Olgu Sunumu
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Hastane Öncesi Alanda Ventriküler Fibrilasyonu Olan Hastada Erken Defibrilasyon: Olgu Sunumu

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 89 - 93, 15.12.2021
https://doi.org/10.54862/pashid.900133

Öz

Olgu 112’ye göğüs ağrısı ve terleme şikayeti ile başvurmuştur. Çalışmada hastane öncesi alanda ventriküler fibrilasyon yönetimi ve erken defibrilasyonun öneminin vurgulanması amaçlandı. Hastaya ulaşıldığında cilt rengi soluk ve terli, eliyle ise göğüs bölgesini tuttuğu gözlemlenmiştir. Hasta, elektrokardiyografi çekebilmek için sedyeye alındığı sırada hastanın bilinci kapanmış ve nabız alınamamıştır. Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon’a başlanılmış, hastanın ritmi kontrol edildiğinde hastanın Ventriküler Fibrilasyon’da olduğu anlaşılmıştır. 200 joule ayarlanarak defibrilasyon uygulanmıştır. Defibrilasyondan sonra glaskow koma skoru 15 olacak şekilde geri dönüşü sağlanılmıştır. Paramediklerin, ölümcül aritmisi olan hastalarda erken ön tanıya gitmeleri ve etkin ileri yaşam desteğini sağlamaları hayati öneme sahiptir.

Kaynakça

 • BAKER, P. W., CONWAY, J., COTTON, C., ASHBY, D. T., SMYTH, J., WOODMAN, R. J., & GRANTHAM, H. (2008, 12). Defibrillation or cardiopulmonary resuscitation first for patients with out-of-hospital cardiac arrests found by paramedics to be in ventricular fibrillation? A randomised control trial. Resuscitation, 79(3), 424-431.
 • CHENG, A., MAGID, D. J., AUERBACH, M., BHANJI, F., BIGHAM, B. L., BLEWER, A. L., . . . DONOGHUE, A. (2020, 10 21). Part 6: Resuscitation Education Science: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation, 142(16), 551-579.
 • DURUSU TANRIÖVER, M. (2011). Kardiyak Arrest Öncesinde Kötüleşen Hastayı Tanımak: Öngörü Kriterleri ve Risk Faktörleri. Yoğun Bakım Dergisi, 1, 16-20.
 • JOHNSTON, M., CHESKES, S., ROSS, G., & VERBEEK, R. P. (2016). Double Sequential External Defibrillation and Survival from Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Case Report. Prehospital Emergency Care Journal, 20(5), 662-666.
 • KO, P. C.-I., CHEN, W.-J., LIN, C.-H., MA, M. H.-M., & LIN, F.-Y. (2005). Evaluating the quality of prehospital cardiopulmonary resuscitation by reviewing automated external defibrillator records and survival for out-of-hospital witnessed arrests. Resuscitation, 64(2), 163-169.
 • LUDWHANI, D., GOYAL, A., & JAGTAP, M. (2020). Ventricular Fibrillation.
 • Majewski, D., Ball, S., Bailey, P., Bray, J., & Finn, J. (2021). Long-Term Survival Among Ohca Patients Who Survive To 30 Days: Does İnitial Arrest Rhythm Remain A Prognostic Determinant? Resuscitation, 162, 128-134.
 • NICHOL, G., THOMAS, E., CALLAWAY, C. W., HEDGES, J., POWELL, J. L., AUFDERHEIDE, T. P., . . . STIELL, I. (2008). Regional Variation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest Incidence and Outcome. JAMA, 300(12), 1423-1431.
 • PANCHAL, A., BARTOS, J. A., CABANAS, J. G., DONNINO, M. W., DRENNAN, I. R., HIRSCH, K. G., . . . CHAIR, V. (2020). Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Cieculation, 142(16), 366-468.
 • SHARABI, A. F., & SİNGH, A. (2020). Cardiopulmonary Arrest In Adults.
 • STEEN-HANSEN, J. E. (2010). Favourable outcome after 26 minutes of "Compression only" resuscitation: a case report. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 18(19).

EARLY DEFIBRIATION IN A PATIENT WITH VENTRICULAR FIBRILLATION IN THE PRE-HOSPITAL AREA: CASE REPORT

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 89 - 93, 15.12.2021
https://doi.org/10.54862/pashid.900133

Öz

Case 112 applied to 112 with complaints of chest pain and sweating. The aim of the study was to emphasize the importance of ventricular fibrillation management and early defibrillation in the prehospital area. When the patient was reached, it was observed that his skin was pale and sweaty, and he held the chest area with his hand. When the patient was taken to the stretcher to have an electrocardiogram, the patient became unconscious and the pulse could not be taken. Cardio Pulmonary Resuscitation was started, and when the rhythm of the patient was controlled, it was understood that the patient was in Ventricular Fibrillation. Defibrillation was applied by adjusting to 200 joules. After defibrillation, it was returned with a glaskow coma score of 15. It is vital that paramedics undergo early diagnosis and provide effective advanced life support in patients with fatal arrhythmias.

Kaynakça

 • BAKER, P. W., CONWAY, J., COTTON, C., ASHBY, D. T., SMYTH, J., WOODMAN, R. J., & GRANTHAM, H. (2008, 12). Defibrillation or cardiopulmonary resuscitation first for patients with out-of-hospital cardiac arrests found by paramedics to be in ventricular fibrillation? A randomised control trial. Resuscitation, 79(3), 424-431.
 • CHENG, A., MAGID, D. J., AUERBACH, M., BHANJI, F., BIGHAM, B. L., BLEWER, A. L., . . . DONOGHUE, A. (2020, 10 21). Part 6: Resuscitation Education Science: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation, 142(16), 551-579.
 • DURUSU TANRIÖVER, M. (2011). Kardiyak Arrest Öncesinde Kötüleşen Hastayı Tanımak: Öngörü Kriterleri ve Risk Faktörleri. Yoğun Bakım Dergisi, 1, 16-20.
 • JOHNSTON, M., CHESKES, S., ROSS, G., & VERBEEK, R. P. (2016). Double Sequential External Defibrillation and Survival from Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Case Report. Prehospital Emergency Care Journal, 20(5), 662-666.
 • KO, P. C.-I., CHEN, W.-J., LIN, C.-H., MA, M. H.-M., & LIN, F.-Y. (2005). Evaluating the quality of prehospital cardiopulmonary resuscitation by reviewing automated external defibrillator records and survival for out-of-hospital witnessed arrests. Resuscitation, 64(2), 163-169.
 • LUDWHANI, D., GOYAL, A., & JAGTAP, M. (2020). Ventricular Fibrillation.
 • Majewski, D., Ball, S., Bailey, P., Bray, J., & Finn, J. (2021). Long-Term Survival Among Ohca Patients Who Survive To 30 Days: Does İnitial Arrest Rhythm Remain A Prognostic Determinant? Resuscitation, 162, 128-134.
 • NICHOL, G., THOMAS, E., CALLAWAY, C. W., HEDGES, J., POWELL, J. L., AUFDERHEIDE, T. P., . . . STIELL, I. (2008). Regional Variation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest Incidence and Outcome. JAMA, 300(12), 1423-1431.
 • PANCHAL, A., BARTOS, J. A., CABANAS, J. G., DONNINO, M. W., DRENNAN, I. R., HIRSCH, K. G., . . . CHAIR, V. (2020). Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Cieculation, 142(16), 366-468.
 • SHARABI, A. F., & SİNGH, A. (2020). Cardiopulmonary Arrest In Adults.
 • STEEN-HANSEN, J. E. (2010). Favourable outcome after 26 minutes of "Compression only" resuscitation: a case report. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 18(19).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Bölüm Olgu sunumu
Yazarlar

Batuhan TAY (Sorumlu Yazar)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0178-628X
Türkiye


Emine SEVİNÇ POSTACI
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
0000-0002-2816-4029
Türkiye

Teşekkür Bu vakada benim ile görevlendirilen arkadaşlarım Neslihan BIYIKLI ve Şenol ŞENYÜZ, hastanın sağlığı için en az benim kadar çaba harcadıklarından dolayı bu büyük emeklerine teşekkürü bir borç bilirim.
Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 19 Mart 2021
Kabul Tarihi 16 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Tay, B. & Sevinç Postacı, E. (2021). Hastane Öncesi Alanda Ventriküler Fibrilasyonu Olan Hastada Erken Defibrilasyon: Olgu Sunumu . Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi , 2 (2) , 89-93 . DOI: 10.54862/pashid.900133