PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Ameliyat öncesi antiseptik duş cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili midir? Sistematik derleme

Yıl 2016, Sayı: 2, 171 - 179, 01.07.2016

Öz

Amaç: Cerrahi alan enfeksiyonları; mortaliteyi, morbiditeyi, hastanede yatış süresini ve maliyeti arttırması bakımından cerrahi servislerinin ciddi bir problemidir. Bu çalışmada; ameliyat öncesi antiseptik duşun, cerrahi alan enfeksiyonlarına etkisi ile ilgili kanıt düzeyi yüksek çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Konuyla ilgili 2005 ile 2014 tarihleri arasında yayınlanmış 1034 çalışma incelenmiştir. Araştırmaya dahil edilme kriterlerine uygun toplam 17 yurtdışı yayın çalışma kapsamına alınmış ve karşılaştırma, sınırlılık ve sonuçlar açısından değerlendirilmiştir. Bulgular: Bu sistematik inceleme sonunda ameliyat öncesi yapılan antiseptikli duş veya banyonun, cerrahi alan enfeksiyonu riskini azaltan bir etkiye sahip olduğunu belirten çalışmaların olduğu görülmüştür. Vücut temizleme ürünlerinin güvenliği ve etkinliğinin, uygun zamanlama ve uygulama sayısı ile ilişkili olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca klorheksidin ile ameliyat öncesi duş alan hastalarda; cerrahi alan enfeksiyonunun görülme oranının, diğer malzemelere göre daha az olduğu görülmüştür. Sonuç: Uygun zamanda, uygun antiseptik solüsyonla yapılacak ameliyat öncesi duşun; cerrahi alan enfeksiyonlarını önlemedeki başarı şansını arttıracağı, maliyeti azaltarak kaliteli sağlık hizmetinin sağlanmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Preoperative antiseptic shower for the prevention of surgical site infections is it effective? A systematic review

Yıl 2016, Sayı: 2, 171 - 179, 01.07.2016

Öz

Aim: Surgical site infections are serious problems in surgical departments for increasing mortality, morbidity, hospitalization duration, and cost. In this study it was aimed to review high-level evidence studies regarding the effect of preoperative antiseptic showering on surgical site infections.Materials and Methods: A total of 1034 studies published between 2005 and 2014 were examined and 17 international publications were included and evaluated in terms of comparison, limitation and results. Results: It was seen as a result of this systematic review that some studies reported that preoperative showering or bathing with antiseptic decreased the risk of surgical site infection. It was also revealed that the safety and efficiency of body cleaning products were related to appropriate timing and number of applying them. Besides, it was also seen that the rate of surgical site infection in patients having preoperative shower with chlorhexidine was lower compared to patients using other products. Conclusions: It is thought that preoperative showering in the appropriate time and with appropriate antiseptic solutions might increase the chance of decreasing surgical site infections and contribute to providing quality health service by decreasing the cost.

Ayrıntılar

Diğer ID JA78HV75AR
Bölüm Derleme
Yazarlar

Filiz Kabu HERGÜL Bu kişi benim


Meryem YAVUZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2016
Gönderilme Tarihi 1 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
HERGÜL, F. K., & YAVUZ, M. (2016). Preoperative antiseptic shower for the prevention of surgical site infections is it effective? A systematic review. Pamukkale Medical Journal(2), 171-179.
MLA
HERGÜL, Filiz Kabu ve Meryem YAVUZ. “Preoperative Antiseptic Shower for the Prevention of Surgical Site Infections Is It Effective? A Systematic Review”. Pamukkale Medical Journal, sy. 2, 2016, ss. 171-9.
Chicago
HERGÜL, Filiz Kabu, ve Meryem YAVUZ. “Preoperative Antiseptic Shower for the Prevention of Surgical Site Infections Is It Effective? A Systematic Review”. Pamukkale Medical Journal, sy. 2 (Temmuz 2016): 171-79.
EndNote
HERGÜL FK, YAVUZ M (01 Temmuz 2016) Preoperative antiseptic shower for the prevention of surgical site infections is it effective? A systematic review. Pamukkale Medical Journal 2 171–179.
ISNAD
HERGÜL, Filiz Kabu - YAVUZ, Meryem. “Preoperative Antiseptic Shower for the Prevention of Surgical Site Infections Is It Effective? A Systematic Review”. Pamukkale Medical Journal 2 (Temmuz 2016), 171-179.
AMA
HERGÜL FK, YAVUZ M. Preoperative antiseptic shower for the prevention of surgical site infections is it effective? A systematic review. Pam Tıp Derg. Temmuz 2016;(2):171-179.
Vancouver
HERGÜL FK, YAVUZ M. Preoperative antiseptic shower for the prevention of surgical site infections is it effective? A systematic review. Pam Tıp Derg. 2016(2):171-9.
IEEE
F. K. HERGÜL ve M. YAVUZ, “Preoperative antiseptic shower for the prevention of surgical site infections is it effective? A systematic review”, Pam Tıp Derg, sy. 2, ss. 171–179, Temmuz 2016.
JAMA
HERGÜL FK, YAVUZ M. Preoperative antiseptic shower for the prevention of surgical site infections is it effective? A systematic review. Pam Tıp Derg. 2016;:171–179.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır