Sayı: 2

Yıl: 2013

Araştırma Makalesi

2. Meningiomlarda Kİ-67, PCNA ve progesteron reseptör durumunun önemi

4. Diyabet bakım kalitesinin değerlendirilmesinde laboratuvar test sonuçları nasıl kullanılabilir?

5. Denizli’de ilköğretim çağındaki çocuklarda nokturnal enürezis prevalansı ve risk faktörleri

Olgu Sunumu

6. Romatoid artrit ile ilişkili intravasküler histiyositoz

7. Adjuvan kemoterapi sonrası Nötropenik Enterokolit: bir olgu sunumu

8. Küçük PDA' ların cihaz ile kapatılmasında farklı bir yaklaşım

9. Papiller tiroid karsinoma kalvarial metastazı: olgu sunumu
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır