PDF BibTex RIS Kaynak Göster

A child with lymphangioma circumscriptum on buccal mucosa

Yıl 2016, Sayı: 2, 145 - 147, 01.07.2016

Öz

Lymphangiomas are hamartomatous congenital malformations, affect skin, subcutaneous tissues and mucosa. It constitutes 4% of all vascular tumors. Although it usually presents at birth or in early childhood, it has also acquired forms. Typically, it occurs as 2 to 4 mm diameter clear, pink, red or black colored and clustered vesicles. Lesions settle proximal parts of the extremities, abdomen, thighs, buttocks and tongue; rarely it can be seen in buccal mucosa, vulva, perineum and scrotum. Surgical excision, cauterization, cryotherapy or laser is used in treatment. Herein, a rare case of thirteen-year-old girl who has lymphangioma circumscriptum settled in buccal mucosa is offered.

Bukkal mukoza yerleşimli lenfanjiyoma sirkumskriptumlu bir çocuk

Yıl 2016, Sayı: 2, 145 - 147, 01.07.2016

Öz

Lenfanjiyomalar deri, subkutan doku ve mukozaları etkileyen hamartamatöz konjenital malformasyonlardır. Tüm vasküler tümörlerin %4’ünü oluşturur. Genellikle doğumda ya da erken çocukluk döneminde ortaya çıkmasına rağmen akkiz formları da bulunmaktadır. Tipik olarak 2 ile 4 mm çapları arasında berrak, pembe, kırmızı veya siyah renkli vezikül kümecikleri şeklinde ortaya çıkar. Lezyonlar ekstremitelerin proksimal kısımları, karın, uyluk, kalça ve dilde yerleşir; nadiren de bukkal mukozada, vulva, perine ve skrotumda görülebilmektedir. Tedavide cerrahi eksizyon, koterizasyon, kriyoterapi ve lazer uygulanır. Burada, bukkal mukozaya nadir yerleşen lenfanjiyoma sirkumskriptumu olan on üç yaşında kız olgu sunulmaktadır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA29CM76AT
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Emine Tuğba ALATAŞ Bu kişi benim


Hilal Semra ÇELEBİ Bu kişi benim


Gürsoy DOĞAN Bu kişi benim


Asude KARA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2016
Gönderilme Tarihi 1 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
ALATAŞ, E. T., ÇELEBİ, H. S., DOĞAN, G., KARA, A. (2016). A child with lymphangioma circumscriptum on buccal mucosa. Pamukkale Medical Journal(2), 145-147.
MLA
ALATAŞ, Emine Tuğba vd. “A Child With Lymphangioma Circumscriptum on Buccal Mucosa”. Pamukkale Medical Journal, sy. 2, 2016, ss. 145-7.
Chicago
ALATAŞ, Emine Tuğba, Hilal Semra ÇELEBİ, Gürsoy DOĞAN, ve Asude KARA. “A Child With Lymphangioma Circumscriptum on Buccal Mucosa”. Pamukkale Medical Journal, sy. 2 (Temmuz 2016): 145-47.
EndNote
ALATAŞ ET, ÇELEBİ HS, DOĞAN G, KARA A (01 Temmuz 2016) A child with lymphangioma circumscriptum on buccal mucosa. Pamukkale Medical Journal 2 145–147.
ISNAD
ALATAŞ, Emine Tuğba vd. “A Child With Lymphangioma Circumscriptum on Buccal Mucosa”. Pamukkale Medical Journal 2 (Temmuz 2016), 145-147.
AMA
ALATAŞ ET, ÇELEBİ HS, DOĞAN G, KARA A. A child with lymphangioma circumscriptum on buccal mucosa. Pam Tıp Derg. Temmuz 2016;(2):145-147.
Vancouver
ALATAŞ ET, ÇELEBİ HS, DOĞAN G, KARA A. A child with lymphangioma circumscriptum on buccal mucosa. Pam Tıp Derg. 2016(2):145-7.
IEEE
E. T. ALATAŞ, H. S. ÇELEBİ, G. DOĞAN, ve A. KARA, “A child with lymphangioma circumscriptum on buccal mucosa”, Pam Tıp Derg, sy. 2, ss. 145–147, Temmuz 2016.
JAMA
ALATAŞ ET, ÇELEBİ HS, DOĞAN G, KARA A. A child with lymphangioma circumscriptum on buccal mucosa. Pam Tıp Derg. 2016;:145–147.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır