Yıl 2021, Cilt 14 , Sayı 1, Sayfalar 71 - 77 2021-01-04

Türkiye’de yaşlı yetişkinlerin genel sağlık durumu görüşleri: cinsiyet farklılığı
General health status opinions of older adults in turkey sample: gender differences

Emre BASKAN [1] , Nesrin YAĞCI [2] , Uğur CAVLAK [3] , Mücahit ÖZTOP [4]


Amaç: Gittikçe artan yaşlı nüfusunda sağlığı etkileyen faktörlerin bilinmesi olası risklerin önüne geçilmesi ve tedavisi açısından önemlidir. Çalışmamız yaşlı yetişkinlerde genel sağlık durumu ile ilgili görüşleri belirlemek ve cinsiyet farklılıklarını incelemek amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kognisyon düzeyi iyi olan (Hodkinson Mental Test 7 puan ve üzeri) 65-97 yaşları arasında toplam 278 (Erkek:158, Kadın:120) gönüllü yaşlı yetişkin dahil edildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (HKÖM-4) ölçeğinin ilk sorusu yaşlı yetişkinlerin genel sağlık durumunu değerlendirmek için kullanıldı. Genel sağlık durumları mükemmel, çok iyi, iyi, ortalama ve kötü olarak sınıflandırılmaktadır. Açık uçlu sorular ile mevcut genel sağlık ve yaşam kalitesini etkileyen en önemli konuların ifade edilmesi istendi. Bulgular: Çalışmaya katılan yaşlıların yaş ortalaması 71,74 ± 5,54 yıl (K=71,12±5,29 E=72,22±5,73) idi. Kadınlarda erkekten daha fazla kronik hastalık vardı (p<0,05). Kendi ifadelerinden kadınların çok daha fazla ilaç kullandıkları (p<0.05), artritik problemlere daha yatkın oldukları (p=0.001) ve daha düşük egzersiz seviyesine (p=0.0001) sahip olduklarını bulduk. Kadınlar genel sağlık durumlarını Ortalama (%49,2) olarak tanımlarken, erkekler İyi (%38,0) olarak tanımladı. Kendi ifadeleriyle en önemli sağlık sorunlarının hipertansiyon, artritik problemler ve diabetes mellitus olduğunu bulduk. Sonuç: Bu çalışmada elde edilen sonuçlar yaşlı yetişkinlerin kendi sağlık durumlarının farkında olduğunu ve sağlık durumlarını ağırlıklı olarak Ortalama şeklinde tanımladıklarını göstermiştir. Kronik hastalıklar konusunda kadınlarda erkeklerden daha fazla hastalık bulunduğu ve kadınların daha az egzersiz yaptığı tespit edilmiştir.
Kronik Hastalıklar, Sağlık Durumu, Yaşlı Yetişkin
 • 1. Demirsoy A. Yaşlanmanin ve Ölümün Evrimsel Öyküsü. Geriatri. 1998;1(1):1-12
 • 2. Koptagel İlal G. Yaşlılıkta psikosomatik hastalıklar. Noro Psikiyatr Ars. 1992;29(1):3–14.
 • 3. Leveille SG, Ling S, Hochberg MC ve ark. Widespread musculoskeletal pain and the progression of disability in older disabled women. Ann Intern Med. 2001;135(12):1038–46. https://doi.org/10.7326/0003-4819-135-12-200112180-00007
 • 4. World Health Organization. World report on ageing and health. 2015 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186463/9789240694811_eng.pdf;jsessionid=3E1F685EF3B8BBD031D7F3702DA6FE9F?sequence=1)
 • 5. Murayama L, Ahmed I. The Geriatric Patient. In: Handbook of Consultation-Liaison Psychiatry. 2nd Edition, Springer, Boston, MA, 2007:341–60. https://doi.org/10.1007/978-3-319-11005-9
 • 6. Yavuz BB. Geriatrik değerlendirme ve testler. İç Hastalıkları Dergisi. 2007;14(1):5–17.
 • 7. Danneskiold-SamsØe B, Kofod V, Munter J ve ark. Muscle strength and functional capacity in 78-81-year-old men and women. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1984;52(3):310–4. https://doi.org/10.1007/BF01015216
 • 8. Hajjar ER, Cafiero AC, Hanlon JT. Polypharmacy in elderly patients. Am J Geriatr Pharmacother. 2007;5(4):345–51. https://doi.org/10.1016/j.amjopharm.2007.12.002
 • 9. Savaş S, Akçiçek F. Comprehensive geriatric assessment. Ege Journal of Medicine Suppl. 2010;49(3) 19-30.
 • 10. Larson EB, Reifler BV, Featherstone HJ, English DR. Dementia in elderly outpatients: A prospective study. Ann Intern Med. 1984;100(3):417–23. https://doi.org/10.7326/0003-4819-100-3-417
 • 11. Salgado R, Lord SR, Packer J, Ehrlich F, Factors Associated with Falling in Elderly Hospital Patients. Gerontology 1994;40:325–331. https://doi.org/10.1159/000213607
 • 12. Roh YH, Kim KW, Paik NJ, Kim TK, Gong HS. How much are upper or lower extremity disabilities associated with general health status in the elderly?. Clin Orthop Relat Res. 2012;470(11):3246‐3252. https://doi.org/10.1007/s11999-012-2417-1
 • 13. Lawrence RC, Felson DT, Helmick CG ve ark. Estimates of the prevalence of arthritis and other rheumatic conditions in the United States. Part II. Arthritis Rheum. 2008;58(1):26‐35. https://doi.org/10.1002/art.23176
 • 14. Orfila F, Ferrer M, Lamarca R, Tebe C, Domingo-Salvany A, Alonso J. Gender differences in health-related quality of life among the elderly: the role of objective functional capacity and chronic conditions. Soc Sci Med. 2006;63(9):2367‐2380. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.06.017
 • 15. Djernes JK. Prevalence and predictors of depression in populations of elderly: a review. Acta Psychiatr Scand. 2006;113(5):372‐387. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2006.00770.x
 • 16. Yağcı N, Telci EA. Yaşlılarda Cinsiyetin Genel Sağlık Durumuna, Kognitif Fonksiyona, Depresif Semptomlara, Bel ve Boyun Ağrısına Etkisinin İncelenmesi: Denizli Örneği. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi. 2016;9:53–60.
 • 17. Hodkinson HM. Evaluation of a mental test score for assessment of mental impairment in the elderly. Age Ageing. 1972;1(4):233‐238. https://doi.org/10.1093/ageing/1.4.233
 • 18. Sarasqueta C, Bergareche A, Arce A ve ark. The validity of Hodkinson's Abbreviated Mental Test for dementia screening in Guipuzcoa, Spain. Eur J Neurol. 2001;8(5):435-40. https://doi.org/10.1046/j.1468-1331.2001.00246.x
 • 19. Lohr KN. Assessing health status and quality-of-life instruments: Attributes and review criteria. Qual Life Res. 2002;11:193–205. https://doi.org/10.1023/A:1015291021312
 • 20. Bowling A (ed). Measuring Disease, 2nd edition. Buckingham, Open University Press, Wiley-Blackwell, 2001.
 • 21. Lionakis N, Mendrinos D, Sanidas E, Favatas G, Georgopoulou M. Hypertension in the elderly. World J Cardiol. 2012;4(5):135‐147. https://doi.org/10.4330/wjc.v4.i5.135
 • 22. Fitzcharles MA, Lussier D, Shir Y. Management of chronic arthritis pain in the elderly. Drugs Aging. 2010;27(6):471‐490. https://doi.org/10.2165/11536530-000000000-00000
 • 23. Abate M, Schiavone C, Pelotti P, Salini V. Limited joint mobility (LJM) in elderly subjects with type II diabetes mellitus. Arch Gerontol Geriatr. 2011;53(2):135‐140. https://doi.org/10.1016/j.archger.2010.09.011
 • 24. Docking RE, Fleming J, Brayne C, Zhao J, Macfarlane GJ, Jones GT; Cambridge City over-75s Cohort Study collaboration. Epidemiology of back pain in older adults: prevalence and risk factors for back pain onset. Rheumatology (Oxford). 2011;50(9):1645-53. https://doi.org/10.1093/rheumatology/ker175
 • 25. Murata S, Doi T, Sawa R ve ark. Association Between Objectively Measured Physical Activity and the Number of Chronic Musculoskeletal Pain Sites in Community-Dwelling Older Adults. Pain Med. 2019;20(4):717-723. https://doi.org/10.1093/pm/pny112
 • 26. Cicekci E, Ozisler Z, Ozel S, Unsal-Delialioglu S, Ozisler C. The Factors of Musculoskeletal Pain in Geriatric Patients and the Relationship between Pain and Quality of Life. Int J Clin Med. 2017;08(08):504–13. https://doi.org/10.4236/ijcm.2017.88047
 • 27. Li W, Procter-Gray E, Churchill L ve ark. Gender and Age Differences in Levels, Types and Locations of Physical Activity among Older Adults Living in Car-Dependent Neighborhoods. J Frailty Aging. 2017;6(3):129-135. https:/doi.org/ 10.14283/jfa.2017.15
 • 28. Gu D, Dupre ME, Warner DF, Zeng Y. Changing health status and health expectancies among older adults in China: gender differences from 1992 to 2002. Soc Sci Med. 2009;68(12):2170‐2179. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.03.031
 • 29. Barile JP, Horner-Johnson W, Krahn G ve ark. Measurement characteristics for two health-related quality of life measures in older adults: The SF-36 and the CDC Healthy Days items. Disabil Health J. 2016;9(4):567-74. https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2016.04.008
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Yayınlanma Tarihi Ocak 2021
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7069-0658
Yazar: Emre BASKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAU. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek okulu
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5669-4932
Yazar: Nesrin YAĞCI
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5290-9107
Yazar: Uğur CAVLAK
Kurum: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9369-3381
Yazar: Mücahit ÖZTOP
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür -
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { patd754182, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {71 - 77}, doi = {10.31362/patd.754182}, title = {Türkiye’de yaşlı yetişkinlerin genel sağlık durumu görüşleri: cinsiyet farklılığı}, key = {cite}, author = {Baskan, Emre and Yağcı, Nesrin and Cavlak, Uğur and Öztop, Mücahit} }
APA Baskan, E , Yağcı, N , Cavlak, U , Öztop, M . (2021). Türkiye’de yaşlı yetişkinlerin genel sağlık durumu görüşleri: cinsiyet farklılığı . Pamukkale Tıp Dergisi , 14. Cilt 1. Sayı , 71-77 . DOI: 10.31362/patd.754182
MLA Baskan, E , Yağcı, N , Cavlak, U , Öztop, M . "Türkiye’de yaşlı yetişkinlerin genel sağlık durumu görüşleri: cinsiyet farklılığı" . Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 71-77 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/56734/754182>
Chicago Baskan, E , Yağcı, N , Cavlak, U , Öztop, M . "Türkiye’de yaşlı yetişkinlerin genel sağlık durumu görüşleri: cinsiyet farklılığı". Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 71-77
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de yaşlı yetişkinlerin genel sağlık durumu görüşleri: cinsiyet farklılığı AU - Emre Baskan , Nesrin Yağcı , Uğur Cavlak , Mücahit Öztop Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31362/patd.754182 DO - 10.31362/patd.754182 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 77 VL - 14 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.754182 UR - https://doi.org/10.31362/patd.754182 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Türkiye’de yaşlı yetişkinlerin genel sağlık durumu görüşleri: cinsiyet farklılığı %A Emre Baskan , Nesrin Yağcı , Uğur Cavlak , Mücahit Öztop %T Türkiye’de yaşlı yetişkinlerin genel sağlık durumu görüşleri: cinsiyet farklılığı %D 2021 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 14 %N 1 %R doi: 10.31362/patd.754182 %U 10.31362/patd.754182
ISNAD Baskan, Emre , Yağcı, Nesrin , Cavlak, Uğur , Öztop, Mücahit . "Türkiye’de yaşlı yetişkinlerin genel sağlık durumu görüşleri: cinsiyet farklılığı". Pamukkale Tıp Dergisi 14 / 1 (Ocak 2021): 71-77 . https://doi.org/10.31362/patd.754182
AMA Baskan E , Yağcı N , Cavlak U , Öztop M . Türkiye’de yaşlı yetişkinlerin genel sağlık durumu görüşleri: cinsiyet farklılığı. Pamukkale Tıp Dergisi. 2021; 14(1): 71-77.
Vancouver Baskan E , Yağcı N , Cavlak U , Öztop M . Türkiye’de yaşlı yetişkinlerin genel sağlık durumu görüşleri: cinsiyet farklılığı. Pamukkale Tıp Dergisi. 2021; 14(1): 71-77.
IEEE E. Baskan , N. Yağcı , U. Cavlak ve M. Öztop , "Türkiye’de yaşlı yetişkinlerin genel sağlık durumu görüşleri: cinsiyet farklılığı", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 71-77, Oca. 2021, doi:10.31362/patd.754182