Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 3, Sayfalar 651 - 657 2020-09-18

Clinical features of pediatric neuro-lupus patients: single center experience
Pediatrik nöro-lupus hastalarının klinik özellikleri: tek merkez deneyimi

Fatma AYDIN [1] , Tuba KURT [2] , Özge BAŞARAN [3] , Esra GÜRKAŞ [4] , Banu ACAR [5] , Nilgün ÇAKAR [6]


Amaç: Juvenil sistemik lupus eritematozus (jSLE); kronik, sistemik, relaps-remisyon atakları ile seyreden, birçok sistemi etkileyebilen ve nöropsikiyatrik bulguların da görüldüğü otoimmun bir hastalıktır. Bu çalışma ile jSLE tanılı hastaların tanı esnasında var olan klinik ve laboratuvar özelliklerinin araştırılması ve nörolojik bulguların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Temmuz 2004-2019 tarihleri arasında kliniğimizde American College of Rheumatology (ACR) 1997 kriterlerine göre jSLE tanısı ile izlenen hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Demografik, klinik, laboratuvar ve görüntüleme bulguları kaydedilerek nöropsikiyatrik tutulumu olan hastalar değerlendirildi. Bulgular: jSLE tanısı ile izlenen 40 hastanın 33’ü (%82,5) kızdı (K/E:4,7). Hastalık tanı yaşı ortalama 10,33±2,56 yıldı. Tüm hastaların ortalama izlem süresi 5,9±3,1 yıl idi. Renal tutulum 32 (%80), hematolojik tutulum 27 (%67,5), eklem tutulumu 25 (%62,5) ve mukokütanöz bulgular 19 hastada (%47,5) saptandı. Hastaların 6’sında (%15) nörolojik tutulum tanımlanmıştı ve bu hastaların tümü kızdı. Altı hastanın 5’inde nörolojik tutulum ilk başvuruda vardı. Dört hastada baş ağrısı, 2 hastada nöbet, 2 hastada uyku hali, 1 hastada koreiform hareketler, 1 hastada psikoz ve 1 hastada mononöritis mültipleks mevcuttu. 5’inde eşlik eden nefrolojik ve hematolojik tutulum vardı ve tedavi eşlik eden nefrolojik tutulum göz önüne alınarak düzenlendi. Tüm hastalar hidroksiklorakin, indüksiyon tedavisi olarak pulse metilprednisolon sonrası oral prednisolon ve intravenöz aylık 6 ay siklofosfamid aldı. Üç hastada mikofenolat mofetil ile idame tedavisi yapıldı. Hastaların izleminde nörolojik sekel gözlenmedi. Sonuç: Nörolojik bulgular çocukluk çağındaki SLE hastalarının klinik bulgularına eşlik edebilir ve bazen ilk başvuru nedeni olabilir. Özellikle adelosan dönemde açıklanamayan nörolojik bulguları olan kız çocuklarında otoantikorlar mutlaka değerlendirilmeli ve jSLE akılda tutulmalıdır.
Juvenil sistemik lupus eritematozus, otoimmünite, kronik hastalık, nörolojik tutulum
 • 1. Smith PP, Gordon C. Systemic lupus erythematosus: clinical presentations. Autoimmun Rev. 2010;10(1):43-5.
 • 2. Levy DM, Kamphuis S. Systemic lupus erythematosus in children and adolescents. Pediatr Clin North Am 2012; 59: 345-64
 • 3. Hoffman IE, Lauwerys BR, De Keyser F, et al. Juvenile-onset systemic lupus erythematosus: Different clinical and serological pattern than adult-onset systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis 2009; 68: 412–415.
 • 4. Sahin S, Adrovic A, Barut K, Canpolat N, Ozluk Y, Kilicaslan Ii et al. Juvenile systemic lupus erythematosus in Turkey:demographic, clinical and laboratory features with disease activity and outcome. Lupus. 2018 ;27(3):514-519.
 • 5. Jeltsch-David H, Muller S. Neuropsychiatric systemic lupus erythematosus: pathogenesis and biomarkers. Nat Rev Neurol. 2014;10(10):579-96.
 • 6. Esdaile, J. M. Lupus. The disease with a thousand faces. Union Med. Can. 1991 120, 357–358.
 • 7. Khajezadeh MA, Zamani G, Moazzami B, Nagahi Z, Mousavi-Torshizi M, Ziaee V. Neuropsychiatric Involvement in Juvenile-Onset Systemic Lupus Erythematosus. Neurol Res Int. 2018;29.
 • 8. Hochberg MC. Updating the American College of Rheumatology revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 1997; 40: 1725.
 • 9. The American College of Rheumatology nomenclature and casedefinitions for neuropsychiatric lupus syndromes. Arthritis Rheum 1999; 42: 599–608.
 • 10. Bader-Meunier B, Armengaud JB, Haddad E, Salomon R, Deschênes G, Koné-Paut I, et al. Initial presentation of childhood-onset systemic lupus erythematosus: a French multicenter study. J Pediatr. 2005;146(5):648-53.
 • 11. Hiraki LT, Benseler SM, Tyrrell PN, Hebert D, Harvey E, Silverman ED. Clinical and laboratory characteristics and long-term outcome of pediatric systemic lupus erythematosus: a longitudinal study. J Pediatr. 2008;152(4):550-6.
 • 12. Gulay CB, Dans LF. Clinical presentations and outcomes of Filipino juvenile systemic lupus erythematosus. Pediatr Rheumatol Online J. 2011;9;9:7.
 • 13. Dung NT, Loan HT, Nielsen S, Zak M, Petersen FK. Juvenile systemic lupus erythematosus onset patterns in Vietnamese children: a descriptive study of 45 children. Pediatr Rheumatol Online J. 2012;19;10(1):38.
 • 14. Balci S, Ekinci RMK, Bayazit AK, Melek E, Dogruel D, Altintas DU, Yilmaz M. Juvenile systemic lupus erythematosus: a single-center experience from southern Turkey. Clin Rheumatol. 2019;38(5):1459-1468.
 • 15. Hiraki LT, Benseler SM, Tyrrell PN, Hebert D, Harvey E, Silverman ED. Clinical and laboratory characteristics and longterm outcome of pediatric systemic lupus erythematosus: A longitudinal study. J Pediatr 2008; 152: 550–556.
 • 16. Abdel-Hafez MA, Abdel-Nabi H. Juvenile systemic lupus erythematosus: onset patterns and short-term outcome in Egyptian children, a single-center experience. Lupus. 2015;24(13):1455-61.
 • 17. Hanly, J. G. et al. Seizure disorders in systemic lupus erythematosus results from an international, prospective, inception cohort study. Ann. Rheum. Dis. 2012;71, 1502–1509.
 • 18. Postal, M., Costallat, L. T. & Appenzeller, D. S. Neuropsychiatric manifestations in systemic lupus erythematosus. CNS Drugs.2011;25, 721–736.
 • 19. Khubchandani, R. P., Viswanathan, V. & Desai, J. Unusual neurologic manifestations (I): parkinsonism in juvenile SLE. Lupus.2007;16, 572–575.
 • 20. H. Fernandes and I. Brito, “Juvenile Systemic Lupus Erythematosus: neuropsychiatric manifestations,” Acta Reumatol Port. 2012;37:2;117–125.
 • 21. Appenzeller, S., Cendes, F. & Costallat, L. T. Acute psychosis in systemic lupus erythematosus. Rheumatol. Int. 2008;28, 237–243.
 • 22. Magro-Checa C, Zirkzee EJ, Huizinga TW, Steup-Beekman GM. Management of Neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus: Current Approaches and Future Perspectives. Drugs. 2016;76(4):459-83.
 • 23. Fanouriakis A, Kostopoulou M, Alunno A, Aringer M, Bajema I, Boletis JN, et al. 2019 update of the EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis. 2019;78(6):736-745.
 • 24. Bertsias GK, Ioannidis JP, Aringer M, Bollen E, Bombardieri S, Bruce IN, et al. EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus with neuropsychiatric manifestations: report of a task force of the EULAR standing committee for clinical affairs. Ann Rheum Dis. 2010;69(12):2074-82.
Birincil Dil tr
Konular Romatoloji
Yayınlanma Tarihi Eylül 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0306-7473
Yazar: Fatma AYDIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3711-8347
Yazar: Tuba KURT
Kurum: ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8534-0930
Yazar: Özge BAŞARAN
Kurum: ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3942-5105
Yazar: Esra GÜRKAŞ
Kurum: ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0021-8083-6550
Yazar: Banu ACAR
Kurum: ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0021-8530-1010
Yazar: Nilgün ÇAKAR
Kurum: ANKARA TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Eylül 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd741415, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {651 - 657}, doi = {10.31362/patd.741415}, title = {Pediatrik nöro-lupus hastalarının klinik özellikleri: tek merkez deneyimi}, key = {cite}, author = {Aydın, Fatma and Kurt, Tuba and Başaran, Özge and Gürkaş, Esra and Acar, Banu and Çakar, Nilgün} }
APA Aydın, F , Kurt, T , Başaran, Ö , Gürkaş, E , Acar, B , Çakar, N . (2020). Pediatrik nöro-lupus hastalarının klinik özellikleri: tek merkez deneyimi . Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (3) , 651-657 . DOI: 10.31362/patd.741415
MLA Aydın, F , Kurt, T , Başaran, Ö , Gürkaş, E , Acar, B , Çakar, N . "Pediatrik nöro-lupus hastalarının klinik özellikleri: tek merkez deneyimi" . Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 651-657 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/55097/741415>
Chicago Aydın, F , Kurt, T , Başaran, Ö , Gürkaş, E , Acar, B , Çakar, N . "Pediatrik nöro-lupus hastalarının klinik özellikleri: tek merkez deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 651-657
RIS TY - JOUR T1 - Pediatrik nöro-lupus hastalarının klinik özellikleri: tek merkez deneyimi AU - Fatma Aydın , Tuba Kurt , Özge Başaran , Esra Gürkaş , Banu Acar , Nilgün Çakar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.741415 DO - 10.31362/patd.741415 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 651 EP - 657 VL - 13 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.741415 UR - https://doi.org/10.31362/patd.741415 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Pediatrik nöro-lupus hastalarının klinik özellikleri: tek merkez deneyimi %A Fatma Aydın , Tuba Kurt , Özge Başaran , Esra Gürkaş , Banu Acar , Nilgün Çakar %T Pediatrik nöro-lupus hastalarının klinik özellikleri: tek merkez deneyimi %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.741415 %U 10.31362/patd.741415
ISNAD Aydın, Fatma , Kurt, Tuba , Başaran, Özge , Gürkaş, Esra , Acar, Banu , Çakar, Nilgün . "Pediatrik nöro-lupus hastalarının klinik özellikleri: tek merkez deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 3 (Eylül 2020): 651-657 . https://doi.org/10.31362/patd.741415
AMA Aydın F , Kurt T , Başaran Ö , Gürkaş E , Acar B , Çakar N . Pediatrik nöro-lupus hastalarının klinik özellikleri: tek merkez deneyimi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(3): 651-657.
Vancouver Aydın F , Kurt T , Başaran Ö , Gürkaş E , Acar B , Çakar N . Pediatrik nöro-lupus hastalarının klinik özellikleri: tek merkez deneyimi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(3): 651-657.