Amaç ve Kapsam

Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi (PASHİD) (Journal of Paramedic and Emergency Health Services (JOPEHS)), hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile ilgili araştırma, eğitim, klinik uygulama, politika ve hizmet sunumu kapsamında Paramedik ve hastane öncesi acil sağlık bilimini ilerletmeyi ve teşvik etmeyi amaçlar.

Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi (PASHİD) (Journal of Paramedic and Emergency Health Services (JOPEHS)), hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin bir parçası olan Paramedik eğitimi, olağan dışı durumlar, acil sağlık hizmetleri politikası, acil sağlık hizmetleri kapsamı, acil hemşireliği, adli tıp açısından acil sağlık hizmetleri,  iş sağlığı ve güvenliği, mesleki riskler başlıkları ile ilgili derleme, araştırma makalesi, olgu sunumunun yer aldığı multidisipliner çalışmayı benimsemiş bir dergidir.