PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde respiratuvar sinsisyal virüs kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen olguların değerlendirilmesi

Yıl 2016, Sayı: 2, 105 - 110, 01.07.2016

Öz

GİRİŞ ve AMAÇ: Büyük çocuklarda sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonu etkeni olan respiratuvar sinsisyal virüs (RSV), süt çocuklarında ve yenidoğanlarda genellikle bronşiolit veya pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) nedenidir. Kronik akciğer hastalığı, konjenital kalp hastalığı ve prematüre doğum ağır RSV enfeksiyonu için önemli risk faktörleridir. Bu çalışmada, ASYE nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesi (YYBÜ)’ye yatırılan ve RSV saptanan yenidoğan olgular literatür eşliğinde tartışılarak; yenidoğanlarda RSV enfeksiyonunun önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, ASYE tanısı ile Şubat-Mart 2014 tarihleri arasında YYBÜ’ye yatırılan, nazofaringeal sürüntü örneklerinde PCR yöntemi ile RSV saptanan olguların demografik özellikleri, klinik ve laboratuvar bulguları değerlendirildi. BULGULAR: On bir olgunun yedisinin nazofaringeal sürüntü örneği solunum panelinde RSV-A saptandı; bunların birinde rinovirüs birinde ise koronavirüs birlikteliği vardı. Diğer dört olgunun birinde sadece adenovirüs, birinde koronavirüs pozitif saptanmış olup; kalan iki olgunun solunum panelinde etken bulunamadı. RSV-A pozitif olguların üçü prematüre ve ikisi konjenital kalp hastasıydı. ASYE kliniği ile başvuran bu olgularda %28.5 ko-infeksiyon saptandı. Uygun semptomatik tedavi ile kısa sürede şifayla taburcu edilerek ayaktan izleme alındılar.TARTIŞMA ve SONUÇ: RSV enfeksiyonu hem preterm hem de term yenidoğanlarda ASYE'nin önemli nedenlerinden biridir. Prematüre doğum ve konjenital kalp hastalığı olanlarda daha ağır klinik seyir görülse de erken tanı ve uygun tedaviyle başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Evaluation of the cases with lower respiratory tract infection caused by respiratory syncytial virus in our neonatal intensive care unit

Yıl 2016, Sayı: 2, 105 - 110, 01.07.2016

Öz

INTRODUCTION: Although respiratory syncytial virus (RSV) is a frequent agent in upper respiratory tract infections in children and adults, it usually causes lower respiratory tract infections (LRTI) such as bronchiolitis or pneumonia in newborns and infants. Chronic lung disease, congenital heart disease and premature birth are important risk factors for severe RSV infection. In this study, newborns hospitalized and treated in neonatal intensive care unit (NICU) due to LRTI and who had an identified infection with RSV were retrospectively evaluated and discussed with literature.METHODS: In this study, demographic and clinical characteristics of newborns admitted in NICU because of LRTI due to RSV infection between February-March 2014 were evaluated. The presence of RSV was investigated with the method of PCR in nasopharyngeal swab specimens of the cases, and the results were compared with clinical and laboratory data.RESULTS: Seven of eleven patients with nasopharyngeal swab specimens were detected RSV-A positive in the respiratory panel, and among these, a rhinovirus concurrence was detected in one patient, and a coronavirus concurrence was detected in another patient. One of the other four cases showed only adenovirus positivity, one patient was detected only coronavirus and the remaining two patients had normal respiratory panel. Three of the RSV-A positive patients were premature and two of them had congenital heart disease. In these cases with the clinical symptoms of LRTI, 28.5% of co-infection was detected. After appropriate hydration and oxygenation, they were discharged with healing in a short time and followed as an outpatient.DISCUSSION AND CONCLUSION: RSV infection is an important cause of LRTI in both preterm and term newborns. Although patients with premature birth and congenital heart disease show more severe clinical course, they can be successfully treated with early diagnosis and appropriate therapy.

Ayrıntılar

Diğer ID JA29BE38AB
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Merve GÜRSES Bu kişi benim


Özmert Muhammet Ali ÖZDEMİR Bu kişi benim


Hacer ERGİN Bu kişi benim


Kazım KÜÇÜKTAŞÇI Bu kişi benim


Turgut ÜREY Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2016
Gönderilme Tarihi 1 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
GÜRSES, M., ÖZDEMİR, Ö. M. A., ERGİN, H., KÜÇÜKTAŞÇI, K., vd. (2016). Evaluation of the cases with lower respiratory tract infection caused by respiratory syncytial virus in our neonatal intensive care unit. Pamukkale Medical Journal(2), 105-110.
MLA
GÜRSES, Merve vd. “Evaluation of the Cases With Lower Respiratory Tract Infection Caused by Respiratory Syncytial Virus in Our Neonatal Intensive Care Unit”. Pamukkale Medical Journal, sy. 2, 2016, ss. 105-10.
Chicago
GÜRSES, Merve, Özmert Muhammet Ali ÖZDEMİR, Hacer ERGİN, Kazım KÜÇÜKTAŞÇI, ve Turgut ÜREY. “Evaluation of the Cases With Lower Respiratory Tract Infection Caused by Respiratory Syncytial Virus in Our Neonatal Intensive Care Unit”. Pamukkale Medical Journal, sy. 2 (Temmuz 2016): 105-10.
EndNote
GÜRSES M, ÖZDEMİR ÖMA, ERGİN H, KÜÇÜKTAŞÇI K, ÜREY T (01 Temmuz 2016) Evaluation of the cases with lower respiratory tract infection caused by respiratory syncytial virus in our neonatal intensive care unit. Pamukkale Medical Journal 2 105–110.
ISNAD
GÜRSES, Merve vd. “Evaluation of the Cases With Lower Respiratory Tract Infection Caused by Respiratory Syncytial Virus in Our Neonatal Intensive Care Unit”. Pamukkale Medical Journal 2 (Temmuz 2016), 105-110.
AMA
GÜRSES M, ÖZDEMİR ÖMA, ERGİN H, KÜÇÜKTAŞÇI K, ÜREY T. Evaluation of the cases with lower respiratory tract infection caused by respiratory syncytial virus in our neonatal intensive care unit. Pam Tıp Derg. Temmuz 2016;(2):105-110.
Vancouver
GÜRSES M, ÖZDEMİR ÖMA, ERGİN H, KÜÇÜKTAŞÇI K, ÜREY T. Evaluation of the cases with lower respiratory tract infection caused by respiratory syncytial virus in our neonatal intensive care unit. Pam Tıp Derg. 2016(2):105-10.
IEEE
M. GÜRSES, Ö. M. A. ÖZDEMİR, H. ERGİN, K. KÜÇÜKTAŞÇI, ve T. ÜREY, “Evaluation of the cases with lower respiratory tract infection caused by respiratory syncytial virus in our neonatal intensive care unit”, Pam Tıp Derg, sy. 2, ss. 105–110, Temmuz 2016.
JAMA
GÜRSES M, ÖZDEMİR ÖMA, ERGİN H, KÜÇÜKTAŞÇI K, ÜREY T. Evaluation of the cases with lower respiratory tract infection caused by respiratory syncytial virus in our neonatal intensive care unit. Pam Tıp Derg. 2016;:105–110.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır