Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 3, Sayfalar 635 - 644 2020-09-18

The relationship between spasticity, mobility and activity level in adults with cerebral palsy
Serebral paralizili yetişkinlerde spastisite ile mobilite ve aktivite düzeyi arasındaki ilişki

Mine PEKESEN KURTÇA [1] , Salih ANGIN [2]


Abstract
Purpose: This study aimed to investigate the relationship between spasticity, mobility and activity level in adults
with cerebral palsy (CP).
Materials and methods: Thirty-four spastic cerebral palsy patients who were fifteen years and over included in
this study. The demographic and clinical features were recorded, and spasticity grades was assessed with the
modified ashworth scale (MAS). Rivermead Mobility İndex (RMI), mobility, self-care and locomotion parameters
of Functional İndependence Measure (FIM) were conducted to analyse level of mobility and activity. Gross Motor
Function Classification System (GMFCS) was applied for each subject. All subjects were split into splitted to two
groups: Group 1 consisted with level 1, 2 and 3; group 2 consisted with level 4 and 5 according to KMFSS score.
Pearson Correlation Analysis, Kruskal Wallis Analysis of Variance and Mann-Whitney U Test were performed for
data analysis. Α level was set 0.05.
Results: Total modified ashworth scale ratings was found to be significantly and reversely correlated with
KMFSS level, RMI, locomotion, mobility scores (p<0.05). Correlation between modified ashworth scale ratings
and self-care scores was found to be non- significant (p>0.05). Within group comparison, MAS, RMI, locomotion,
mobility, self-care and total FIM score was found to be significantly different (p<0.05). RMI scores in hemiparetic
group were found to be significantly different when the patients allocated among the three groups as hemiparetic,
diparetic and quadriparetic according to the extremity involvement (p<0.05).
Conclusion: Since the mobility and activity level negatively affected by spasticity in adult patients with cerebral
palsy, the spasticity management methods should not be underestimated for increasing functional level and
mobility. 

ÖZ Amaç: Bu çalışmada, yetişkin serebral paralizili (SP) bireylerde spastisite ile mobilite ve aktivite düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma on beş yaş ve üstü spastik serebral paralizi tanısı alan otuz dört olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların klinik ve demografik bilgileri kaydedilmiş, spastisite dereceleri Modifiye Ashworth Skalası (MAS) ile değerlendirilmiştir. Mobilite düzeyleri için Rivermead Mobilite İndeksi (RMI), aktivite düzeyleri için Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü’nün (FIM) mobilite, kendine bakım ve lokomosyon alt parametreleri kullanılmıştır. Tüm olgular Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemine (KMFSS) göre gruplandırılmış, motor limitasyon düzeyini gösteren KMFSS’ye göre seviye 1, 2 ve 3’teki olgular grup 1; KMFSS’ye göre seviye 4 ve 5’teki olgular grup 2’ye dahil edilmiştir. Verilerin analizinde Pearson Korelasyon Analizi, Kruskal Wallis Varyans Analizi ve Mann-Whitney U Testi kullanılmış, p anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Toplam Modifiye Ashworth skoru ile lokomosyon, mobilite, RMI ve KMFSS puanı arasında negatif yönde, anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). Toplam Modifiye Ashworth skoru ile kendine bakım puanı arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Ekstremite tutulumuna göre ayrılan üç grup arasında RMI puanı açısından fark anlamlı bulunmuş, bu farkın hemiparetik gruptan kaynaklandığı belirlenmiştir (p<0,05). KMFSS’ye göre oluşturulan iki grup arasında Modifiye Ashworth, RMI, lokomosyon, mobilite, kendine bakım ve toplam FIM puanı açısından farkın anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: SP’li bireylerin mobilite ve aktivite düzeyleri spastisiteden olumsuz yönde etkilenmektedir. Yetişkin serebral paraliziye yönelik rehabilitasyon programı içerisinde mobilitenin devamlılığı ve fonksiyonel düzeyin yükseltilmesi için spastisitenin azaltılmasına yönelik yaklaşımların geliştirilmesi gerekmektedir. ABSTRACT Objective: This study aimed to investigate the relationship between spasticity, mobility and activity level in adults with cerebral palsy (CP). Methods: Thirty four spastic cerebral palsy patients who were fifteen years and over included in this study. The demographic and clinical features were recorded, and spasticity was assessed with the modified ashworth scale (MAS). Rivermead Mobility İndex (RMI) , mobility, self-care and locomotion parameters of Functional İndependence Measure (FIM) were conducted to analyse level of mobility and activity. Gross Motor Function Classification System (GMFCS) was applied for each subject. All subjects splitted to two groups: Group 1 consisted with level 1, 2 and 3; group 2 consisted with level 4 and 5 according to KMFSS score. Pearson Correlation Analysis, Kruskal Wallis Analysis of Variance and Mann- Whitney U Test were performed for data analysis. α level was set 0.05. Results: Total modified ashworth scale ratings was found to be significantly and reversely correlated with KMFSS level, RMI, locomotion, mobility scores (p<0.05). Correlation between modified ashworth scale ratings and self-care scores was found to be non- significant (p>0.05). Within group comparison, MAS, RMI, locomotion, mobility, self care and total FIM score was found to be significantly different (p<0.05) . RMI scores in hemiparetic group were found to be significantly different when the patients allocated among the three groups as hemiparetic, diparetic and quadriparetic according to the extremity involvement (p<0.05). Conclusion: Since the mobility and activity level negatively effected by spasticity in adult patients with cerebral palsy, the spasticity managment methods should not be underestimated for increasing functional level and mobility.
 • 1. Kerem Günel M. Rehabilitation of children with cerebral palsy from a physiotherapist’s perspective. Acta Orthop Traumatol Turc 2009. doi:10.3944/AOTT.2009.173.
 • 2. Tarsuslu T, Livanelioğlu A. Serebral paralizili bireylerde motor limitasyonun mobilite ve bağımsızlık düzeyi üzerine etkisi. Fizyoter Rehabil 2008;19:117- 122.
 • 3. Akın B, Emiroğlu ON. Rivermead mobilite indeksi (RMI) Türkçe formunun yaşlılarda geçerlilik ve güvenilirliği. Turkish Journal of Geriatrics 2007;10:124- 130.
 • 4. Tieman BL, Palisano RJ, Gracely EJ et al. Gross motor capability and performance of mobility in children with cerebral palsy: a comparison across home, school, and outdoors/ community settings. Phys Ther 2004. doi:10.1093/ptj/84.5.419.
 • 5. Life Expectancy for Adults with Cerebral Palsy. http://www.cerebralpalsysource.com/About_CP/life_cp/index.html. Erişim tarihi 9 Kasım 2019. (Accessed November 9, 2019.).
 • 6. Tarsuslu T. Genç yetişkin ve yetişkin serebral paralizili bireylerde sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi Yayınlanmış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, 2007.
 • 7. Rapp CE, Torres MM. The adult with cerebral palsy. Arch Fam Med 2000. doi:10.1001/archfami.9.5.466.
 • 8. Rosenbaum P. Cerebral palsy: what parents and doctors want to know. BMJ 2003. doi:10.1136/bmj.326.7396.970.
 • 9. Bohannon RW, Smith MB. İnterrater reliability of a modified ashworth scale of muscle spasticity. Phys Ther 1987. doi: 10.1093/ptj/67.2.206.
 • 10. Ostensjo S, Carlberg EB, Vollestad NK. Motor impairments in young children with cerebral palsy: relationship to gross motor function and everyday activities. Dev Med Child Neurol 2004;46:580- 589.
 • 11. The Rivermead mobility index: a further development of the rivermead motor assessment. Int Disabil Stud 1991. doi:10.3109/03790799109166684.
 • 12. Kıdd D, Stewart G, Baldry J. et al. The Functional Independence Measure: a comparative validity and reliability study. Disabil Rehabil 1995. doi: 10.3109/09638289509166622.
 • 13. Küçükdeveci AA, Yavuzer G, Elhan AH. et al. Adaptation of the functional independence measure for use in Turkey. Clin Rehabil 2001. doi: 10.1191/026921501676877265.
 • 14. Hall KM, Hamilton BB, Gordon WA. et al. Characteristics and comparisons of functional assessment indices: disability rating scale, functional ındependence measure, and functional assessment measure. J Head Trauma Rehabil 1993;8:60-74.
 • 15. GMFCS Türkçe. Available at: https://canchild.ca/system/tenon/assets/attachments/000/000/083/original/GMFCS-ER_Translation-Turksih.pdf. Erişim tarihi 2 Şubat 2011. (Accessed February 02,2011.).
 • 16. Shortland A. Muscle deficits in cerebral palsy and early loss of mobility: can we learn something from our elders? Dev Med Child Neurol 2009. doi:10.1111/j.1469-8749.2009.03434.x.
 • 17. Hilberink SR, Roebroeck ME, Nieuwstraten W. et al. Health issues in young adults with cerebral palsy: towards a life-span perspective. J Rehabil Med 2007. doi:10.2340/16501977-0103.
 • 18. Gür G. Yürüyebilen ve yürüyemeyen serebral palsili çocuklarda ayak deformitelerinin incelenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, 2010.
 • 19. Krigger KW. Cerebral palsy: an overview. Am Fam Physician 2006;73:91-100.
 • 20. Andersson C, Mattsson E. Adults with cerebral palsy: a survey describing problems, needs, and resources, with special emphasis on locomotion. Dev Med Child Neurol 2001. doi:10.1017/s0012162201.
 • 21. Benner JL, Noten S, Limsakul C. et al. Outcomes in adults with cerebral palsy: systematic review using the international classification of functioning, disability and health. Dev Med Child Neurol 2019;61:1153-1161.
 • 22. van der Dussen L, Nieuwstraten W, Roebroeck M. et al. Functional level of young adults with cerebral palsy. Clin Rehab 2001. doi:10.1191/026921501670159475.
 • 23. Bottos M, Feliciangeli A, Sciuto L. et al. Functional status of adults with cerebral palsy and implications for treatment of children. Dev Med Child Neurol 2001;43:516- 528.
 • 24. Strauss, D, Ojdana, K, Shavelle, R. et al. Decline in function and life expectancy of older persons with cerebral palsy. Neuro Rehabilitation 2004;19:69-78.
 • 25. Day SM, Wu YW, Strauss DJ. et al. Change in ambulatory ability of adolescents and young adults with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2007;49:647–653.
 • 26. Hägglund G. Development of spasticity with age in a total population of children with cerebral palsy. BMC Musculoskelet Disord 2008. doi: 10.1186/1471-2474-9-150.
 • 27. Maruishi M. Cerebral palsy in adults: independent effects of muscle strength and muscle tone. Arch Phys Med Rehabil 2001. doi: 10.1053/apmr.2001.22336.
 • 28. Ohata K, Tsuboyama T, Haruta T. et al. Relation between muscle thickness, spasticity and activity limitation in childeren and adolescents with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2008;50:152-156.
 • 29. Azaula M, Msall ME, Buck G. et al. Measuring functional status and family support in older school aged children with cerebral palsy: comparison of three instruments. Arch Phys Med Rehabil 2000;81:307-311.
 • 30. Molnar GE, Gordon SU. Cerebral palsy: predictive value of selective clinical signs for early prognostication of motor function. Arch Phys Med Rehabil 1976;57:153–158.
 • 31. Sandström K, Alinder J, Öberg B. Descriptions of functioning and health and relations to a gross motor classification in adults with cerebral palsy. Disabil Rehabil 2004. doi:10.1080/09638280410001703503.
Birincil Dil tr
Konular Rehabilitasyon
Yayınlanma Tarihi Eylül 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2740-725X
Yazar: Mine PEKESEN KURTÇA (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1623-2845
Yazar: Salih ANGIN
Kurum: ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Eylül 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd669956, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {635 - 644}, doi = {10.31362/patd.669956}, title = {Serebral paralizili yetişkinlerde spastisite ile mobilite ve aktivite düzeyi arasındaki ilişki}, key = {cite}, author = {Pekesen Kurtça, Mine and Angın, Salih} }
APA Pekesen Kurtça, M , Angın, S . (2020). Serebral paralizili yetişkinlerde spastisite ile mobilite ve aktivite düzeyi arasındaki ilişki . Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (3) , 635-644 . DOI: 10.31362/patd.669956
MLA Pekesen Kurtça, M , Angın, S . "Serebral paralizili yetişkinlerde spastisite ile mobilite ve aktivite düzeyi arasındaki ilişki" . Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 635-644 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/55097/669956>
Chicago Pekesen Kurtça, M , Angın, S . "Serebral paralizili yetişkinlerde spastisite ile mobilite ve aktivite düzeyi arasındaki ilişki". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 635-644
RIS TY - JOUR T1 - Serebral paralizili yetişkinlerde spastisite ile mobilite ve aktivite düzeyi arasındaki ilişki AU - Mine Pekesen Kurtça , Salih Angın Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.669956 DO - 10.31362/patd.669956 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 635 EP - 644 VL - 13 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.669956 UR - https://doi.org/10.31362/patd.669956 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Serebral paralizili yetişkinlerde spastisite ile mobilite ve aktivite düzeyi arasındaki ilişki %A Mine Pekesen Kurtça , Salih Angın %T Serebral paralizili yetişkinlerde spastisite ile mobilite ve aktivite düzeyi arasındaki ilişki %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.669956 %U 10.31362/patd.669956
ISNAD Pekesen Kurtça, Mine , Angın, Salih . "Serebral paralizili yetişkinlerde spastisite ile mobilite ve aktivite düzeyi arasındaki ilişki". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 3 (Eylül 2020): 635-644 . https://doi.org/10.31362/patd.669956
AMA Pekesen Kurtça M , Angın S . Serebral paralizili yetişkinlerde spastisite ile mobilite ve aktivite düzeyi arasındaki ilişki. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(3): 635-644.
Vancouver Pekesen Kurtça M , Angın S . Serebral paralizili yetişkinlerde spastisite ile mobilite ve aktivite düzeyi arasındaki ilişki. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(3): 635-644.