Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 3, Sayfalar 547 - 554 2020-09-18

Bir devlet hastanesi üçüncü basamak çocuk yoğun bakım ünitesinde çoklu ilaç dirençli gram negatif enfeksiyonların değerlendirilmesi
Evaluation of multidrug-resistant gram-negative infections in a state hospital tertiary care pediatric intensive care unit

Fulya KAMİT [1] , Dicle ŞENER [2]


Amaç: Devlet hastanesi üçüncü basamak çocuk yoğun bakım ünitemizde saptanan çoklu ilaç dirençli (ÇİD) gram negatif bakteriyel enfeksiyonların ve ilaç dirençlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Ocak 2017- Eylül 2019 tarihleri arasında yatırılarak tedavi edilen ve alınan kültürlerinde ÇİD gram negatif bakteriyel üreme saptanan hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Toplamda 40 hastanın (ortanca yaş: 30 ay; 17 kız), 48 çocuk yoğun bakım yatışında, klinik olarak anlamlı kabul edilen 52 ÇİD gram negatif bakteriyel üreme değerlendirildi. Hastaların en sık yatış nedeni solunum yetmezliği (%39,5), en sık komorbidite nörolojik/nöromüsküler hastalıktı (%57,5) ve 16 hasta trakeostomiliydi (%40). Çalışma süresince 4 hasta kaybedildi. En sık tespit edilen ÇİD bakteriler P.aeruginosa (16 vaka), E.coli (13 vaka), K.pneumoniae (13 vaka) ve A.baumannii (10 vaka) idi. En sık saptanan enfeksiyon tipleri, ventilatör ilişkili pnömoni ve idrar yolu enfeksiyonuydu. Toplamda 34 vaka (%65,3) sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon olarak değerlendirildi. Karbapenem direnci P.aeruginosa’da %69, K.pneumoniae’da %69, A.baumannii’de %100 bulunurken, E.coli’de karbapenem direnci saptanmadı. On yedi vakada kolistin kombinasyonları, 19 vakada karbapenem ve kombinasyonları kullanıldı. Trakeostomiye bağlı solunum yolu enfeksiyonu tespit edilen 9 vakanın yedisi P.aeruginosa kaynaklıydı. Karbapenem direnci bulunan 25 ÇİD üremenin 10'u trakeostomili hastalarda saptanmıştı. Trakeostomi varlığı ile karbapenem direnci arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05). Vakaların hepsinde son 3 ayda antibiyotik kullanımı vardı. Öncesinde kullanılan antibiyotik tipi ile karbapenem direnci arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05).

Sonuç: Yoğun bakımlarda ÇİD gram negatif bakteri enfeksiyonları giderek artmaktadır. Bu mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlar açısından etkin kontrol ve önleme politikalarına ihtiyaç vardır. 

Çoklu ilaç direnci, gram negatif bakteri, nozokomiyel enfeksiyon, çocuk yoğun bakım, trakeostomiye bağlı solunum yolu enfeksiyonu
  • 1. Durdu B, Kritsotakis EI, Lee ACK et al. Temporal trends and patterns in antimicrobial-resistant gram-negative bacteria implicated in intensive care unit-acquired infections: a cohort-based surveillance study in Istanbul, Turkey. J Glob Antimicrob Resist 2018;14:190-196. doi: 10.1016/j.jgar.2018.04.015. 2. Aykac K, Ozsurekci Y, Tanır Basaranoglu S et al. Current epidemiology of resistance among gram-negative bacilli in paediatric patients in Turkey. J Glob Antimicrob Resist 2017;11:140-144. doi: 10.1016/j.jgar.2017.07.018. 3. Hsu AJ, Tamma PD. Treatment of multidrug-resistant gram-negative infections in children. Clin Infect Dis 2014;58(10):1439-1448. doi: 10.1093/cid/ciu069. 4. Woodford N, Turton JF, Livermore DM. Multiresistant gram-negative bacteria: the role of high-risk clones in the dissemination of antibiotic resistance. FEMS Microbiol Rev 2011;35(5):736-755. doi: 10.1111/j.1574-6976.2011.00268.x. 5. Thiébaut AC, Arlet G, Andremont A et al; ColoRea Study Group. Variability of intestinal colonization with third-generation cephalosporin-resistant Enterobacteriaceae and antibiotic use in intensive care units. J Antimicrob Chemother 2012;67(6):1525-1536. doi: 10.1093/jac/dks072. 6. Celiloğlu C, Tolunay O, Çelik T, Sucu A, Yurtçu E, Celik U. Assessment of healthcare-associated infections in the pediatric intensive care unit. J Pediatr Inf 2017;11(3):129-134. doi: 10.7883/yoken.JJID.2014.385. 7. Jordan Garcia I, Esteban Torné E, Bustinza Arriortua A, et al; VINCIP Study Group, from Spanish Society of Pediatric Intensive Care (SECIP). Trends in nosocomial infections and multidrug-resistant microorganisms in Spanish pediatric intensive care units. Enferm Infecc Microbiol Clin 2016;34(5):286-292. doi: 10.1016/j.eimc.2015.07.010. 8. World Health Organization. 2017. Antimicrobial Resistance—Global Report on Surveillance. Available at www.who.int/drugresistance/documents/surveillancereport/en. 9. Araujo da Silva A.R, Henriques C.T, Werneck L.S. Health care associated infections by multidrug resistant organisms in pediatric intensive care: analysis of four years. Int. J. Infect. Control 2014;10(3):1-7. doi: 10.3396/IJIC.v10i3.019.14 10. Karam G, Chastre J, Wilcox MH, Vincent J-L. Antibiotic strategies in the era of multidrug resistance. Crit Care 2016;20:136. doi: 10.1186/s13054-016-1320-7. 11. Sehulster L, Chinn RY; CDC; HICPAC. Guidelines for environmental infection control in health-care facilities. Recommendations of CDC and the healthcare infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). MMWR Recomm Rep. 2003:6;52(RR-10):1-42. 12. Win, W., S. Allen, and W. Janda. 2006 Guidelines for the collection, transport, processing, analysis, and reporting of cultures from specimen sources. In Practical Handbook of Microbiology. Lippincott Williams & Wilkins, pp. 67–111. 13. Russell CJ, Mack WJ, Schrager SM, Wu S. Care variations and outcomes for children hospitalized with bacterial tracheostomy associated respiratory infections. Hosp Pediatr 2017;7:16–23. doi: 10.1542/hpeds.2016-0104. 14. Horan TC, Andrus M, Dudeck MA. CDC/NHSN surveillance definition of health care-associated infection and criteria for specific types of infections in the acute care setting. Am J Infect Control 2008;36:309-332. doi: 10.1016/j.ajic.2008.03.002 15. Magiorakos AP, Srinivasan A, Carey RB et al. Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance. Clin Microbiol Infect. 2012;18(3):268-81. doi: 10.1111/j.1469-0691.2011.03570.x. 16. Atay G, Kara M, Sütçü M, et al. Resistant gram-negative infections in a pediatric intensive care unit: a retrospective study in a tertiary care center. Turk Pediatri Ars 2019;54(2):105-112. doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.00086. 17. El-Nawawy A, Ashraf GA, Antonios MAM, Meheissen MA, El-Alfy MMR. Incidence of multidrug-resistant organism among children admitted to pediatric intensive care unit in a developing country. Microbial Drug Resistance 2018;24(8):1198-1206. doi: 10.1089/mdr.2017.0414. 18. Naldan M.E, Coşkun M.V, Ünal O, Karaşahin Ö, Vural M.K. Yoğun bakım kliniklerinde yatan hastalardan izole edilen gram negatif basillerin değerlendirilmesi. Turk J Intensive Care 2017;15:117-123. doi: 10.4274/tybd.15238. 19. Maechler F, Peña Diaz LA, Schröder C, Geffers C, Behnke M, Gastmeier P. Prevalence of carbapenem-resistant organisms and other Gram-negative MDRO in German ICUs: first results from the national nosocomial infection surveillance system (KISS). Infection 2015;43(2):163-168. doi: 10.1007/s15010-014-0701-6. 20. Russell CJ, Thurm C, Hall M, Simon TD, Neely MN, Berry JG. Risk factors for hospitalizations due to bacterial respiratory tract infections after tracheotomy. Pediatr Pulmonol 2018;53(3):349-357. doi: 10.1002/ppul.23938. 21. Russell CJ, Mack WJ, Schrager SM, Wu S. Care variations and outcomes for children hospitalized with bacterial tracheostomy-associated respiratory infections. Hosp Pediatr 2017;7(1):16-23. doi: 10.1542/hpeds.2016-0104. 22. Routsi C, Pratikaki M, Platsouka E et al. Risk factors for carbapenem-resistant gram-negative bacteremia in intensive care unit patients. Intensive Care Med 2013;39(7):1253-1261. doi: 10.1007/s00134-013-2914-z.
Birincil Dil tr
Konular Pediatri
Yayınlanma Tarihi Eylül 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1078-9781
Yazar: Fulya KAMİT (Sorumlu Yazar)
Kurum: DENİZLİ DEVLET HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1170-2185
Yazar: Dicle ŞENER
Kurum: DENİZLİ DEVLET HASTANESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Eylül 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd689725, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {547 - 554}, doi = {10.31362/patd.689725}, title = {Bir devlet hastanesi üçüncü basamak çocuk yoğun bakım ünitesinde çoklu ilaç dirençli gram negatif enfeksiyonların değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Kami̇t, Fulya and Şener, Dicle} }
APA Kami̇t, F , Şener, D . (2020). Bir devlet hastanesi üçüncü basamak çocuk yoğun bakım ünitesinde çoklu ilaç dirençli gram negatif enfeksiyonların değerlendirilmesi . Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (3) , 547-554 . DOI: 10.31362/patd.689725
MLA Kami̇t, F , Şener, D . "Bir devlet hastanesi üçüncü basamak çocuk yoğun bakım ünitesinde çoklu ilaç dirençli gram negatif enfeksiyonların değerlendirilmesi" . Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 547-554 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/55097/689725>
Chicago Kami̇t, F , Şener, D . "Bir devlet hastanesi üçüncü basamak çocuk yoğun bakım ünitesinde çoklu ilaç dirençli gram negatif enfeksiyonların değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 547-554
RIS TY - JOUR T1 - Bir devlet hastanesi üçüncü basamak çocuk yoğun bakım ünitesinde çoklu ilaç dirençli gram negatif enfeksiyonların değerlendirilmesi AU - Fulya Kami̇t , Dicle Şener Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.689725 DO - 10.31362/patd.689725 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 547 EP - 554 VL - 13 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.689725 UR - https://doi.org/10.31362/patd.689725 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Bir devlet hastanesi üçüncü basamak çocuk yoğun bakım ünitesinde çoklu ilaç dirençli gram negatif enfeksiyonların değerlendirilmesi %A Fulya Kami̇t , Dicle Şener %T Bir devlet hastanesi üçüncü basamak çocuk yoğun bakım ünitesinde çoklu ilaç dirençli gram negatif enfeksiyonların değerlendirilmesi %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.689725 %U 10.31362/patd.689725
ISNAD Kami̇t, Fulya , Şener, Dicle . "Bir devlet hastanesi üçüncü basamak çocuk yoğun bakım ünitesinde çoklu ilaç dirençli gram negatif enfeksiyonların değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 3 (Eylül 2020): 547-554 . https://doi.org/10.31362/patd.689725
AMA Kami̇t F , Şener D . Bir devlet hastanesi üçüncü basamak çocuk yoğun bakım ünitesinde çoklu ilaç dirençli gram negatif enfeksiyonların değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(3): 547-554.
Vancouver Kami̇t F , Şener D . Bir devlet hastanesi üçüncü basamak çocuk yoğun bakım ünitesinde çoklu ilaç dirençli gram negatif enfeksiyonların değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(3): 547-554.