Yıl 2021, Cilt 14 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 10 2021-01-04

Türkiye’de Batı Karadeniz bölgesindeki çocukların D vitamini düzeyleri
Vitamin D levels of children in Western Black Sea region of Turkey

Erkan DOĞAN [1] , Nergiz SEVİNÇ [2]


Amaç; D Vitamin seviyesi, güneş ışınlarının cilt yüzeyine temas açısına ve süresine, besinler ile alınan miktarına ve de oral yolla destek amaçlı alım miktarına göre kişisel farklılıklar gösterir. Beslenme alışkanlıklarının yanında yerleşim merkezlerinin konumu, denizden yükseklikleri ve iklim özelikleri bireylerin serum D vitamin düzeylerini etkilemektedir. Bu çalışmada, Batı Karadeniz bölgesindeki çocukların serum D vitamin düzeylerini tespit etmek amaçlandı. Gereç ve yöntem; Karabük ve komşu illerini kapsayan Batı Karadeniz bölgesinde yaşayan, Ocak-Aralık 2018 tarihleri arasında herhangi bir nedenle Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine başvuran 1-18 yaş arası 25OH D vitamini ölçülen çocuklar çalışmaya alındı. Çocuklar bölgesel olarak yaşa, cinsiyete ve mevsimsel başvuru zamanına göre gruplara ayrılarak serum vitamin D düzeyleri retrospektif olarak incelendi. Bulgular; Çalışmaya 381’u kız (%53,7), 328’i erkek (%46,3) toplam 709 çocuk dahil edildi. Olguların ortalama serum D vitamin düzeyleri 18,8 ng/mL olup yaş gruplarına (1-4 yaş, 5-9 yaş, 10-14 yaş, 15-18 yaş) ve mevsimlere göre farklılıklar gösterdiği ortaya konmakla beraber yerleşim yerine göre farklılık saptanmadı. Erkeklerde ortalama serum D vitamin düzeyi 20,2 ng/mL, kızlarda 17,3 ng/mL olup kızlarla erkekler arasında anlamlı fark olduğu tespit edildi (p<0,001). Olguların %12,8’inde vitamin D düzeyleri tam eksik, %68,7’ünde kısmi eksik, %18,5’inde ise normaldi. Paratiroid hormon düzeyi ile D vitamin düzeyi arasında hem mevsimsel hem de D vitamin seviyesine göre ters orantı olduğu saptandı. Sonuç; Batı Karadeniz bölgesinde yaşayan çocukların büyük çoğunluğunda vitamin D vitamin düzeyleri düşüktü. Çocukların vitamin D düzeyleri, mevsimsel farklılık göstermesine rağmen yerleşim yerine göre farklılık olmadığı tespit edildi.
Çocuk, D vitamini, Batı Karadeniz bölgesi, Mevsim
 • Holick, Michael F. Vitamin D status: measurement, interpretation, and clinical application. Annals of epidemiology, 2009, 19.2: 73-78. https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2007.12.001
 • Kulie, T., Groff, A., Redmer, J., Hounshell, J., & Schrager, S. Vitamin D: an evidence-based review. The Journal of the American Board of Family Medicine, 2009, 22.6: 698-706. DOI: https://doi.org/10.3122/jabfm.2009.06.090037
 • Holick, M. F., Binkley, N. C., Bischoff-Ferrari, H. A., et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2011, 96.7: 1911-1930. https://doi.org/10.1210/jcem.96.12.zeg3908
 • Souberbielle, J. C., Body, J. J., Lappe, J. M., et al. Vitamin D and musculoskeletal health, cardiovascular disease, autoimmunity and cancer: Recommendations for clinical practice. Autoimmunity reviews, 2010, 9.11: 709-715. https://doi.org/10.1016/j.autrev.2010.06.009
 • Holick, Michael F. Vitamin D: important for prevention of osteoporosis, cardiovascular heart disease, type 1 diabetes, autoimmune diseases, and some cancers. Southern medical journal, 2005, 98.10: 1024-1028.
 • Holick, Michael F.; Chen, Tai C. Vitamin D deficiency: a worldwide problem with health consequences. The American journal of clinical nutrition, 2008, 87.4: 1080S-1086S. https://doi.org/10.1093/ajcn/87.4.1080S
 • Arabi, Asma; El Rassi, Rola; Fuleıhan, Ghada El-Hajj. Hypovitaminosis D in developing countries-prevalence, risk factors and outcomes. Nature Reviews Endocrinology, 2010, 6.10: 550. https://doi.org/10.1038/nrendo.2010.146
 • Holick, Michael F. The vitamin D deficiency pandemic: approaches for diagnosis, treatment and prevention. Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders, 2017, 18.2: 153-165. https://doi.org/10.1007/s11154-017-9424-1
 • Kramer, J.; Diehl, A.; Lehnert, H. Epidemiological study on the dimension of vitamin D deficiency in North Germany. Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 2014, 139.10: 470-475. DOI: 10.1055/s-0033-1360073
 • Van der Meer, Irene M., Middelkoop, B. J., Boeke, A. J. P., Lips, P. T. A. M. Prevalence of vitamin D deficiency among Turkish, Moroccan, Indian and sub-Sahara African populations in Europe and their countries of origin: an overview. Osteoporosis international, 2011, 22.4: 1009-1021. https://doi.org/10.1007/s00198-010-1279-1
 • Moreno-Reyes, R., Carpentier, Y. A., Boelaert, M., et al. Vitamin D deficiency and hyperparathyroidism in relation to ethnicity: a cross-sectional survey in healthy adults. European journal of nutrition, 2009, 48.1: 31-37. https://doi.org/10.1007/s00394-008-0756-1
 • Erkal, M. Z., Wilde, J., Bilgin, Y., et al. High prevalence of vitamin D deficiency, secondary hyperparathyroidism and generalized bone pain in Turkish immigrants in Germany: identification of risk factors. Osteoporosis international, 2006, 17.8: 1133. https://doi.org/10.1007/s00198-006-0069-2
 • Van der Meer, I. M., Karamali, N. S., Boeke, A. J. P., et al. High prevalence of vitamin D deficiency in pregnant non-Western women in The Hague, Netherlands. The American journal of clinical nutrition, 2006, 84.2: 350-353. https://doi.org/10.1093/ajcn/84.2.350
 • Holvik, K., Meyer, H. E., Haug, E., Brunvand, L. Prevalence and predictors of vitamin D deficiency in five immigrant groups living in Oslo, Norway: the Oslo Immigrant Health Study. European journal of clinical nutrition, 2005, 59.1: 57-63. https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1602033
 • Satman, I., Ozbey, N. C., Boztepe, H., et al. Prevalence and of vitamin D deficiency and associated factors in Turkey. Diabetes, 2012;33:349.1(9), 6. Turkey. On behalf of the TURDEP-II Study Group. Endoc Rev [Meeting Abstracts] MON 349.
 • Topal, İ., Mertoğlu, C., Arslan, Y. K., Gümüş, A., Kara, İ. S., Peker, N. Erzincan Bölgesindeki Çocukların D Vitamini Seviyelerinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değerlendirilmesi. Firat Tip Dergisi, 2018, 23.4.
 • Meral, G., Guven, A., Uslu, A., et al. The prevalence of vitamin D deficiency in children, adolescents and adults in a sample of Turkish population. Studies on Ethno-Medicine, 2016, 10.2: 249-254. https://doi.org/10.1080/09735070.2016.11905494
 • Solak, I., Cihan, F. G., Mercan, S., Kethuda, T., Eryılmaz, M. A. Evaluation of 25-hydroxyvitamin D levels in Central Anatolia, Turkey. BioMed Research International, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/4076548
 • Özkan, B., Döneray, H. D. D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2011, 54.2: 99-119.
 • Holick, Michael F. Vitamin D: a D-Lightful health perspective. Nutrition reviews, 2008, 66.suppl_2: S182-S194. https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2008.00104.x
 • Katrinaki, M., Kampa, M., Margioris, A., Castanas, E., Malliaraki, N. Vitamin D levels in a large Mediterranean cohort: reconsidering normal cut-off values. Hormones, 2016, 15.2: 205-223. https://doi.org/10.14310/horm.2002.1674
 • Soliman, A. T., De Sanctis, V., Elalaily, R., Bedair, S., Kassem, I. Vitamin D deficiency in adolescents. Indian journal of endocrinology and metabolism, 2014, 18.Suppl 1: S9. https://doi.org/10.4103%2F2230-8210.145043
 • Santos, Maria Joana; Fernandes, Vera; Garcia, Fernando Mota. Vitamin D insufficiency in a hospital population: A photograph from the laboratory perspective. Acta medica portuguesa, 2015, 28.6: 726-734.
 • Shim, K. S., Cho, J. H., Jung, H. W. Relationship between 25-hydroxyvitamin D with adiposity assessed by body mass index, serum glucose and lipids levels in Korea: a cross-sectional analysis. In: 58th Annual ESPE. European Society for Paediatric Endocrinology, 2019.
 • Radhakishun, N., van Vliet, M., von Rosenstiel, I., et al. High prevalence of vitamin D insufficiency/deficiency in Dutch multi-ethnic obese children. European journal of pediatrics, 2015, 174.2: 183-190. https://doi.org/10.1007/s00431-014-2378-3
 • Atasoy, V., Altunbaş, E. A., Set, T. Fazla kilolu ve obez çocuklarda D vitamini düzeylerinin değerlendirilmesi. Turkish Journal of Family Practice/Türkiye Aile Hekimligi Dergisi, 2019, 23.3. Doi: 10.15511/tahd.19.00302
 • Çakıl Sağlık, Adviye. Çocuklarda vücut kitle indeksi ile insülin direnci ve D vitamini düzeyleri arasındaki ilişki / The relationship between body mass index and insulin resistance and vitamin D levels in children. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi. Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, 2013.
 • Kroll, M. H., Bi, C., Garber, C. C., et al. Temporal relationship between vitamin D status and parathyroid hormone in the United States. PloS one, 2015, 10.3. https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0118108
 • Karagüzel, G., Dilber, B., Çan, G., Ökten, A., Deger, O., Holick, M. F. Seasonal vitamin D status of healthy schoolchildren and predictors of low vitamin D status. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 2014, 58.5: 654-660. Doi: 10.1097/MPG.0000000000000274
 • Kocamaz, Halil. Çocukluk çağı gastrointestinal sistem hastalıklarında D vitamini düzeyleri. Ortadoğu Tıp Dergisi, 2019, 11.4: 542-547. https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.474979
Birincil Dil tr
Konular Pediatri
Yayınlanma Tarihi Ocak 2021
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1620-4123
Yazar: Erkan DOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0257-4900
Yazar: Nergiz SEVİNÇ
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANA BİLİM DALI
Ülke: Turkey


Proje Numarası Etik onay; Bu araştırma Karabük Üniversitesi Girişimsel olmayan Etik kurulunun 2019/101 sayılı onayı ile yapılmıştır.
Teşekkür Yazının her aşamasında katkı ve desteğini esirgemeyen Doç.Dr.Eylem Sevinç’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { patd718933, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {1 - 10}, doi = {10.31362/patd.718933}, title = {Türkiye’de Batı Karadeniz bölgesindeki çocukların D vitamini düzeyleri}, key = {cite}, author = {Doğan, Erkan and Sevi̇nç, Nergiz} }
APA Doğan, E , Sevi̇nç, N . (2021). Türkiye’de Batı Karadeniz bölgesindeki çocukların D vitamini düzeyleri . Pamukkale Tıp Dergisi , 14. Cilt 1. Sayı , 1-10 . DOI: 10.31362/patd.718933
MLA Doğan, E , Sevi̇nç, N . "Türkiye’de Batı Karadeniz bölgesindeki çocukların D vitamini düzeyleri" . Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/56734/718933>
Chicago Doğan, E , Sevi̇nç, N . "Türkiye’de Batı Karadeniz bölgesindeki çocukların D vitamini düzeyleri". Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Batı Karadeniz bölgesindeki çocukların D vitamini düzeyleri AU - Erkan Doğan , Nergiz Sevi̇nç Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31362/patd.718933 DO - 10.31362/patd.718933 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 14 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.718933 UR - https://doi.org/10.31362/patd.718933 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Türkiye’de Batı Karadeniz bölgesindeki çocukların D vitamini düzeyleri %A Erkan Doğan , Nergiz Sevi̇nç %T Türkiye’de Batı Karadeniz bölgesindeki çocukların D vitamini düzeyleri %D 2021 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 14 %N 1 %R doi: 10.31362/patd.718933 %U 10.31362/patd.718933
ISNAD Doğan, Erkan , Sevi̇nç, Nergiz . "Türkiye’de Batı Karadeniz bölgesindeki çocukların D vitamini düzeyleri". Pamukkale Tıp Dergisi 14 / 1 (Ocak 2021): 1-10 . https://doi.org/10.31362/patd.718933
AMA Doğan E , Sevi̇nç N . Türkiye’de Batı Karadeniz bölgesindeki çocukların D vitamini düzeyleri. Pamukkale Tıp Dergisi. 2021; 14(1): 1-10.
Vancouver Doğan E , Sevi̇nç N . Türkiye’de Batı Karadeniz bölgesindeki çocukların D vitamini düzeyleri. Pamukkale Tıp Dergisi. 2021; 14(1): 1-10.
IEEE E. Doğan ve N. Sevi̇nç , "Türkiye’de Batı Karadeniz bölgesindeki çocukların D vitamini düzeyleri", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 1-10, Oca. 2021, doi:10.31362/patd.718933