Sayı: 3

Yıl: 2013

Araştırma Makalesi

1. Antiretroviral Tedavi ile İlişkili Yan Etkiler: 260 HIV/AIDS Olgusunun Değerlendirilmesi

2. Gebelik sırasında Oral Glukoz Tolerans Testi ihtiyacını azaltmak için açlık kan şekeri kullanımı

3. Afyon bölgesinde gebelerde Toksoplazma ve Rubella seroprevelansı

6. Koitus sonrası akut abdomen ile başvuran sezaryen skar gebeliği: Olgu sunumu

7. İki kız kardeşte fibular hemimeli ve literatür değerlendirmesi

10. Çocuklarda tekrarlayan hışıltının nadir bir nedeni: Bronkojenik kist

Olgu Sunumu

9. Ayak miçetoması ve karakteristik görüntüleme bulguları: olgu sunumu ve literatür değerlendirmesi
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır