr/akademik/akademik-programlar/, (Erişim tarihi: 31.01.2021).
 • Yenal, S., Çelikli, S. (2013). İlk ve Acil Yardım Programı Son Sınıf Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda ve Ambulans İstasyonlarında Karşılaştıkları Güçlükler. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi. 1(2), 7-15.

First and Emergency Aid (Paramedic) Training in Northern Cyprus

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 26 - 30, 15.06.2021

Öz

Paramedic training in the world started in the United States of America. In 1993, for the first time in Turkey, paramedic training started at Dokuz Eylül University and in 1995 and the first graduates are given. The number of universities that all paramedic training in Turkey over the years has continued to increase. The first paramedic training in Northern Cyprus started in 2011 under the name of the First and Emergency Aid program within the Vocational School of Health Services of Near East University. In the following period, paramedic training has started to be given in First and Emergency Aid programs in many universities in Northern Cyprus. In the department, university common, auxiliary and field courses are given theoretically and practically. The aim of this article is to provide information about paramedic education in Northern Cyprus.

Kaynakça

 • Balcı, T. (2020). Dünyada ve Türkiye’de Paramedik Mesleğinin Gelişimi. Journal of ADEM. 1(1), 37-43.
 • Can, S.Y., Bayar, B.D. (2020). Son Sınıf İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Eğitim Düzeyleri ve Yeterlilik Algı Durumlarının Belirlenmesi. CBU-SBED. 7(4), 437-442.
 • Çelikli, S. (2016). Kuruluştan Bugüne Paramedik Eğitiminde Standardizasyon Çabaları ve Kırılma Noktaları. Hastane Öncesi Dergisi. 1(2), 39-54.
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ). (2021). URL: https://www.emu.edu.tr/tr/programlar/ilk-ve-acil-yardim-paramedik-on-lisans-programi-turkce/771, (Erişim tarihi: 31.01.2021).
 • Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ). (2021). URL: https://www.gau.edu.tr/saglik-meslek-yuksek-okulu/ilk_ve_acil_yardim.html, (Erişim tarihi: 31.01.2021).
 • Girne Üniversitesi. (2021). URL: https://kyrenia.edu.tr/anasayfa/akademik/meslek-yuksekokullari/saglik-hizmetleri-meslek-yuksekokulu/bolumler/ilk-ve-acil-yardim/, (Erişim tarihi: 31.01.2021).
 • Göllüce, A., Avan, H., Karsu, F. (2017). Öğrenci Gözüyle Paramedik Mesleği. Hastane Öncesi Dergisi. 2(1), 1-9.
 • Gündüz, T., Arserim, S.K., Limoncu, M.E., Balcı, Ö. (2018). İlk ve Acil Yardım Teknikerliğinde Eğitimin Değerlendirilmesi. Hastane Öncesi Dergisi. 3(2), 121-129.
 • Güngör, S., Demirağ, H. (2020). Paramedik Öğrencilerinin Akademik Başarılarını ve Anksiyetelerini Etkileyen Faktörler. IAAOJ Health Sciences. 6(3), 246-259.
 • Kıbrıs Batı Üniversitesi. (2021). URL: https://cwu.edu.tr/tr/ilk-ve-acil-yardim/, (Erişim tarihi: 31.01.2021).
 • Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ). (2021). URL: http://www.eul.edu.tr/akademik/yuksek-okullar/saglik-hizmetleri-meslek-yuksekokulu/ilk-ve-acil-yardim-turkce/, (Erişim tarihi: 31.01.2021).
 • Şimşek, P., Günaydın, M., Gündüz, A. (2019). Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri: Türkiye Örneği. GÜSBD. 8(1), 120-127.
 • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ). (2021). URL: https://www.ciu.edu.tr/page/ilk-ve-acil, (Erişim tarihi: 31.01.2021).
 • Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO). (2021). URL: https://shmyo.neu.edu.tr/akademik/akademik-programlar/, (Erişim tarihi: 31.01.2021).
 • Yenal, S., Çelikli, S. (2013). İlk ve Acil Yardım Programı Son Sınıf Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda ve Ambulans İstasyonlarında Karşılaştıkları Güçlükler. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi. 1(2), 7-15.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Ufuk KAYA (Sorumlu Yazar)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0911-4886
Cyprus

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 3 Şubat 2021
Kabul Tarihi 2 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kaya, U. (2021). Kuzey Kıbrıs’ta İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Eğitimi . Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi , 2 (1) , 26-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pashid/issue/59582/874119