PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Rotator Manşet Lezyonu Olan Hastalarda Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2010, Sayı: 2, 84 - 89, 01.07.2010

Öz

Bu çalışmada rotator manşet lezyonu olan omuz ağrılı hastalarda ağrı ve fonksiyonel durum ile depresyonilişkisini araştırmayı amaçladık. Omuz ağrısı şikayeti ile başvuran ve yapılan klinik değerlendirme ve manyetikrezonans görüntüleme sonuçlarına göre rotator manşet lezyonu tanısı konan 43 hasta çalışmaya alındı.Çalışmaya alınan hastalarda ağrı Görsel Analog Skala (GAS), omuz hareket açıklığı gonyometrik ölçüm vefonksiyonel kapasite Constant Omuz Skoru ile değerlendirildi. Hastaların depresyon düzeyini belirlemek içinBeck depresyon ölçeği (BDÖ) kullanıldı. Hastaların ortalama gece ağrısı GAS değeri 7,00±2,71, istirahat ağrısı5,34±2,48, aktivite ağrısı 8,46±1,48 ve Constant skoru ortalaması 39.91±9.72 idi. Hastaların ortalama BDÖpuanı 12,72±8,85 olarak bulundu. Hastaların ağrı düzeyi (gece, istirahat, aktivite ağrısı), eklem hareket açıklığı(fl eksiyon, abdüksiyon), Constant fonksiyonel skorları ve BDÖ puanları arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.Rotator manşet lezyonlu hastalarda yüksek ağrı seviyesi ve düşük fonksiyonel kapasite saptanırken, ağrı vefonksiyonel kapasite ile depresyon düzeyi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi.

Investigation of Relationship Between Pain, Functional Status and Depression Level in Patients with Rotator Cuff Lesions

Yıl 2010, Sayı: 2, 84 - 89, 01.07.2010

Öz

In this study, our aim was to determine the relationship between pain, functional status and depression level inthe patients with shoulder pain and rotator cuff lesions. Forty-three patients with shoulder pain and having rotatorcuff lesion according to clinical examination and magnetic resonance imaging were evaluated. Visual AnalogScale (VAS) was used to determine the intensity of pain. The shoulder range of motion was measured by usinggoniometry. The functional capacity of patients was evaluated by Constant shoulder score. Beck DepressionInventory (BDI) was used to detect the depression level of patients. The mean pain level at night was 7.00±2.71,the mean pain level at rest was 5.34±2.48, pain level during activity was 8.46±1.48 according to VAS, and themean Constant score of patients was 39.91±9.72. The mean BDI score was 12.72±8.85 points. No signifi cantcorrelation was found between pain (at night, rest, activity), ranges of motion (fl exion, abduction), Constantfunctional scores and BDI points of patients. While high pain level and low functional capacity was detected inpatients with rotator cuff lesion, there was no correlation between pain, functional capacity and depression level.

Ayrıntılar

Diğer ID JA93YG73MK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Semih AKKAYA Bu kişi benim


Nihal BÜKER Bu kişi benim


Ali KİTİŞ Bu kişi benim


Nuray AKKAYA Bu kişi benim


A. Çağdaş YÖRÜKOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2010
Gönderilme Tarihi 1 Temmuz 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
AKKAYA, S., BÜKER, N., KİTİŞ, A., AKKAYA, N., vd. (2010). Investigation of Relationship Between Pain, Functional Status and Depression Level in Patients with Rotator Cuff Lesions. Pamukkale Medical Journal(2), 84-89.
MLA
AKKAYA, Semih vd. “Investigation of Relationship Between Pain, Functional Status and Depression Level in Patients With Rotator Cuff Lesions”. Pamukkale Medical Journal, sy. 2, 2010, ss. 84-89.
Chicago
AKKAYA, Semih, Nihal BÜKER, Ali KİTİŞ, Nuray AKKAYA, ve A. Çağdaş YÖRÜKOĞLU. “Investigation of Relationship Between Pain, Functional Status and Depression Level in Patients With Rotator Cuff Lesions”. Pamukkale Medical Journal, sy. 2 (Temmuz 2010): 84-89.
EndNote
AKKAYA S, BÜKER N, KİTİŞ A, AKKAYA N, YÖRÜKOĞLU AÇ (01 Temmuz 2010) Investigation of Relationship Between Pain, Functional Status and Depression Level in Patients with Rotator Cuff Lesions. Pamukkale Medical Journal 2 84–89.
ISNAD
AKKAYA, Semih vd. “Investigation of Relationship Between Pain, Functional Status and Depression Level in Patients With Rotator Cuff Lesions”. Pamukkale Medical Journal 2 (Temmuz 2010), 84-89.
AMA
AKKAYA S, BÜKER N, KİTİŞ A, AKKAYA N, YÖRÜKOĞLU AÇ. Investigation of Relationship Between Pain, Functional Status and Depression Level in Patients with Rotator Cuff Lesions. Pam Tıp Derg. Temmuz 2010;(2):84-89.
Vancouver
AKKAYA S, BÜKER N, KİTİŞ A, AKKAYA N, YÖRÜKOĞLU AÇ. Investigation of Relationship Between Pain, Functional Status and Depression Level in Patients with Rotator Cuff Lesions. Pam Tıp Derg. 2010(2):84-9.
IEEE
S. AKKAYA, N. BÜKER, A. KİTİŞ, N. AKKAYA, ve A. Ç. YÖRÜKOĞLU, “Investigation of Relationship Between Pain, Functional Status and Depression Level in Patients with Rotator Cuff Lesions”, Pam Tıp Derg, sy. 2, ss. 84–89, Temmuz 2010.
JAMA
AKKAYA S, BÜKER N, KİTİŞ A, AKKAYA N, YÖRÜKOĞLU AÇ. Investigation of Relationship Between Pain, Functional Status and Depression Level in Patients with Rotator Cuff Lesions. Pam Tıp Derg. 2010;:84–89.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır