Sayı: 1

Yıl: 2009

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

2. DENİZLİ İLİNDE 12-15 YAŞ ARASINDAKİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

5. İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda Beyin metastazları için risk faktörleri

9. Nadir görülen bir yumuşak doku sarkomu: berrak hücreli sarkom
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır