Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 3, Sayfalar 555 - 560 2020-09-18

Magnetic resonance imaging in patients with hemifacial spasm
Hemifasiyal spazmlı hastalarda nörogörüntüleme bulguları

Eylem ÖZAYDIN GÖKSU [1] , Fatma GENÇ [2] , Burcu YÜKSEL [3]


Amaç: Hemifasiyal spazm (HFS), fasiyal sinir innervasyonlu kaslarda, genellikle tek taraflı, istemsiz, aritmik, ağrısız, tonik veya klonik intermittant spazmların olduğu ve hastanın günlük yaşamını olumsuz olarak etkileyen nondistonik hiperkinetik bir hareket bozukluğudur. Genellikle periorbital bölgeden başlar ve yavaş yavaş yüzün alt kısmına yayılır. HFS, etyopatogeneze göre primer ve sekonder olarak ikiye ayrılır. Primer HFS, fasiyal sinirin beyinsapından sinir kök çıkış bölgesinde nörovasküler kompresyonu olarak tanımlanırken, sekonder HFS ise iç işitsel kanaldan stylomastoid foramene kadar olan seyri boyunca fasiyal sinir hasarına bağlıdır. Bu çalışmada HFS tanısı konan olgularda kranial magnetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularının değerlendirilmesi amaçlandı. Metod: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Hareket Bozuklukları Polikliniğinde klinik öykü ve fizik muayene bulgularına göre HFS tanısı alan ve botulinum toksin tedavisi uygulanan 52 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik verileri değerlendirildi ve 1.5-tesla kranial MRG görüntülerinden T1 ve T2 ağırlıklı aksiyal, T2 ağırlıklı koronal ve sagital kesitler incelendi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 52 hastanın 36 (%69,2)’sı kadın ve 16 (%30,8)’sı erkek idi. Hastaların yaş ortalaması 59,5±1,07 idi. Hastalık süresi ortalama 5 yıl (min:1 max:35yıl) idi. Hastaların %52.9’inde semptomlar sol tarafta lokalize idi. Hastaların yarısının (%50, n:26) hipertansiyonu (HT) vardı. Konvansiyonel MRG bulguları incelendiğinde; hastaların 28 (%53,8)’sinde MRG normal iken, 20 (%38,5)’sinde perivenriküler ak madde hiperintensileri, 1(%1,9)’inde periventriküler ak madde hiperintensilerine eşlik eden serebral atrofi , 1(%1,9)’inde ensefalomalazik alan, 2 (%3,8)’sinde dolikoektazik baziler arter trasesi saptandı. Hastaların 29’unun MR anjiosu vardı ve MRG’ de tespit edilenlerle birlikte toplam 4 hastada baziler arterde dolikoektazik genişleme saptandı. Sonuç: Retrospektif olarak yaptığımız bu çalışmada rutin konvansiyonel MRG teknikleri kullanıldığı ve tüm hastalarda MRA görüntülemeleri olmadığı için nörovasküler anatomiyi yeterli vizualize edememiş olabiliriz. Daha ileri nörogörüntüleme yöntemleri kullanılarak daha fazla sayıda hastayı içeren prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır
hemifasiyal spazm, fasial sinir, manyetikrezonans görüntüleme
 • 1. Gündüz A, Bölükbaşı F, Adatepe N.U. Hemifasiyal spazmda duyusal hile: bir olgu sunumu. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2010;13:36-39.
 • 2. Ohta M, Kobayashi M, Terano N, Wakiya K, Suzuki K et al. Does arteriosclerosis contribute to hemifacial spasm? Acta Neurochir (Wien) 2016;158:181-187. https://doi.org/10.1007/s00701-015-2628-9
 • 3. Gözke E, Aktan Z, Taşdemir S.S, Toz HT, Ak P.D, Anıl B.S. Cranial MRI findings in patients with hemifacial spasm. Boğaziçi Tıp Dergisi; 2017;4:1-3. https://doi.org/10.15659/bogazicitip.17.02.656
 • 4. Pellegrini M, Schiavi C, Taroni L et al. Ocular surface status in patients with hemifacial spasm under long-lasting treatment with botulinum A toxin: A comparative fellow eye study. Indian J Ophthalmol. 2019;67:1405-1409. https://doi.org/10.4103/ijo.IJO_41_19
 • 5. Donahue JH, Ornan DA, Mukherjee S. Imaging of vascular compression syndromes. Radiol Clin North Am. 2017;55:123-138. https://doi.org/10.1016/j.rcl.2016.08.001
 • 6. Jia JM, Guo H, Huo WJ et al. Preoperative evaluation of patients with hemifacial spasm by three-dimensional time-of-flight (3D-TOF) and three-dimensional constructive interference in steady state (3D-CISS) Sequence. Clin Neuroradiol 2016;26:431-438. https://doi.org/10.1007/s00062-015-0382-2
 • 7. Sekula RF Jr, Frederickson AM, Branstetter BF 4th, Oskin JE, Stevens DR. et al. Thin-slice T2 MRI imaging predicts vascular pathology in hemifacial spasm: a case-control study. Mov Disord 2014;29:1299-1303. https://doi.org/10.1002/mds.25947
 • 8. Hermier, M. Imaging of hemifacial spasm. Neurochirurgie 2018;64:117-123. https://doi.org/10.1016/j.neuchi.2018.01.005
 • 9. Oliveira LD, Cardoso F, Vargas AP. Hemifacial spasm and arterial hypertension. Mov Disord 1999;14:832–835.
 • 10. Defazio G, Berardelli A, Abbruzzese G, et al. Primary hemifacial spasm and arterial hypertension: a multicenter case–control study. Neurology 2000;54:1198–2000 https://doi.org/10.1212/wnl.54.5.1198
 • 11. Defazio G, Martino D, Aniello MS, et al. Influence of age on the association between primary hemifacial spasm and arterial hypertension. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003;74:979-981.https://doi.org/10.1136/jnnp.74.7.979
 • 12. Tan EK, Chan LL, Lum SY et al. Is hypertension associated with hemifacial spasm? Neurology 2003;60:343-344. https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000042786.28267.b2 13. Miwa H, Yoritaka A, Mizuno Y. Hemifacial spasm in Parkinson’s disease. Movement Disorders 1999;14:358-359 https://doi.org/10.1002/1531-8257(199903)14:2<358::aid-mds1026>3.0.co;2-n
 • 14. Kaffashian S, Tzourio C, Zhu YC, Mazoyer B, Debette S. Differential effect of white-matter lesions and covert brain infarcts on the risk of ischemic stroke and intracerebral hemorrhage. Stroke. 2016;47:19231925. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.116.012734
 • 15. Lin J, Wang D, Lan L, Fa Y. Multiple factors involved in the pathogenesis of white matter lesions. Hindawi BioMed Research International 2017;9372050:9. https://doi.org/10.1155/2017/9372050
 • 16. Adler CH, Zimmerman RA, Savino PJ, et al. Hemifacial spasm: evaluation by magnetic resonance imaging and magnetic resonance tomographc angiography. AnNeurol 1992;32:502-506. https://doi.org/10.1002/ana.410320404
 • 17. Han IB, Chang JH, Chang JW, Huh R, Chung SS. Unusual causes and presentations of hemifacial spasm. Neurosurgery 2009;65:130-137. https://doi.org/10.1227/01.NEU.0000348548.62440.42
 • 18. Naraghi R, Tanrikulu L, Troescher-Weber R, Bischoff B, Hecht M, Buchfelder M, et al. Classification of neurovascular compression in typical hemifacial spasm: three-dimensional visualization of the facial and the vestibulocochlear nerves. J Neurosurg 2007;107:1154–1163. https://doi.org/10.3171/JNS-07/12/1154
 • 19. Aichner FT, Felber SR, Birbamer GG, Posch A. Magnetic resonance imaging and magnetic resonance angiography of vertebrobasilar dolichoectasia. Cerebrovascular Diseases, 1993;3:280-284. https://doi.org/10.1159/000108716
 • 20. Pandey S, Jain S. Clinical features and response to botulinum toxin in primary and secondary hemifacial spasm. Neurol India 2018;66:1036-1042. https://doi.org/10.4103/0028-3886.236959.
 • 21. Chan LL, Lee E, Fook-Chong S, Tan EK. Case control MR-CISS and 3D TOF MRA imaging study of medullary compression and hypertension in hemifacial spasm. Mov Disord. 2008;23:1820-1824. https://doi.org/10.1002/mds.22034
Birincil Dil tr
Konular Klinik Nöroloji
Yayınlanma Tarihi Eylül 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8851-3094
Yazar: Eylem ÖZAYDIN GÖKSU (Sorumlu Yazar)
Kurum: SBU Antalya eğitim ve araştırma hastanesi, nöroloji kliniği
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6062-3694
Yazar: Fatma GENÇ
Kurum: SBÜ antalya eğitim araştırma hastanesi, nöroloji kliniği
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3976-5564
Yazar: Burcu YÜKSEL
Kurum: SBU İstanbul Bakırköy Prof. Dr Mazhar Osman ruh sağlığı ve sinir hastalıkları eğitim araştırma hastanesi, İstanbul
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum destekleyen bir kkurum ya da kuruluş yoktur
Teşekkür makaleye ilginizden dolayı teşekkür ederiz, en kısa sürede geri dönüşünüzü beklemekteyiz. iyi günler
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Eylül 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd688158, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {555 - 560}, doi = {10.31362/patd.688158}, title = {Hemifasiyal spazmlı hastalarda nörogörüntüleme bulguları}, key = {cite}, author = {Özaydın Göksu, Eylem and Genç, Fatma and Yüksel, Burcu} }
APA Özaydın Göksu, E , Genç, F , Yüksel, B . (2020). Hemifasiyal spazmlı hastalarda nörogörüntüleme bulguları . Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (3) , 555-560 . DOI: 10.31362/patd.688158
MLA Özaydın Göksu, E , Genç, F , Yüksel, B . "Hemifasiyal spazmlı hastalarda nörogörüntüleme bulguları" . Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 555-560 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/55097/688158>
Chicago Özaydın Göksu, E , Genç, F , Yüksel, B . "Hemifasiyal spazmlı hastalarda nörogörüntüleme bulguları". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 555-560
RIS TY - JOUR T1 - Hemifasiyal spazmlı hastalarda nörogörüntüleme bulguları AU - Eylem Özaydın Göksu , Fatma Genç , Burcu Yüksel Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.688158 DO - 10.31362/patd.688158 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 555 EP - 560 VL - 13 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.688158 UR - https://doi.org/10.31362/patd.688158 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Hemifasiyal spazmlı hastalarda nörogörüntüleme bulguları %A Eylem Özaydın Göksu , Fatma Genç , Burcu Yüksel %T Hemifasiyal spazmlı hastalarda nörogörüntüleme bulguları %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.688158 %U 10.31362/patd.688158
ISNAD Özaydın Göksu, Eylem , Genç, Fatma , Yüksel, Burcu . "Hemifasiyal spazmlı hastalarda nörogörüntüleme bulguları". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 3 (Eylül 2020): 555-560 . https://doi.org/10.31362/patd.688158
AMA Özaydın Göksu E , Genç F , Yüksel B . Hemifasiyal spazmlı hastalarda nörogörüntüleme bulguları. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(3): 555-560.
Vancouver Özaydın Göksu E , Genç F , Yüksel B . Hemifasiyal spazmlı hastalarda nörogörüntüleme bulguları. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(3): 555-560.