Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 3, Sayfalar 495 - 507 2020-09-18

Laodikya sağlık sembolu ve antik tıpta analojiler
Laodicea health altar and analogies in ancient medicine

Ozgu HAFIZOĞLU [1]


Purpose: The purpose of the study was to investigate the bas relief impressions of compositional, structural, figurative meanings of the medical school represented by the Laodicea health altar created in the time of Emperor Caesar Augustus (27 BC–14 AD). Materials and Methods: The golden ratio, the proportional geometry and the structure used in the Laodicea Health Altar’s intricate relief were analyzed to find out the analogical relation between mathematics, nature and physics in the development of medicine in this time of melding Greek, Egyptian and Turkish science and philosophy. Results: It’s clear that applications of Egyptian geometry and the integral use of the Golden Ratio on the Laodicea Health altar is considered as the measurement systems. At the same time, Laodicea’s medical school used the scientific analogy of the human body, proportions of nature and the golden ratio not only applies to architecture and nature but also to the universe, the human body and medicine. Conclusion: The discovery of this altar proves that Laodecia and Turkey were at the forefront of the movement from mythos to logos in developing hard science in the medical field as it combined mathematics, physics and the Golden Ratio into medicine.
Amaç: Çalışmanın amacı, İmparator Sezar Augustus (MÖ 27 - MS 14) döneminde oluşturulan Laodikya sağlık sunağı tarafından temsil edilen tıp fakültesinin kompozisyonel, yapısal, figüratif anlamlarının temel izlenimlerini incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Laodikya’da Sağlık Altar’ının girift rölyefinde kullanılan altın oran ve orantılı geometri, ve yapısal özellikleri, Yunan, Mısır ve Türk bilim ve felsefesinin kaynaştığı bu dönemde tıbbın gelişiminde matematik, doğa ve fizik arasındaki analojik bağlantıları bulmak için analiz edildi. Sonuçlar: Mısır geometrisinin uygulamaları ve Altın Oran'ın Laodikya Sağlık sunağı üzerindeki bütünsel kullanımının ölçüm sistemleri olarak kabul edildiği açıktır. Aynı zamanda, Laodikya’nın Tıp Fakültesi, insan vücudunun bilimsel analojisini, doğanın oranlarını ve altın oran sadece mimari ve doğa için değil, aynı zamanda evren, insan vücudu ve tıp için de kullanmıştır. Sonuç: Bu sunağın keşfi, Laodikya ve Türkiye'nin, matematiği, fiziği ve Altın Oranı tıpta birleştirerek tıp alanında temel bilimlerin geliştirilmesinde mitostan logosa hareketin ön saflarında yer aldığını kanıtlıyor.
 • 1. Staden, H. Von, Herophilus: The Art of Medicine in Early Alexandria, Cambridge University Press, 1989. https://doi.org/10.1002/1520-6696(199010)26:4<384::AID-JHBS2300260410>3.0.CO;2-I
 • 2. Şimşek 1999 C. Şimşek, Antik Dönemde Lycos (Çürüksu) Vadisinde Kültürel ve Ekonomik Yaşam”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 92, 1999; 2-8.
 • 3. Şimşek 2007b C. Şimşek, Laodikeia (Laodikeia ad Lycum), İstanbul, 2007. Şimşek 2007b C. Şimşek, “Laodikeia'dan Lâdik’e Denizli”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Denizli, 2007; 38-50.
 • 4. Şimşek 2014a C. Şimşek, “Lykos Vadisi İçinde Yer Alan Laodikeia”, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 3, Ed. C. Şimşek, İstanbul, 2014; 33-69.
 • 5. Şimşek 2014c C. Şimşek, “Laodikeia Arkeolojik Alanı”, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 3, Ed. C. Şimşek, İstanbul, 2014; 1-32.
 • 6. Şimşek 2018 C. Şimşek, “Geç Antik Çağ’da Laodikeia”, Geç Antik Çağ’da Lykos Vadisi ve Çevresi, Ed. C. Şimşek-T. Kaçar, Istanbul, 2018; 81-116.
 • 7. Huthner, U. Ulrich, Early Christianity in the Lycus Valley, Clearance Center, Danver, MA, USA, 2013.
 • 8. Shotter David, Augustus Caesar, Lancaster Pamphlets, London and New York, 1991. https://doi.org/10.1017/S0009840X00286770
 • 9. Lapatin, Kenneth DS. Mysteries of the snake goddess: art, desire, and the forging of history. Da Capo Press, 2003.
 • 10. Edelstein, Emma J., & Edelstein Ludwig, Asclepius: A Collection and Interpretation of Testimonies, The John Hopkins Press, Baltimore, 1945.
 • 11. Kershaw, Stephen P. The Greek Myths: Gods, Monsters, Heroes, and the Origins of Storytelling. Carroll & Graf Publishers, New York, 2007.
 • 12. Zrenner, C., 1985, Theories of pineal function from classical antiquity to 1900: a history, Pineal Research Reviews, 3; 1–40. doi:10.1177/014107688407701235
 • 13. Synod Of Laodicea, 0363-0363 – Synodus Laodiciae – Documenta Omnia, http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf214.html. Accessed May 24 2020
 • 14. Suntola Tuoma, 2018, The short History of Science – or the long path to the union of metaphysics and empiricism, Physics Foundations Society.
 • 15. Greek and Greco-Roman, In A. Jones & L. Taub (Eds.), The Cambridge History of Science (The Cambridge History of Science, Cambridge: Cambridge University Press, 2018; 161-482.
 • 16. Duiker William J. & Spielvogen, Jackson J., World History, Wadsworth Cengage Learning, Boston MA, 2008.
 • 17. Singer C, Underwood EA: A Short History of Medicine. Oxford, Clarendon Press, 1962; 48–49.
 • 18. Longrigg, J., At Last, At Last- Heinrich von Staden (ed., tr.): Herophilus: The Art of Medicine in Early Alexandria (Edition, Translation and Essays). Pp. Xliii 666. Cambridge University Press, 1989. The Classical Review, 1990: 40(2), 238-240. doi:10.1017/S0009840X00253444
 • 19. Hesse, Mary B, Models and Analogies in Science. University of Notre Dame Press, 1963.
 • 20. Koestler, Arthur, The act of creation, London: Hutchinson, Print, 1964.
 • 21. Longrigg J: Anatomy in Alexandria in the third century BC. Br J Hist Sci 1988; 21:455–488.
 • 22. Jacques Jouanna, Greek Medicine from Hipokrat to Galen, Studies in Ancient Medicine, Leiden, Boston, 2012; 40. Doi: 10.1163/9789004232549
 • 23. Luo RF, Rewriting the body: The origins of anatomical dissection in ancient Greece. Pharos Alpha Omega Alpha Honor Med Soc 65:29–33, 2002.
 • 24. Jackson R: Doctors and Diseases in the Roman Empire. London, British Museum Press, 1995, pp 20–25.
 • 25. Jackson R: Doctors and Diseases in the Roman Empire. London, British Museum Press, 1995; 20–25.
 • 26. Strabo. ed. H. L. Jones, The Geography of Strabo. Cambridge, Mass.: Harvard University Press; London: William Heinemann, Ltd. 1924.
 • 27. Freeman Charles, Egypt Greece and Roma; Civilizations of the Ancient Mediterraanean, Oxford University Press Inc., New York, 1996.
 • 28. Russell, D.A. & Wilson N.G., Menander Rhetor, Oxford University Press, Oxford London Glasgow, 1981.
 • 29. Tite, Philiph L., The Apocryphal Epistle to the Laodiceans; An Epistolary and Rhetorical Analysis, Leiden, Boston, 2012.
Birincil Dil en
Konular Tıp
Yayınlanma Tarihi Eylül 2020
Bölüm Araştırma Makalesi (Dergimiz Kapak Resmi hakkında)
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1621-982X
Yazar: Ozgu HAFIZOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Pamukkale University
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Pamukkale Medical Journal
Teşekkür Çalışmanın projelendirmesini sağlayan sayın Prof.Dr. Selçuk Yüksel hocamıza, yürütülmesinde bilimsel destek sağlayan sayın Prof.Dr. Celal Şimşek hocamıza ve Pau Medikal Tıp Dergisi ekibi olarak destek veren tüm saygıdeğer hocalarımıza teşekkür ederiz.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Eylül 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd782574, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {495 - 507}, doi = {10.31362/patd.782574}, title = {Laodikya sağlık sembolu ve antik tıpta analojiler}, key = {cite}, author = {Hafızoğlu, Ozgu} }
APA Hafızoğlu, O . (2020). Laodikya sağlık sembolu ve antik tıpta analojiler . Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (3) , 495-507 . DOI: 10.31362/patd.782574
MLA Hafızoğlu, O . "Laodikya sağlık sembolu ve antik tıpta analojiler" . Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 495-507 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/55097/782574>
Chicago Hafızoğlu, O . "Laodikya sağlık sembolu ve antik tıpta analojiler". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 495-507
RIS TY - JOUR T1 - Laodikya sağlık sembolu ve antik tıpta analojiler AU - Ozgu Hafızoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.782574 DO - 10.31362/patd.782574 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 495 EP - 507 VL - 13 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.782574 UR - https://doi.org/10.31362/patd.782574 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Laodikya sağlık sembolu ve antik tıpta analojiler %A Ozgu Hafızoğlu %T Laodikya sağlık sembolu ve antik tıpta analojiler %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.782574 %U 10.31362/patd.782574
ISNAD Hafızoğlu, Ozgu . "Laodikya sağlık sembolu ve antik tıpta analojiler". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 3 (Eylül 2020): 495-507 . https://doi.org/10.31362/patd.782574
AMA Hafızoğlu O . Laodikya sağlık sembolu ve antik tıpta analojiler. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(3): 495-507.
Vancouver Hafızoğlu O . Laodikya sağlık sembolu ve antik tıpta analojiler. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(3): 495-507.