Yıl 2021, Cilt 14 , Sayı 1, Sayfalar 243 - 252 2021-01-04

Enürezis Nokturna İle İlgili Ailelerin Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Knowledge Level and Attitudes of Families About Enuresis Nocturna

Şükran METİN [1] , Sare Gülfem ÖZLÜ [2]


Amaç: Enürezis nokturna hem çocuk hem de aileyi psikolojik ve sosyolojik olarak önemli ölçüde etkileyen, çocukluk çağının oldukça yaygın görülen bir sağlık problemidir. Ailelerin enürezis nokturna konusundaki bilgi ve tutumları bu çocukların yönetiminde en temel noktalardan birini oluşturmaktadır. Amacımız, oldukça yaygın olan bu sorun ile ilgili olarak ailelerin bilgi ve tutumlarını değerlendirmektir. Metod: Çalışmamız çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğimize başvuran hastaların ebeveynleri ile yüz yüze anket uygulaması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılma kriterleri olarak 18 yaşından büyük olmak ve en az bir çocuk sahibi olmak belirlenmiştir. Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 36.30± 8.55 (18-90) olan 319 erkek 684 kadın toplam 1003 kişi katıldı. Katılımcıların; %62.7 ‘si gece alt ıslatma konusunda bilgi sahibi olduğunu belirtti. Alt ıslatma nedenlerinin neler olabileceği sorulduğunda %72.2 oranında katılımcı psikolojik kökenli olabileceği, %72.8 oranında katılımcı ise korku nedenli görülebileceği cevabını verdi. Katılımcıların %71.1 ‘i enürezisin tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Ailelerin bilgi kaynaklarına bakıldığında farklı konularda oranlar değişse de aile hekimlerinden bilgi edinme oranlarının akraba, arkadaş ya da yazılı ve görsel basından daha geri planda olduğu saptandı. Bilgi düzeyine etki eden faktörler değerlendirildiğinde ise cinsiyet, medeni durum ve çocuk sayısının enürezis nokturna konusundaki bilgi düzeyini etkilemediği, eğitim düzeyinin yüksek olması, il merkezinde yaşama ve gelir düzeyinin 2500 ve üzerinde olmasının bilgi düzeyinin artışı ile ilişkili olduğu tespit edildi. Sonuç: Toplumun eğitim düzeyi arttıkça enürezis nokturna konusundaki bilgi düzeyinin de artığı görülmektedir. Bilgiye erişim noktasında aile hekimlerinin rolünün güçlendirilmesi halkın daha güncel, daha etkin ve en önemlisi doğru bilgilendirilmesini sağlamış olacaktır.
Purpose: Enuresis nocturna is a common health problem that significantly affects children and parents both psychologically and sociologically.Parents’ knowledge and attitudes is crucial for the management of enuretic children. Our aim is to evaluate the knowledge and attitudes of families regarding enuresis nocturna. Materials and Methods: This study was carried out as face-to-face questionnaire with the parents of the patients who applied to our pediatric outpatient clinics. Inclusion criteria was to be over >18 years old and to have at least one child. Results: A total of 1003 people, 319 male and 684 female, with a mean age of 36.30 ± 8.55 (18-90) participated in the study. Sixty to point seven percent of the participants were aware of enuresis nocturna. Seventy -two point two percent of the participants declared that enuresis might be psychological in origin and 72.8% of them stated that it could be due to fear.Seventy-one point one percent perceived enuresis as a treatable disorder. The rates of obtaining information from family physicians were more inferior than relatives, friends, or the written and visual media. Gender, marital status and the number of children did not affect the level of knowledge; high education level, living in the city center and having an income level of 2500 and above were associated with increased knowledge. Conclusions: As the education level increases, the knowledge about enuresis nocturna also increases. Strengthening the role of family physicians to access to information will provide the public more up-to-date, effective and, most importantly, accurate information.
 • 1. Haid B, Tekgül S. Primary and Secondary Enuresis: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment. Eur Urol Focus. 2017 Apr;3(2-3):198-206. doi: 10.1016/j.euf.2017.08.010
 • 2. Naitoh Y, Kawauchi A, Soh J, Kamoi K, Miki T. Health related quality of life for monosymptomatic enuretic children and their mothers. J Urol. 2012 Nov;188(5):1910-4. doi: 10.1016/j.juro.2012.07.012.
