Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 3, Sayfalar 621 - 627 2020-09-18

Evaluation of information, attitudes and behaviors of a university hospital staff about Brucella
Bir üniversite hastanesi personelinin Brusella hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi

Mert ÖZEN [1] , Atakan YILMAZ [2] , Reşad BEYOĞLU [3] , Murat SEYİT [4] , Alten OSKAY [5]


Purpose: The aim of this study is to define the sociodemographic characteristics of the staff other than health professionals working at XXXXXX University (XXX) Hospital, to evaluate their knowledge about Brucellosis and protection of people at risk against it, as well as their relationship with some risky practices that may cause Brucella infection. Materials and Methods: The data of the research were collected using a questionnaire comprising of 25 questions, using face-to-face interview technique. The questionnaires were applied at XXX Hospital. Results: Brucellosis is a common disease in our country. Although the participants in our study were of different age groups and worked at the hospital environment, only (4.65%) (0.58%-8.72%) of them knew that Brucellosis can be transmitted by contact with animals. Increasing age and education level negatively affected the information, attitudes and behaviors about Brucella. Conclusion: Hospital staff should be informed about Brucellosis, including awareness of the risk that the disease may be transmitted by contact with animals and / or their products or waste.
Amaç: XXXXXX Üniversitesi (XXX) Hastanesinde çalışan sağlık profesyonelleri dışındaki personelin sosyodemografik özelliklerinin tanımlanması, Bruselloz ve Brusellozdan korunma hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi, Brusella enfeksiyonuna yol açabilecek bazı riskli uygulamalarla olan ilişkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmadaki veriler 25 soruluk anket formu ile, yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Anketler, XXX Hastanesinde uygulanmıştır. Bulgular: Bruselloz ülkemizde sık görülen bir hastalıktır. Çalışmamıza katılan kişiler farklı yaş gruplarında ve hastanede çalışmasına rağmen Brusellozun sadece hayvanlarla temas sonucu bulaşabildiği (%4,65) (%0,58 - %8,72) oranında bilinmiştir. Yaş ve eğitim seviyesi artıkça Brusella hakkındaki bilgi, tutum ve davranışların çoğu zaman olumsuz yönde etkilendiği görülmüştür. Sonuç: Bruselloz hakkında hastane çalışanları dahil bilgilendirilmeli, hastalığın hayvanlar ve/veya çıkartılarıyla temas sonucu bulaşabileceği riski konusundaki bilinç artırılmalıdır.
 • Kaynaklar
 • 1. Zoonotik Hastalıklar Hizmet İçi Eğitim Modülü. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Zoonotik Hastalıklar Daire Başkanlığı, 2011 http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/Zoonotik%20Hastaliklar%20Katilimci%20Kitabi.pdf (Son erişim tarihi 30.05.2020)
 • 2. Hatipoğlu ÇA, Kınıklı S, Tülek N, ve ark. Bir eğitim hastanesinin infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinde izlenen 202 bruselloz olgusunun epidemiyolojik verilerinin irdelenmesi. Klimik Derg 2005;18:94-98.
 • 3. Öcal N, Babür C, Yağcı BB, ve ark. Kırıkkale Yöresinde Süt Sığırlarında Brusellozis, Listeriozis ve Toksoplazmozis’in Seroprevalansı ve Birlikte Görülme Sıklığı. Kafkas Üniv Vet Fak Derg 14:75-81, 2008 DOI:10.9775/kvfd.2008.09-A
 • 4. Ulusal Mikrobiyoloji Standartları (UMS). Brusellozun Mikrobiyolojik Tanısı. T.C. Sağlık Bakanlığı, 2015. http://mikrobiyoloji.thsk.saglik.gov.tr/Dosya/tani-rehberi/bakteriyoloji/UMS-B-MT-19-Bruselloz.pdf (Son erişim tarihi 30.05.2020).
 • 5. Robinson BD, Shah S, Jocabson R, et al. General Introduction to Bioterrorism chapter 16.6: Bruselloz brucella spp. Brucella Bioterrorism In: Garcia LS, Isenberg HD(eds). Clinical Microbiology Procedures Handbook. 2nd ed update, ASM Press, Washington D.C:2010;p.16.6.1
 • 6. Çelebi S. Brusellozun Epidemiyolojisi. ANKEM Derg 2003;17: 340-343.
 • 7. Pappas G, Papadimitriou P, Akritidis N, et al. The New Global Map of Human Brucellosis. Lancet Infect Dis 2006;6:91-99. doi: 10.1016/S1473-3099(06)70382-6.
 • 8. Doganay M, Aysen B, Esel D. Brucellosis due to blood transfusion. J Hosp Infect 2001;49:151-152. doi: 10.1053/jhin.2001.1004
 • 9. Akkuș Y, Karatay G, Gülmez A. Hayvancılıkla Uğrașan Bireylerin Bruselloza İlișkin Bilgi ve Uygulamaları. Kafkas J Med Sci 2011;1:16–20. doi: 10.5505/kjms.2011.14633
 • 10. Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Organization for Animal Health, and World Health Organization. Brucellosis in human and animals. Geneva: World Health Organization; 2006. https://www.who.int/csr/resources/publications/Brucellosis.pdf?ua=1 (Son erişim tarihi 05.06.2020).
 • 11. Denisov AA, Sclyarov OD, Salmakov KM, Shumilov KV. The Russian experience in brucellosis veterinary public health. Rev Sci Tech 2013;32:229-237. doi: 10.20506/rst.32.1.2199.
 • 12. Avcı DK, Şahin HA, Güvendi G, Çakmak Z, Van İline Bağlı Bir Köyde Hayvancılıkla Uğraşan Bireylerde Bruselloz’a İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışların Belirlenmesi. Van Tıp Derg 2017;24:78-84.
 • 13. Akkuş Y, Karatay G, Gülmez A. Hayvancılıkla Uğrașan Bireylerin Bruselloza İlișkin Bilgi ve Uygulamaları. Kafkas J Med Sci 2011;1:16-20 doi: 10.5505/kjms.2011.14633
Birincil Dil tr
Konular Acil Tıp
Yayınlanma Tarihi Eylül 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6653-3756
Yazar: Mert ÖZEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAU.Tıp Fak.Acil Tıp Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9773-5681
Yazar: Atakan YILMAZ
Kurum: FACULTY OF MEDICINE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7321-5131
Yazar: Reşad BEYOĞLU
Kurum: FACULTY OF MEDICINE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8324-9471
Yazar: Murat SEYİT
Kurum: FACULTY OF MEDICINE
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4373-6280
Yazar: Alten OSKAY
Kurum: FACULTY OF MEDICINE
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Eylül 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd749262, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {621 - 627}, doi = {10.31362/patd.749262}, title = {Bir üniversite hastanesi personelinin Brusella hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Özen, Mert and Yılmaz, Atakan and Beyoğlu, Reşad and Seyi̇t, Murat and Oskay, Alten} }
APA Özen, M , Yılmaz, A , Beyoğlu, R , Seyi̇t, M , Oskay, A . (2020). Bir üniversite hastanesi personelinin Brusella hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi . Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (3) , 621-627 . DOI: 10.31362/patd.749262
MLA Özen, M , Yılmaz, A , Beyoğlu, R , Seyi̇t, M , Oskay, A . "Bir üniversite hastanesi personelinin Brusella hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi" . Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 621-627 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/55097/749262>
Chicago Özen, M , Yılmaz, A , Beyoğlu, R , Seyi̇t, M , Oskay, A . "Bir üniversite hastanesi personelinin Brusella hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 621-627
RIS TY - JOUR T1 - Bir üniversite hastanesi personelinin Brusella hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi AU - Mert Özen , Atakan Yılmaz , Reşad Beyoğlu , Murat Seyi̇t , Alten Oskay Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.749262 DO - 10.31362/patd.749262 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 621 EP - 627 VL - 13 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.749262 UR - https://doi.org/10.31362/patd.749262 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Bir üniversite hastanesi personelinin Brusella hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi %A Mert Özen , Atakan Yılmaz , Reşad Beyoğlu , Murat Seyi̇t , Alten Oskay %T Bir üniversite hastanesi personelinin Brusella hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.749262 %U 10.31362/patd.749262
ISNAD Özen, Mert , Yılmaz, Atakan , Beyoğlu, Reşad , Seyi̇t, Murat , Oskay, Alten . "Bir üniversite hastanesi personelinin Brusella hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 3 (Eylül 2020): 621-627 . https://doi.org/10.31362/patd.749262
AMA Özen M , Yılmaz A , Beyoğlu R , Seyi̇t M , Oskay A . Bir üniversite hastanesi personelinin Brusella hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(3): 621-627.
Vancouver Özen M , Yılmaz A , Beyoğlu R , Seyi̇t M , Oskay A . Bir üniversite hastanesi personelinin Brusella hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(3): 621-627.