ISSN: 2757-7015
e-ISSN: 2717-798X
Başlangıç: 2020
Yayımcı: İsmet ÇELEBİ
Kapak Resmi
 

Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi (PASHİD) (Journal of Paramedic and Emergency Health Services (JOPEHS)), hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile ilgili araştırma, eğitim, klinik uygulama, politika ve hizmet sunumu kapsamında Paramedik ve hastane öncesi acil sağlık bilimini  ilerletmeyi amaçlayan yayınlar içermeyi uluslararası tanınır olmayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, 2019 yılında kurulan uluslararsı hakemli ve akademik bir dergi olan Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi (PASHİD) (Journal of Paramedic and Emergency Health Services (JOPEHS)) yayın ve danışma kurulunu, Acil yardım, afet yönetimi, iş sağlığı, halk sağlığı, acil tıp, acil sağlık hizmetleri, ilk ve acil yardım, acil hemşireliği, sağlık yönetimi disiplinlerde çalışmaları bulunan 7 farklı ülkeden on  dokuz farklı üniversitede görev yapan yirmi  altı bilim insanı oluşturmaktadır. 

Derginin hedef kitlesi Paramedikler, akademisyenler, klinik araştırmacılar, tıp / sağlık profesyonelleri, öğrenciler, ve ilgili meslek ve akademik kurum ve kuruluşları içermektedir.
Ayrıca, bilimsel araştırmaları alana ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Dergi çift-kör hakem değerlendirmeli olup elektronik ortamda yılda 2 (iki) sayı yayınlanan süreli bir yayındır.

2022 Yıl itibariyle TR DİZİn izleme listesinde yer almaktadır!!!

Creative Commons

21222

Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile Lisanslanmıştır.

İntihal Politikası

Dergimize gönderilen tüm yazıların benzerlik indeks sınırı %30'u ve altında olmalıdır. Yazarlar benzerlik oranını gösteren belgeyi yüklemelidir.