 • 3. Tai TT, Tai BT, Chang YJ, Huang KH. Parental perception and factors associated with treatment strategies for primary nocturnal enuresis. J Pediatr Urol. 2017 Jun;13(3):272.e1-272.e8. doi: 10.1016/j.jpurol.2016.12.025.
 • 4. Chang SS, Ng CF, Wong SN; Hong Kong Childhood Enuresis Study Group. Behavioural problems in children and parenting stress associated with primary nocturnal enuresis in Hong Kong. Acta Paediatr. 2002;91(4):475-9. doi: 10.1080/080352502317371742.
 • 5. Ju HT, Kang JH, Lee SD, Oh MM, Moon du G, Kim SO. Korean Children's Continence and Enuresis Society. Parent and physician perspectives on the treatment of primary nocturnal enuresis in Korea. Korean J Urol. 2013 Feb;54(2):127-34. doi: 10.4111/kju.2013.54.2.127.
 • 6. Griffiths P, Meldrum C, McWilliam R. Dry-bed training in the treatment of nocturnal enuresis in childhood: a research report. J Child Psychol Psychiatry. 1982 Oct;23(4):485-95. doi: 10.1111/j.1469-7610.1982.tb00092.x.
 • 7. Shelov SP, Gundy J, Weiss JC, McIntire MS, Olness K, Staub HP, Jones DJ, et al. Enuresis: a contrast of attitudes of parents and physicians. Pediatrics. 1981 May;67(5):707-10.
 • 8. Gür E, Turhan P, Can G, Akkus S, Sever L, Güzelöz S, et al. Enuresis: prevalence, risk factors and urinary pathology among school children in Istanbul, Turkey. Pediatr Int. 2004 Feb;46(1):58-63. doi: 10.1111/j.1442-200X.2004.01824.x.
 • 9. Ozden C, Ozdal OL, Altinova S, Oguzulgen I, Urgancioglu G, Memis A. Prevalence and associated factors of enuresis in Turkish children. Int Braz J Urol. 2007 Mar-Apr;33(2):216-22. doi: 10.1590/s1677-55382007000200013.
 • 10. Dunlop A. Meeting the needs of parents and pediatric patients: results of a survey on primary nocturnal enuresis. Clin Pediatr (Phila). 2005 May;44(4):297-303. doi: 10.1177/000992280504400403.
 • 11. Inan M, Tokuc B, Aydiner CY, Aksu B, Oner N, Basaran UN. Personal characteristics of enuretic children: an epidemiological study from South-East Europe. Urol Int. 2008;81(1):47-53. doi: 10.1159/000137640.
 • 12. Huang HM, Wei J, Sharma S, Bao Y, Li F, Song JW, et al. Prevalence and risk factors of nocturnal enuresis among children ages 5-12 years in Xi'an, China: a cross-sectional study. BMC Pediatr. 2020 Jun 22;20(1):305. doi: 10.1186/s12887-020-02202-w.
 • 13. Doganer YC, Aydogan U, Ongel K, Sari O, Koc B, Saglam K. The Prevalence and Sociodemographic Risk Factors of Enuresis Nocturna among Elementary School-age Children. J Family Med Prim Care. 2015 Jan-Mar;4(1):39-44. doi: 10.4103/2249-4863.152250.
 • 14. Järvelin MR, Moilanen I, Kangas P, Moring K, Vikeväinen-Tervonen L, Huttunen NP, Seppänen J. Aetiological and precipitating factors for childhood enuresis. Acta Paediatr Scand. 1991 Mar;80(3):361-9. doi: 10.1111/j.1651-2227.1991.tb11863.x.
 • 15. Gümüş B, Vurgun N, Lekili M, Işcan A, Müezzinoğlu T, Büyuksu C. Prevalence of nocturnal enuresis and accompanying factors in children aged 7-11 years in Turkey. Acta Paediatr. 1999 Dec;88(12):1369-72. doi: 10.1080/080352599750030103.
 • 16. Oge O, Koçak I, Gemalmaz H. Enuresis: point prevalence and associated factors among Turkish children. Turk J Pediatr. 2001 Jan-Mar;43(1):38-43.
 • 17. Ozkan KU, Garipardic M, Toktamis A, Karabiber H, Sahinkanat T. Enuresis prevalence and accompanying factors in schoolchildren: a questionnaire study from southeast Anatolia. Urol Int. 2004;73(2):149-55. doi: 10.1159/000079696.
 • 18. Schlomer B, Rodriguez E, Weiss D, Copp H. Parental beliefs about nocturnal enuresis causes, treatments, and the need to seek professional medical care. J Pediatr Urol. 2013 Dec;9(6 Pt B):1043-8. doi: 10.1016/j.jpurol.2013.02.013.
 • 19. Osungbade KO, Oshiname FO. Prevalence and perception of nocturnal enuresis in children of a rural community in southwestern Nigeria. Trop Doct. 2003 Oct;33(4):234-6. doi: 10.1177/004947550303300416.
 • 20. Haque M, Ellerstein NS, Gundy JH, Shelov SP, Weiss JC, McIntire MS, et al. Parental perceptions of enuresis. A collaborative study. Am J Dis Child. 1981 Sep;135(9):809-11. doi: 10.1001/archpedi.1981.02130330021007.
 • 21. Karaman MI, Koca O, Kucuk EV, Ozturk MI, Akyuz M. Methods and rates of punishment implemented by families to enuretic children in Turkey. Int Braz J Urol. 2013 May-Jun;39(3):402-7. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2013.03.14.
 • 22. Akyüz M , Koca O , Özcan Z , Öztürk M , Kaya C , Karaman M . Çocuklarda nokturnal enürezisin ailenin eğitim düzeyi ve demografik yapısıyla ilişkisi. Yeni Üroloji Dergisi. 2014; 9(2): 6-8.
 • 23. Bilal M, Haseeb A, Saeed A, Saeed A, Sarwar T, Ahmed S, et al. Prevalence of Nocturnal Enuresis Among Children Dwelling in Rural Areas of Sindh. Cureus. 2020 Aug 6;12(8):e9590. doi: 10.7759/cureus.9590.
 • 24. Wen JG, Wang QW, Chen Y, Wen JJ, Liu K. An epidemiological study of primary nocturnal enuresis in Chinese children and adolescents. Eur Urol. 2006 Jun;49(6):1107-13. doi: 10.1016/j.eururo.2005.11.011.
Birincil Dil tr
Konular Pediatri
Yayınlanma Tarihi Ocak 2021
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3890-9020
Yazar: Şükran METİN
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9609-1511
Yazar: Sare Gülfem ÖZLÜ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { patd819023, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {243 - 252}, doi = {10.31362/patd.819023}, title = {Enürezis Nokturna İle İlgili Ailelerin Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Meti̇n, Şükran and Özlü, Sare Gülfem} }
APA Meti̇n, Ş , Özlü, S . (2021). Enürezis Nokturna İle İlgili Ailelerin Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi . Pamukkale Tıp Dergisi , 14. Cilt 1. Sayı , 243-252 . DOI: 10.31362/patd.819023
MLA Meti̇n, Ş , Özlü, S . "Enürezis Nokturna İle İlgili Ailelerin Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi" . Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 243-252 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/56734/819023>
Chicago Meti̇n, Ş , Özlü, S . "Enürezis Nokturna İle İlgili Ailelerin Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 14 (2021 ): 243-252
RIS TY - JOUR T1 - Enürezis Nokturna İle İlgili Ailelerin Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi AU - Şükran Meti̇n , Sare Gülfem Özlü Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31362/patd.819023 DO - 10.31362/patd.819023 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 243 EP - 252 VL - 14 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.819023 UR - https://doi.org/10.31362/patd.819023 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Enürezis Nokturna İle İlgili Ailelerin Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi %A Şükran Meti̇n , Sare Gülfem Özlü %T Enürezis Nokturna İle İlgili Ailelerin Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi %D 2021 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 14 %N 1 %R doi: 10.31362/patd.819023 %U 10.31362/patd.819023
ISNAD Meti̇n, Şükran , Özlü, Sare Gülfem . "Enürezis Nokturna İle İlgili Ailelerin Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 14 / 1 (Ocak 2021): 243-252 . https://doi.org/10.31362/patd.819023
AMA Meti̇n Ş , Özlü S . Enürezis Nokturna İle İlgili Ailelerin Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2021; 14(1): 243-252.
Vancouver Meti̇n Ş , Özlü S . Enürezis Nokturna İle İlgili Ailelerin Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2021; 14(1): 243-252.
IEEE Ş. Meti̇n ve S. Özlü , "Enürezis Nokturna İle İlgili Ailelerin Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 243-252, Oca. 2021, doi:10.31362/patd.819023