Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi gönderilen aday makalelerin kaynak gösterimi ve makale yazımında APA 6 Yazım Kuralları dikkate alınmalıdır. Aday makaleler çift kör hakem değerlendirme sürecine alınmaktadır. Yılda iki kere (haziran ve aralık) yayınlanan Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi, bilimsel araştırmaları alana ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında ücretsiz erişim sağlamaktadır.

Değerlendirme Süreci Başvurusu yapılan tüm makaleler orjinal olmalıdır. Başvurusu yapılan makalenin başka bir dergide devem eden değerlendirme süreci olmamalıdır. Ayrıca başvuru yapıldıktan sonra başka bir dergiye değerlendirme için başvurulmamalıdır. Bu tür başvuruların tespiti durumunda ilgili yazarın hiçbir şekilde başka başvurusu dergiye kabul edilmeyecektir.

Dergi yönetim sistemine gelen çalışmalar en geç 2 gün içerisinden aşağıdaki kriterlerde Editörlerin ön değerlendirmesinden geçer.

**Derginin kapsam ve konu alanlarına uygunluğu

**Benzerlik oranı değerlendirmesi

**Dergi bilimsel kurallarına uygunluğu (APA 6 Kuralları) Yayın dili (Öz, anahtar kelimelerin yeterliliği, yapılandırılmış öz çevirisi v.b.),

Editörler tarafından yukarıda belirtilen ön değerlendirme aşamasından geçen çalışmalar çalışmanın niteliğine göre alanında uzman 2 hakeme iletilir.

Çalışma hakeme gönderildikten sonra en geç 2 hafta içerisinde değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna belirtir. ,

Belirtmeyen hakemler çalışmadan alınarak yeni hakem ataması gerçekleştirilir.

Çalışma niteliğine göre Hakemler için standart Değerlendirme formu üzerinde çalışmayı değerlendirir.

Ayrıca hakemler isterlerse tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da yayın kuruluna sunabilir. Hakem değerlendirmeleri için süre 4 haftadır.

Çalışmalar için hakem görüşleri Editörlerin Nihai Kararı vermesinde yol göstericidir. Nihai karar daima Editörlere aittir.

Çalışma için hakemler 4 şekilde görüş belirtebilir Yayın Kabul edilebilir Düzeltmelerden sonra yayına kabul edilebilir (Düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı yayın kurulu tarafından kontrol edilerek karar verilir) Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isterim (Çalışma yazarları tarafından geldikten sonra 2. tur değerlendirmesine alınır) Yayınlanamaz (Red) Hakem görüşleri doğrultusunda çalışmaya 3. veya 4. hakem atanabilir, bu süreç yukarıda belirtilen süre ile aynı şekilde işler. Hakem görüşleri doğrultusunda değerlendirmenin tamamlanmasının ardından Hakem görüşleri Editörler tarafından en az iki gün içerisinde incelenir.

Bu bölümde yer verilecek etik ilkeler ve yayın politikası Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından açık erişim olarak yayınlanan rehberler ve politikalara dayandırarak hazırlanmıştır.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi editörleri, Dergipark sayfamızda bulunan Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan " CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL  EDITORS " ve "COPE BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS" rehberleri belirtilen etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır.


Yazarların Sorumlulukları

Yazar(lar) "Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi'ne yayınlanmak üzere gönderdikleri çalışamalarının
1. Başlıklı çalışmanın orijinal olduğunu, çalışmanın planlaması yürütülmesi ve raporlandırılmasında etik kurallara uyulduğunu içerikle ilgili ortaya çıkabilecek tüm etik ve kullanım ihlalleri ile ilgili sorumluklar yazar(lar)a ait olduğunu,
2. Yazar(lar) tarafından hazırlandığını ve diğer şahıs ya da kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, çalışmada yer alan tüm şekiller yazar(lar) tarafından üretilmiş, kullanım hakları satın ya da izin alınarak atıflandığını,
3. Eşzamanlı olarak başka bir dergiye değerlendirilmek üzere göndermediklerini,
4. Daha önce yayınlanmadığını; sunulan özet ya da tam metin basılmayan bildiri, sadece özeti basılan bildiri, tez ya da projeden türetilmiş çalışma ise tam metin üzerine gerekli açıklamanın yazıldığını,
5. Hakem ve editör tarafından gerekli görülen düzeltmelerle birlikte her türlü yayın hakkımızı, çalışma yayına kabul edildiği takdirde "Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi’ne devrettiğini
6. Yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki hata veya eksik fark etmeleri durumunda, dergi editörünü bilgilendirme, düzeltme talebi veya geri çekme taleplerini iletme ve yürütme yükümlülüğü bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

*Hakemlerin Etik Sorumlulukları

1.Hakemler makaleyi çıkar çatışması ve ilişkisi olması durumunda makaleyi değerlendirmemekle sorumudur.

2.Hakemler makaleyi gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine dikkat ederek değerlendirmekle sorumludur.

 3.Hakemler kendilerine gönderilen çalışmayı değerlendirme süreci tamamlanıncaya ve yayına verilinceye kadar herhangi bir amaç için kullanamaz.

4.Hakemler makaleyi değerlendirirken yazarların cinsiyeti, milliyeti, dini inançları, siyasi görüşlerinin değerlendirmeye etki etmesine izin vermemekle sorumludur.

5.Hakemler makaleyi değerlendirirken nazik ve yapıcı bir dil kullanmalıdır. Hakaret içeren, iftira ve düşmanlık belirten yorum ve ifadelerden kaçınmalıdır.

6.Hakemler makaleyi zamanında ve etik kurallara dikkat ederek değerlendirmekle sorumludur.Kişisel verilerin korunması

Editör; hem yazar, hakem ve okuyucuların kişisel verilerini korumak hem de değerlendirilen çalışmalarda yer alan veri veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Makale örnekleminde yer alanların açık rızası, görsellerin telifi veya rızası olduğunu belgeler bir belge olmadıkça çalışma ile ilgili düzeltme ise ya da redderek kişisel verilerin korunmasını sağlamak yükümlülüğünü yerine getirir.

Kalite güvencesi


Editör ile yayın ve danışma kurulunun görüşleri doğrultusunda atanan hakemler dergide yayınlanan her makalenin derginin Etik İlkeler ve Yayın Politikasına uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.Etik İlkeler ve Yayın Politikası'na Uymayan Bir Durum İle Karşılaşıldığında Şikayet Süreci

Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi'de yukarıda bahsedilen Etik İlkeler ve Yayın Politikası*na aykırı davranış veya içerikle karşılaşıldığında şikayetinizi paramedikdergisi@gmail.com adresli e-postaya mail yoluyla iletiniz.