Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 268 - 274 2020-05-14

Akut romatizmalateş tedavisinde aspirine bağlı hepatotoksisitenin değerlendirilmesi.
Evaluation of aspirin-induced hepatotoxicity in the treatment of acute rheumatic fever.

Münevver YILMAZ [1] , Dolunay GÜRSES [2]


Giriş: Akut romatizmal ateş (ARA) tedavisinde artrit veya hafif kardit tablosunda ilk tercih edilen ilaç aspirindir ve aspirine bağlı hepatotoksisite sık görülmesine karşın, bu konu ile ilgili az sayıda güncel çalışma vardır. Bu çalışmada, ARA tanısı ile aspirin tedavisi alan çocuklarda hepatotoksisite sıklığı, etki eden faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2008 ile Haziran 2019 arasında akut atak ARA tanısı ile aspirin tedavisi verilen toplam 133 çocuk retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar, hepatotoksisite gelişen ve hepatotoksisite gelişmeyen olmak üzere iki gruba ayrıldı. Aspirin ile ilişkili hepatotoksisite gelişimine etki edebilecek demografik, klinik ve laboratuvar parametreleri analiz edildi.

Bulgular: Toplam 133 hastanın 50'sinde (%37,6) aspirine bağlı hepatotoksisite gelişmişti. Hepatotoksisite gelişen ve gelişmeyen grupların yaş ortalamaları, erkek/kız oranları ve aspirin dozları benzerdi (p>0,05).Hepatotoksisite gelişen grupta yedinci, on beşinci ve yirmi sekizinci günlerde bakılan AST ve ALT düzeyleri anlamlı olarak yüksekti (p<0,05).On bir yaş ve altındaki çocuklarda hepatotoksisite gelişme oranı daha fazla bulundu (p<0,05). Bu çocuklarda ortalama aspirin dozu da daha yüksekti (p<0,05). Hepatotoksisite gelişen 24 hastada aspirin kesilmek zorunda kalınmıştı ve yedi hastaya N-asetilsistein tedavisi uygulanmıştı.

Sonuç:  Yüksek doz ve uzun süreli aspirin kullanan hastalar herhangi bir bulgu olmasa da, karaciğer enzimleri açısından düzenli olarak izlenmelidir. Özellikle göreceli daha yüksek dozlar kullanan 11 yaşından küçük çocuklar daha yakından takip edilmelidir. Aspirin dışında diğer antienflamatuvar ilaçlar gibi yeni tedavi seçenekleri ile bu hastalarda gelişebilecek hepatotoksisite azaltılabilir.


Objective: Aspirin is the first choice drug in the treatment of arthritis or mild carditis in the acute rheumatic fever (ARF). Although aspirin-induced hepatotoxicity is common, there are few studies on this issue. The aim of this study was to investigate the incidence of hepatotoxicity and the factors that affect hepatotoxicity in children who were diagnosed ARF and received aspirin treatment.

Methods: Between January 2008 and June 2019, total 133 children with acute attack ARF who were treated with aspirin were retrospectively evaluated. Patients were divided into two groups as with hepatotoxicity and non-hepatotoxicity. Demographic, clinical and laboratory parameters that may affect the development of aspirin-induced hepatotoxicity were analyzed.

Results: Aspirin-induced hepatotoxicity developed in 50 (37.6%) patients. The mean age, male/female ratio and doses of aspirin used in the groups were similar (p>0.05).Liver enzymeslevels were significantly higher in the hepatotoxicity group at 7th, 15th and 28th days (p<0.05). Hepatotoxicity rate was found to be higher in children aged eleven years and under (p<0.05). The mean dose of aspirin was also higher in these children (p<0.05). Aspirin had to be discontinued in 24 of the patients who developed hepatotoxicity and N-acetylcysteine treatment was administered in seven patients.

Conclusion: Patients receiving high-dose and long-term aspirin should be monitored frequently for liver enzymes, although there are no symptoms. Special attention must be paid to children especialy younger than 11 years who might use relatively higher doses. Hepatotoxicity cuold be reduced with new treatment options such as anti-inflammatory drugs other than aspirin.

 

  • 1. Karthikeyan G, Guilherme L. Acute rheumatic fever.Lancet 2018;392:161-174. doi:10.1016/S0140-6736(18)30999-1 2. Zühlke LJ, Beaton A, Engel ME, et al.Group A Streptococcus, Acute Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease: Epidemiology and Clinical Considerations. CurrTreat Options Cardiovasc Med2017;19:1-23 doi:10.1007/s11936-017-0513-y 3. Dajani AS, Ayooub E, Bierman FZ, et al. Special Writing Group of the Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis and Kawasaki Disease of the Council on Cardiovascular Disease in the Young the American Heart Association. Guidelines for the diagnosis of rheumatic fever. Jones criteria, 1992 update. JAMA 1992;268:2069-2073. 4. Gewitz MH, Baltimore RS, Tani LY, et al. Revision of the Jones criteria for the diagnosis of the rheumatic fever in the era of Doppler echocardiography: a scientific statement of the American Heart Association. Circulation 2015;131:1806-1818. doi:10.1161/CIR.0000000000000205 5. Demirbağ R, Sade LE, Aydın M, Bozkurt A, Acartürk E. The Turkish registry of heart valve disease. Turk Kardiyol Dern Ars 2013;41:1-10. doi:10.5543/tkda.2013.71430 6. Turgut NH, Söylemezoğlu T. Aspirinin hepatotoksik etkisi ve Reye sendromu. Cumhuriyet Tıp Derg 2011;33:125-132. 7. Nydick I, Tang J, Stollerman GH, Wroblewskı F and Ladue J.S. The influence of rheumatic fever on serum concentrations of the enzyme glutamic oxaloacetic transaminase. Circulation 1955;12:795-806. doi:10.1161/01.cir.12.5.795. 8. Prescott LF. Hepatotoxıcıty Of Mild Analgesics. Br J Clin Pharmac 1980;10:373-379. 9. Manso C, Nydick I and Taranta A. Effect of aspirin administration on serum glutamic oxaloacetic and glutamic pyruvictransaminases in children. Proc SocExp Biol Med 1956;93:84-88. doi:10.3181/00379727-93-22671 10. Olgun H, Bulgan M, Ceviz N, Yolcu C, Sahin IO, Laloglu F. Incidence of Aspirin-Related Hepatotoxicity in Pediatric Cases with Acute Rheumatic Fever. 51st Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). Cardiology in the Young 2017;27:73-74. doi:10.1017/S1047951117000373. 11. Larrey D. Drug-induced liver diseases. J Hepatol 2000;32:72-78. doi:10.1016/S0168-8278(00)80417-1. 12. Benson GD. Hepatotoxicity following the therapeutic use of antipyretic analgesics. Am J Med 1983;14:85-93. doi:10.1016/0002-9343(83)90237-1. 13. Bernstein BH, Singsen BH, Kinng KK, Hanson V. Aspirin induced hepatotoxicity and its effect on juvenile romatoid artritis. Am J Dis Child 1977;131:659-663. doi:10.1001/archpedi.1977.02120190053012 14. Miller JJ, Weissman DB. Correlations between transaminase concentrations and serum salicylate concentrations in juvenile rheumatoid artritis. Arthritis Rheum 1976;19:115-118. doi:10.1002/art.1780190121 15. Athreya BH, Moser G, Cecil HS, Myers AR. Aspirin induced hepatotoxicity in juvenile rheumatoid arthritis: A prospective study. Arthritis Rheum 1975;18:347-352. doi:10.1002/art.1780180409. 16. Singh H, Chugh JC, Shembesh AH, Ben-Musa AA, Mehta HC. Hepatotoxicity of high dose salicylate therapy in acute rheumatic fever. Ann Trop Paediatr 1992;12:37-40. doi:10.1080/02724936.1992.11747544 17. Hamdan JA, Manasra K, Ahmed M. Salicylate-induced hepatitis in rheumatic fever. Am J Dis Child 1985;139:453-455. doi:10.1001/arcpedi.1985.02140070027021 18. Güngör Ş, Doksöz Ö, Fettah A, Nacaroğlu HT, Örün UA, Karademir S. Akut romatizmal ateş tanısı ile izlenen hastaların geriye dönük olarak değerlendirilmesi: Beş yıllık tek merkez deneyimi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2014;4:87-96. doi:10.5222/buchd.2014.087 19. Karademir S, Oğuz D, Senocak F, Ocal B, Karakurt C, Cabuk F. Tolmetin and salicylate therapy in acute rheumatic fever: Comparison of clinical efficacy and side-effects. Pediatr Int 2003;45:676-679 doi:10.1111/j.1442-200x.2003.01801.x 20. Ekici F, Kale Y, Kocabaş A. Akut romatizmal ateşin değişen yüzü;klinik gözlemlerimiz. Anadolu Kardiol Derg. 2013;13:506. doi:10.5152/akd.2013.157 21. Zimmerman HJ. Effect of aspirin and acetaminophen on the liver. Arch Intern Med 1981;141:333-342. doi:10.1001/archinte.1981.00340030065013 22. Fry SW, Seef LB. Hepatotoxicity of analgesics and anti-inflammatory agents. Gastroenterol Clin North Am 1995;24:875-905. 23. Gitlin N. Salicylate hepatotoxicity: The potential role of hypoalbuminemia. J Clin Gastroenterol 1980;2:281-285. 24. Kortsalioudaki C, Taylor RM, Cheeseman P,Bansal S, Mieli-Vergani G, Dhawan A. Safety and efficacy of N-acetylcysteine in children with non-acetaminophen-induced acute liver failure. Liver Transpl 2008;14:25-30. doi:10.1002/lt.21246 25. Singh S, Hynan LS, Lee WM. Improvements in hepatic serological biomarkers are associated with clinical benefit of intravenous N-acetylcysteine in early stage non-acetaminophen acute liver failureDig Dis Sci 2013;58:1397-1402. doi:10.1007/s10620-012-2512-x.
Birincil Dil tr
Konular Pediatri
Yayımlanma Tarihi Mayıs 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5076-1479
Yazar: Münevver YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7456-9791
Yazar: Dolunay GÜRSES
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 14 Mayıs 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd657971, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {268 - 274}, doi = {10.31362/patd.657971}, title = {Akut romatizmalateş tedavisinde aspirine bağlı hepatotoksisitenin değerlendirilmesi.}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Münevver and GÜRSES, Dolunay} }
APA YILMAZ, M , GÜRSES, D . (2020). Akut romatizmalateş tedavisinde aspirine bağlı hepatotoksisitenin değerlendirilmesi.. Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (2) , 268-274 . DOI: 10.31362/patd.657971
MLA YILMAZ, M , GÜRSES, D . "Akut romatizmalateş tedavisinde aspirine bağlı hepatotoksisitenin değerlendirilmesi.". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 268-274 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/54327/657971>
Chicago YILMAZ, M , GÜRSES, D . "Akut romatizmalateş tedavisinde aspirine bağlı hepatotoksisitenin değerlendirilmesi.". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 268-274
RIS TY - JOUR T1 - Akut romatizmalateş tedavisinde aspirine bağlı hepatotoksisitenin değerlendirilmesi. AU - Münevver YILMAZ , Dolunay GÜRSES Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.657971 DO - 10.31362/patd.657971 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 268 EP - 274 VL - 13 IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.657971 UR - https://doi.org/10.31362/patd.657971 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Akut romatizmalateş tedavisinde aspirine bağlı hepatotoksisitenin değerlendirilmesi. %A Münevver YILMAZ , Dolunay GÜRSES %T Akut romatizmalateş tedavisinde aspirine bağlı hepatotoksisitenin değerlendirilmesi. %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 2 %R doi: 10.31362/patd.657971 %U 10.31362/patd.657971
ISNAD YILMAZ, Münevver , GÜRSES, Dolunay . "Akut romatizmalateş tedavisinde aspirine bağlı hepatotoksisitenin değerlendirilmesi.". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 2 (Mayıs 2020): 268-274 . https://doi.org/10.31362/patd.657971
AMA YILMAZ M , GÜRSES D . Akut romatizmalateş tedavisinde aspirine bağlı hepatotoksisitenin değerlendirilmesi.. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(2): 268-274.
Vancouver YILMAZ M , GÜRSES D . Akut romatizmalateş tedavisinde aspirine bağlı hepatotoksisitenin değerlendirilmesi.. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(2): 274-268.