PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Tek port video yardımlı cerrahi ile komplet rezeke edilmiş atipik yerleşimli timoma olgusu

Yıl 2016, Sayı: 2, 167 - 169, 01.07.2016

Öz

Timoma nadir görülen bir tümördür. Sıklıkla anterior mediastende yerleşir. Burada sağ parakardiak alanda yerleşmiş, uniportal videotorakoskopik cerrahi ile komplet rezeke edilmiş bir timoma olgusu sunulmuştur.Göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran hastanın toraks tomografisinde sağ parakardiyak yerleşimli akciğer parankiminde itilmeye neden olmuş, düzgün sınırlı kitlesel lezyon saptandı. Lezyon mediyastende sağ atrium komşuluğunda anteriorda yaklaşık 50x33 mm boyutlarında ve ortalama 52 HU dansitede idi. Videotorakoskopik cerrahi yapıldı. Tek porttan diseke edilen lezyon en blok çıkarıldı.Radyolojik ayırıcı tanısında bronkojenik kist, perikardiyal kist düşünülmüş olan kitlenin patolojisi tip AB timoma olarak raporlandı.Timomalar çoğunluklu anterior mediyasten yerleşimdir. Atipik yerleşimleri tanı zorluğu oluşturabilir. Videotorakoskopik cerrahinin giderek artan oranda kullanımı, minimal invaziv olarak tanı ve tedavi olanağı sağlamıştır.

A case with unusual localized thymoma was resected completely by uniportal video assisted thoracic surgery

Yıl 2016, Sayı: 2, 167 - 169, 01.07.2016

Öz

Thymoma is a rare tumor usually localized anterior mediastinum. We herein reported a case with thymoma localized paracardiac area that was resected completely by uniportal video assisted thoracic surgery (VATS).In thorax tomography of the patient referring chest pain, limited well lesion was localized at right paracardiac region which pushed the lung parenchyma. The size of lesion that was in the anterior mediastinum adjacent to the right atrium was approximately 50x33 mm and its average density was 52 HU. We performed VATS. The lesion was removed en bloc using by single port disection. The radiological differential diagnosis of the lesion was considered bronchogenic cysts and pericardial cysts, and was reported as type AB thymoma by patologists.Thymomas are commonly observed anterior mediastinum. The diagnosis of atypical localization of thymomas is usually difficult. Hence increasing use of VATS provides minimally invasive diagnosis and treatment of mediastinal mass.

Ayrıntılar

Diğer ID JA52ZP92RA
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Umit AYDOGMUS Bu kişi benim


Erhan UGURLU Bu kişi benim


Figen TURK Bu kişi benim


Gokhan YUNCU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2016
Gönderilme Tarihi 1 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
AYDOGMUS, U., UGURLU, E., TURK, F., YUNCU, G. (2016). A case with unusual localized thymoma was resected completely by uniportal video assisted thoracic surgery. Pamukkale Medical Journal(2), 167-169.
MLA
AYDOGMUS, Umit vd. “A Case With Unusual Localized Thymoma Was Resected Completely by Uniportal Video Assisted Thoracic Surgery”. Pamukkale Medical Journal, sy. 2, 2016, ss. 167-9.
Chicago
AYDOGMUS, Umit, Erhan UGURLU, Figen TURK, ve Gokhan YUNCU. “A Case With Unusual Localized Thymoma Was Resected Completely by Uniportal Video Assisted Thoracic Surgery”. Pamukkale Medical Journal, sy. 2 (Temmuz 2016): 167-69.
EndNote
AYDOGMUS U, UGURLU E, TURK F, YUNCU G (01 Temmuz 2016) A case with unusual localized thymoma was resected completely by uniportal video assisted thoracic surgery. Pamukkale Medical Journal 2 167–169.
ISNAD
AYDOGMUS, Umit vd. “A Case With Unusual Localized Thymoma Was Resected Completely by Uniportal Video Assisted Thoracic Surgery”. Pamukkale Medical Journal 2 (Temmuz 2016), 167-169.
AMA
AYDOGMUS U, UGURLU E, TURK F, YUNCU G. A case with unusual localized thymoma was resected completely by uniportal video assisted thoracic surgery. Pam Tıp Derg. Temmuz 2016;(2):167-169.
Vancouver
AYDOGMUS U, UGURLU E, TURK F, YUNCU G. A case with unusual localized thymoma was resected completely by uniportal video assisted thoracic surgery. Pam Tıp Derg. 2016(2):167-9.
IEEE
U. AYDOGMUS, E. UGURLU, F. TURK, ve G. YUNCU, “A case with unusual localized thymoma was resected completely by uniportal video assisted thoracic surgery”, Pam Tıp Derg, sy. 2, ss. 167–169, Temmuz 2016.
JAMA
AYDOGMUS U, UGURLU E, TURK F, YUNCU G. A case with unusual localized thymoma was resected completely by uniportal video assisted thoracic surgery. Pam Tıp Derg. 2016;:167–169.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır