Sayı: 2

Yıl: 2014

Araştırma Makalesi

5. Atelektazili yenidoğan bebeklerde nebülize rhDNaz tedavisi

7. Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanteri"nin geçerlilik güvenilirlik çalışması

8. Pediatrik yaş grubu obez hastalarda hepatostetoza bağlı hepatik arter akım volümü değişikliğinin değerlendirilmesi

9. Radyolojik tetkikler sırasında maruz kalınan radyasyon hakkında sağlık personelinin bilgi düzeyleri

16. İhmal edilmiş kalça eklemini tutan snovyal kondromatozis

Olgu Sunumu

11. Elin nötrofilik dermatozu

12. İnflamatuar fibroid polipe bağlı ileal intussussepsiyon

14. Benzalkonyum klorür: yenidoğanın nadir bir kimyasal perine yanığı nedeni

15. Geçici zaaf fenomenli Thomsen tipi miyotonia konjenita olgusu

17. Cam kırıkları yutma sonrası gelişen hipofarenks travması

Editöre Mektup

Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır