Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 284 - 289 2020-05-14

Determination of biological variation components and quality specifications for serum thyrotropin
Serum tirotropin için biyolojik varyasyon bileşenleri ve kalite spesifikasyonlarının belirlenmesi

Müjgan ERCAN [1] , Emiş Deniz AKBULUT [2] , Adnan KİRMİT [3]


Purpose: Serum thyroid hormone levels are used in the diagnosis and follow-up of thyroid disorders. The present study aims calculation and evaluation of biological variation (BV) measures for serum thyrotropin (TSH).

Materials and Methods: Blood samples were collected from eight volunteers (four women, four men; ages ranging between 20 to 35) weekly throughout five weeks. Serum TSH level was measured on Architect ci8200 immunoassay system and BV estimates were obtained using nested ANOVA test according to the method of Fraser.

 Results: Calculated analytical variation (CVA), within-subject BV (CVI), between-subject BV (CVG), index of individuality (II) and reference change value (RCV) for serum TSH were 5.4%, 26.2%, 26.9%, 0.99 and 74.2%, respectively. Desirable performance goals for imprecision, bias and total allowable error (TEA) were <13.1% , <6.7% and <28.3% respectively.

Conclusion: When we compared our results with the results from BV database (CVI=%19.3 and CVG=%24.6) for serum TSH we found out higher CVI and CVG values. Calculated low II meaning marked individuality indicates that population-based reference values are less useful for the evaluation of results while monitoring serum TSH.

Amaç: Serum tiroid hormon düzeyleri tiroid hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır. Bu çalışma serum tirotropin (TSH) için biyolojik varyasyonu (BV) hesaplanması ve değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Gereç ve yöntemler: Kan örnekleri, sekiz gönüllüden (dört kadın, dört erkek; yaşları 20-35 arasında değişen) beş hafta boyunca, haftalık olarak alındı. Serum TSH seviyeleri Abbott Architect ci8200  immunassay cihazında ölçüldü ve Biyolojik varyasyon (BV) hesaplamaları Fraser’ın yöntemine göre nested ANOVA testi kullanıldı.

Bulgular: Serum TSH için hesaplanan analitik varyasyon (CVA), birey içi BV (CVI), bireylerarası BV (CVG),  bireysellik indeksi (II) ve referans değişim değeri (RCV) değerleri sırasıyla  % 5.4,  % 26.2,  % 26.9,  0.99 ve % 74.2 idi.  Belirsizlik, bias ve izin verilen toplam hata (TEA) için istenen performans hedefleri sırasıyla <% 13.1, <% 6.7 ve <% 28.3 idi.

Sonuç: BV veri tabanındaki (CVI =% 19.3 ve CVG =% 24.6) sonuçlar ile karşılaştırdığımızda Serum TSH için elde ettiğimiz CVI ve CVG değerleri daha yüksek olduğunu tespit ettik. TSH’ın takibi sırasında sonuçların değerlendirilmesi için hesaplanan düşük II, TSH bireyselliğinin daha belirgin olduğunu ve toplum bazlı referans aralıklarının daha az kullanışlı olduğunu gösterir.

 • 1. Pirahanchi Y, Jialal I. Physiology, Thyroid Stimulating Hormone (TSH). StatPearls [Internet]: StatPearls Publishing; 2019.
 • 2. Stockigt J. Assessment of thyroid function: towards an integrated laboratory--clinical approach. The Clinical biochemist Reviews. 2003;24(4):109-22.
 • 3. Baloch Z, Carayon P, Conte-Devolx B, Demers LM, Feldt-Rasmussen U, Henry JF, et al. Laboratory medicine practice guidelines. Laboratory support for the diagnosis and monitoring of thyroid disease. Thyroid : official journal of the American Thyroid Association. 2003;13(1):3-126.
 • 4. Demers LM, Spencer CA. Laboratory medicine practice guidelines: laboratory support for the diagnosis and monitoring of thyroid disease. Clinical endocrinology. 2003;58(2):138-40.
 • 5. Browning MC, Ford RP, Callaghan SJ, Fraser CG. Intra- and interindividual biological variation of five analytes used in assessing thyroid function: implications for necessary standards of performance and the interpretation of results. Clinical chemistry. 1986;32(6):962-6.
 • 6. Fraser CG. Inherent biological variation and reference values. Clinical chemistry and laboratory medicine. 2004;42(7):758-64.
 • 7. Perich C, Minchinela J, Ricos C, Fernandez-Calle P, Alvarez V, Domenech MV, et al. Biological variation database: structure and criteria used for generation and update. Clinical chemistry and laboratory medicine. 2015;53(2):299-305.
 • 8. Maes M, Mommen K, Hendrickx D, Peeters D, D'Hondt P, Ranjan R, et al. Components of biological variation, including seasonality, in blood concentrations of TSH, TT3, FT4, PRL, cortisol and testosterone in healthy volunteers. Clinical endocrinology. 1997;46(5):587-98.
 • 9. Ankrah-Tetteh T, Wijeratne S, Swaminathan R. Intraindividual variation in serum thyroid hormones, parathyroid hormone and insulin-like growth factor-1. Annals of clinical biochemistry. 2008;45(Pt 2):167-9.
 • 10. Erden G, Barazi AÖ, Tezcan G, Yildirimkaya M. Biological variation and reference change values of TSH, free T3, and free T4 levels in serum of healthy Turkish individuals. Turkish Journal of Medical Sciences. 2008;38(2):153-8.
 • 11. Ricos C, Arbos MA. Quality goals for hormone testing. Annals of clinical biochemistry. 1990;27 ( Pt 4):353-8.
 • 12. Fraser CG, Harris EK. Generation and application of data on biological variation in clinical chemistry. Critical reviews in clinical laboratory sciences. 1989;27(5):409-37.
 • 13. Fraser CG. Biological variation: from principles to practice: Amer. Assoc. for Clinical Chemistry; 2001.
Birincil Dil tr
Konular Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Yayımlanma Tarihi Mayıs 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9291-4197
Yazar: Müjgan ERCAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: HARRAN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1107-9650
Yazar: Emiş Deniz AKBULUT
Kurum: ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2799-8416
Yazar: Adnan KİRMİT
Kurum: HARRAN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 14 Mayıs 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd647255, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {284 - 289}, doi = {10.31362/patd.647255}, title = {Serum tirotropin için biyolojik varyasyon bileşenleri ve kalite spesifikasyonlarının belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ERCAN, Müjgan and AKBULUT, Emiş Deniz and KİRMİT, Adnan} }
APA ERCAN, M , AKBULUT, E , KİRMİT, A . (2020). Serum tirotropin için biyolojik varyasyon bileşenleri ve kalite spesifikasyonlarının belirlenmesi. Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (2) , 284-289 . DOI: 10.31362/patd.647255
MLA ERCAN, M , AKBULUT, E , KİRMİT, A . "Serum tirotropin için biyolojik varyasyon bileşenleri ve kalite spesifikasyonlarının belirlenmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 284-289 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/54327/647255>
Chicago ERCAN, M , AKBULUT, E , KİRMİT, A . "Serum tirotropin için biyolojik varyasyon bileşenleri ve kalite spesifikasyonlarının belirlenmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 284-289
RIS TY - JOUR T1 - Serum tirotropin için biyolojik varyasyon bileşenleri ve kalite spesifikasyonlarının belirlenmesi AU - Müjgan ERCAN , Emiş Deniz AKBULUT , Adnan KİRMİT Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.647255 DO - 10.31362/patd.647255 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 284 EP - 289 VL - 13 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.647255 UR - https://doi.org/10.31362/patd.647255 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Serum tirotropin için biyolojik varyasyon bileşenleri ve kalite spesifikasyonlarının belirlenmesi %A Müjgan ERCAN , Emiş Deniz AKBULUT , Adnan KİRMİT %T Serum tirotropin için biyolojik varyasyon bileşenleri ve kalite spesifikasyonlarının belirlenmesi %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 2 %R doi: 10.31362/patd.647255 %U 10.31362/patd.647255
ISNAD ERCAN, Müjgan , AKBULUT, Emiş Deniz , KİRMİT, Adnan . "Serum tirotropin için biyolojik varyasyon bileşenleri ve kalite spesifikasyonlarının belirlenmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 2 (Mayıs 2020): 284-289 . https://doi.org/10.31362/patd.647255
AMA ERCAN M , AKBULUT E , KİRMİT A . Serum tirotropin için biyolojik varyasyon bileşenleri ve kalite spesifikasyonlarının belirlenmesi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(2): 284-289.
Vancouver ERCAN M , AKBULUT E , KİRMİT A . Serum tirotropin için biyolojik varyasyon bileşenleri ve kalite spesifikasyonlarının belirlenmesi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(2): 289-284.