Sayı: 3

Yıl: 2015

Araştırma Makalesi

1. PAS pozitif dermatofitozlarda klinik ve histopatolojik bulguların analizi

6. İntestinal obstrüksiyona yol açan trokar yeri hernileri

8. Primer hiperparatiroidi tanısı ile opere edilen olguların analizi

9. Paratestiküler pleomorfik liposarkom

11. Primer epiploik apandisit

12. Ekstramedullar plazmasitom ile otoimmun hepatit birlikteliği

13. Mesanenin osteosarkom komponenti baskın sarkomatoid karsinomu

14. Vulvada derin yerleşimli lipom

15. Başarısız gebelik tahliyesi sonrası 17. gebelik haftasında rüptüre olan sağ kornual ektopik gebelik

16. Hipertansiyon sebebi olarak Nörofibromatozis Tip 1(NF1)

Olgu Sunumu

10. Oral kobalamin ve folik asit ile tedavi edilen pansitopenik olgu
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır