Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Does the frequency of acute pancreatitis decrease in Ramadan?

Yıl 2021, Cilt: 14 Sayı: 1, 141 - 153, 04.01.2021
https://doi.org/10.31362/patd.776938

Öz

Purpose: Acute pancreatitis (AP) is one of the most common gastrointestinal diseases requiring acute hospitalization worldwide. During fasting, individuals are not supposed to eat and drink. In Islamic societies, even those with chronic alcohol consumption are known to have stopped this consumption within the month of Ramadan. Our study ultimately intends to reveal the variation of AP in two different time periods.
Material and Methods: The patients over 18 years who were diagnosed with AP between January 2012 and December 2018 in the emergency department (ED) and subsequently hospitalized in the general surgery service of XXXXX University were included in the study retrospectively. The patients were compared, based on their demographic characteristics, admittance times, white blood cell count, hemoglobin values, amylase, lipase, blood urea nitrogen (BUN), C reactive protein (CRP), alanina aminotransferase, aspartate aminotransferase, and triglyceride values.
Results: The total number of patients was 68, 66 (97.1%) of whom stayed in the general surgery service in non-Ramadan months, while 2 (2.9%) did so in the within-Ramadan group. Both patients in the within-Ramadan group were diagnosed with edamatous pancreatitis and were classified as mild. The CRP mean was 11.98 mg/dL (±13.24) in the non-Ramadan group and 0.95 mg/dL (±0.80) in-Ramadan group (normal reference value <0.5 mg/dL).
Conclusion: A clinically significant difference exists between 66 patients in the non-Ramadan group and 2 patients in the within-Ramadan group, even though the two groups could not be compared statistically. The scarcity of patients who admitted to the emergency department in Ramadan for 7 years is remarkable.

Kaynakça

 • 1. Otsuki M, Takeda K, Matsuno S, Kihara Y, Koizumi M, Hirota M. et al. Criteria for the diagnosis and severity of acute pancreatitis. World J Gastroenterol, 2013; 19: 5798–805. doi: 10.3748/wjg.v19.i35.5798
 • 2. Slawinski C, O'Reilly DA. Management of acute pancreatitis: a practical guide. Br J Hosp Med (Lond), 2017; 78: C171–5. doi:10.12968/hmed.2017.78.11.C171
 • 3. Besselink M, van Santvoort H, Freeman M, et al. (Working Group IAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines). IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. Pancreatology, 2013; 13: e1–e15. doi:10.1016/j.pan.2013.07.063
 • 4. Abbas SM, Basalamah AH. Effects of Ramadhan fast on male fertility. Arch Androl, 1986; 16: 161–6. doi:10.3109/01485018608986937
 • 5. Tenner S, Baillie J, DeWitt J, Vege SS. American College of Gastroenterology. American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis. Am J Gastroenterol, 2013; 108: 1400-15; 1416. doi:10.1038/ajg.2013.218
 • 6. Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, Gooszen HG, Johnson CD, Sarr MG, et al. Classification of acute pancreatitis--2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut, 2013; 62: 102–11. doi:10.1136/gutjnl-2012-302779
 • 7. Fagenholz PJ, Castillo CF, Harris NS, Pelletier AJ, Camargo CA Jr. Increasing United States hospital admissions for acute pancreatitis, 1988–2003. Ann Epidemiol, 2007; 17: 491–7. doi:10.1016/j.annepidem.2007.02.002
 • 8. Arif A, Jaleel F, Rashid K. Accuracy of BISAP score in prediction of severe acute pancreatitis. Pak J Med Sci, 2019; 35: 1008–12. doi: 10.12669/pjms.35.4.1286
 • 9. Talukdar R, Vege SS. Recent developments in acute pancreatitis. Clin Gastroenterol Hepatol, 2009; 7: S3–9. doi:10.1016/j.cgh.2009.07.037
 • 10. Lecesne R, Taourel P, Bret PM, Atri M, Reinhold C. Acute pancreatitis: interobserver agreement and correlation of CT and MR cholangiopancreatography with outcome. Radiology, 1999; 211: 727–35. doi:10.1148/radiology.211.3.r99jn08727

Ramazan ayında akut pankreatit sıklığı azalıyor mu?

Yıl 2021, Cilt: 14 Sayı: 1, 141 - 153, 04.01.2021
https://doi.org/10.31362/patd.776938

Öz

Amaç: Akut pankreatit dünya çapında akut hastaneye yatış gerektiren en sık görülen gastrointestinal hastalıklardan biridir. Ramazan ayında tutulan oruçta müslümanlar şafak doğumundan gün batımına kadarki süre içerisinde yemek yemekten ve içmekten kaçınılarak yerine getirilen bir ibadettir. Müslüman toplumlarda özellikle ramazan ayında kronik alkol tüketenlerin bile alkol tüketimine ara verdikleri bilinmektedir. Çalışmanın amacı akut pankreatit tanısı alan hastaların ramazan ve ramazan ayı dışındaki zamanda farkını ortaya koymaktı.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2012 ile Aralık 2018 tarihleri arasında acil serviste Akut pankreatit tanısı konulan ve daha sonra XXXXX Üniversitesi genel cerrahi servisine yatırılan 18 yaş üstü hastalar retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Hastalar demografik özellikleri, başvuru süreleri, beyaz kan hücresi sayısı, hemoglobin değerleri, amilaz, lipaz, kan üre azotu, C reaktif protein, alanina aminotransferaz, aspartat aminotransferaz ve trigliserit değerlerine göre karşılaştırıldı.

Bulgular: Acil serviste pankreatit tanısı alarak genel cerrahi servisine yatan hasta sayısı 68’ti. Hastaların 66’sı (%97.1) ramazan ayı dışında; 2’si (% 2.9) ramazan ayı içerisinde başvurarak genel cerrahi servisine yatırıldı. Ramazan ayı içindeki her 2 hastaya da ödamatöz pankreatit tanısı konuldu ve hafif olarak sınıflandırıldı. CRP ortalaması Ramazan dışı grupta 11.98 mg / dL (± 13.24) ve Ramazan grubunda 0.95 mg / dL (± 0.80) idi (normal referans değeri <0.5 mg / dL).

Sonuç: İki grup istatistiksel olarak karşılaştırılamasa da, Ramazan ayı dışındaki gruptaki 66 hasta ile Ramazan ayı içerisindeki gruptaki 2 hasta arasında klinik olarak anlamlı bir fark vardır. Ramazan ayında 7 yıl acil servise başvuran hastaların azlığı dikkat çekicidir.

Kaynakça

 • 1. Otsuki M, Takeda K, Matsuno S, Kihara Y, Koizumi M, Hirota M. et al. Criteria for the diagnosis and severity of acute pancreatitis. World J Gastroenterol, 2013; 19: 5798–805. doi: 10.3748/wjg.v19.i35.5798
 • 2. Slawinski C, O'Reilly DA. Management of acute pancreatitis: a practical guide. Br J Hosp Med (Lond), 2017; 78: C171–5. doi:10.12968/hmed.2017.78.11.C171
 • 3. Besselink M, van Santvoort H, Freeman M, et al. (Working Group IAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines). IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. Pancreatology, 2013; 13: e1–e15. doi:10.1016/j.pan.2013.07.063
 • 4. Abbas SM, Basalamah AH. Effects of Ramadhan fast on male fertility. Arch Androl, 1986; 16: 161–6. doi:10.3109/01485018608986937
 • 5. Tenner S, Baillie J, DeWitt J, Vege SS. American College of Gastroenterology. American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis. Am J Gastroenterol, 2013; 108: 1400-15; 1416. doi:10.1038/ajg.2013.218
 • 6. Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, Gooszen HG, Johnson CD, Sarr MG, et al. Classification of acute pancreatitis--2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut, 2013; 62: 102–11. doi:10.1136/gutjnl-2012-302779
 • 7. Fagenholz PJ, Castillo CF, Harris NS, Pelletier AJ, Camargo CA Jr. Increasing United States hospital admissions for acute pancreatitis, 1988–2003. Ann Epidemiol, 2007; 17: 491–7. doi:10.1016/j.annepidem.2007.02.002
 • 8. Arif A, Jaleel F, Rashid K. Accuracy of BISAP score in prediction of severe acute pancreatitis. Pak J Med Sci, 2019; 35: 1008–12. doi: 10.12669/pjms.35.4.1286
 • 9. Talukdar R, Vege SS. Recent developments in acute pancreatitis. Clin Gastroenterol Hepatol, 2009; 7: S3–9. doi:10.1016/j.cgh.2009.07.037
 • 10. Lecesne R, Taourel P, Bret PM, Atri M, Reinhold C. Acute pancreatitis: interobserver agreement and correlation of CT and MR cholangiopancreatography with outcome. Radiology, 1999; 211: 727–35. doi:10.1148/radiology.211.3.r99jn08727

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Acil Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Murat SEYİT
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8324-9471
Türkiye


Atakan YILMAZ
FACULTY OF MEDICINE
0000-0002-9773-5681
Türkiye


Muhammed Raşid AYKOTA
FACULTY OF MEDICINE
0000-0003-1862-6186
Türkiye


Mert ÖZEN
FACULTY OF MEDICINE
0000-0001-6653-3756
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 4 Ocak 2021
Kabul Tarihi 29 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 14 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { patd776938, journal = {Pamukkale Medical Journal}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, number = {1}, pages = {141 - 153}, doi = {10.31362/patd.776938}, title = {Does the frequency of acute pancreatitis decrease in Ramadan?}, key = {cite}, author = {Seyit, Murat and Yılmaz, Atakan and Aykota, Muhammed Raşid and Özen, Mert} }
APA Seyit, M. , Yılmaz, A. , Aykota, M. R. & Özen, M. (2021). Does the frequency of acute pancreatitis decrease in Ramadan? . Pamukkale Medical Journal , 14 (1) , 141-153 . DOI: 10.31362/patd.776938
MLA Seyit, M. , Yılmaz, A. , Aykota, M. R. , Özen, M. "Does the frequency of acute pancreatitis decrease in Ramadan?" . Pamukkale Medical Journal 14 (2021 ): 141-153 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/56734/776938>
Chicago Seyit, M. , Yılmaz, A. , Aykota, M. R. , Özen, M. "Does the frequency of acute pancreatitis decrease in Ramadan?". Pamukkale Medical Journal 14 (2021 ): 141-153
RIS TY - JOUR T1 - Ramazan ayında akut pankreatit sıklığı azalıyor mu? AU - MuratSeyit, AtakanYılmaz, Muhammed RaşidAykota, MertÖzen Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31362/patd.776938 DO - 10.31362/patd.776938 T2 - Pamukkale Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 153 VL - 14 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.776938 UR - https://doi.org/10.31362/patd.776938 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Does the frequency of acute pancreatitis decrease in Ramadan? %A Murat Seyit , Atakan Yılmaz , Muhammed Raşid Aykota , Mert Özen %T Does the frequency of acute pancreatitis decrease in Ramadan? %D 2021 %J Pamukkale Medical Journal %P -1308-0865 %V 14 %N 1 %R doi: 10.31362/patd.776938 %U 10.31362/patd.776938
ISNAD Seyit, Murat , Yılmaz, Atakan , Aykota, Muhammed Raşid , Özen, Mert . "Does the frequency of acute pancreatitis decrease in Ramadan?". Pamukkale Medical Journal 14 / 1 (Ocak 2021): 141-153 . https://doi.org/10.31362/patd.776938
AMA Seyit M. , Yılmaz A. , Aykota M. R. , Özen M. Does the frequency of acute pancreatitis decrease in Ramadan?. Pam Tıp Derg. 2021; 14(1): 141-153.
Vancouver Seyit M. , Yılmaz A. , Aykota M. R. , Özen M. Does the frequency of acute pancreatitis decrease in Ramadan?. Pamukkale Medical Journal. 2021; 14(1): 141-153.
IEEE M. Seyit , A. Yılmaz , M. R. Aykota ve M. Özen , "Does the frequency of acute pancreatitis decrease in Ramadan?", Pamukkale Medical Journal, c. 14, sayı. 1, ss. 141-153, Oca. 2021, doi:10.31362/patd.776938
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır