PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Rotator Manşet Lezyonu Olan Hastalarda Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2010, Cilt , Sayı 2, 84 - 89, 01.07.2010

Öz

Bu çalışmada rotator manşet lezyonu olan omuz ağrılı hastalarda ağrı ve fonksiyonel durum ile depresyonilişkisini araştırmayı amaçladık. Omuz ağrısı şikayeti ile başvuran ve yapılan klinik değerlendirme ve manyetikrezonans görüntüleme sonuçlarına göre rotator manşet lezyonu tanısı konan 43 hasta çalışmaya alındı.Çalışmaya alınan hastalarda ağrı Görsel Analog Skala (GAS), omuz hareket açıklığı gonyometrik ölçüm vefonksiyonel kapasite Constant Omuz Skoru ile değerlendirildi. Hastaların depresyon düzeyini belirlemek içinBeck depresyon ölçeği (BDÖ) kullanıldı. Hastaların ortalama gece ağrısı GAS değeri 7,00±2,71, istirahat ağrısı5,34±2,48, aktivite ağrısı 8,46±1,48 ve Constant skoru ortalaması 39.91±9.72 idi. Hastaların ortalama BDÖpuanı 12,72±8,85 olarak bulundu. Hastaların ağrı düzeyi (gece, istirahat, aktivite ağrısı), eklem hareket açıklığı(fl eksiyon, abdüksiyon), Constant fonksiyonel skorları ve BDÖ puanları arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.Rotator manşet lezyonlu hastalarda yüksek ağrı seviyesi ve düşük fonksiyonel kapasite saptanırken, ağrı vefonksiyonel kapasite ile depresyon düzeyi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi.

Investigation of Relationship Between Pain, Functional Status and Depression Level in Patients with Rotator Cuff Lesions

Yıl 2010, Cilt , Sayı 2, 84 - 89, 01.07.2010

Öz

In this study, our aim was to determine the relationship between pain, functional status and depression level inthe patients with shoulder pain and rotator cuff lesions. Forty-three patients with shoulder pain and having rotatorcuff lesion according to clinical examination and magnetic resonance imaging were evaluated. Visual AnalogScale (VAS) was used to determine the intensity of pain. The shoulder range of motion was measured by usinggoniometry. The functional capacity of patients was evaluated by Constant shoulder score. Beck DepressionInventory (BDI) was used to detect the depression level of patients. The mean pain level at night was 7.00±2.71,the mean pain level at rest was 5.34±2.48, pain level during activity was 8.46±1.48 according to VAS, and themean Constant score of patients was 39.91±9.72. The mean BDI score was 12.72±8.85 points. No signifi cantcorrelation was found between pain (at night, rest, activity), ranges of motion (fl exion, abduction), Constantfunctional scores and BDI points of patients. While high pain level and low functional capacity was detected inpatients with rotator cuff lesion, there was no correlation between pain, functional capacity and depression level.

Ayrıntılar

Diğer ID JA93YG73MK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Semih AKKAYA Bu kişi benim


Nihal BÜKER Bu kişi benim


Ali KİTİŞ Bu kişi benim


Nuray AKKAYA Bu kişi benim


A. Çağdaş YÖRÜKOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2010
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt , Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { patd392623, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2010}, number = {2}, pages = {84 - 89}, title = {Rotator Manşet Lezyonu Olan Hastalarda Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Akkaya, Semih and Büker, Nihal and Kitiş, Ali and Akkaya, Nuray and Yörükoğlu, A. Çağdaş} }
APA Akkaya, S. , Büker, N. , Kitiş, A. , Akkaya, N. & Yörükoğlu, A. Ç. (2010). Rotator Manşet Lezyonu Olan Hastalarda Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Pamukkale Tıp Dergisi , (2) , 84-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35363/392623
MLA Akkaya, S. , Büker, N. , Kitiş, A. , Akkaya, N. , Yörükoğlu, A. Ç. "Rotator Manşet Lezyonu Olan Hastalarda Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" . Pamukkale Tıp Dergisi (2010 ): 84-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/35363/392623>
Chicago Akkaya, S. , Büker, N. , Kitiş, A. , Akkaya, N. , Yörükoğlu, A. Ç. "Rotator Manşet Lezyonu Olan Hastalarda Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Pamukkale Tıp Dergisi (2010 ): 84-89
RIS TY - JOUR T1 - Rotator Manşet Lezyonu Olan Hastalarda Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Semih Akkaya , Nihal Büker , Ali Kitiş , Nuray Akkaya , A. Çağdaş Yörükoğlu Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 89 VL - IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Rotator Manşet Lezyonu Olan Hastalarda Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Semih Akkaya , Nihal Büker , Ali Kitiş , Nuray Akkaya , A. Çağdaş Yörükoğlu %T Rotator Manşet Lezyonu Olan Hastalarda Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2010 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 2 %R %U
ISNAD Akkaya, Semih , Büker, Nihal , Kitiş, Ali , Akkaya, Nuray , Yörükoğlu, A. Çağdaş . "Rotator Manşet Lezyonu Olan Hastalarda Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Pamukkale Tıp Dergisi / 2 (Temmuz 2010): 84-89 .
AMA Akkaya S. , Büker N. , Kitiş A. , Akkaya N. , Yörükoğlu A. Ç. Rotator Manşet Lezyonu Olan Hastalarda Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pam Tıp Derg. 2010; (2): 84-89.
Vancouver Akkaya S. , Büker N. , Kitiş A. , Akkaya N. , Yörükoğlu A. Ç. Rotator Manşet Lezyonu Olan Hastalarda Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2010; (2): 84-89.
IEEE S. Akkaya , N. Büker , A. Kitiş , N. Akkaya ve A. Ç. Yörükoğlu , "Rotator Manşet Lezyonu Olan Hastalarda Ağrı, Fonksiyonel Durum ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Pamukkale Tıp Dergisi, sayı. 2, ss. 84-89, Tem. 2010
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır