Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 3, Sayfalar 843 - 854 2020-09-18

Laodikeia Apollon Altarı Kabartmaları
Reliefs from Apollo Altar in Laodikeia

Celal ŞİMŞEK [1]


Mermerden yapılmış olan dikdörtgen şeklindeki iki adet kabartmalı altar blokları 2006-2007 yılı kazı çalışmalarında Doğu Bizans Kapısı girişi önünde ortaya çıkartılmıştır. İki friz bloğunun yer aldığı kabartmalı panellerin geneli düşünüldüğünde; iki yanında dikine iç içe dikdörtgen çerçevenin içinde akanthus ve ranke süslemeli bordürün sınırlandırdığı, ortada üstünde omphalosun bulunduğu ve omphalos kenarına zehrini akıtan iri yılanın dolandığı üçayaklı sehpa, sehpanın iki yanında ise dallarında Apollon’un kehanet ile ilgili birer adet kuzgun olan iki defne ağacının yer aldığı Apollon altarı podyum kabartmaları olduğu anlaşılmaktadır. İmparator Augustus Dönemi’ne (MÖ 27-MS 14) tarihlenen friz blokları yer alan kabartmalar, tanrı Apollon’un bilicilik, kehanet ve sağlık ile olan bağlantılarını vurgular niteliktedir. Defne güzellik ve aşkı, kuzgun akıl, bilgelik, kader ve gelecekle ilgili yorumu, üçayak başarı ve zaferi, omphalos dünya ve merkezini, yılan ise sağlık, sıhhat, tedavi edilerek dertlerden kurtulma ve ölümsüzlük gibi anlamları taşıdığından, günümüzde de tıp ve eczacılığın ana sembolüdür.
Laodikeia, Apollon, Asklepios, Altar, Yılan, Üçayak, Omphalos
 • Agizza 2001 : R. Agizza, Antik Yunan’da Mitoloji, Masallar ve Söylenceler (Çev. Z.Z. İlkgelen), İstanbul, 2001.
 • Alzinger 1974 : W. Alzinger, Augusteische Architektur in Ephesos, 1.1, Wien 1974.
 • Bingöl 1980 : O. Bingöl, Das Ionische Normalkapitell in Hellenistischer und Römischer Zeit in Kleinasien, Istanbuler Mitteilungen 20, Tübingen, 1980.
 • Boardman 1995 : J. Boardman, Greek Sculpture The Late Classical Period, London, 1995.
 • Boucher 1998 : B. Boucher, Italian Baroque Sculpture, London, 1998.
 • Can 2005 : B. Can, Roma Çağı Anadolu Mimarisinde Kıvrıkdal (Ranke) Bezemeleri (Yayımlanmamış Doktora Tezi) (Atatürk Üniversitesi 2005)
 • Can 2006 : B. Can, Erken Roma Dönemi Kıvrıkdal (Ranke) Bezemelerinde Hellenistik Etkiler, içinde: T. Takaoğlu (ed.), Anadolu Arkeolojisine Katkılar. 65. Yaşında Abdullah Yaylalı’ya Sunulan Yazılar, 2006, 313-328.
 • Carpenter 2002 : T.H. Carpenter, Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji (Çev. B.B.M. Ünlüoğlu), İstanbul, 2002.
 • Erhat 1978 : A. Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 2. Baskı, İstanbul, 1978.
 • Ganzert 1983 : J. Ganzert, Zur Entwicklung Lesbischer Kymationformen, Jahrb. Dtsch. Archaologischen Inst. 98, 1983, 123-202.
 • Gasparri-Paris 2013 : C. Gasparri-R. Paris, Pallazzo Massimo alle Terme le Collezioni, Roma, 2013.
 • Gılgamış : Gılgamış Destanı (Çev. S. Kutlu-T. Duralı), İstanbul, 1973.
 • Grimal 1997 : P. Grimal, Mitoloji Sözlüğü, Yunan ve Roma (Çev. S. Tamgüç), İstanbul, 1997.
 • Havelock 1981 : C.M. Havelock, Hellenistic Art, London, 1981.
 • Hamilton 1996 : E. Hamilton, Mitologya (Çev. Ü. Tamer), 8. Baskı, İstanbul, 1996.
 • Holtzmann 1984 : B. Holtzmann, Asklepios, Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) II-1/2, Zürich und München, 1984, 863-897, Abb. 631-667/1-389.
 • Homeros Ilyada : Homeros, Ilyada (Çev. A. Erhat-A. Kadir), 4. Baskı, İstanbul, 1981.
 • Kleiner 1992 : D.E.E. Kleiner, Roman Sculpture, Yale University, 1992.
 • Lambrinudakis et.all. 1984 : W. Lambrinudakis et.all., Apollon, Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) II-1/2, Zürich und München, 1984, 183-327, Abb. 182-279/3-1092.
 • Landskron 2016 : A. Landskron, Architectural Ornament Under the Flavian Dynastry in Asia Minor: The Case of the Temple of Domitian in Ephesus, Thiasos Monografie X, 2016, 251-262.
 • Ovidius : Ovidius, Dönüşümler (Çev. İ.Z. Eyupoğlu), İstanbul, 1994.
 • Pedley 1999 : J. G. Pedley, Griechische Kunst und Archäologie, Köln, 1999.
 • Pülz 1989 : S. Pülz, Untersuchungen zur kaiserzeitlichen Bauornamentik von Didyma, Istanbuler Mitteilungen 35, Tübingen, 1989.
 • Rossini 2006 : O. Rossini, Ara Pacis (Trans. S. Fox), Milan, 2006.
 • Rumscheid 1994 : F. Rumscheid, Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamentik des Hellenismus, Mainz, 1994.
 • Schede 1909 : M. Schede, Antikes Traufleisten-Ornament, Strassburg, 1909.
 • Schörner 1995 : G. Schörner, Römische Rankenfriese, Mainz, 1995.
 • Simon-Bauchhenss 1984 : E. Simon-G. Bauchhenss, Apollo, Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) II-1/2, Zürich und München, 1984, 363-464, Abb. 298-353/24-621
 • Smith 1995 : R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, London, 1995.
 • Strocka 1981 : V. M. Strocka, Das Markttor von Milet, Berlin 1981
 • Şimşek 2013 : C. Şimşek, Laodikeia (Laodicea ad Lycum), Laodikeia Çalışmaları 2, İstanbul, 2013.
 • Şimşek 2019 : C. Şimşek, Laodikeia’da Kazı ve Restorasyon Çalışmalarının 15 Yılı, Laodikeia Çalışmaları 5 (Ed. C. Şimşek), İstanbul, 2019, 1-88.
 • Tırpan 1998 : A. Tırpan, Stratonikeia. Augustus-İmparatorlar Tapınağı, Konya, 1998.
 • Vandeput 1997 : L. Vandeput, The architectural decoration in Roman Asia Minor: Sagalassos: a case study, Turnhout, 1997.
 • Weigand 1914 : E. Weigand, Baalbek und Rom, die Römische Reichskunst in ihrer Entwickelung und Differenzierung, Berlin 1914.
 • Wilberg 1923 : W. Wilberg, Forschungen in Ephesos, Band 3, 1923, 1-90.
 • Wiplinger-Wlach 1996 : G. Wiplinger-G. Wlach, Ephesus 100 Years of Austrian Research (English by C. Luxon), Vienna, 1996.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi (Dergimiz Kapak Resmi hakkında)
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4123-2372
Yazar: Celal ŞİMŞEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Eylül 2020

Bibtex @araştırma makalesi { patd793692, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {843 - 854}, doi = {10.31362/patd.793692}, title = {Laodikeia Apollon Altarı Kabartmaları}, key = {cite}, author = {Şi̇mşek, Celal} }
APA Şi̇mşek, C . (2020). Laodikeia Apollon Altarı Kabartmaları . Pamukkale Tıp Dergisi , 13 (3) , 843-854 . DOI: 10.31362/patd.793692
MLA Şi̇mşek, C . "Laodikeia Apollon Altarı Kabartmaları" . Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 843-854 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/55097/793692>
Chicago Şi̇mşek, C . "Laodikeia Apollon Altarı Kabartmaları". Pamukkale Tıp Dergisi 13 (2020 ): 843-854
RIS TY - JOUR T1 - Laodikeia Apollon Altarı Kabartmaları AU - Celal Şi̇mşek Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31362/patd.793692 DO - 10.31362/patd.793692 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 843 EP - 854 VL - 13 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.793692 UR - https://doi.org/10.31362/patd.793692 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Laodikeia Apollon Altarı Kabartmaları %A Celal Şi̇mşek %T Laodikeia Apollon Altarı Kabartmaları %D 2020 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 13 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.793692 %U 10.31362/patd.793692
ISNAD Şi̇mşek, Celal . "Laodikeia Apollon Altarı Kabartmaları". Pamukkale Tıp Dergisi 13 / 3 (Eylül 2020): 843-854 . https://doi.org/10.31362/patd.793692
AMA Şi̇mşek C . Laodikeia Apollon Altarı Kabartmaları. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(3): 843-854.
Vancouver Şi̇mşek C . Laodikeia Apollon Altarı Kabartmaları. Pamukkale Tıp Dergisi. 2020; 13(3): 843-854.